Acacia Arabica vid behandling av diabetes

2013 september > måndag, september-16-2013

I en studie med streptozotocin, fick testråttor en oral behandling med Acacia Arabica-extrakt under en period av 21 dagar (100-200 mg / kg), vilket befanns associerad med signifikanta minskningar av serum glukos, insulinresistens, totalkolesterol, triglycerider, LDL – kolesterol, malondialdehyd och signifikanta ökningar av HDL – kolesterol och coenzym Q10 nivåer. Studiens författare drar slutsatsen att Acacia arabica-extrakt har goda hypoglykemiska effekter, goda effekter på blodfetter och att det verkar antioxidativt. Med anledning av dessa resultat kan det undersökas om Acacia Arabica kan verka effektivitet vid behandling av diabetes hos människor .

Observera att vi inte står bakom djurförsök.

Tillägg: Ett annat namn för Acacia Arabica är Acacia nilotica. Det generiska namnet på denna växt härstammar från ακακία (akakia), det namn som användes av den grekiska botanisten och läkaren Pedanius Dioskorides (ca. 40-90). Han användes trädet som ett läkemedel i sin bok Materia Medica. Artnamnet nilotica gavs sedan av Linné då detta träd är mest förekommande i det område som finns längs Nilenfloden. Idag klassificeras det enligt släktet över Acacia-arter.

LÄS MER…

Behandling med L-karnitin för mild till måttlig svår akne

2013 september > måndag, september-16-2013

I en randomiserad, dubbel -blind 9 – veckors studie med 60 patienter (14-40 år, 40 kvinnor, 20 män med medelålder på 22,4 år) som alla led av måttlig till svår akne, syntes god effekt med L-karnitin. Alla testpersoner hade 10 – 25 inflammatoriska lesioner främst i ansiktet. En grupp behandlades med licochalcone A, L – karnitin och 1,2 – dekandiol två gånger per dag under en period av 8 veckor, medan grupp två endast erhöll placebo. Resultatet visade signifikant minskning av akne, och lägre talgnivåer hos den grupp som erhöll L-karnitin. Hos gruppen med placebo syntes inga förbättringar.
   

LÄS MER…

D-vitaminbrist och ökad risk för svaghet hos äldre

2013 september > måndag, september-16-2013

I ett tvärsnittsanalys med 1659 australiska män påvisades lägre nivåer av 1,25-dihydroxyvitamin D och 25-hydroxyvitamin D nivåerna hos de äldre som upplevde svaghet, utmattning och låg aktivitetsförmåga. Låga serum 25-hydroxyvitamin D och 1,25-dihydroxyvitamin D nivåer var, var för sig, kopplade till svaghet, såsom minskad muskelstyrka / svaghet, långsam gånghastighet, utmattning och låg aktivitetsnivå. Det fanns ingen koppling till viktförlust.

Läs mer om D-vitamin: www.d-vitamin.biz

LÄS MER…

D-vitamin kopplat till lungfunktion

2013 september > måndag, september-16-2013

En tvärsnittsstudie som omfattar 3359 vuxna (i åldern> = 18), visar att låga nivåer av D-vitamin kan vara riskfaktor för lungdysfunction, speciellt hos överviktiga och feta män. Sammantaget hade 26 procent av studiens vuxna, en bristfällig nivå av plasma 25 (OH) D koncentration. D-vitaminbristen var vanligare bland män än hos kvinnor (30 procent jämfört med 23 procent).

Läs mer om D-vitamin: www.d-vitamin.biz

LÄS MER…

Curcumin kan skydda mot kadmiumförorenat dricksvatten

2013 september > måndag, september-16-2013

Jag har tidigare skrivit om vikten av att ha tillräckligt med mineraler i kroppen, då mineraler verkar som antagonister till tungmetaller och på så vis hämmar upptaget av tungmetaller och gifter. Läs mer om detta på www.medicinsk-geologi.se.

I en studie med råttor som utfodrats med kadmiumförorenat dricksvatten (40 mg CdCl2 / L), påvisades ökad oxidativ stress vid kadmiumintag dvs kadmium ökade kroppens stress och nedbrytningstakt (inducerad frisättning av TNF-alfa och IL-6). Dock så syntes påtagligt skydd vid intag av curcumin (50 mg / kg kroppsvikt) och enligt studien kan curcumin vara ett skyddande ämne som förebyggande vid kadmiumförgiftning.

