Curcumin vid prostatacancer

2012 februari > onsdag, februari-29-2012

En ny studie visar att curcumin eventuellt kan vara positivit i samband med prostatacancer och inflammation relaterad till prostatan. Curcumin är ett aktivt ämne som återfinns i den populära och gulfärgade currykryddan gurkmeja. Studien visar att curcumin befanns undertrycka proteinet P300 som är förhöjd vid utveckling och progression av prostatacancer. Curcumin har tidigare påvisats minska inflammation och inflammatoriska processer.

Reference:”Targeting pioneering factor and hormone receptor cooperative pathways to suppress tumor progression,” Shah SA, Prasad S, et al, Cancer Res, 2012 Jan 18; [Epub ahead of print]. (Address: Cancer Biology, Thomas Jefferson University, 1020 Walnut St, Philadelphia, PA 19107, USA).

LÄS MER…

Förbättra immuncellsfunktionen med extrakt av fermenterad vitlök

2012 februari > onsdag, februari-29-2012

Denna randomiserade, dubbelblinda, placebo-kontrollerad, parallell interventionsstudie undersökte de effekter som fermenterad vitlök har på immunceller. Friska försökspersoner erhöll antingen tillskott med vitlöksextrakt (2,56 gram per dag) eller placebo under 45 dagars tid. Tillskott med iinkapslat och fermenterat extrakt av vitlök var associerad med ökad motståndskraft i kroppens immunceller (Gd-T-celler (p = 0,039, n = 56) och NK-celler (p = 0,043, n = 56)).

Efter 90 dagars konsumtion av vitlöksextrakt minskade både förkylningssymtom och influensarisker. Testpersonerna uppvisade även en minskning av symtom med 21 procent, en minskning i antalet sjukdagar (61 procent färre) o.s.v. Resultaten tyder på att vitlöksextrakt kan förstärka immuncellsfunktionen.
 
Reference:”Supplementation with aged garlic extract improves both NK and gd-T cell function and reduces the severity of cold and flu symptoms: A randomized, double-blind, placebo-controlled nutrition intervention,” Nantz MP, Rowe CA, et al, Clin Nutr, 2012 Jan 24; [Epub ahead of print]. (Address: Food Science and Human Nutrition Department, University of Florida, Gainesville, FL, USA. E-mail: percival@ufl.edu ).

LÄS MER…

Tillskott med sesamfrön för minskad oxidativ stress

2012 februari > onsdag, februari-29-2012

En ny studie visar att sesamfrön kan minska oxidativ stress, genom ökad antioxidantstatus. Deltagarna delades in i två grupper där behandlingsgruppen erhöll 40 gram vita sesamfrön dagligen, samt ett minskat energiintag med 240 kcal per dag. Den andra gruppen erhöll inga frön alls och fortsatte att äta precis som vanligt. Efter studiens slut mättes antropometriska mätningar, lipidprofiler och indikatorer för oxidativ stress såsom glutation peroxidas (GPX), superoxiddismutas (SOD) och tiobarbitursyrareaktiva ämnen.

Resultaten visar att kost med sesamfrön ger signifikant minskade nivåer av totalt serumkolesterol (TC), minskat LDL-kolesterol (low-density lipoprotein kolesterol) samt förbättrat förhållande mellan serumkolesterol och HDL-kolesterol. Lipidperoxidation minskade, medan glutation peroxidas (GPX) och superoxiddismutas (SOD) ökade. Det syntes inga signifikanta förändringar i vikt och BMI. 
 
Reference:”Effect of sesame seed on lipid profile and redox status in hyperlipidemic patients,” Alipoor B, Haghighian MK, et al, Int J Food Sci Nutr; 2012 Jan 23 [Epub ahead of print]. (Address: Department of Community Nutrition, Faculty of Health and Nutrition, Tabriz University (Medical Sciences), Tabriz , Iran. E-mail: alipourb@tbzmed.ac.ir ).

