Fluor, farligt för barns utveckling menar forskare

2014 februari > torsdag, februari-20-2014

Idag finns 100.000 kemikalier i vårt samhälle, medan endast 5 procent av dessa är forskade på. Vi vet inte heller hur alla dessa kemikalier påverkas oss när vi kombinerar dem, samt kombinerar med stress, dålig mat, för lite sömn, läkemedel etc.

Det antal kemikalier som är farliga för oss och våra barn, ökar dagligen och de kemkalier som påverkar barns utveckling av hjärnan har dubblerats de senaste sju åren, enligt forskare. Ny rön om flour och dess påverkan publicerades nyligen i en vetenskaplig artikel i medicintidskriften Lancet Neurology.

”Vår stora oro är att barn över hela världen utsätts för okända giftiga kemikalier som i tysthet urholkar intelligensen, orsakar beteendestörningar, stympar deras framtida färdigheter och skadar hela samhällen, kanske allvarligast i utvecklingsländer”, skriver Harvardforskaren Philippe Grandjean och Philip Landrigan, från Icahn School of Medicine.

2006 publicerade de en lista på de fem kemikalier som har störst påverkan på hjärnans utveckling, och nu adderar de ytterligare 6 ämnen, däribland flour.  Andra ämnen som toppar listan är arsenik, bly, kvicksilver,PCB:er och toluen.

Fluor är ett icke-metalliskt grundämne som finns kemiskt bundet till olika mineraler i naturen. Fluor har atomnummer 9, är det 13:e vanligaste grundämnet, har den kemiska beteckningen F och tillhör gruppen halogener. I grundform bildar fluor en tvåatomig molekyl med sig själv och skapar på så vis F2, d.v.s. fluorgas.

Fluor är oerhört reaktivt, och räknas som det mest reaktiva och elektronegativa av alla våra grundämnen. Detta gör fluorgas mycket farligt och gasen förekommer aldrig i fri form i naturen, utan är alltid kemiskt bundet till mineraler. I bunden form är det oftast i form av fluorid.

Fluor används inom många olika användningsområden, men det som är mest känt i folkmun är sannolikt att det förekommer i tandkräm, plackbehandlingar, vid pensling av emalj etc. Det förekommer även i läkemedel, och har då som uppgift att förhindra läkemedlets metabolism och förlänga dess livslängd. Ett exempel är fluororganiska föreningar som förekommer inom läkemedelsindustrin såsom tex cancerförebyggande fluoruracil.

I tandkräm förekommer fluor vanligtvis i oorganiska former såsom natriumfluorid (NaF) eller monofluoridfosfat (MFP), samt i vissa fall även som aminfluorid och tennfluorid. I dessa fall är alltså fluor bundet till mineraler, och förekommer således inte i fri form, gasform.

Fluor benäms ofta som farligt, och det finns mycket som tyder på att det inverkar negativt på människan, främst på vår energiproduktion och på våra enzymer (läs längre ner i texten). Dock så krävs en nyanserad syn på saker, och det är viktigt att känna till att fluor förekommer i olika former och är nödvändigt för tillväxt. Det mesta av det fluor vi får i oss lagras in i skelett och tänder, i form av fluorapatit. Vi människor har sällan, eller aldrig en brist på fluor, vilket till stor del beror på att vårt dricksvatten, våra tandkrämer m.m. är fulla av fluor. Att det således skulle behöva tillföras kroppen är inte särskilt sannolikt.

F2, fluorgas (dvs en reaktion med fluor som är en tvåatomig molekyl) är starkt giftigt och kan ge svåra skador på hud och lungor, samt i vårt biologiska system. Det är också denna form som används till reaktiva föreningar, och som anses mycket farligt för oss människor och för vår natur och våra djur. Man får inte glömma att fluor förekommer bundet till mineraler av en anledning :) Fluororganiska föreningar finns vanligtvis inte i naturen och anses vara ogiftiga, som oktadekafluornaftalen. (eller mycket giftiga som perfluorisobuten och fluoretansyra).

Flour har en fantastisk förmåga att främja sammansmältning av metaller eller mineraler, vilket också är anledningen till namnet så ”fluere” betyder ”att flöda” på latin. Det är denna förmåga som gör att den så enkelt kan sammansmälta med mineraler, och på så vis är så uppskattad och frekvent använd inom industrin.

Flour som används i vårt kranvatten och i tandkrämer härstammar från början från aluminiumproduktion, och är en restprodukt/avfall i form av natriumfluorid. Restprodukt i form av natriumfluorid är svår att eliminera och på grund av stora avfallsproblem, började man istället att använda det som konsumtion (på samma vis som under andra världskriget då nazisterna använde fluor som nervgift). Många hävdar att en väldigt effektiv PR-kampanj är anledningen till att befolkningen fortfarande tror att fluor är hälsosamt, på samma vis som att många andra produkter marknadsförs som hälsosamt för att sälja mer (mjölk, vete, socker, dåliga margariner etc etc).

Vi människor förlitar oss gärna på myndigheter, och har en tendens till att lyssna på det som är positivt, och inte på det som är negativt för oss (detta togs nyligen upp på Vetenskapens värld). Oavsett, så var den man som sattes in som advokat och som ledare av PR-kampanjen även en av de ägare som drev ett av USA:s ledande aluminiumföretag, och som på så vis hade som uppgift att lösa avfallsproblematiken. Utifrån denna koppling, så är det lämpligt för alla att göra sig sin egen uppfattning.

Redan 1958 började alla framtagna studier och påståenden att ifrågasättas, och Kettering Laboratoriet vid Universitetet i Cincinnati gjorde ett sammandrag av 8700 vetenskapliga artiklar som på olika sätt påvisade att fluor skulle vara ofarligt. Sammandraget visade att dessa inte stämde överens med originalen. Idag ifrågasätts fluor alltmer, både på grund av dess negativa egenskaper, men även då det inte finns tydliga studier som visar att det faktiskt har en positiv påverkan på tex våra tänder.

