Förbättra immuncellsfunktionen med extrakt av fermenterad vitlök

Denna randomiserade, dubbelblinda, placebo-kontrollerad, parallell interventionsstudie undersökte de effekter som fermenterad vitlök har på immunceller. Friska försökspersoner erhöll antingen tillskott med vitlöksextrakt (2,56 gram per dag) eller placebo under 45 dagars tid. Tillskott med iinkapslat och fermenterat extrakt av vitlök var associerad med ökad motståndskraft i kroppens immunceller (Gd-T-celler (p = 0,039, n = 56) och NK-celler (p = 0,043, n = 56)).

Efter 90 dagars konsumtion av vitlöksextrakt minskade både förkylningssymtom och influensarisker. Testpersonerna uppvisade även en minskning av symtom med 21 procent, en minskning i antalet sjukdagar (61 procent färre) o.s.v. Resultaten tyder på att vitlöksextrakt kan förstärka immuncellsfunktionen.
 
Reference:”Supplementation with aged garlic extract improves both NK and gd-T cell function and reduces the severity of cold and flu symptoms: A randomized, double-blind, placebo-controlled nutrition intervention,” Nantz MP, Rowe CA, et al, Clin Nutr, 2012 Jan 24; [Epub ahead of print]. (Address: Food Science and Human Nutrition Department, University of Florida, Gainesville, FL, USA. E-mail: percival@ufl.edu ).

Läs mer om kost och hälsa:


www.rawfood-kost.se
www.vegetarisk.info 
www.kostkoll.se
www.kosttipset.se
www.vitaminochmineral.se
www.kosttillskott-guiden.net
www.naturmedicin-guiden.se
www.kolhydrater.org
www.gravidkost.se
www.piggabarn.se
www.friskabarn.se
www.receptkoll.se
www.ekologiskaval.se
www.ekologisk-mat.info
www.detoxa.nu
www.detox-guiden.se
www.skoldkorteln.info
www.allergi.biz
www.astma-guiden.se
www.kemikalier.eu