LÄS MER…

Coenzym Q10 hos patienter med fibromyalgi

2012 februari > onsdag, februari-29-2012

I en studie med 10 patienter med fibromyalgi mättes nivåerna av koenzym Q10 i saliven och blodet. Resultatet visade att komplettering med 300 mg dagligt intag av koenzym Q10 var associerat med minskade besvär. Enligt studiens sammanfattning, så har patienter med fibromyalgi, en viktig dysfunktion i sina Q10-nivåer som enkelt kan korrigeras. Tänk också på att de som äter kolesterolsänkande medicin, samtidigt blockerar produktion av koenzym Q10 i levern, eftersom produktion av koenzym Q10 och kolesterol produceras av samma enzymer.
 
Reference:”Coenzyme Q10 in salivary cells correlate with blood cells in Fibromyalgia: Improvement in clinical and biochemical parameter after oral treatment,” Cordero MD, Santos-Garcia R, Clinical Biochemistry, 2012 Feb 10; [Epub ahead of print]. (Address: Mario D. Cordero, Centro Andaluz de Biología del Desarrollo (CABD), Universidad Pablo de Olavide-CSIC-Junta de Andalucía, ISCIII, Sevilla, Spain).

LÄS MER…

Minskat intag av kött, fisk och fågel kan ge förbättrat humör

2012 februari > onsdag, februari-29-2012

I en nyligen tvärsnittsstudie där 39 allätare, begränsade sitt intag av kött, fisk och fågel syntes markanta förbättringar i deras humör. Kvinnorna delades in i tre grupper där grupp ett fick daglig konsumtion av kött, fisk och fågel, där grupp två fick konsumtion av fisk tre till fyra gånger i veckan men undvek kött och fågel och där grupp tre fick helt vegetarisk kost.

Försökspersonerna i den vegetariska gruppen visade på minskat intag av  arakidonsyra (AA), EPA och DHA, medan gruppen som fick fisk, hade ökat intag av DHA och EPA (omega 3). Gruppen med vegetarisk mat visade på förbättringar i deras humör, till skillnad mot de andra två grupperna. 
 
Reference:”Restriction of meat, fish, and poultry in omnivores improves mood: a pilot randomized controlled trial,” Beezhold BL, Johnston CS, Nutr J, 2012 Feb 14; 11(1): 9 [Epub ahead of print]. (Address: Nutrition Dept, Benedictine University, 5700 College Road, Lisle, Illinois, USA. E-mail: carol.johnston@asu.edu and bbeezhold@ben.edu ).

LÄS MER…

Gröna kaffebönor kan främja viktminskning

2012 februari > onsdag, februari-29-2012

En ny studie på gröna kaffebönor visar att ett intag kan främja viktminskning. Undersökningen genomfördes under 22 veckor och som en crossoverstudie baserad på grönt kaffeextrakt. Resultatet visade att intag av extrakt från gröna kaffebönor, gav minskad fettvikt och total kroppsvikt. Försökspersonerna fick  en hög dos med extrakt (1050 mg), en låg dos med extrakt eller placebo. Efter 6 veckors behandlingsperiod observerades signifikanta minskningar i kroppsvikt, body mass index och kroppsfett.
 
Reference:”Randomized, double-blind, placebo-controlled, linear dose, crossover study to evaluate the efficacy and safety of a green coffee bean extract in overweight subjects,” Vinson JA, Burnham BR, et al, Diabetes Metab Syndr Obes, 2012; 5:21-7. (Address: Chemistry Department, University of Scranton, Scranton, PA, USA. E-mail: drmvnagendran@gmail.com ).

LÄS MER…

Effekter av grönt te på LDL-kolesterol, glukos och insulin

2012 februari > onsdag, februari-29-2012

I denna dubbelblinda, randomiserade, placebo-kontrollerade, interventionsstudie deltog 103 postmenopausala kvinnor. Deltagarna erhöll tillskott med grönt te, då främst baserat på katekinerna (EGCG som polyphenon E). Studien utfördes under en period om 2 månader och visade att grönt té gav signifikant minskning av LDL-kolesterol, insulinfrisättning och glukos i blodet. Grönt te kan således bidra till minskad sockerkänslighet och/eller minskad risk för diabetes. 

