Mäta hormoner i salivtest (labrixtest) och Dutch-test (signalsubstanser i urin)

2019 februari > söndag, februari-24-2019

Jag får många frågor om varför det är olämpligt att mäta hormoner i blodprov, och jag kan förstå att det blir en förvirring eftersom man mäter via blod inom svensk sjukvård. Problemet med blodprover syns inom många områden, och när det kommer till hormoner så mäter man både inaktiva och aktiva hormoner i ett blodprov. Detta gör att det är omöjligt att få en korrekt bild av hur värdet egentligen ser ut. I ett saliv- eller urintest, så mäter man istället endast aktiva hormoner vilket blir korrekt.

Fördelen är också att ett salivtest mäter 4 gånger per dag, så de hormoner som går upp och ner under dagen/natten, lättare kan mätas. Kortisol ska ligga högt under morgonen för att göra oss pigga och alerta, minska under dagen och sedan att ligga lågt framåt kvällen, medan melatonin fungerar på motsatt sätt och ligger lågt på morgonen för att stiga och ligga högt framåt kvällen när vi ska känna oss sömniga och trötta. Problemet med ett blodprov är flera. Det ena är att man endast mäter på morgonen och det är många som har okej värde på morgonen, men sedan ett försämrat värde framåt eftermiddagen/kvällen. Det andra problemet är att man som sagt mäter i blod, vilket innebär att det både mäts aktiva och inaktiva hormon. Det tredje är att kortisol och melatonin har toppar under dagen, som man gärna vill mäta. Kortisol har tex sin topp 30 minuter efter uppvaknande och då vet man att det ska ligga inom ett visst värde för att vara optimalt. Det är alltså inte detsamma att mäta med ett blodprov som inte tar hänsyn till hur längre patienten har varit vaken, vilka hormoner som mäts, och inte heller tar hänsyn till den dygnskurva som kortisol och melatonin använder sig av.

Det har blivit mer förekommande inom vården att mäta hormoner i urin, och då samlar man urin under 24 timmar och mäter ett genomsnitt. Problemet här är att det inte heller tar hänsyn till de toppar som dessa hormoner har, så man vet inte alls hur frisättningen fungerar på de tidpunkter som är kritiska, tex 30 minuter efter uppvaknande. Det som också är tokigt är att kortisol flukturerar så pass, att ett sådant test inte säger något alls om hur det faktiskt ser ut i det verkligen livet. Man kan dessutom få med metaboliter som inte alls återspeglar den verkligen bilden, så värdet blir missvisande. Utöver detta så producerar människor olika mängd urin under natten då kortisol ligger lågt, vilket också gör testet helt oanvändbart. Visserligen är produktionen mindre på natten, men äldre människor producerar tex kring 30% av sin urin under natten vilket är väldigt mycket. Det är också olika hur mycket urin som produceras beroende på hur mycket vätska man druckit timmarna innan sänggående och om man är uppe och kissar nattetid eller ej. Det är alltså omöjligt att använda sig av ett sådant test som underlag.

Om man mäter i urin, så mäter man således hellre i torkad urin, så kallat Dutch-test, som innebär samma upplägg som vid mätning av hormoner i saliv. Man mäter då vid 4 tillfällen under dygnet och kan på så vis se hur den hormonella kurvan ser ut, samt endast de hormoner som är aktiva. Dutch-test och labrixtest ger samma svar, så de är likvärdiga.

Ett annat sätt att mäta kortisol som inte heller fungerar är synachten-test som innebär att man skapar en stressreaktion i kroppen på medicinsk väg, liknande den då man gör en glukosbelastning för att mäta blodsockret. Det man måste vara medveten om är att lågt kortisol/binjureutmattning inte innebär att produktionen är helt borta, utan det finns en kortisolproduktion men den ligger lägre än normalt. Det kommer alltid att frisättas kortisol vid ett stort stresspåslag, vilket innebär att testet visar att kortisol frisätts och att det därmed inte finns något fel. Problemet är att vi som sagt alltid kommer att kunna frisätta hormoner när vi pressas till att göra det. Enda gången ett sådant test visar ett resultat är vid Addissons sjukdom då produktionen är noll. Det som ställer till det är att man inte riktigt har förstått hur en binjureutmattning fungerar. Det som är problem är att produktionen är för låg, inte att den inte finns. Om man mäter i saliv/labrixtest eller gör ett Dutch-test så tar man ett test och ser exakt hur produktionen fungerar utan stimuli, men om man tar ett test, såsom synachtentest som stimulerar till frisättning, så är det klart att kroppen lyckas pressa ut det kortisol som behövs. Det säger dock ingenting om hur kortisolproduktionen fungerar i det vardagliga livet, utan endast att binjurarna inte helt har lagt ner. Läs gärna mer om synachten-test via denna länk: Synachtentest