Varför är fluor farligt?

– Vi människor har ett oerhört viktigt enzymsystem, där enzymer fungerar som katalysatorer och aktiverar olika viktiga reaktioner i kroppen. Enzymbrist bidrar således till att allt går långsammare och att vi får dålig matsmältning m.m. Fluor är ett starkt enzymgift.

– 1993 genomfördes studier på 445 000 barn i USA, Indien och Japan, där alla barn bodde i områden med naturligt höga halter av fluor i dricksvattnet. I samtliga fall utgjorde en högre fluorhalt i dricksvattnet fler hål i tänderna.

– Fluor påverkar hjärnans förmåga att utföra signalfunktioner, vilket innebär att informationen antingen blir inkomplett eller felaktig.

– Fluor kan bidra till demens och att epidemologiska studier visar att intag av fluor kan sänka IQ:n hos barn.

– En annan studie visade att 5-10-åringar som drack kranvatten med fluor femdubblade sina risken för att drabbas av bentumör, osteosarkom, vid 10-19 års ålder. Högst känsligheten förekom vid 6-8 års ålder.

 

– Den danske tandläkaren Henrik Lichtenbergs forskning visar att fluor stör bildande av kollagen och leder till förstörelse av vävnaderna i senor, skelett, muskler, hud, lungor, brosk, njurar och luftrör. Det visar också att fluor bidrar till ett förvirrat immunsystem och att det på så vis kan ge autoimmuna sjukdomar.

– Enligt Dr Blaylock, USA, så finns det ett tydligt samband mellan fluor och ADHD, autism, och andra former av utvecklingsstörning.

– Fluor stimulerar granulatbildning och syrekonsumtion hos vita blodkroppar men hämmar dessa processer när den vita blodkroppen utsätts för främmande ämnen i blodet, Också små mängder fluor minskar deras phagocytoseringsförmåga

– Fluor hämmar bildandet av antikroppar i blodet.

– Fluor hämmar sköldkörtelns funktionsförmåga då det binder till tyrosin och tar över den plats som jod skall ha för en fungerande produktion av sköldkörtelhormon. Istället för 1 tyrosin och 3 jod (T3) eller 1 tyrosin och 4 jod (T4), så skapas hormoner som är overksamma, med fluor istället för jod.

– Fluor är starkt oxidativt och påskyndar således kroppens åldringsprocesser, samt ökar risk för sjukdomar relaterade till oxidation och nedbrytning.

– Fluor lagras i hjärnan och kan med tiden nå skadliga nivåer, med minskad utveckling och inlärning som exempel på symtom. Fluor påverkar även hippocampus, vilket är anledningen tilll att det använts för att manipulera människors beteende och humör, t ex bland krigsfångar under andra världskriget.

– Innehållet av fluor i en tandkrämstub är tillräckligt för att döda ett tolvkilos barn. I USA är tandkrämstuber med fluor försedda med varningstext.

LÄS MER…

Alla ♥ dag – Fjärde chakrat… hjärtchakrat

2014 februari > fredag, februari-14-2014

Idag är det alla hjärtans dag, och även om kärlek och hjärtat behöver vårt fokus alla av årets dagar, så är det en fin dag… särskilt om man bortser från dess materialistiska delar. Hjärtchakrat är vårt fjärde chakra, och det är också där vi tar in och skickar ut kärlek (positiv energi), och det är där vi finner vår medkänsla/empati och freds- och rosökande. Genom att fokusera på hjärtchakrat, så kan vi heala oss själva och utveckla oss andligt. Allt startar i hjärtat…. ♥

På indiska heter hjärtchakrat Anahata och dess färg är grön, och ibland rosa. Hjärtats elementet är luft och det är också därför som just hjärtchakrat lätt kan hamna i obalans, om vi blir för stressade eller oroliga. Hjärtat vill och söker ro, balans, frihet och ovillkorlig kärlek. Och det är genom hjärtat vi lär oss att ge utan krav, att känna för andra, utan att för den sakens skull ge bort oss själva. Med hjärtat kan vi lyssna in, känna efter vad vi egentligen önskar av livet och de vi möter… Var våra gränser går och hur vi vill leva våra liv.

Man brukar säga att intuitionen sitter i magen (magkänsla), medan hjärtats vilja och önskan snarare kan liknas vid vår inre mission ur ett större perspektiv. Så länge vi följer hjärtat går vi på vägen mot lycka och balans. Och när vi går emot det vi brinner och älskar, så hamnar vi ur balans och i diket på livets väg.

Att balansera hjärtchakrat är viktigt och det är också här som din andliga utveckling startar. Det är här som du kan få en förståelse för livet och universum, och att vi alla hör ihop och är här för varandra. När du mediterar med hjärtchakrat som fokus, så blir helheten enklare att se, och varför vissa saker och varför vissa saker inte händer. Genom att utveckla hjärtchakrat på ett djupare plan, så blir det lättare att ta hänsyn till andra människor och att leva tillsammans, sida vid sida, i kärlek. Det blir lättare att förstå att andra känner, tycker och tänker annorlunda, och att det är okej. Att det är våra olikheter som är det fascinerande och utvecklande, och att de saker som vi ser hos andra, endast är speglingar av det vi har inom oss och behöver arbeta med, och eller har arbetat klart med.

Med hjärtchakrat i fokus blir det självklart att ta hand om kroppen, att äta och leva hälsosamt och ta hand om den underbara kropp som vi lånat under vår tid här på jorden. Det blir också självklart att djur och natur är en del av oss, och uppenbart hur viktigt det är att vi tar hand om dem som en del av oss.