Reference:”Effect of 2-Month Controlled Green Tea Intervention on Lipoprotein Cholesterol, Glucose, and Hormone Levels in Healthy Postmenopausal Women,” Wu AH, Spicer D, et al, Cancer Prev Res (Phila), 2012 Feb 1; [Epub ahead of print]. (Address: Departments of Preventive Medicine, Medicine, and Obstetrics and Gynecology, University of Southern California Keck School of Medicine, Los Angeles, California, USA).

LÄS MER…

Resveratrol Kan förbättra insulinkänsligheten hos äldre vuxna med nedsatt glukostolerans

2012 februari > onsdag, februari-29-2012

En ny 4-veckorsstudie visar att resveratrol kan påverka glukosmetabolismen och den vaskulära funktionen hos vuxna människor som lider av nedsatt glukostolerans. Deltagarna erhöll resveratrol med en daglig dos på 1, 1,5 eller 2 g och då efter en vanlig måltid med 110 gram kolhydrater, 20 gram protein och 20 gram fett. Mätningar utfördes med 3-timmars glukos, insulinkänslighet (Matsuda index) och sekretion. Resultatet visade att den grupp som erhöll största dosen med resveratrol, också hade nedsatt glukostolerans.

Reference:”Pilot Study of Resveratrol in Older Adults With Impaired Glucose Tolerance,” Crandall JP, Oram V, et al, J Gerontol A Biol Sci Med Sci, 2012 Jan 4; [Epub ahead of print]. (Address: 1300 Morris Park Avenue, Bronx, NY, USA. E-mail: jill.crandall@einstein.yu.edu ).

LÄS MER…

Kokosolja, galla, matsmältningsenzymer och insulin

2012 februari > tisdag, februari-21-2012

Kokosolja fungerar som ketoner i hjärnan, dvs som snabb energi motsvarande den energi som hjärnan använder från kolhydrater. Det är alltså en optimal energikälla vid träning eller en kosthållning som är fattig på socker.

Många som svälter bort candida och/eller har sockerberoende och som behöver nolltolerans i sitt intag av kolhydrater, mår väldigt bra och känner mental skärpa vid intag av kokosolja.

Det positiva med kokosolja är också att den är väldigt lättsmält och kräver minimalt med galla, bukspottsenzymer eller insulin för sin omsättning.

LÄS MER…

Gardasil och virusrelaterade cellförändringar

2012 februari > lördag, februari-18-2012

Nu är diskussionen om vaccin igång igen, i och med alla artiklar om svininfluensavaccinets påverkan. Vill börja med att säga att vaccin kan elimineras genom avgiftning och att de problem som uppstår hos de som har vaccinerats, trots att de inte har ett fullgott avgiftningssystem. Det är också känt att det en av de mest vanliga orsaker till att vaccinering kan skapa autistiska problem, dvs p.g.a. de som lider av autism, oftast har avgiftningsproblem och belastas av allergener.

Hur som helst, så tar man vaccinet mot cellförändringar, som orsakas av ett virus. Eftersom det är ett virus, så det går att behandla med kolloidalt silver eller med andra antivirala. Vad gäller vaccin mot livmodercancer, så finns det gott om studier som visar att det inte ger bättre skydd med vaccin och att det i många fall orsakar större problem än om man står över vaccineringen. D.v.s. det är liknande problem som med svininfluensavaccinet.

Det är förfärligt att myndigheterna låter vaccineringen fortgå och särskilt hos unga flickor som behöver ha sina kroppar i balans och utan en massa gifter. Läs mer om forskning kring gardasil:  blog.php?bid=2825

LÄS MER…

Omega-3 fettsyror för gravida kvinnor kan minska riskerna för atopiskt eksem och överkänslighet mot ägg hos barnen

2012 februari > onsdag, februari-15-2012

I en randomiserad, kontrollerad studie med 706 barn syntes stark koppling mellan konsumtion av omega 3 fettsyror och allergi hos deras barn. De gravida kvinnor som intog lägst omega 3, födde barn med högre ärftlig risk för att utveckla allergiska sjukdomar och atopiskt eksem.
 