Det lämpligaste sättet att mäta hormoner är således att mäta dem i saliv via labrixtest eller i torkat blod via ett Dutch-test som båda tar hänsyn till endast aktiva hormoner, och som mäter vid 4 tillfällen under dagen (3 gånger om du mäter melatonin).

Vad gäller mätning av östrogen och progesteron så fungerar det på samma vis som med kortisol, och mätning i blod återspeglar både inaktiva och aktiva hormoner, vilket ger missvisande värden. Det korrekta är alltså även här att mäta i blod eller torkad urin.

En annan viktig aspekt som ofta glöms bort är att de referensvärden som används ofta är väldigt vida, vilket innebär att ett värde kan ligga lågt men ändå ligga inom referens. Detta är vanligt vid besvär med sköldkörteln, då referensvärdet är så brett, att det kan ligga extremt lågt och ändå vara inom referens. Det är alltså alltid bra att begära ut sina provsvar och be en naturläkare eller näringsterapeut att läsa av dem på ett korrekt sätt. Det man ofta ser är att värdet ligger inom referens, men långt ifrån optimalt och att det även kan finnas tendenser som tyder på konverteringsproblem, tex om T4 är högt och T3 ligger lågt (konverteringsproblem med näringsbrister som vanligaste orsak). Det viktiga är alltid att använda sig av optimala värden, inte vanliga referensvärden.

Vill du lära dina hormoner i salivtest, labrixtest från Doctors Data. Maila oss på tidsbokning@zarahssida.se.

Ny gratis guidad meditation

2019 februari > onsdag, februari-20-2019

Ny meditation

Nu finns en ny 30 minuters guidad meditation med fokus på healing, genomströmning och hög vibration. Den är väldigt kraftfull och man blir mycket närvarande av meditationen.

Den finns att ladda ner på samma ställe som innan, bara att skriva in namn & email så får du ett email med länkar till ljudfilerna.

Ladda ner meditationen via denna länk: Guidad meditation

[fb_button]

Kurs i hormoner med Marianne Arnström

2019 februari > lördag, februari-16-2019

Mitt favoritämne är hormoner, och sedan många år tillbaka uför jag tester (labrixtester/salivtester) för de med hormonell obalans såsom PMS, PCOS, klimateriebesvär, hormonell akne, utmattningssyndrom/utbrändhet, förstorad prostata med mera.

En av de bästa kurserna i landet är de som hålls av Marianne Arnström, en eldsjäl som brinner för hormoner och som kan det mesta om det och bioidentisk progesteronkräm. Om du är intresserad av hormoner så är det väldigt bra att besöka Mariannes kurser, för att på så vis lära dig mer. Om du sedan har egna besvär, så rekommenderar jag dig ALLTID att mäta dina hormoner i saliv (labrixtester) för att på så vis se dina exakta värden (om du vill veta mer om labrixtester/Dr Data så kan du maila eller boka tid via vår bokningssida).

Mariannes hormonkurser under våren är i följande städer:

 • Göteborg, 2019-02-23, 9.30 – 16.30, 600 kronor
 • Varberg, Tvååker, 2019-02-24, 9.30 – 16.30, 600 kronor
 • Skara, 2019-03-02, 9.30 – 16.30, 600 kronor
 • Älmhult, 2019-03-03, 9.30 – 16.30, 600 kronor
 • Helsingborg, 2019-03-16, 9.30 – 16.30, 600 kronor
 • Malmö, 2019-03-17, 9.30 – 16.30, 600 kronor
 • Västerås, 2019-03-23, 9.30 – 16.30, 600 kronor
 • Örebro, 2019-03-24, 9.30 – 16.30, 600 kronor
 • Mönsterås, 2019-03-30, 9.30 – 16.30, 600 kronor
 • Stockholm, 2019-03-31, 9.30 – 16.30, 600 kronor
 • Sandviken, 2019-04-01, 15.00 – 21.00, 600 kronor
 • Eskilstuna, 2019-04-06, 9.30 – 16.30, 600 kronor
 • Linköping, 2019-04-07, 9.30 – 16.30, 600 kronor
 • Karlskrona, 2019-04-27, 9.30 – 16.30, 600 kronor
 • Kalmar, 2019-04-28, 9.30 – 16.30, 600 kronor

