Kalcium och Vitamin D till frukost kan minska vikten och hjälpa kroppen med viktkontroll

2011 juli > torsdag, juli-28-2011

Höga nivåer av Vitamin D och kalcium till frukost kan minska kroppens fettoxidation och öka förbränningen, visar en ny studie från Australien. Resultaten publicerades nyligen i clinical nutrition och visar att en frukost med mer än 500 milligram kalcium och 8,7 mikrogram D-vitamin ökar kroppens fett- och energiförbränning. Enligt studien håller den positiva effekten i sig i cirka 24 timmar.  

Om du inte har tilräckligt bra källor för kalcium och D-vitamin, kan du ta dessa som tillskott. Komplettera isåfall även med magnesium, så att upptaget av kalcium blir optimalt.

Source: Clinical Nutrition
Published online ahead of print, doi: 10.1016/j.clnu.2010.11.006
“Diet induced thermogenesis, fat oxidation and food intake following sequential meals: Influence of calcium and vitamin D “
Authors: W.C.S. Ping-Delfos, M. Soares

LÄS MER…

Antioxidantintag kan bevara och öka verbalt minne

2011 juli > torsdag, juli-28-2011

En nyligen genomförd studie med 4447 franska försökspersoner i åldrarna 45 och 60 år visar att antioxidantintag påverkar det verbala minnet. Alla testpersoner hade tidigare deltagit i en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie (1994-2002) där de fick dagligt tillskott av vitamin C (120 mg), betakaroten (6 mg), E-vitamin (30 mg), selen (100 mikrogram) och zink (20 mg) eller placebo. 

Under studiens gång genomfördes bedömningar i den kognitiv prestationen vilket visade att de som erhållit antioxidanter som tillskott, också hade bättre episodiskt minne (skillnad i medelvärde: 0,61), bättre verbalt minne och ökade exekutiva funktioner. Verbalt minne förbättrades endast hos de som tog antioxidanter, var icke-rökare eller hade låga halter av vitamin C vid studiens början.

Reference:”French adults’ cognitive performance after daily supplementation with antioxidant vitamins and minerals at nutritional doses: a post hoc analysis of the Supplementation in Vitamins and Mineral Antioxidants (SU.VI.MAX) trial,” Kesse-Guyot E, Fezeu L, et al, Am J Clin Nutr, 2011 July 20; [Epub ahead of print]. (Address: Unité de Recherche en Epidémiologie Nutritionnelle, U557 Institut National de la Santeacute et de la Recherche Meacutedicale, France).

LÄS MER…

Skolungdomar som äter folatrik kost får bättre betyg, visar ny studie

2011 juli > torsdag, juli-28-2011

Ungdomar som äter mat med mycket folat lyckas bättre i skolan. Det visar en svensk studie som publicerats i den ansedda tidskriften Pediatrics. Forskningen leds av Torbjörn Nilsson, professor i biomedicin vid Örebro universitet och överläkare vid Universitetssjukhuset Örebro.

Forskarna jämförde bland annat intaget av folat (den naturliga motsvarigheten till folsyra) och skolbetyg hos 386 svenska 15-åringar. Sambandet mellan ett högt intag av folat och höga betyg var tydligt även efter att andra faktorer, som exempelvis social och ekonomisk bakgrund, vägts in.

Hjärnan och de kognitiva förmågorna  fortsätter att utvecklas under tonåren, men ingen tidigare studie har undersökt om intaget av folat påverkar studieförmågan hos ungdomar.

Källa: Newsdesk

LÄS MER…

Statiner ger brist på Q10 och ökad risk för försämrad kognition och impotens

2011 juli > onsdag, juli-27-2011

En placebokontrollerad studie med testpersoner som behandlades med 80 mg / d atorvastatin (statiner) under 14,5 månader, visade på lägre serum coenzym Q10-nivåer vid behandling. Dessutom, så försämrades kognitionen, kopplat till lägre nivåer av koenzym Q10 i nedre parietala cortex.