Som alla starka sidor vi har inom oss, så kan de lätt bli en svaghet om och när vi får för mycket av det goda. Hjärtchakrats demon är sorg och smärta, vilket vi också lätt kan hänvisa till det vi kallar ett ”krossat hjärta”. Det hjärtat är ovillkorlig kärlek, och så snart något villkoras, så börjar en överlevnadsprocess, med fokus på att samla så mycket kärlek som möjligt. Kanske vaknar vårt inre barn till liv, och vi minns hur vi blev bortvalda eller oälskade som barn. Helt plötsligt är vi som små ensamma barn igen, och har mindre lätt att styra våra val och prioriteringar. Vi vet mycket väl att det vi gör, det förhållande vi har till oss själva eller andra inte är sunt, men hjärtat lever sitt egna lilla liv, oavsett hur mycket hjärnan försöker tala om att det är dags att släppa taget eller omvärdera.

När hjärtchakrat blir överaktivt, så kan det lätt uppstå avund, missunnsamhet, svartsjuka och de mörkare sidor som hjärtat står för. Istället för att älska varandras olikheter så börjar vi förändra varandra och låsa in varandra i omöjliga situationer. Liksom vid hjärtesorg, så är det lilla barnet inom oss som försöker styra oss från risken att såras eller skadas. Att vi genom kontroll vet att vi kan undvika saker som gör oss ont och som är svåra. Att det sedan ger stora konsekvenser gentemot oss själva och de vi älskar, är mindre lätt att se när hjärtat är i obalans. Under vår tid här, så möter vi både kärlek. uppskattning och värme, men också avvisande, övergivenhet och vi har alla blivit lämnade någon gång under livet. Vi är alla med om svåra saker och situationer, som trauman, andras människors svek, dödsfall och annat som får oss ur balans. För varje gång det sker så blir muren kring hjärtat tjockare och tjockare, som skydd för oss och våra fortsatta liv.

Att känna maktlöshet, skam och ta emot kritik kan lätt skapa blockeringar i hjärtchakrat, med resultat att vi begränsar oss och vår kärlek, och själva har svårt att ge ren kärlek… För att kunna ge och ta emot ren kärlek, utan villkor, så behöver vi rensa oss från det gamla, läka och eliminera de blockeringar, antaganden och värderingar som sitter i vägen. Vi behöver lära oss att älska som ett litet bebis, som är helt oförstörd och som bara älskar utan att tänka på vad som kan gå fel, eller vad som kan göra oss illa. När vi har blockeringar, så är det lätt att börja tvivla på sin rätt att känna sig älskad eller värd någons annans kärlek, och vi ställer till det eller iscensätter draman för att eliminera den rädsla som blomstar upp. Istället för kärlek, uppstår beroendesituationer, behov av bekräftelse och prestation.

Blockeringar i alla dina chakran, oavsett om du har den nya eller gamla auran (7 chakran som den gamla auran, eller 3 chakran, som du har efter en auratransformation), kan skapa obalans i hjärtchakrat. Att rensa bort blockeringar kan beskrivas som att skala en lök… där man eliminerar lager efter lager, antingen genom emotion code, auratransformation eller olika personliga utvecklingsresor.

När du balanserar upp ditt hjärtchakra, så har du inte längre behov av bekräftelse utifrån, utan älskar dig själv precis som du är, och är nöjd med det enkla och lugna, snarare än att hela tiden jaga kärlek oavsett pris. Då du får tillbaka din totala balans, så minskar alla de symtom som tyder på ett överaktivt hjärtchakra, men också de tendenser som uppstår vid ett underaktivt hjärtchakra, såsom en överkritisk eller narcissistiskt personlighet och oförmåga att leva sida vid sida med andra människor på ett kärleksfullt och harmoniskt vis. Du får väldigt mycket enklare att sätta egna gränser och att se vad som är viktigt för dig i relationen till dig själv och andra. Du ser enklare vad som är den inre önskan, och det blir också lättare att gå från tanke till handling och manifestera det du önskar.

Hur gör man då för att balansera upp sitt hjärtchakra?

– Du kan göra en auratransformation, där du inte längre fokuserar på kronchakrat och tar in energi utifrån, utan istället fokuserar på ditt hjärta och på att samla tillbaka din egen energi, vara ren från andras energier och på så vis mer mottaglig för vad som är du och vad just du vill och behöver. När du genomgår en auratransformation så sammansmälter 7 chakran till 3, och många upplever att det är mycket enklare att behålla sin balans.

– Du kan även rensa bort gamla skydd genom emotion code, som innebär att du skalar bort alla lager som byggts upp, och att du på så vis blir renare och renare från det som varit och istället kan fokusera på det som är viktigt för dig.

–  Hjärtchakrat har samband till lungor och luftelementet, vilket innebär att andningsövningar kan ge oss balans även i hjärtat. När vi andas in, så drar hjärtat ihop sig, medan utandning ger det motsatta, dvs att hjärtat ökar sin kapacitet och pumpar in blod. Att andas snabbt och i bröstet ger således även problem med hjärtat. Att istället fokusera på djupandning och på att andas in och ut långsamt, ger ett lugnare hjärta. 

– Yoga, yoga, och yoga… eller Qi gong. Träning och frisättning av din egen energi och dina blockeringar är lättare att hjälpa på traven om du både jobbar inifrån och utifrån. Fokusera på din andning och låt de blockeringar som kommer till dig, få släppa taget. Ta allt steg för steg… Prestation är en obalans, så släpp prestationen helt och låt det bli som det är tänkt. Att träna yoga på detta sättet innebär mindre fokus på den västerländska synen på träning, och fokuserar mer på din inre balans. Poweryoga kan vara bra i många uppbyggande syften, medan den lugnare yogan oftare skapar reflektion och flöde inom oss.  Håll dina positioner till allt släpper, och låt det som satt sig i kroppen få släppa taget.

– Meditation med fokus på hjärtat är oerhört harmoniskt, och att istället fokusera på att plocka tillbaka sin energi genom hjärtat istället för att samla utomstående energi via kronchakrat, kan förändra mycket inom oss. Att fokusera på tacksamhet, att lägga sina händer på hjärtat och känna in i varenda cell vad som är viktigt för oss. Att samla oss själva i lugnet, och låta det vi önskar och brinner för bli tydligare och tydligare. När du riktar ditt fokus mot hjärtchakrat känner du lätt om det är blockeringar eller flöde, om det är hårt eller mjukt, om det finns stress eller lugn, om det gör ont eller känns bra.