Kursen tar upp följande:

 • Vem är dr John Lee och varför refereras till hans kunskap och erfarenheter?
 • Vad är naturligt progesteron?
 • Vad är gestagener?
 • Hur säkert är det att använda naturligt progesteron?
 • Varför används naturligt progesteron oftast i krämform?
 • Finns det några biverkningar av naturligt progesteron?
 • Hur känner kvinnor som tar naturligt progesteron?
 • Kan naturligt progesteron hjälpa, förebygga eller få osteoporos att gå tillbaka?
 • Kan naturligt progesteron hjälpa vid kärlkramp?
 • Kan naturligt progesteron hjälpa när man han äggstockscystor (PCOS)
 • Kan naturligt progesteron hjälpa mot PMS?
 • Kan unga flickor använda naturligt progesteron?
 • Kan naturligt progesteron hjälpa mot Endometrios?
 • Hjälper naturligt progesteron mot varma vallningar?
 • Kan naturligt progesteron användas efter man fått bröstcancer, livmodercancer, äggstockscancer och livmodercancer eller för att förebygga dessa?
 • Kan naturligt progesteron används när man har MS eller har andra skador i nervsystemet?
 • Kan jag använda naturligt progesteron efter en Hysterectomi?
 • När är man i förklimakteriet respektive klimakteriet?
 • Vad gör man om man redan använder HRT (konventionell hormonersättningsterapi) och vill byta?
 • Behöver man som kvinna också ta östrogen?
 • Vad är fytoöstrogener och xenoöstrogener och vilka är människans viktigaste östrogener?
 • Varför uppstår hårväxt i ansiktet hos kvinnor?
 • Hur är det med fertilitet? Kan naturligt progesteron hjälpa dig att bli gravid och att inte få missfall?
 • Kan män använda naturligt progesteron?
 • Hur påverkas vår hälsa av mikrovågsugnar?
 • Varför behöver vi D-vitamin?
 • Vad säger dr Lee om mammografi?
 • Hur påverkar P-piller vår hälsa och varför?
 • Vad handlar Gardasil-vaccinationer om?
 • Vilken är kostens betydelse för hormonbalans och hälsa?För anmälan eller kontakt maila Marianne:  marianne.arnstrom (at) gmail.com[fb_button]

Gratis meditation – Ny 21-dagarshealing med Isilia och Fredrik

2019 februari > tisdag, februari-12-2019

gratis meditation

Nu är det snart dags för den 3 veckor långa, och helt fantastiska 21-dagarshealingen med Isilia och Fredrik. Missa inte starten den 1 mars. Läs mer via denna länk: 21-dagarshealing

Just nu erbjuder Isilia en 25 minuter lång meditation, med mycket hög vibration. Meditationen hjälper dig att slappna av både fysiskt och psykiskt och går bra att ladda ner till din telefon eller dator så att du kan använda den när du önskar.

Läs mer eller ladda ner gratis meditation via denna länk: Isilias hemsida

[fb_button]

 

Orsaker till histaminintolerans och behandling av histaminintolerans

2019 februari > söndag, februari-3-2019
Histamintolerans hos Labrix

Histamin är ett hormon och en signalsubstans, som ingår i de paneler med signalsubstanser som vi testas för hos labrix. Histamin används i kroppen som ett försvar, och aktiverar immunförsvaret genom frisättning av histamin från immunförsvarets mastceller. Det är ett utmärkt sätt för kroppen att hantera allergiska reaktioner, virus och bakterier, men vid för hög frisättning uppstår histaminintolerans.