Q10-nivåerna i hjärnan är alltså kopplade till försämrad kognition på grund av minskat Q1O beroende på statinbehandlingen. Q10 och kolesterol tillverkas i levern i samma process, vilket gör att statiner som blockerar tillverkning av kolesterol, även blockerar produktion av Q10. Brist på Q10 försämrar minnet, kärlskyddet, ökar risk för hjärtproblematik (hjärtklaffarna) och skapar impotens hos män.

Reference:”Coenzyme Q10 and cognition in atorvastatin treated dogs,” Martin SB, Cenini G, et al, Neurosci Lett, 2011 July 8; [Epub ahead of print]. (Address: Sanders-Brown Center on Aging, University of Kentucky, Lexington, KY 40536, USA).

LÄS MER…

Vitamin- och antioxidantintag kan minska risk för livmoderhalscancer

2011 juli > onsdag, juli-27-2011

En ny meta-analys som inkluderar data från 22 fallkontrollstudier, med totalt 10 073 personer, visar ett samband  mellan vitamin- eller antioxidanter intag (serumnivåer) och riskerna för livmoderhalscancer. Resultatet visade att intag av vitamin B12 (OR = 0,35), C-vitamin (OR = 0,67), vitamin E (OR = 0,56) och betakaroten (OR = 0,68) visade sig associerade med en signifikant minskad risk för tumörbildning.

Reference:”Vitamin or antioxidant intake (or serum level) and risk of cervical neoplasm: a meta-analysis,” Myung SK, Ju W, et al, BJOG, 2011 July 12; [Epub ahead of print]. (Address: Cancer Epidemiology Branch, Research Institute, Smoking Cessation Clinic and Center for Cancer Prevention and Detection, Hospital, National Cancer Center, Goyang, Korea).

LÄS MER…

Antioxidanter kan minska risk för dödlighet i cancer, enligt ny studie

2011 juli > onsdag, juli-27-2011

En prospektiv studie utförd på 23 943 personer visar att antioxidanter kan motverka cancer. Alla testpersoner var friska och hade inte tidigare lidit av cancer eller hjärtinfarkt / stroke. De följdes i genomsnitt under 11 år, då 1101 dödsfall dokumenterades. Av dessa 1101 dödsfall var 513 stycken på grund av cancer och 264 relaterade till kardiovaskulära dödsfall. Studien visade att användare att antioxidantrika livsmedel hade signifikant minskad risk för att du i cancer (HR = 0,52) eller mortalitet av andra orsaker (HR = 0,58).

Reference:”Vitamin/mineral supplementation and cancer, cardiovascular, and all-cause mortality in a German prospective cohort (EPIC-Heidelberg),” Li K, Kaaks R, et al, Eur J Nutr, 2011 July 22; [Epub ahead of print]. (Address: Division of Cancer Epidemiology, German Cancer Research Centre, Heidelberg, Germany).

LÄS MER…

FDA deklarerar valnötter som droger

2011 juli > onsdag, juli-27-2011

I USA har har valnötter deklarerats som droger av FDA och de får inte längre marknadsföras som ett hälsosamt alternativ… Helt galet… Men hamburgare, sockersliskig läsk och härskna chips går bra att sälja hur man vill…?

Valnötter som är så otroligt hälsosamma, med goda näringsämnen, särskilt gynsamma för hjärnan.

Läs hela artikeln: Walnuts are drugs

LÄS MER…

Omega 3-rika chiafrön kan stödja hjärta och lever

2011 juli > tisdag, juli-26-2011

Daglig konsumtionen av chiafrön är en bra källa för att erhålla alfa-linolensyra (ALA) och kan skydda vårt hjärta och vår lever, enligt ny forskning. Studien publicerades nyligen i The Journal of Nutritional Biochemistry och visar att de testdjur som har utfodrats med chiafrön, också hade ökat skydd för hjärta och lever, särskilt i samband med en fetrik kost. De positiva fördelar som erhölls visade också på minskad insulinkänslighet risk för diabetes, ökad leverfunktion, minskad risk för hjärt- och leverinflammation och fibros.