– Träna på att uttrycka din kärlek både till dig själv och andra, och var noga med att andlig prata nedlåtande om dig själv, varken i tal eller i tanke. Om du ser sådana mönster inom dig, så fråga sig själv var de kommer ifrån. Kanske är de åsikterna inte ens dina egna? Träna också på att gråta, att känna det som du känner oavsett om det anses vara rätt eller inte. Gråt hjälper dina blockeringar att släppa och det är viktigt att tillåta allt att få den plats som det behöver…

Vi förväntas ofta vara starka och tåliga, medan det vackra egentligen ligger i att bara vara sig själv, oavsett om man känner sig glad eller ledsen. Och det är bättre att släppa på sorg direkt, innan det sätter sig i kroppen i form av fysiska problem. Om du har svårt att släppa på kontrollen och tillåta gråt och sorg att komma fram, så se på en sorglig film eller lyssna på musik. Fastna inte i det ledsamma… utan släpp ut det du behöver och släpp sedan taget och gå vidare. Fråga vad du har av lära av det som hänt, och fokusera på att integrera lärdomen så att den lektionen inte längre upprepas i ditt liv.

LÄS MER…

Reningsverk testar effektiva tekniker för läkemedelsrening

2014 februari > onsdag, februari-12-2014

Ett nytt tvåårigt utvecklingsprojekt på KTH arbetar med att ta fram effektiva tekniker för läkemedelsrening, vilket är en av de viktigaste frågorna inom hälsa och miljö.  Målet är att reningsverk skall kunna ta hand om svårnedbrytbara substanser inom loppet av några år.

I dagarna etablerades den mobila testanläggning som skall undersöka reningen. Anläggningen ligger  djupt nere i berget på Lidingö, Käppala reningsverk. Testet baseras på tio parallella linjer som testar två tekniker för läkemedelsrening i olika kombinationer. Det som används i nuläget är nedbrytning med ozonering följt av filtrering med aktivt kol. Sedan slutet av oktober har reningsanläggningen körts i en grundinställning.

Att läkemedelsrester i vårt grundvatten är ett problem är känt sedan länge. I Europa ökar intresset för rening av läkemedelsrester vid reningsverk, med Schweiz som det mest aktiva landet. Reningsförsök i liknande projekt pågår, förutom i Schweiz, enbart i Tyskland och Sverige. I övrigt handlar det europeiska arbetet i dagsläget om kartläggningar av problematiken, vilket således är en teoretisk process snarare än en praktisk sådan. Det schweiziska intresset beror främst på att en del vattendrag i landet har väldigt hög koncentration av renat avloppsvatten.

De svenska försöken syftar till att få fram en praktisk, effektiv och förhållandevis resurssnål teknik som ska fungera som ett extra reningssteg i kombination med den rening som finns på dagens reningsverk. På Käppala används utgående renat avloppsvatten vid försöken. Den ordinarie processen på Käppalaverket består av både biologisk och kemisk fosforreduktion, biologisk kväverening och polering i sandfilter.

Resultatet analyseras både kemiskt där halterna av 95 ämnen mäts och biologiskt där regnbågslax exponeras för det renade avloppsvattnet. Det görs bland annat eftersom många av de ämnen som mäts förekommer i så låga doser att de visserligen är möjliga att hitta i vattnet men koncentrationen är så låg att det inte går att kvantifiera resultaten av mätningarna. En påverkan på fiskarna gör det alltså möjligt att få ytterligare en kontrollstation av hur rent vattnet egentligen är.

LÄS MER…

Tävla om broccoligroddar

2014 februari > fredag, februari-7-2014

Broccoligroddar är en av våra favoriter och nu har vi förmånen att anordna en tävling med broccoligroddar från Helhetshälsa som vinst. Du tävlar genom att skicka in ditt bästa smoothie-tips till oss senast den 14 februari.

Alla recept publiceras på vår smoothie-sajt www.smoothie-recept.se. Maila ditt tävlingsbidrag till info@zarahssida.se.

Följ länken för att läsa mer om broccoligroddar:

LÄS MER…

Höga doser med probiotika Vivomixx (VSL#) kan gynna svårt sjuka patienter och minska inflammatoriska processer

2014 februari > onsdag, februari-5-2014

I en randomiserad, placebokontrollerad studie med 40 patienter inlagda på intensivvårdsavdelning (IVA) syntes stor förbättring vid intag av stora mängder probiotika (VSL#). Intag av höga doser probiotika (VSL # 3) under en period av 7 dagar befanns associerat med betydande minskningar av triglycerider och CRP (en markör för inflammation), samt ökade nivåer av HDL – kolesterol, jämfört med nivåer hos den grupp som fick placebo. Ingen signifikant skillnad i total kolesterol och LDL – kolesterolnivåer hittades. Dessa resultat tyder på att tillskott med en hög dos probiotiska kan gynna kritiskt sjuka patienter genom att minska inflammation och gynna deras lipidprofil.

Läs mer om VSL# via länken nedan

LÄS MER…

Q10 (Coenzym Q10) förbättar antioxidativ aktivitet och minskar inflammation hos patienter med kärlkranssjukdom

2014 februari > onsdag, februari-5-2014

I en randomiserad, placebokontrollerad studie med 42 patienter med kranskärlsjukdom, syntes god effekt vid behandling med Q10. Patienterna behandlades med statiner i minst en månad samt tillskott med coenzym Q10 (300 mg / d eller 150 mg / dag) under en period av 12 veckor. Q10-intaget var signifikant associerat med ökningar i plasma coenzym Q10 och förbättrad antioxidantaktivitet. Det syntes också en markant minskning av inflammatoriska nivåer (lägre TNF – alfanivåer). Dessutom syntes de testpersoner som fick mest Q10 också ha betydligt högre aktivitet av E-vitamin och antioxidanta enzymer. Slutsatsen är att Coenzym Q10-tillskott med en dos om 300 mg / dag signifikant kan förbättra hälsan, sänka inflammation och ge ökad antioxidativ aktivitet hos patienter med kärlkranssjukdom.

