21-dagarshealing med Fredrik och Isilia

2021 mars > onsdag, mars-24-2021

21-dagarshealing april 2021

Nu är det äntligen dags för en ny omgång av Isilias och Fredriks 21-dagarshealing. Det har nog aldrig varit viktigare att höja sin energi, som NU. Vi står inför ett stort skifte i vår värld och allt fler vaknar upp. Att följa sitt hjärta och intuition är allt annat än enkelt, men det är en viktig del i att höja sin energi och medvetandenivå.

Under 21-dagarshealingen får du stöttning för att höja din frekvens så att du vibrerar i en högre energi, och högre medvetandenivå.

Om du vill läsa mer om medvetandenivåer, så rekommenderar jag att söka information om Hawkins scale of consciousness. Isilia pratar även mycket om honom och medvetandeskalan under 21-dagarshealingen. Denna medvetandeskala, som illustrerar medvetandets omfattning, utvecklades av Dr David R. Hawkins, MD, PhD. Han utvecklade skalan från 1 till 1000, vilket representerar logaritmiska kalibreringar av mänskligt medvetande och motsvarande verklighetsnivå. De faktiska siffrorna i sig är obetydliga, diagrammet representerar förhållandet mellan medvetandenivåerna. Se bilden nedan:

Scale medvetenhet

Läs mer och anmäl dig via denna länk: 21-dagarshealing

Labrixtest vid användning av hormonspiral, kopparspiral, minipiller och p-piller

2021 mars > tisdag, mars-23-2021

Jag har fått många frågor från patienter gällande användning av p-piller, minipiller och hormonspiral och om det går att mäta hormoner i salivtest trots användning av preventivmedel. I vissa fall står det även på flera sidor på nätet att man inte kan mäta hormoner när man har preventivmedel eller när man precis har tagit ut spiral eller avslutat användning av p-piller eller minipiller. Det stämmer dock inte. Det går alldeles utmärkt och anledningen är att man i ett salivtest mäter bioaktiva hormoner, inte syntetiska hormoner eller inaktiva hormoner. Det är också därför som man ser problem som inte går att identifiera i blodprov där man mäter både inaktiva och aktiva hormoner. Man kan alltså inte mäta hormoner i blodprov direkt efter avslut med preventivmedel (könshormoner, kortisol och melatonin ska aldrig mätas i blodprov annars heller eftersom det inte är tillförlitligt). Man bör således alltid mäta i salivtest och det går även bra när man har preventivmedel eller efter/under menopaus.

Det går utmärkt att behandla hormonell obalans trots användning av preventivmedel. Det kan ta lite längre tid, eftersom preventivmedlets funktion är att skapa obalans, vilket motarbetar vår balansering.  Men symtombilden förbättras anmärkningsvärt snabbt ändå och jag har goda resultat av patienter som använder preventivmedel samtidigt som de balanserar upp på grund av hormonell akne, PMS eller liknande.

Det viktiga är att hela tiden har god hjälp så att du kan räkna ut vilken dag som passar bäst för provtagning, särskilt om du har oregelbunden eller utebliven menstruation. Enda gången som ett labrixtest inte är lämpligt är vid graviditet och amning, då dessa tillstånd inte visar din normala bioaktiva balans. Möjligen kan man mäta precis i början av en graviditet, och man kan även mäta efter amning om inte mensen startar igång som önskat, men detta bör du stämma av med oss innan.

Här följer det som gäller vid provtagning med labrixtest / salivtest för olika preventivmedel:

Hormonspiral: Det går utmärkt att mäta hormoner när du har hormonspiral, och vid utebliven ägglossning kan man mäta när man önskar under månaden, detta eftersom det inte förekommer de fluktationer som finns vid normal ägglossning. Om du har mens trots hormonspiral så använder vi den som utgångspunkt för att räkna ut provtagningsdag. Om du nyss har tagit ut din hormonspiral så inväntar du den första mensen och tar sedan testet enligt anvisning (du erhåller svenska anvisningar när du beställer ditt test via oss).

Kopparspiral: Även vid kopparspiral går det bra att mäta dina hormonvärden, och du bör helst även komplettera med en mineralanalys så att vi kan se dina kopparvärden och ett eventuellt kopparöverskott.  Om du tagit ut din kopparspiral så inväntar du första mensen och tar testet enligt anvisning.

P-piller: När det gäller p-piller med högt östrogen så har de som uppgift att sätta igen receptorerna för progesteron, vilket innebär att du kan behöva högre dos på progesteron. Detta stämmer vi av och du anger användning av p-piller på din remiss. Du kan sedan utföra ditt labrixtest baserat på din cykel. Om du precis har slutat med dina p-piller så inväntar du din första mens och utgår ifrån den. Vi stämmer av tillsammans vilken provtagningsdag som är lämplig.

