Melatonin kan minska självskadebeteende hos barn och ungdomar

2023 mars > tisdag, mars-28-2023

Allt fler barn och ungdomar utvecklar självskadebeteende, mycket kopplat till diagnoser som ADHD, ADD, autism och asberger. Först och främst, så behöver man fråga sig varför ett barn känner sådan ångest att de behöver skada sig själv. Vår tanke är alltid att ett barn gör så gott det kan, och att alla dess ageranden är uttryck för situationer som de på olika sätt gör sitt bästa för att hantera. Det viktiga är därför att lyssna på, och iaktta barnet för att se vilket problem de försöker lösa, samt varför de inte har redskap att hantera problemlösningen på ett sätt som är mindre självdestruktivt. Det är viktigt att inte skuldbelägga, placera in barn i fack eller skapa en känsla av att de inte är tillräckliga såsom de är. En bra utgångspunkt är att alla barn gör så gott de kan.

Vid problematiker kopplade till NPF-diagnoser, så bör man se över miljön, om det förekommer stress, om barnet har möjlighet att uttrycka sin oro och ångest på ett konstruktivt sätt, och om skola och föräldrar möter barnet med lyhördhet och förståelse. Många barn med NPF-diagnoser är högkänsligt lagda, och mycket känsliga för stress i sin omgivning, höga ljud och stora barngrupper. Dagens skola skulle behöva göras om från grunden, för att passa de barn som inte trivs i stora grupper och som mår bra av mindre intryck. Även samhället behöver förändras, och fyllas med mer lugn och ro. Dessa barn behöver oftast mer återhämtning och ro än samhället kan ge. Som förälder och skola så behöver man tänka utanför boxen, och låta barnet få det lugn och ro som den behöver.

Det är även viktigt att balansera upp obalanser i signalsubstanser då oro och ångest hör till obalanser i dopamincykeln, där dopamin, noradrenalin och adrenalin ligger lågt, alternativt att dopamin inte konverteras vidare till noradrenalin och adrenalin på ett korrekt sätt. Vid denna problematik så kan SSRI hjälpa indirekt eftersom ökning av serotonin har en lugnande effekt. Det är dock en helt felaktig behandling, då man behandlar serotonincykeln när det i själva verket är dopamincykeln som är problemet. I de flesta fall som vi möter, så behandlas barn med serotonin för lugnande effekt, men har i själva verket högt serotonin och problem i dopamincykeln. Detta är av stor vikt att utreda korrekt, då högt serotonin är inflammationsdrivande och således inte bör höjas en person som inte har ett lågt värde.

Serotonincykeln är kopplad till nedstämdhet men i detta fallet bör även påpekas att nedstämdhet kan blandas ihop med lågt kortisolvärde (binjureiutmattning), då många av dessa barn också är utmattade i olika grad. Ett barn med nedstämdhet behöver alltså inte ha lågt serotoninvärde, utan kan ha lågt kortisol på grund av långvarig inre stress och oro. I många fall ligger då även serotonin högt, som ett resultat av att kroppen försöker lugna systemet och skapa ro. Det är därför viktigt att undersöka barn och ungdomars värden på signalsubstanser och hormoner INNAN behandling, både för att erhålla mer effektiv behandling men även för att behandla korrekt. Det viktiga är att förstå att oro, ångest och ocd är starkt kopplade till dopamincykeln, inte till serotonincykeln.

En annan viktig insats är att arbeta med barnets sömnrutiner, då nya studier visar att högre melatoninvärden ger minskad risk för självskadebeteende. Melatoninproduktion är till stor del beroende av mörker och melatonin konverteras från aminosyran tryptofan, som konverteras till 5htp och sedan vidare serotonin om det är ljust och melatonin om det är mörkt. Barn och ungdomar som tillbringar mycket tid framför telefon, dator, surfplatta och/eller tv kommer att utsättas för stor mängd blått ljus som hämmar produktionen av melatonin. Barn med självskadebeteende bör således lägga sig i god tid, undvika apparatur med blått ljus och ha lugn och ro inför sömntimmarna. Var noga med rutiner och att barnen går och lägger sig i god tid. Läs en bok, lyssna på avslappnande musik, sjung tillsammans eller meditera med barnet. Det finns även glasögon för en billig peng, som blockerar blått ljus och kan bidra till ökad melatoninproduktion både hos vuxna och barn.
https://www.forskning.se/2023/03/23/melatonin-kan-minska-risken-for-sjalvskador-hos-unga/?utm_source=Ungapped&utm_medium=Newsletter&utm_campaign=20230327

En extra åtgärd för dessa barn kan även vara att använda tyngdtäcke, som enligt forskning ökar melatoninproduktionen. Tyngdtäcke är en intressant och bra behandling för barn som sover oroligt, och så även för barn som har självdestruktivt beteende.
https://www.forskning.se/2022/10/04/tyngdtacke-okar-nivaerna-av-melatonin/

Om du har önskan om att mäta signalsubstanser för barn med ADHD, ADD, autism och asberger, så bokar du en första konsultation via: tidsbokning@zarahssida.se. Vi tar emot alla barn som är över 8 år.

Titta gärna på våra kostnadsfria föreläsningar och poddar med Zarah Öberg: Inspelade föreläsningar med Zarah Archives – Zarah Öbergs Blogg (zarahssida.se)