LÄS MER…

Omega 3-index och fiskolja

2014 februari > onsdag, februari-5-2014

En randomiserad , placebokontrollerad, dubbelblind, parallell gruppsstudie med 115 friska män och kvinnor, som fick en av fem olika doser av EPA och DHA ( 0 , 300 , 600 , 900 eller 1800 mg) som ett dagligt tillskott under en period av 5 månader, påvisade att omega 3-index ökade på ett dosberoende sätt. Slutsatsen är således att  intag av fiskolja ger förbättrade nivåer av omega 3.

LÄS MER…

Fiskolja som skydd vid luftrörskatarr, astma och lungbesvär

2014 februari > onsdag, februari-5-2014

I en placebokontrollerad studie med 17 ickeastmatiska män (i genomsnitt 22 år) syntes minskade markörer för luftvägsinflammation och lungbesvär vid intag av fiskolja (3000 mg/d) under en period på 3 veckor. Den ökade luftvägsinflammationen inducerades genom att konsumera en fettrik måltid. Efter intag av en fettrik måltid låg nivåerna av triglycerider högre hos båda grupperna jämfört med före måltid. Ökningen i procent av luftvägsinflammation bedömdes genom fraktionerad utandad kvävemonoxid (FENO) och låg signifikant högre i gruppen som fick placebo (25,7 procent) jämfört med den grupp som fick fiskolja (16,7 procent). En signifikant korrelation konstaterades också mellan triglycerider och FENO i placebogruppen.

LÄS MER…

Magnesiumolja, för minskad värk/muskelkramp, bättre sömn, vid eksem och psoriasis

2014 februari > onsdag, februari-5-2014

Magnesium är en viktig mineral, för att kroppen ska kunna absorbera kalcium. Om vi har för lågt magnesium, så uppstår brist på kalcium samt då även obalans med andra mineraler och vitaminer. Oftast när vi har kalciumbrist, så är det snarare en magnesiumbrist som ligger som grund,  och som minskar upptag av kalcium. Att då ta kalciumtabletter eller tillskott med kalcium är väldigt ineffektivt, eftersom ditt upptag inte ökar bara för att du tar mer mineraler. Du behöver istället fylla på med magnesium, så att ditt upptag förbättras.

Magnesium är en mineral som aktiverar vårt avslappnande nervssystem, dvs det parasympatiska nervsystemet. På så vis, så är det, tillsammans med andra avslappnande mineraler som tex zink, viktigt för att muskler och nervsystem skall kunna koppla av. När du får brist på magnesium, så blir kalcium för högt i förhållande till magnesium och kroppen tar upp mindre samt har också mindre lätt att slappna av (då kalcium, tillsammans med tex koppar istället aktiverar det sympatiska nervsystemet, dvs vår PÅ-knapp). Symtom vid magnesiumbrist är kramper i benen, oro, att man har svårt att sova och slappna av.

När upptag av kalcium sedan försämras så medföljer symtom som försämrad läkning av slemhinnor (vilket försämras ytterligare om zinkbrist också återfinns, vilket det ofta gör vid stress då alla avslappnande mineraler bränns, tillsammans med B-vitaminer), sämre uppbyggnad på mjukvävnad (artärer, brosk, hjärtklaffar etc ) och muskler. Mjukvävnaderna stelnar och blir hårda, därav upplevelsen om att kroppen är stel och att det uppstår kramper och allmän känsla av att kroppen inte kan slappna av.

För att motverka bristerna kan man givetvis inta magnesium i sin kost, eller som tillskott, men det går också bra att bada i magnesiumolja. Magnesiumbad är särskilt lämpligt om musklerna är trötta, om man tränar mycket och hårt, om kroppen är allmänt sliten m.m. då det då absorberas magnesium i stora mängder rätt in i kroppen via huden.

Magnesium Flakes kan passa bra för fotbad, då de innehåller en koncentrerad kristallin form av magnesiumklorid som vid badet, passerar direkt in i vävnader/celler. Det finns även magnesiumspray som kan sprayas direkt på huden (ej intag oralt) och på så vis går in direkt i vävnaden i problemområdet. Ett sista och mycket effektivt sätt är att bada hela kroppen i magnesiumolja. Varje 50 ml dos med fotbadolja bidrar med 7 gram av elementärt magnesium. Magnesiumbadet kan passa bra vid mer utbredda hudbesvär som eksem, psoriasis eller vid allmän värk och/eller träningsvärk.

LÄS MER…

Sulforafan i broccoligroddar (gör dina egna broccoligroddar)

2014 februari > onsdag, februari-5-2014

Broccoligroddar är fantastiska, goda att ha på en sallad och otroligt näringsrika. Du kan antingen grodda själv, eller så köper du dina broccoligroddar som matprodukt eller som tillskott (i kapsel). Om du groddar själv, så köper du broccolifrön, sköljer dem noga, och sår dem tunt på ett hushållspapper och ställer dem på ett ljust ställer. Efter 3-7 dagar är groddarna färdiga att äta. Tänk dock på att inte hetta upp dem under tillagning av maten, eftersom det minskar mängden sulforafan.

Sulforafan är ett växtgift som i flertalet studier lyfts fram för sina cancerskyddande egenskaper. Du hittar upp till 20-50 gånger mer sulforafan i broccoligroddar än i vanlig broccoli, vilket innebär en oerhört mer potent anticancerpåverkan. Enligt flertalet studier så kan broccoli genom ämnet sulforafan, både döda cancerceller och skyddar mot att nya cancerceller uppstår (genom att de cancerceller som delas elimineras). En annan studie visar att broccoli dödar cancerstamceller och hindrar nya tumörer från att växa. Studien utfördes av University of Michigan.

