Mikrobiomtest med SMART DNA

2022 augusti > söndag, augusti-28-2022

Jag skriver mycket om mikrobiomtester och hur fantastiska de är, då de visar obalanser i tarmfloran på ett mycket bra sätt. Mikrobiomtester kan passa bra vid misstanke om IBS, crohns, gasbildning eller SIBO, ulcerös kolit, förstoppning, diarré, andra kroniska sjukdomar som hör samman med tarmen, nedsatt immunförsvar med mera. Mikrobiomet hör även samman med hur vi bilder och bryter ner signalsubstanser. Exempelvis så krävs e.coli i tarmfloran för att bilda de indoler (byggstenar) som krävs för att bilda serotonin och melatonin. Det krävs även konkreta bakteriestammar för att bryta ner oxalater, stärkelse, för att bilda och bryta ner histamin vid histaminintolerans, för att bilda och bryta ner GABA och så vidare.

När man mäter med ett mikrobiomtest så behöver man försäkra sig om att det är rätt mätteknik, då många billiga mikrobiomtester mäter med odling istället för DNA-teknik. Mikrobiomtester skall alltid vara baserade på DNA-teknik för att ha god tillförlitligthet, och det bästa labben inom området är Doctors Data och SMART DNA. Vi använder båda dessa labb, då de har lite olika inriktningar på sina provtagningar.

Om du önskar provtagning eller önskar boka en konsultation, så maila oss gärna på: tidsbokning@zarahssida.se

D-vitamin (kolekalciferol) i råttgift

2022 augusti > tisdag, augusti-23-2022

Jag har fått frågan om det är råttgift i D-vitamin (kolekalciferol) och det stämmer inte. Däremot, så använder man D-vitamin i höga, toxiska höga doser för att döda råttor eftersom de höga doserna skadar deras blodkärl. D-vitamin reglerar blodets kalciumnivåer och vid intag av toxiska doser så kan det alltså ha den effekten precis som allt annat som kan verka skadligt vid intag av toxiska doser. Man bör också tänka in att en råtta är väldigt liten i förhållande till en människa, och att man sannolikt inte använder mikrodoser.

Vitamin D3 är säkert för människor och ett av de viktigaste kosttillskotten i världen när det tas i korrekta doser. Redan den 10 februari 2016 pre-publicerade ett stort antal forskare följande studie i American Journal of Clinical Nutrition: “Vitamin D deficiency in Europe: pandemic?” Forskarnas sammanfattning lyder: Förekomsten av D-vitaminbrist bland hela den europeiska befolkningen är uppenbar och oroväckande. Den kräver åtgärder från ett folkhälsoperspektiv. Vilken riktning dessa åtgärder tar beror på EU:s politik men bör syfta till ett D-vitaminintag som skyddar de flesta av EU:s befolkning mot D-vitaminbrist.” Man skulle kunna döda människor med D-vitamin också. Tar man 10 000 000 IU varje dag dör man säkert snabbt. Men det är ingen som tar. Det viktiga är att förstå att allt kan vara skadligt i rätt mängd. Om du äter 1000 äpplen på en dag, så är det sannolikt inte hälsosamt, och om du dricker enorma mängder vatten så kan det också vara skadligt även om både äpplen och vatten är hälsosamma i normal mängd.

Vid intag av stora mängder vatten, så kan inte njurarna omvandla mer än 16 milliliter urin av vattnet i minuten, varmed cellerna, vid stort intag av vatten, tar upp vattnet och ödem bildas i inre organ. Bland annat i hjärnan. Värre förgiftning kan leda till förvirring, kramper, koma och i värsta fall döden. LD50-dosen för vatten ligger omkring 6 liter. Detta betyder såklart inte att man inte ska dricka vatten utan att man inte ska dricka för mycket. Rätt mängd vatten är livsviktigt och detsamma gäller alltså D-vitamin.

Källa: Greatlife.se
Läs gärna mer bra information om D-vitamin på www.greatlife.se