Numera finns kadmium i höga mängder i det rötslam som läggs ut på åkrarna, och det är ett stort problem eftersom det sedan går över till grödor och grundvatten. Barn tar dessutom upp kadmium i högre grad i deras tarmar och kadmium kan ge nervskador m.m. Tänk även på att kadmium har ett stort antal antagonister bland mineraler, såsom selen, zink, kalcium och kol, vilket står angivet i min artikel om mineralantagonister. Du finner länken längst ner i inlägget.

LÄS MER…

Vitamin B12 och vitamin C vid tinnitus hos hos äldre

2013 september > måndag, september-16-2013

En studie med 139 äldre patienter (medelålder: 66,9 år) visade att lågt plasma av melatonin och vitamin B12 signifikant korrelerade med idiopatisk tinnitus, dvs lägre nivåer av melatonin (sömnhormon) och vitamin B12 ökade riskerna för tinnitus. Över hälften av försökspersonerna i studien led av tinnitus. Resultaten från denna studie tyder på att tillskott med vitamin B12 och melatonin kan vara till nytta i den äldre populationen och på så vis förebygga tinnitus samt även andra bristrelaterade symtom såsom sömnproblematik och trötthet.
   
Reference: ”The role of plasma melatonin and vitamins C and B12 in the development of idiopathic tinnitus in the elderly,” Lasisi AO, Fehintola, FA, et al, Ghana Med J, 2012 Sept; 46(3): 152-7. (Address: Department of Otorhinolaryngology, University of Ibadan, Ibadan, Nigeria). 

LÄS MER…

Omega-3-fettsyror och risk för prostatacancer

2013 september > måndag, september-16-2013

I en systematisk genomgång och metaanalys av studier som analyserar effekterna av långkedjiga omega-3 vid prostatacancer, påvisades minskade risker vid intag av fleromättade fettsyror. Metaanalysen baserades på totalt 12 studier.
   
Reference: ”The relevance of serum levels of long chain omega-3 polyunsaturated fatty acids and prostate cancer risk: A meta-analysis,” Chua ME, Sio MC, et al, Can Urol Assoc J, 2013 May; 7(5-6): E333-43. (Address: Institute of Urology and Research and Biotechnology Division, St. Luke’s Medical Center, Philippines).  

LÄS MER…

Akupunktur och fysisk träning vid polycystiskt ovariesyndrom

2013 september > torsdag, september-12-2013

I en randomiserad studie utförd med 72 kvinnor med PCOS, påvisades goda resultat vid behandling med akupunktur. Akupunktur minskade symtom på ångest och depression.

Reference: ”Acupuncture and physical exercise for affective symptoms and health-related quality of life in polycystic ovary syndrome: Secondary analysis from a randomized controlled trial,” Stener-Victorin E, Holm G, et al, BMC Complement Altern Med, 2013 June 13; 13(1): 131. (Address: Institute of Neuroscience and Physiology, Department of Physiology, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden. E-mail: Elisabet Stener-Victorin, elisabet.stener-victorin@neuro.gu.se ).  

LÄS MER…

Solexponering kopplat till mindre depressiva symtom och minskad utmattning vid multipel skleros

2013 september > torsdag, september-12-2013

I en studie med 198 försökspersoner med multipel skleros (MS) påvisades koppling mellan solexponering och minskad symtombild. Testpersonerna följdes prospektivt under i genomsnitt 2,3 år, där resultatet visade på samband mellan låg solexponering och ökad risk för depression och trötthet. Höga nivåer av 25 (OH) D (> 80 nm) visade tydlig koppling till depressionskalan, med lägre risk för depression vid höga nivåer av 25 (OH) D.

Reference: ”Higher levels of reported sun exposure, and not vitamin D status, are associated with less depressive symptoms and fatigue in multiple sclerosis,” Knippenberg S, Damoiseaux J, et al, Acta Neurol Scand, 2013 June 13; [Epub ahead of print]. (Address: School for Mental Health and Neuroscience, Maastricht University Medical Center, Maastricht, The Netherlands).  