Sulforafan är alltså ett naturligt växtgift, en naturlig biokemikalie som verkar naturligt i kroppen och på så vis inte heller ger biverkningar och/eller påverkar kroppen negativt. Broccoli utsöndrar sulforafan på samma vis som andra växter frisätter växtgifter, dvs för att skydda sig från att bli uppäten från insekter. I människokroppen sker flera intressanta processer vid intag av broccoligroddar, och en av dem är att gifter/toxiska ämnen bryts ner från fettlösliga till vattenlösliga. Denna process är långt mycket viktigare än vad man kan föreställa sig. Fettlösliga toxiska ämnen lagras annars lätt in i fettvävnaderna eftersom de har svårare att elimineras från kroppen innan de blir vattenlösliga. När de väl erhållit sin vattenlösliga form, så kan de lätt elimineras via svettning, urinen eller utandningsluften. Innan dess så är det endast gallan som kan transportera ut gifterna eftersom den även binder upp fettlösliga ämnen och sedan transporterar dem, först via levergångarna, gallan (där inlagring av gallan sker)gallgångarna och sist tarmen (där gifter plockas upp).

Om du väljer att fokusera ditt sulforafanintag från broccoli, så behövs större mängder och tänk gärna på att broccolin innehåller mer av ämnet desto mer mogen den är. Den skall dessutom ätas okokt eller väldigt lättkokt, då ämnet annars elimineras. Alla växtgifter dunstar vid kokning eller annan tillagning, vilket är anledningen till att man får mindre besvär med uppblåsthet om man äter kokade kålsorter och andra grönsaker, än om man äter dem råa. Växtgifter kan även elimineras via blötläggning. Tänk också på att broccolin behöver vara ekologiskt odlad för att ha maximalt näringsinnehåll och för att inte tillföra gifter.

Följ länken nedan för studier om broccoligroddar

LÄS MER…

Broccoligroddar motverkar bakterier och inflammation

2014 februari > onsdag, februari-5-2014

En studie från 2009 visar att groddar från broccoli kan dämpa infektion av magsårsbakterien Helicobacter pylori (magsårsbakterien). Broccoligroddar innehåller ämnet sulforafan som anses ha en anticancereffekt, men som också har påvisats hämma magsårsbakterien Helicobacter pylori. Studien utfördes av forskare vid Tokyo University of Science, Japan och undersökte hur intag av broccoligroddar kunde påverka bakterier och inflammatoriska processer vid magsår.

I studien ingick 48 individer som var infekterade med Helicobacter pylori, och hälften erhöll 70 gram broccoligroddar per dag, medan resterande testpersoner fick motsvarande vikt i alfalfagroddar.

Forskarna följde aktiviteten av bakterieenzymet ureas i magsäcken samt nivåer av bakteriell antigen i avföringen, vilket är två biomarkörer vid Helicobacter pylori. Efter åtta veckor hade dessa biomarkörer minskat signifikant i broccoligruppen men inte i kontrollgruppen.

En annan undersökning visar att Helicobacter-infekterade möss erhöll minskad inflammatorisk process i övre delen av magsäcken vid intag av broccoligroddar. Broccoligroddarna bidrog till minskad frisättning av inflammatoriska signalämnen i magslemhinnan. Då infektion av Helicobacter pylori pch inflammation i magsäcken, är starka riskfaktorer för magcancer så kan broccoligroddarna, även i detta syfte, fungera som cancerpreventivt syfte.

Vänligen notera att vi inte på något sätt står bakom djurförsök.
Följ länken för att läsa studien…

LÄS MER…

SSRI-preparat och graviditet

2014 februari > tisdag, februari-4-2014

SSRI-preparat blir allt vanligare och numera skrivs de ut till många gravida kvinnor. SSRI-preparat kan minska nedstämdhet p.g,a. det fungerar som en selektiv återupptagshämmare av serotonin. För lite serotonin anses vara orsak till depressioner, men det man ofta missar är att serotoninbrist i sig ofta beror på dålig tarm och matsmältning. Att medicinera kan på så vis vara en utväg på kort sikt, men långsiktigt så behöver man se över varför serotoninnivåerna ligger lågt, vilket i de flesta fall beror på matsmältningen.

För att förklara sambandet… Tryptofan är en essentiell aminosyra som behövs för att bilda serotonin, men för att ha gott om tyrosin så behövs källor som är tryptofanrika. Tryptofan finns i kyckling, kalkon, ägg, nötter, linser och bönor m.m. och metaboliseras sedan till serotonin. För att tryptofan, liksom alla andra aminosyror, skall frigöras så krävs bra matsmältning då en mindre bra matsmältning innebär att protein inte kan brytas ner ordentligt och på så vis minskas aminosyrorna successivt. Om man har tryptofanbrist så har man ofta även brist på andra essentiella aminosyror men det kanske man inte märker lika väl.

Att inte ha förmåga att bryta ner protein eller ta upp aminosyror ordentligt är vanligt, främst hos de som har problem med magen, som har ätit protonpumpshämmare (eftersom saltsyra frisätts i magsäcken tillsammans med det enzym, pepsin, som behövs för att bryta ner protein), som är stressade, som har dålig tarm etc.

Att läka tarmen och se över intaget av mat, och hur det står till med aminosyror i kroppen är således mycket viktigare än att ge ett läkemedel för att döva symtomet. Faktum är att om du har dålig matsmältning och tarm, och har brist på flera aminosyror så kan det ha ge konsekvenser för patienten. Detta särskilt vid graviditet då det behövs alla aminosyror för att då ett friskt foster.

LÄS MER…

Rena inomhusluften med luftrenande växter – Bästa luftrenande växterna

2014 februari > måndag, februari-3-2014

Vi blir alltmer påverkade av kemikalier och föroreningar, och vår hemmamiljö blir allt viktigare. Nasa har utfört tester som visar att det finns ett stort antal växter som har en luftrenande effekt och vetenskapliga studier visar att växterna skapar bättre klimat, att de neutraliserar skadliga gaser och förbättrar luftfuktigheten. Alla växter tar upp koldioxid och producerar syre, medan många av dem också ger förbättrad luftfuktighet och ett bättre inomhusklimat. Dock så är det endast vissa växter som har en luftrenande effekt.