Orsaker till histaminintolerans
Vid histaminintolerans behöver man undersöka hur högt histamin ligger, samt varför det ligger högt. Ett högt histaminvärde kan bero på flera saker, såsom kosthållning men även felaktig spjälkning av histamin (nedsatt metyleringsförmåga). Vanligtvis så finns det en oförmåga att spjälka histamin på korrekt vis, vilket skapar problem med histaminintolerans. Detta försämras vid intag av histaminrika livsmedel, eftersom spjälkningen inte fungerar optimalt. Det kan också finnas födoämnesintoleranser som ger ökad histaminfrisättning, eftersom histamin är kroppens skydd mot intoleranser och allergiska reaktioner. Även allergiska besvär såsom dammallergi eller pollenallergi ger ökad frisättning av histamin.

Symtom på histaminintolerans
Symtom på histaminintolerans kan vara många, men vanliga symtom kan vara huvudvärk, allergiliknande symtom såsom nästäppa/rinnande näsa, nässelutslag och klåda. Det är också viktigt att känna till att histaminintolerans är en form av stress för kroppen, vilket innebär att det ofta samverkar med kortisol och kan ge ångest, hjärtklappning och allmänt stresspåslag (högt kortisol) med lågt melatonin (sömnbesvär) som följd. Det är med anledning av detta som många människor med ångest och oro kan bli hjälpta av histaminsänkande läkemedel som numera används som antidepressiva läkemedel (exempelvis atarax).

Histaminintolerans och ADHD och autism
Det har också diskuterats om histaminintolerans kan vara kopplat till ADHD, autism med mera, vilket är sannolikt eftersom hormoner och signalsubstanser påverkar hela kroppens balans. Ofta handlar dessa diagnoser om fler saker, såsom kosthållning, leverns avgiftningsförmåga med mera, men visst spelar hormoner och signalsubstanser in. Ofta kan man se att spjälkningen av histamin är bristfällig och att det är det som ger viss symtombild. För att hjälpa spjälkningen att fungera mer normalt, så kan man tillföra daosin, ett receptfritt kosttillskott som innehåller enzymet diaminoxidas. Vid denna typ av personlighetsdrag, så rekommenderar jag att man gör ett labrixtest på signalsubstanser och hormoner, för att med hjälp av personliga provsvar, lägga upp en personligt anpassad plan där dessa balanseras upp.

Tungmetaller och mastocytos
Andra saker som är viktiga att åtgärda vid histaminintolerans är tillförseln av gifter utifrån. Tungmetaller och gifter triggar frisättning av histamin från mastcellerna. Vid denna typ av besvär uppstår mastocytos, vilket innebär att histaminfrisättningen blir väldigt hög och kan skapa inflammatoriska processer i hjärnan.

Histaminrika livsmedel
Histaminrika livsmedel kan påverka histaminintolerans, eftersom spjälkningen av histamin inte är korrekt. Histamin finns i lagrad ost, fermenterad mat, rött vin med mera. Det som sker är att histamin blir högt vid intag av denna typ av mat, och om spjälkningen inte fungerar, så uppstår symtom. Ett sätt för att undvika besvär är att kombinera intag med daosin, eller att undvika dem helt till dess att histaminintoleransen är under kontroll.

Histaminspjälkningshämmande födoämnen
Vissa livsmedel hämmar histaminspjälkningen såsom citrusfrukter och kakao, vilket innebär att nedbrytningen går långsammare och då också bidrar till höga histaminvärden.

Histamin och högt östrogen (östrogendominans)
Anledningen till att histamin även hör samman med hormoner är att östrogendominans med höga östrogenvärden (och lågt progesteronvärde) både hos män och kvinnor, fungerar som en trigger för histaminfrisättningen.

Behandling av histaminintolerans
Utöver daosin, så kan höga doser av C-vitamin, quercetin och pycnogenol (tallbarksextrakt) vara bra som behandling, samt att man behöver eliminera histaminrika födoämnen, eliminera gifter och tungmetaller, stödja upp leverns avgiftning och sänka höga östrogennivåer.   Det är också viktigt att se över tarmfloran så att den är korrekt, och detta behöver göras med försiktighet då fermenterade råvaror såsom mjölksyrade grönsaker, kombucha med mera är histaminrika. Lägg istället till gott om fibrer och riktigt bra probiotika, och gör gärna ett mikrobiomtest som ser över tarmfloran, så att du vet vilka bakterier som är över- respektive underrepresenterade, så att du kan korrigera tarmfloran med bra kosttillskott som inte är fermenterade.

Läs mer om: histamin

[fb_button]