Forskningen som utförts på University of Queensland, Australien, visade att chiafrön framförallt medförde en omfördelning av fett i levern.

Source: The Journal of Nutritional Biochemistry
Published online ahead of print, doi: 10.1016/j.jnutbio.2010.11.011
“Lipid redistribution by α-linolenic acid-rich chia seed inhibits stearoyl-CoA desaturase-1 and induces cardiac and hepatic protection in diet-induced obese rats”
Authors: H. Poudyal, S.K. Panchal, J. Waanders, L. Ward, L. Brown

LÄS MER…

MCS (multipel kemisk känslighet) kan leda till strålningskänslighet och kronisk trötthet

2011 juli > söndag, juli-24-2011

Jag fick just frågan om MCS och hur det yttrar sig, och tänkte att det kan vara intresse för fler av mina läsare. Om ni har tankar eller frågor om diagnosen, hur den behandlas eller vilka symtom som råder, så är det enklast att ni mailar till mig.

Multipel kemisk känslighet (MCS) är en kronisk sjukdom som jag oftast sammanfattar som kemikaliebelastning. I huvudsak innebär det att man reagerar på väldigt låg exponering av kemikalier och då får symtom som trötthet, huvudvärk och det är också vanligt att man blir känslig för strålning. Ex. på exponering kan vara röklukt, kemikalier från plast, hud- och hårvårdsprodukter, hushållsprodukter, bekämpningsmedel i både mat och produkterl, syntetiska tyger, parfymerade produkter m.m.

Många läkare anser att MCS inte finns och att det är en påhittad diagnos, som grundar sig i psykiska besvär snarare än fysiska åkommor. Jag hävdar dock motsatsen och har hjälpt många som lider av det. Inom forskningen kallas det för toxisk skada (TI), kemisk känslighet (CS), sjuka hus-syndromet , miljösjukdom, idiopatisk miljö intolerans (IEI) o.s.v.

Jag vill också påpeka att MCS har en stark förknippning med autoimmuna reaktioner som sköldkörtelproblematik och andra sjukdomar, som innebär enzymbrist, nedsatt leverfunktion och som på olika sätt involverar immunförsvaret och binjurar/frisättning av kortisol.

LÄS MER…

Antidepressiva läkemedel ökar riskerna för bröstcancer

2011 juli > söndag, juli-24-2011

Kvinnor som tar selektiva serotoninåterupptagshämmare mot depression löper större risk för att utveckla bröstcancer, visar en metaanalys genomförd på 61 separata studier. Rapporten utfördes nyligen av Alliansen för Human Research Protection och visar att  kvinnor löper dubbelt så stor risk som män att få diagnosen MDD (depression) och tre gånger så stor risk för att få diagnosen Dysthymic Disorder, en kronisk typ av depression där humöret är regelbundet lågt.

Den allra största problemtiken är att antidepressiva läkemedel oftast föreskrivs även för symtom som inte har med depression att göra. Exempel på dessa symtom är värmevallningar, neuropati, huvudvärk, ryggvärk och ätstörningar. Rapporten visade att antidepressiva läkemedel är det tredje mest förskrivna läkemedlet, efter kolesterolsänkande läkemedel och smärtstillande.

LÄS MER…

Kiropraktik kan lindra smärta och öka immunitet hos barn med öroninfektioner

2011 juli > söndag, juli-24-2011

Genom att använda kiropraktik kan man minska belastning på lederna och minska inflammationsprocesser, vilket främjar immunförsvaret och minskar påfrestning på nervsystemet. Inom kiropraktik ligger huvudsakligt fokus på att rikta in skelettet så att ligament, nerver, muskler, senor och inre organ kan fungera optimalt. Regelbunden behandling med kiropraktik bidrar till minskad smärta och mindre risker för de små inflammationer som lätt kan uppstå.

Människor som använder sig av regelbunden behandling med kiropraktik, kan till och med få upp till 20 procent starkare immunförsvar och barn som tidigare har haft återkommande influensa och öroninfektion, kan bli helt fria från sina symtom. 