LÄS MER…

Vitamin D-nivå kopplat till kroppssammansättning och fysisk kondition hos ungdomar

2013 september > torsdag, september-12-2013

I en studie med 1 006 europeiska ungdomar (470 män) i åldrarna 12,5-17,5 år syntes koppling mellan D-vitaminnivåer och fetma. Hos männen var maximal syreförbrukning och BMI (bodymass-index) realterat till 25 (OH) D koncentrationer. För kvinnor var handgrepp och styrka kopplad till 25 (OH) D koncentrationer. Ungdomar med lägre BMI och högt ”fitnessbetyg” hade signifikant högre nivåer av 25 (OH) D, jämfört med de som var otränade och hade högre BMI.

Reference: ”Cardiorespiratory fitness in males, and upper limbs muscular strength in females, are positively related with 25-hydroxyvitamin D plasma concentrations in European adolescents: the HELENA study,” Valtueña J, Gracia-Marco L et al, QJM, 2013 May 8; [Epub ahead of print]. (Address: The ImFine Research Group, Department of Health and Human Performance, Faculty of Physical Activity and Sport Sciences (INEF), Universidad Politécnica de Madrid, Avda/Martín Fierro 7, 28040, Madrid, Spain). 

LÄS MER…

Vitamin C kan förbättra odds för överlevnad vid bröstcancer

2013 september > torsdag, september-12-2013

I en studie med 3405 kvinnor, som alla diagnostiserats med invasiv bröstcancer, syntes förbättring av sjukdomen vid intag av C-vitamin. 1055 av testpersonerna gick bort under testperioden, varav 416 i bröstcancer. Resultatet visade på en koppling mellan ett större intag av C-vitamin innan fastställd diagnos, och lägre risker för dödsfall. De patienter som intagit lite eller ingen C-vitamin alls, löpte ökad risk för att gå bort i bröstcancer.

Reference: ”Vitamin C intake and breast cancer mortality in a cohort of Swedish women,” Harris HR, Bergkvist L, et al, Br J Cancer, 2013 June 4; [Epub ahead of print]. (Address: Division of Nutritional Epidemiology, The National Institute for Environmental Medicine, Karolinska Institutet, Box 210, 171 77 Stockholm, Sweden).  

LÄS MER…

Soja, fermentetring, östrogennivåer och växtgifter

2013 september > onsdag, september-11-2013

Soja är ett komplext ämne, då det beror helt på tillverkning och produktion. Alla växter innehåller ämnen som skyddar dem från ohyra, vilka på olika sätt påverkar oss människor. Ett exempel är tex lektiner som finns i bönor, och som irriterar kroppens slemhinnor om bönorna inte har blötlagds eller kokats ordentligt (lektiner försvinner ut i blötläggningsvattnet eller i ångan vid kokning). Sojabönan innehåller stora kvantiteter av naturliga gifter (anti-näringsämnen) såsom fytinsyra, lektiner och enzymhämmande ämnen. Detta gör att många reagerar på sojabönor och framförallt om de inte är tillagade.

Tusentals studier visar även på att soja hämmar upptag av näring, att den ger näringsbrist, matsmältningsbesvär, immunförsvarsbesvär, sköldkörtelbesvär, besvär i reproduktionsorganen, hjärtbesvär och cancer. Många forskare har länge hävdat att soja inte är menat som ett livsmedel till människan, och när man väl läser på, så är det lätt att förstå deras argument. Det är nämligen som så, att isoflavonoider som finns i sojan, är giftiga för östrogenkänslig vävnad och även för sköldkörteln. Eftersom det fungerar som ett växtöstrogen (en fytoöstrogen) så ökar det dessutom riskerna för bröstcancer eftersom kvinnans östrogenhalter ökas upp. Detta innebär inte bara ökade risker för bröstcancer utan även minskad möjlighet till att bli gravid, eftersom progesteronnivåerna trycks ner av östrogenet. Hos män blir östrogennivåerna för höga i förhållande till testosteron, vilket påverkar deras manlighet och skapar inferitlitet, brösttillväxt m.m.

Soja innehåller isoflavonoiderna genistein och daidzein vilka är två fytoöstrogener som liknar mänskligt östrogen. De kan blockera östrogeneffekten, störa hormonella funktioner, leda till infertilitet samt bröstcancer (som jag nämnde ovan). Om man dricker två glass sojamjölk per dag under en månad får man i sig tillräckligt med fytoöstrogener för att påverka menstruationscykeln. I USA innehåller cirka 20 procent av bröstmjölksersättningen soja vilket med stor sannolikhet skadar barnets reproduktionsförmåga.