Reference:”Effect of omega-3 long chain polyunsaturated fatty acid supplementation in pregnancy on infants’ allergies in first year of life: randomised controlled trial,” Palmer DJ, Sullivan T, et al, BMJ, 2012 Jan 30; 344; e184. [Epub ahead of print]. (Address: Women’s and Children’s Health Research Institute, 72 King William Road, North Adelaide, South Australia, 5006, Australia)

LÄS MER…

Levocarnitine hos patienter med Huntingtons sjukdom

2012 februari > onsdag, februari-15-2012

I denna retrospektiva studie utförd på 23 patienter med Huntingtons sjukdom, fastställdes att 26 procent  av patienterna hade hypocarnitenemia, katabolism och kronisk valproat. Studien visade också att de patienter med lågt serumkarnitin som fick tillskott med levocarnitine märkte förbättringar i både motoriska, kognitiva och beteendemässiga åtgärder. Studien baserades på 7.3 månader. 
 
Reference:”Serum carnitine levels and levocarnitine supplementation in institutionalized Huntington’s disease patients,” Cuturic M, Abramson RK, et al, Neurol Sci, 2012 Feb 1; [Epub ahead of print]. (Address: Department of Mental Health, University of South Carolina School of Medicine, Columbia, SC, USA. E-mail:
mbc20@scdmh.org ).

LÄS MER…

Akupunktur och Moxibustion i behandling av förstoppning

2012 februari > onsdag, februari-15-2012

En ny meta-analys, baserad på randomiserade, kontrollerade kliniska studier, visar att akupunktur och moxibustion (en form av värmeterapi som används på akupunkturpunkter och inom kinesisk medicin) har god verkan vid behandling av förstoppning. Metaanalysen baserades på femton studier med sammanlagt 1 052 patienter. 
 
Reference:”[Met-analysis on randomized controlled clinical trials of acupuncture and moxibustion on constipation],” Du WF, Yu L, et al, Zhongguo Zhen Jui, 2012 Jan; 31(1): 92-6. (Address: College of Acupuncture and Tuina Massage, Changchun University of CM, Changchun 130117, Jilin Province, China. E-mail: yuanfei530@163.com ).

LÄS MER…

Tranbärsjuice kan förebygga urinvägsinfektioner hos barn

2012 februari > onsdag, februari-15-2012

En ny randomiserad, dubbelblind, placebo-kontrollerad studie utförd på 263 finska bar, visar att tranbärsjuice kan förebygga urinvägsinfektion. Alla barn hade behandlats för urinvägsinfektion,och fick konsumera tranbärsjuice under en period av 6 månader. Resultatet visade på ett reducerat antal återfall och att de barn som erhöll tranbärsjuice krävde mindre antimikrobiella läkemedel.

Reference:”Cranberry juice for the prevention of recurrences of urinary tract infections in children: a randomized placebo-controlled trial,” Salo J, Uhari M, et al, Clin Infect Dis, 2012 Feb; 54(3): 340-6. (Address: Department of Pediatrics, Institute of Clinical Medicine, Faculty of Medicine, University of Oulu, Oulu, Finland).

LÄS MER…

Curcumin kan förlänga livet hos patienter med Alzheimers sjukdom

2012 februari > onsdag, februari-15-2012

Curcumin, en substans som utvinns ur gurkmeja, kan förlänga livet vid Alzheimers sjukdom, visar en ny studie från Linköpings Universitet. Studien tyder på att det är förstadier och fragment av amyloidfibrer som är mest giftiga för nervcellerna och att dessa kan motverkas med hjälp av curcuminextrakt. Resultaten publicerades nyligen i den ansedda tidskriften PLoS One med Ina Caesar som försteförfattare.

Curcumin kan även användas för att hämma inflammation och inflammationstillstånd, såsom diabetes, inflammatoriska sjukdomar, autoimmuna sjukdomar m.m.

LÄS MER…

1 2 3
40 st på 3 sidor
FörstaSista