LÄS MER…

En näve nötter per dag, kan förebygga diabetes och minska risk för insulinkänslighet

2011 juli > söndag, juli-24-2011

Ny forskning som publicerats i den ansedda tidskriften Diabetes Care (utgiven av American Diabetes Association) visar att en näve nötter per dag, kan minska riskerna för diabetes. Största orsaken till de positiva fördelarna som nötterna ger, är att de bidrar med bra fetter samt att en kost som kompletteras med nötter, vanligtvis ersätter de raffinerade kolhydrater som finns i andra snacks. Nötter mättar och gör att vi håller blodsockret i schack, vilket i sin tur minskar riskerna för diabetes eller försämrad insulinkänslighet.

Forskarna fann att en kost rik på nötter, sänker blodets serumglukos. Välj gärna pekannötter som bidrar med gott om selen eller valnötter som är bra för hjärnan. I studien fick en grupp äta ett muffins med högt innehåll av kolhydrater. En annan grupp fick en blandning av mandlar, pistaschnötter, valnötter, pekannötter, hasselnötter, jordnötter, cashewnötter och makademianötter. Den sista gruppen fick en blandning av muffins och nötter.

De försökspersoner som endast fick nötter i sin kost, visade på bästa förändringen av LDL-kolesterol och blodsockernivåer. Gruppen som endast fick muffins erhöll ingen skillnad i blodsocker eller LDL-nivåer, medan gruppen som fick både nötter och muffins, visade förbättringar i sitt LDL.

LÄS MER…

Minska risk för benskörhet med proteintillskott och mineraler

2011 juli > söndag, juli-24-2011

Ett sätt för att bromsa degnerattion av benstommen är att stötta uppbyggnaden (den anabola) av benet genom ökad tillförsel av protein. Det är viktigt att inte bara tillföra protein utan att man också ser till att matsmältningen fungerar som den ska, så att proteinet spjälkas (bryts ner till aminosyror). Om matsmältningen är dålig p.g.a. för lite enzymer (proteasenzymer) eller dålig magsyraproduktion, så minskar det byggmaterial som vi behöver för våra celler. Ett bra sätt för att tillföra protein är således att göra det i aminosyreform, som genom korngräs, vetegräs, alger eller ett riktigt bra proteintillskott, såsom hampaprotein och risprotein (på brunt ris). 

Osteoporos (OP) är en bensjukdom, med symtom som minskad vikt,  snedvridning i benet och ökad risk för benbrott. Detta beror främst på att benstommen får minskad densitet av mineraler och proteiner. Mineraldepåerna minskar när vi äter för dåligt, när vi stressar (minskning av magnesium som i sin tur hjälper till med upptaget och balansen av kalcium), när vi har för låga halter av D-vitamin (ger minskad kalciumabsorption i tarmen) och på grund av att våra marker är urlakade på mineraler. En annan orsak är att våra mineraler går åt på grund av tungmetallsförgiftning, så mineraler är antagonister till tungmetaller. En tredje anledning är att vi har för sur miljö i kroppen, vilket innebär att blodet tar mineraler för att basa upp sig.

Ben ombildas ständigt och genom hela livet. Benmetabolismen sker i benets hålrum och styrs av tre celltyper: osteoblaster, osteoklaster och osteocytes. Tillsammans kallas de för grundläggande flercelliga enheter (BMU). BMU regleras av många faktorer såsom hormoner, tillväxtfaktorer, mekanisk stress och kalcium m.m. och framförallt att det finns en balans i både pH-värde, mineralbalans (bor, magnesium, kalcium), gott om D-vitamin, belastning och uppbyggnad genom stötar (träning) m.m. Vi behöver också eliminera saker som bryter ner skelettet som försurande råvaror (socker, läsk m.m.), öka intaget av mineralrika grönsaker (bladgrönsaker) och vårt intag av mineraltillskott.