I Asiatiska land använder man oftast hela sojabönan utan att separera fett och protein, och bönan fermenteras vilket gör att sojabönans skadliga antinutrienter minskas ner. En viktig del i sammanhanget är också att asiater oftast äter mindre mängder än vad vi tror. En stor studie uppskattade det dagliga sojaintaget till cirka 7-8 gram per dag och då är största delen av intaget baserat på fermenterad soja. Exempel på fermenterad soja är tex tempeh, miso, natto och sojasås.

Värst av antinäringsämnena i soja är en enzymhämmare som kallas BBI som blockerar verkan av enzymet trypsin och andra enzymer nödvändiga för proteinnedbrytning. BBI och andra enzymhämmande ämnen deaktiveras inte fullständigt under vanlig tillagning. De kan åstadkomma allvarliga magbesvär, reducerad proteinnedbrytning och kroniska brister i aminosyraupptaget. I försöksdjur förorsakar en diet med höga halter av trypsininhibitorer förstoring av och patologiska tillstånd i bukspottkörteln, inklusive cancer. Denna effekt minskar alltså avsevärt om intaget av soja baseras på fermenterade produkter.

Sojabönor innehåller även hemagglutininer, en koaguleringsfrämjande substans som förorsakar att röda blodkroppar klumpar ihop sig. Trypsininhibitorer och hemagglutininer är tillväxthämmare. Råttor uppfödda på dessa antinutrienter växer inte normalt. Soja innehåller även goitrogener vilka är ämnen som belastar sköldkörteln. Sojabönor innehåller vidare rikligt med fytinsyra, som finns i kliet eller skalet på alla fröer. Det är ett ämne som blockerar upptaget av essentiella mineraler i tarmsystemet, exempelvis kalcium, magnesium, koppar, järn och speciellt zink. Det är med anledning av det som man säger att soja minskar upptag av näring i tarmen.
 Sojabönor har en av de högsta fytinsyranivåerna av någon baljväxt eller spannmål som har undersökts. Sen kan man lägga till att många är allergiska mot soja och reagerar väldigt starkt även på slemhinnereaktioner, baserad på överkänslighet.

I och med ovan nämnda information skall sojabönor (om man nu vill äta det) alltid kokas ordentligt så att växtgifterna elimineras. Blötläggning är också bra, men det är sannolikt inte tillräckligt. Om man vill göra sojamjölk, så är det kanske bättre att istället göra havremjölk, nötmjölk eller mandelmjölk, som baseras på råvaror som inte ger samma negativa hälsoeffekt.

LÄS MER…

ANDI score – näringstäthet i råvaror

2013 september > onsdag, september-11-2013

ANDI score är ett mätinstrument för näringstätheten i olika råvaror, och står för ”Aggregate Nutrient Density Index”. ANDI score visar näringstäthet på en skala mellan 1 och 1000, baserat på hur mycket näring som finns i förhållande till råvarans kaloriinnehåll. Mätningen tar hänsyn till både vitaminer och mineraler, men även mikronutrienter, fytokemikalier och antioxidanter. ANDI score skapades av Dr Joel Fuhrman, med tanken att vi människor behöver äta mer av de råvaror som är väldigt näringstäta. Många studier visar att en kost som har lågt intag av kalorier (1700-1900 kcal per dag) men intag av de råvaror som är rika på näring. ´

Här ser ni 4 av Dr Joel Fuhrmans listor. Det är tex väldigt tydligt hur hälsosamt det är med greens och gröna grönsaker.

