Höga doser med probiotika Vivomixx (VSL#) kan gynna svårt sjuka patienter och minska inflammatoriska processer

I en randomiserad, placebokontrollerad studie med 40 patienter inlagda på intensivvårdsavdelning (IVA) syntes stor förbättring vid intag av stora mängder probiotika (VSL#). Intag av höga doser probiotika (VSL # 3) under en period av 7 dagar befanns associerat med betydande minskningar av triglycerider och CRP (en markör för inflammation), samt ökade nivåer av HDL – kolesterol, jämfört med nivåer hos den grupp som fick placebo. Ingen signifikant skillnad i total kolesterol och LDL – kolesterolnivåer hittades. Dessa resultat tyder på att tillskott med en hög dos probiotiska kan gynna kritiskt sjuka patienter genom att minska inflammation och gynna deras lipidprofil.

Läs mer om VSL# via länken nedan

 

Mer om VSL#:

www.zarahssida.se/blog.php?bid=3692

Reference: ”Effect of a Probiotic Preparation (VSL#3) on CardiovascularRisk Parameters in Critically-Ill Patients,” Sanaie S, Ebrahimi-Mameghani Me, et al, J Cardiovasc Thorac Res, 2013; 5(2): 67-70. (Address: Student Research Center, Faculty of Nutrition, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran).

Läs mer om kost och hälsa:

www.rawfood-kost.se
www.vegetarisk.info
www.kostkoll.se
www.kosttipset.se
www.vitaminochmineral.se
www.kosttillskott-guiden.net
www.naturmedicin-guiden.se
www.kolhydrater.org
www.gravidkost.se
www.piggabarn.se
www.friskabarn.se
www.receptkoll.se
www.ekologiskaval.se
www.detoxa.nu
www.detox-guiden.se
www.skoldkorteln.info
www.allergi.biz
www.astma-guiden.se
www.kemikalier.eu