Osteoblaster utsöndrar viktiga delar som tex extracellulär matrix eller osteoider. En osteoid består främst av kollagen, tillsammans med proteoglykaner, osteocalcin och olika phosphoproteins. Med andra ord är proteiner grundläggande för en bra benstomme och återuppbyggnad av ben. Här kan även små inflammationer hämma, vilket kan motverkas med tillskott av proteasenzymer.

Källor:
1. Anversa, P. ”Åldrande och livslängd:. IGF-1 Enigma” Circulation Research 97,5 (2005): 411 -14.
2. Genaro, Patricia de Souza, och Ligia Araujo Martini. ”E? ​​ECT av proteinintag på Bone E? Ectav proteinintag på ben och muskelmassa hos äldre och muskelmassa hos äldre. Nutrition Recensioner 68,10 (2010): 616-23.
3. Samverkan mellan kostråd kalcium och protein i benhälsa hos människor. ”Journal of Nutrition. Web. Juli 9, 2011.
http://jn.nutrition.org/content/133/3/852S.full.
4. Kerstetter, Jane E., Kimberly O. O’Brien, och Karl L. Insogna. ”Låg proteinintag: Den Påverkan på Kalcium och ben Homeostasis hos människor ”The Journal of Nutrition 133,3 (2003):. 8555-615.
5. Khosla, Sundeep, Jennifer J. Westendorf och Merry Jo Oursler. ”Att bygga Bone till Omvänd. Osteoporos och frakturer reparation ”Journal of Clinical Investigation 118,2 (2008): 421-28.

LÄS MER…

Även små mängder antibiotika kan ge antibiotikaresistens (MRSA)

2011 juli > söndag, juli-24-2011

Även små mängder med antibiotika ger stora problem, visar ny forskning från Uppsala universitet. Studien visar att antibiotikaresistenta bakterier kan anrikas vid redan vid extremt låg koncentration av antibiotika vilket innebär att de antibiotikarester som sprids i miljön från människor och djur i allra största grad bidrar till resistensproblematiken. De nya fynden publiceras i den välrenommerade tidskriften PLoS Pathogens nu i dagarna.

För att undvika antibiotika bör man undvika mjölk och kött som inte är producerat ekologiskt.

Källa: Uppsala Universitet

LÄS MER…

Forskare har funnit stor del syntetiska kemikalier i vanlig mjölk

2011 juli > lördag, juli-23-2011

Enligt färsk studie som nyligen publicerades i Journal of Agricultural and Food Chemistry visar att ett enda glas mjölk kan innehålla över 20 olika typer av smärtstillande medel, antibiotika och tillväxthormoner. Dessa läkemedelsrester återfinns i bröstmjölk hos kor och getter och kommer från en mängd olika kemikalier som används för att behandla sjukdomar hos djur och människor.

Forskningen visar att ko-, get- och bröstmjölk testas för spår av många antiinflammatoriska läkemedel såsom Niflumic syra, mefenamsyra, Flunixin, ibuprofen, diklofenak och ketoprofen. Alla dessa är vanliga smärtstillande medel för djur och människor. Spår av andra droger, såsom antiepileptika, betablockerare, antibiotika och olika hormoner (som etinylestradiol och östron) återfanns också.

Forskarna fann totalt 20 farmakologiskt aktiva substanser i de olika typer av mjölk som involverades i studien. Högst mängd läkemedelsrester och hormoner fanns i komjölk. Till studien användes en extremt känslig testmetod som kallas för gaskromatografi-masspektrometri. Testet var alltså mycket framgångsrikt och korrekt utfört.

Enligt en online artikel på www.dailymail.co.uk innehöll mjölken även hormonet 17-beta-östradiol,som är en hälsofarlig form av könshormonet östrogen. För att motverka detta mindre bra östrogen, krävs gott om näring i levern. Det ämne som kan hjälpa till med omvandlingen finns främst i broccoli.

17-beta-östradiol fanns med tre miljondels gram i varje kilo mjölk, medan den högsta dosen av Niflumic acid var mindre än en miljondels gram per kilo mjölk. Studien utfördes av forskare vid universitetet Jaen i Spanien.

LÄS MER…

1 2 4
57 st på 4 sidor
FörstaSista