Gröna Grönsaker:  

Greens, gröna blad till majrova, kålrötter m fl / 1000
Kål / grön kål / 1000
Vattenkrasse / 1000
Bok choy / 824
Spenat / 739
Broccoli / 715
Kinakål / 704
Brysselkål / 672
Mangold / 670
Ruccola / 559

Grönsaker:

Rädisor / 554
Böngroddar / 444
Röd paprika / 366
Rosésallad/radicchio  / 359
Majrova / 337
Morot / 336
Blomkål / 295
Jordärtskocka / 244
Tomat / 190
Vintersqaush/butternut squash / 156

Frukter:

Jordgubbar  / 212
Björnbär / 178
Plommon / 157
Hallon / 145
Blåbär  / 130
Papaya / 118
Apelsin / 109
Cantaloupemelon / 100
Kiwi  / 97
Vattenmelon / 91
Persika / 73
Äpple / 72
Körsbär  / 68
Ananas / 64
Aprikos / 60

Nötter och frön:

Solrosfrön / 78
Sesamfrön / 65
Linfrön / 65
Pumpakärnor / 52
Pistagenötter / 48
Pekannötter / 41
Mandel / 38
Valnötter / 34
Hasselnötter / 32
Cashewnötter / 27

LÄS MER…

Bipollen – näringsrikt och fullt av enzymer

2013 september > tisdag, september-10-2013

Bipollen är blompollenkorn som fastnar på bina när de landar på blommor för att suga upp nektar. Pollen fastnar på binets ben och efter att pollinering har utförts, så återvänder biet till kupan och ger pollenkornen som näring till sina bilarver.  

Bipollen är en fantastisk näringskälla, då det innehåller stora mängder enzymer, coenzymer, vitaminer och mineraler. Bipollen anses vara en av de mest näringsrika födoämnen som finns, och det innehåller mer kompakt näring än både grönsaker, frukt och bär. Proteininnehållet ligger väldigt högt, omkring 35 procent, och bipollen innehåller så mycket som 22 olika aminosyror. Detta gör det till en ypperlig proteinkälla vid träning och återhämtningsbehov samt även för de som är sjuka och har stort näringsbehov.

Bipollen innehåller även stor del antioxidanter (bioflavonoider och polyfenoler), 16 olika vitaminer, 27 olika mineraler och en fin kombination av fetter upp till 5 procent.

Bipollen kan du strö över din gröt, över din smoothie, eller mixa ner i en smoothie eller juice. Det viktiga är att du inte hettar upp den, eftersom det påverkar näring och enzymer negativt.

Om du är stressad och har svårt att få i dig rätt mat och näring, så är bipollen ett fantastiskt sätt för att komplettera din kost på ett bra sätt. Att ha 1 tsk eller 1 msk i din smoothie hjälper dig att få gott om vitaminer och mineraler, men ger även protein och gott om enzymer som krävs för en fungerande matsmältning.

Kan en person med pollenallergi äta bipollen? 

Bipollen är inte ett vindburet pollen såsom vanligt pollen är, men man bör vara försiktig om man är inne i en period av symtom från pollenallergi. Det finns många som helt kan bota eller i alla fall lindra sin pollenallergi med bipollen, men då krävs det att det intas redan innan symtomen kommer. På samma vis kan man förebygga pollenallergi genom att inta antixodanter och enzymer redan i tidigt skede. När allergin väl är aktiv, så är det däremot mindre lätt och då bör man vara extra försiktig eftersom kroppens slemhinnor är väldigt känsliga. Att äta bra och hälsosamt, att stressa ner och andas rätt, är andra sätt för att minska sina allergiska besvär.

Att använda bipollen i din smoothie är ett bra sätt för att både öka näringstätheten, men också för att göra smoothien lite tjockare. Det binder vätska och gör den lite krämigare om du rör ner bipollen och sedan låter det lösas upp i några minuter. 

LÄS MER…

Ubiquinol, för ökad energi och ork hos vältränade idrottare

2013 september > tisdag, september-10-2013

I en dubbelblind, placebokontrollerad studie med 100 ungdomar (välutbildade tyska idrottare (53 män, 47 kvinnor i medelålder på 19.9 år)), påvisades ökad energi och ork vid tillskott med 300 mg Ubiquinol. Testpersonerna fick ubiquinol under en period av 6 veckor och resultatet visade på signifikant ökad fysisk prestanda,

Reference: ”Ubiquinol supplementation enhances peak power production in trained athletes: a double-blind, placebo controlled study,” Alf D, Schmidt ME, et al, J Int Soc Sports Nutr, 2013 April 29; 10(1): 24. (Address: Stefan C Siebrecht, Olympiastützpunkt Rhein – Ruhr, Wittekindstrasse 62, Essen 45131, Germany. E-mail: siebrecht-stefan@t-online.de ). 

LÄS MER…

1 2 6
86 st på 6 sidor
FörstaSista