Växterna tar inte bara upp bioutsläpp (det som vi andas ut i vår utandning), utan de tar även upp skadliga ämnen som formaldehyd, benzen och trikloretylen. Dessa föroreningar ingår i många material vi omger oss med såsom plaster, papper, färger, spånplattor och textiler (formaldehyd), lösningsmedel och rengöringsmedel (bensen) och rengöringsmedel, lim och lack (trikloretylen). Trikloretylen är förbjudet att använda i produkter för hemmet sedan 1993, men det kan finnas kvar i gamla produkter.

De flesta luftrenande växterna är gröna växter, men det finns några stycken blommande växter som har liknande egenskaper, såsom krysantemum och gerbera (som dessutom är väldigt billiga blommor). Gerberan är fantastisk och finns med på de flesta listor över renande växter. Även orkidéen dendrobium och fönsterazalea är riktigt bra för inomhusluften.

NASA utförde försöken i slutna kammare. Dock så är renande växter bra för luften hemma och på våra arbetsplatser, men på dessa ställen är effekten mer svårmätt.

Studie:

Växter märkta med ”Air so pure” tillhör de växter som har en luftrenande effekt. En vetenskaplig studie utförd på holländska skolbarn visade tex att deras inomhusmiljö förbättrades, samt att den renade luften bidrog till förbättrad inlärningsförmåga och förbättrat allmänt hälsotillstånd. (TNO, Fytagoras Plant Science, hälsoinstitutet NIGZ och DENK Communicatie).

I studien uppmättes följande:

– Reduktion av koldioxidhalten med 10-20 procent.
– Den luftrenande effekten genom att krukväxterna kunde bryta ner formaldehyd och odörer till en nollnivå inom 45 minuter.
– Skolbarnen upplevde 7 procent bättre hälsa.
– Barnens kreativitet ökade och de erhöll över 20 procent bättre prestationsnivå på prov och uppgifter. På ett oannonserat skrivtest ökade resultaten med så mycket som 35 procent.

En annan undersökning visar att koncentrationer av de fyra viktigaste biogaserna aceton, etanol, metanol och etylacetat minskade dramatiskt när ett par av Air So Pure Spathiphyllum ställdes in i ett klassrum.

Bra luftfuktare 

– Guldpalm, Chrysalidocarpus lutescens
– Buskpalm, Rhapis excelsa
– Bambupalm, Chamaedoea erumpens
– Krysantemum, Dendrathema x grandiflora
– Banddracena, Dracena deremensis
– Gerbera, Gerbera x cantabrigiensis
– Bambufikus, Ficus binnendijkii
– Ädelbanan, Musa acuminata
– Spjutbräken, Nephrolepis exaltata
– Fredskalla, Spathiphyllum

Bästa luftrenarna 

Amerikanska försök visar att följande växter är bäst på att absorbera trikloretylen, benzen och formaldehyd. Siffrorna anger antal absorberade µg/cm2 bladyta och dygn.
(Källa: Wolverton & Douglas artikel i Florida Nurseyman, januari 1989) 

Trikloretylen 

– Gerbera, Gerbera x cantabrigiensis 8,5
– Murgröna, Hedera helix 7,3
– Kantdracena, Dracaena marginata 3,6
– Fredskalla, Spathiphyllum ´Mauna Loa´ 3,4
– Svärmorstunga, Sansevieria trifasciata 2,8
– Banddracena, Dracaena deremensis ´Warnecki´ 1,9
– Bambupalm, Chamaedorea erumpens 1,6
 
Benzen 

– Gerbera, Gerbera x antabrigiensis 23,5
– Krysantemum, Dendrathema x grandiflorum 18,2
– Murgröna, Hedera helix 10,4
– Svärmorstunga, Sansevieria trifasciata 10,0
– Banddracena, Dracaena deremensis ´Warnecki´ 5,4
– Fredskalla, Spathiphyllum ´Mauna Loa´ 5,2
– Silverkalla, Aglaonema ´Chinese Queen´ 4,7
– Kantdracena, Dracaena marginata 4,0
– Bergspalm, Chamaedorea elegans 3,3
 
Formaldehyd 

– Ädelbanan, Musa acuminata 11,7 
– Svärmorstunga, Sansevieria trifasciata 10,9 
– Murgröna, Hedera helix 9,8 
– Bergspalm, Chamaedorea elegans 5,4 
– Klätterkalla, Philodendron scandens ssp. 5,0 
– Stor spjutranka, Philodendron domesticum 4,3 
– Ampellilja, Chlorophytum comosum 4,2 
– Gullranka, Epipremnum pinnatum 3,3 
– Banddracena, Dracaena deremensis 3,2 
– Kantdracena, Dracaena marginata 2,7 
– Fredskalla, Spathiphyllum ´Mauna Loa´ 1,9

Tips!
– Tänk på att växternas reningseffekt blir bättre om de inte samlar damm. Duscha dem ofta!
– Växter med märkningen ”Air so pure” renar luften och förbättrar inomhusklimatet.

LÄS MER…

Näsfilter/Pollenfilter mot föroreningar – 10 tips för att minska inhalering av kemikalier och föroreningar

2014 februari > måndag, februari-3-2014

Om man vet om att man skall vistas i förorenade miljöer som tex i storstäder med alla dess avgaser, inom industrin eller vid vägarbeten, eller om man renoverar hemma o.s.v. så kan det vara klokt att investera i näsfilter. Näsfilter kan antingen fästas som små filter på näsborren eller sättas in i näsan. Näsfiltret som fästas på näsborren är hudfärgat och tunt, vilket gör det väldigt smidigt, medan det filter som stoppas in i näsan, säkerligen kan upplevas som lite mer opraktiskt. Det tunna filtret är dessutom mer gynnsamt för andningen, och för syresättningen. 