Minipiller: När man använder minipiller så har man sällan mens, och det är då svårt att veta var i cykeln man är. Detta gör dock ingenting eftersom man inte har de fluktationer i cykeln som annars finns vid en normal, fertil cykel. Dina nivåer på bioaktiva hormoner (den balans du har i din egen produktion) syns dock väldigt tydligt. Vi stämmer av tillsammans vilken dag som passar för din provtagning. Om du har slutat med dina minipiller nyligen så inväntar vi din mens och utgår sedan ifrån den för att bestämma provtagningsdag.

Menopaus / klimateriet: Vid menopaus går det utmärkt att utföra ett labrixtest för att se om det förekommer hormonell obalans. Ofta ligger både östrogen och progesteron lågt, vilket innebär att man inte ska använda endast östrogenplåster utan även behöver tillföra progesteron. Mätning sker när som helst i cykeln om ägglossning inte längre finns kvar. Vid långa perioder mellan menstruation, så diskuterar vi igenom vilken dag som passar bäst för provtagning.

Förklimateriet / utebliven mens efter amning, abort, missfall, vid ätstörningar, hårdträning eller liknande: 
Vid dessa obalanser så stämmer vi av vilken dag som passar bäst för provtagning. Vid utebliven mens finns inte de fluktationer som förekommer vid fertil cykel, så testet kan vanligtvis utföras närsom helst i månaden. Dock så stämmer man alltid av detta så att provtagningen blir optimal.

För bokning av konsultation eller labrixtest: tidsbokning@zarahssida.se eller läs mer på vår bokningssida

Corona-demonstration i Stockholm

2021 mars > lördag, mars-20-2021

Idag var det dags för ny Corona-demonstration i Stockholm och i egenskap av medicinjournalist, var jag nyfiken på vad som skulle lyftas fram.  Det som skett i vår värld det senaste året är oroande, och för min del oroar jag mig mycket för de följder som kommer på sikt. Särskilt för alla barn, ungdomar och äldre som far illa. Här är såklart alla olika, men jag tror att många känner att myndigheterna inte lyssnar på de budskap som kommer från olika håll, där det hela tiden påtalas följderna av det som sker. Idag demonstrerade människor i 40 länder och exempelvis i London var deltagandet enormt (dock inget main stream media rapporterat om).

Vi åkte därför upp idag och var med på plats en stund. I det stora hela är budskapet som lyfts fram väldigt klokt, såsom att vi bör ha en demokratisk syn för befolkningens rätt till frihet och yttrandefrihet, där alla får chans att göra sig hörda och bestämma över sitt eget liv och sin egen kropp. Det fanns också en hel del protester mot vaccin, mot 5G och gentemot de restriktioner som införts i Sverige.

Det som är synd är att det blir rörigt och lite flummigt, och svårt att ta till sig och sympatisera med. Jag som är intresserad och verksam inom dessa områden förstår hur det är tänkt, men det blir för ogreppbart och det är svårt att veta vad budskapet är. Det känns synd, för jag tror egentligen att budskapet är väldigt genuint och i många andra länder var budskapet mer tydligt. Jag själv är till exempel mycket frågande inför de vaccin som tagits fram rekordsnabbt och som skall användas på friska människor. Det är också oroande hurivida de restriktioner som införs, kan komma att ha större skada på människors liv och samhället än sjukdomen i sig. Det som behövs är en debatt med underbyggt resonemang, där även kritiker får göra sin röst hörd. Men att polarisera och skapa oro gör ingen nytta.

Vi lämnade demonstrationen efter en stund och det kändes väldigt tråkigt att det inte är mer uppstyrt och välformulerat. Budskapet var ett stort frågetecken och kommer inte fram överhuvudtaget. Det är som Alex Schulman skrev i sin krönika i Expressen nu idag. Det är en brokig skara av människor, men vad vill de egentligen. Jag tror att det vore klokt för alla demonstranter att samordna sig och fundera på det till nästa gång…

PS! En sak som också bör tilläggas är att det inte är så att 5G framkallar Corona som många verkar tro att motståndare tror (en del kanske tror det). Det som är problemet är att strålning (i detta fallet 5G) framkallar inflammatoriska processer i kroppen som ger samma symtom och utslag på provtagning som Corona när man tex mäter IL6 (interleukin 6). Det de menar är alltså att Corona-symtom kan uppkomma från exponering 5G, inte att 5G framkallar själva sjukdomen. Det är det alla dessa människor menar (tror jag)… men tyvärr kommer det inte fram på grund av det blir för otydligt och flummigt.