Näsfilter fungerar bra vid pollenallergi, då de fångar upp de partiklar som irriterar slemhinnorna. men de filtrerar även bort bakterier och virus som vi annars andas in och som växer till i näsgångarna. De samlar även upp partiklar som kommer från föroreningar, vilket bidrar till att inandningsluften renas på ett effektivt sätt. I kombination med luftrenare, så kan man själv göra mycket för att minska på inhalering av föroreningar och på så vis minska risk för många olika sjukdomar som exempelvis hjärt- kärlsjukdom, tarmsjukdom, lungsjukdom m.m.  

Minska inhalering av föroreningar och kemikalier genom att: 

1. Andas in genom näsan, så att inandningsluften filtreras av de små hår som sitter i näsgångarna

2. Undvik trafikerade gator och avgaser i största möjliga mån 

3. Undvik miljöer som bidrar med förorenad luft, som inom lackindustri, bilverkstäder, industrier, vägarbetsmiljöer och var noga med mun- och nässkydd om du arbetar med kemikalier, målarfärger eller andra kemikalierika saker. 

4. Vistas så mycket du kan ute på landet och i frisk luft och använd luftrenande växter inomhus.

5. Var så ren i kroppen för övrigt, ät ren mat och använd helt ekologiska hushålls- och hudvårdsprodukter

6. Spraya aldrig hårspray eller andra sprayer som innehåller kemikalier, då dessa går rakt upp i hjärnan via näsan

7.  Bo gärna så högt upp som du kan om du bor i stan. Desto högre upp, desto mindre avgaser. 

8. Använd luftrenare hemma och på jobbet 

9. Använd luftrenare i bilen

10. Köp och använd hellre begagnade saker, än de som är nya och inpregnerade. Köp ekologisk färg, ekologiska möbler och ekologiskt lim mm. särskilt om du gör om hemma.  

LÄS MER…

Föroreningar kan ge tarmsjukdom (Nya studier)

2014 februari > måndag, februari-3-2014

Hälsoproblem orsakade av luftföroreningar har länge diskuterats, med resultatet att omfattande studier bedrivits inom området. Exponering för luftföroreningar som partiklar (PM) kopplas till allt från lungsjukdomar och hjärt- kärlsjukdomar till autoimmuna sjukdomar och ökad risk för dödlighet. En ny intressant är dock luftföroreningarnas inverkan på tarmen och ett stort antal nya studier visar att föroreningar ökar risk för tarmsjukdomar som Corhns och Ulcerös Kolit.

Vi har alla gener som antingen slås på eller av, beroende på vad det finns för kvalité på de proteiner som finns kring vår DNA. Om vi lever bra, vilar, äter bra m.m. så aktiveras de gener som skyddar oss från sjukdom. Om vi däremot stressar, äter dåligt, äter mycket läkemedel, tränar för hårt, har ofullständig sömn och/eller vila m.m. så aktiveras istället de gener som gör oss sjuka, samtidigt som de skyddande generna slås av.

Nu visar ny forskning att de gener som är kopplade till mottaglighet för inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD) endast förklarar en bråkdel av den ärftliga variationen för dessa sjukdomar. De 79 studierna visar istället att miljöfaktorer kan bidra till sjukdoms patogenes och på så vis är viktigare än arvsanlaget. Trots detta har lite forskning undersökt potentiella bidrag till luftföroreningar och dess komponenter för att tarmsjukdom .

Exponering av tarmen för luftföroreningar sker via mucociliary clearance av PM från lungorna samt intag via livsmedel och vattentäkter. Enklare förklarat, så samlas partiklar från föroreningar upp av slemmet och förs vidare ner i matsmältningssystemet. Gasformiga föroreningar kan också framkalla systemiska effekter .Rimliga mekanismer som förmedlar effekterna av luftföroreningar på tarmen kan innehålla direkta effekter på epitelceller, systemisk inflammation och immunaktivering, och modulering av tarmfloran. Kort sammanfattat, så kan föroreningar skapa obalans i tarmfloran, påverka tarmslemhinnans celler samt ge problematik med inflammatorisk process i tarmsystemet.

Det är viktigt att veta att även andra kemikalier påverkar tarmslemhinnan, och att mat med mycket gifter, eller drycker med mycket tillsatser eller sötningsmedel skapar oreda i tarmfloran och påverkar celler och inflammatoriska processer. För att få ordning på en tarmsjukdom (utan läkemedel och/eller kirurgi) så krävs stora livsstilsförändringar, med framförallt ren, näringsrik och gärna helt ekologisk mat och livsstil.

Det finns även nya uppfinningar inom området, med små diskreta näsfilter som annars används mot pollen. Om du gör om hemma, är mitt inne i stora städer och avgaser, eller arbetar inom industri, eller vistas i andra områden som bidrar till förorenad luft, så bör detta filter användas i så stor utsträckning som möjligt. Hemma och på jobbet kan en luftrenare hjälpa långt.   

Tips för att minska påverkan från föroreningar

För att minimera föroreningar som kommer in i kroppen i orenad form, så är det viktigt att andas på rätt sätt. Vi har flimmerhår i vår näsa som har som uppgift att rena luften som vi andas in. Om vi andas genom munnen så kommer allt rakt ner i våra lungor, och eller binder till slem och förs vidare ner i matsmältningssystemet. Andas alltså alltid in med näsan och ut genom munnen. När du andas in skall andningen vara aktivt och med relativt snabb inanding, medan utandningen skall vara långsammare och lugnare. Genom denna andningsteknik, så renas mycket av skräpet bort, samtidigt som du även minskar risk för att få in bakterier och virus i kroppen (då dessa filtreras bort från inandningsluften i näsan och sedan växer till sig i näsgångarna).  

LÄS MER…

1 2
17 st på 2 sidor
FörstaSista