The Emotion Code – släpp på blockeringar för ökad läkning och glädje

2013 februari > tisdag, februari-19-2013

Jag har tidigare skrivit om sorgbearbetning och ett flertal andra behandlingsformer, för dig som behöver rensa och som har känslomässiga blockeringar, antingen medvetet eller omedvetet. Vi är alla med om saker i vårt liv, allt från chocktillstånd och sjukdom, till separation och möten som formar oss.

En av de mest effektiva och djupaste behandlingsformer som jag testat, är Emotion Code. Behandlingen släpper på blockeringar som håller dig tillbaka, och som ogynnar din förmåga att leva fullt ut, i harmoni och glädje. När du inte kommer vidare och/eller känner att de förändringar du vill genomföra, inte vill ta form, så beror det allt som oftast på känslomässiga blockeringar.
 
Enkelt beskrivet så är The Emotion Code en healingteknik som skonsamt behandlar dina negativa upplevelser från tidigare händelser. Då känslomässiga blockeringar är skapade av energi, precis som resterande delen av vår kropp, så påverkar de även den fysiska vävnaden och kan på så vis orsaka smärta, akut smärta, depression, ångest, värk eller andra symtom. Du kanske har rädslor som förhindrar sunda relationer eller traumatiska händelser i ditt bagage som hindrar dig från att göra det du önskar och vill av ditt liv.

Genom att släppa på dessa blockeringar, ökar du kroppens förutsättning för att läka, och kan således bli av med besvär och/eller lära dig att hantera händelser på ett mer konstruktivt sätt. Du kan också finna ro och börja fokusera på det du verkligen vill istället för att hela tiden stoppas av ditt omedvetna skydd.

Man kan säga att allt som vi varit med om, skapar skydd kring oss och vårt hjärta, vilket naturligtvis är en överlevnadsmekanism, men kanske inte alltid en så gynnsam sådant i förlängningen. Det fyllde en värdefull funktion en gång i tiden när din kropp och ditt sinne trodde att du var i fara, men när du inte längre är i samma situtation, så behöver du släppa på dessa skydd för att kunna leva i frihet. Emotion code tar endast bort de skydd som hindrar oss från att utvecklas och leva det liv vi vill. Det tar inte bort nödvändiga skyddsmekanismer som vi behöver och vill ha kvar.

Behandlingen är smärtfri, oerhört befriande, tar cirka 30-40 minuter och kan utföras genom fysiskt möte och/eller på distans. Behandlingen utgår från kinesiologi och du använder muskeltestning för att se vilka skydd som kroppen vill släppa taget om under varje session. Detta är också anledningen till att det går att genomföra behandlingen på distans.  

Vill du vara med i vår testgrupp under våren 2015? Maila din ansökan till tidsbokning@zarahssida.se.

LÄS MER…

D-vitaminbrist kopplat till PCOS

2013 februari > tisdag, februari-19-2013

PCOS, Polycystiskt ovariesyndrom, PCO eller PCOS, tidigare kallat Stein-Leventhals syndrom är en hormonell rubbning där äggstockarna fylls med vätskefyllda blåsor, samtidigt med en hormonell rubbning. Många kvinnor som lider av diagnosen, har smärtor och svårigheter att bli gravida.

Jag har ofta stött på D-vitaminbrister vid just PCOS och fann en bra studie, som stödjer den teorin. Denna retrospektiva, oplanerate, sekundära analys av 2 kohortstudier genomfördes under olika årstider, och omfattade 50 överviktiga eller feta kvinnor med polycystiskt ovariesyndrom (PCOS). Studierna omfattade 20-veckors livsstilsförändringsprogramm inklusive en kohort som startade vintern och slutade på sommaren, och en som började på sommaren och slutade på vintern.

Resultatet visade att D-vitaminstatus var associerat med förändringar i midjemått och kolesterolvärden och även symtom relaterade till PCOS. D-vitaminvärdet var, av förklarliga skäl, lägre på vintern och högre på sommaren (mätningarna omfattade mätning av 25 (OH) D). 

Forskarna drog slutsatsen att förbättrade D-vitaminnivåer inte bara minskade risk för fetma och kardiovaskulära sjukdomsrisker (CVD) utan även minskade symtom vid PCOS.  
 
Reference: ”Seasonal effects on vitamin D status influence outcomes of lifestyle intervention in overweight and obese women with polycystic ovary syndrome,” Thomson RL, Spedding S, et al, Fertil Steril, 2013 Jan 25; [Epub ahead of print]. (Address: Nutritional Physiology Research Centre, Sansom Institute for Health Research, University of South Australia. E-mail:
rebecca.thomson@unisa.edu.au ).

LÄS MER…

Förbättra mörkerseende med lutein

2013 februari > tisdag, februari-19-2013

I en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad 1-års interventionsstudie med 120 kinesiska förare, påvisades fina resultat med lutein. Lutein är ett ämne som finns i blåbär, och som allt som oftast används vid behandling av grå starr, och andra ögonsjukdomar. I denna studie fick testpersonerna tillskott med 20 mg lutein per dag under en period av 12 månader. Resultatet visade att de inte bara hade förbättrad synskärpa, utan även signifikanta ökningar i serum lutein, centrala gula pigment optisk densitet (MPOD), förbättrad känslighet för bländning m.m. Forskarna drar slutsatsen att lutein kan gynna mörkerkörning natttid och andra uppgifter som utförs vid låg belysning.

För att förklara, så krävs lutein för att mekanismer längst bak i ögat skall fungera, vilket gör lutein nödvändigt för att ett fullgott mörkerseende.

LÄS MER…

Omega-3 fettsyror kan minska kardiovaskulära riskfaktorer (CVD) hos patienter med psykiatrisk sjukdom

2013 februari > tisdag, februari-19-2013

I en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie på 41 vuxna psykiatriska patienter (medicinerade med olanzapin i kombination med litium eller valproat natrium) syntes omega 3-fettsyror minska risk för kardiovaskulära sjukdomsrisker. Patienterna fick tillskott med omega-3-fettsyror (fiskolja, med mindre än 1 g / d EPA / DHA) under en period av 6 veckor, vilket signifikant reducerade nivåer av fibrinogen och nivåer av Lp (a) och icke-HDL-kolesterolnivåer, dvs det minskade det kolestrol som är mindre bra för oss (LDL-kolesterol).

I kombination med D-vitamin, kan sannolikt även positiva effekter ses på humör och sjukdomsmarkörer, vilket i sin tur skulle kunna minska medicinering.
 
Reference: ”Role of Omega-3 fatty acids in preventing metabolic disturbances in patients on olanzapine plus either sodium valproate or lithium: a randomized double-blind placebo-controlled trial,” Faghihi T, Jahed A, et al, Daru, 2012 Oct 4; 20(1): 43. (Address: Faculty of Pharmacy, Research Center for Rational Use of Drugs, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. E-mail: mmppg@yahoo.com ).

LÄS MER…

Grönt te kan öka glutation och antioxidativa värden och på så sätt minska risk för metabolt syndrom

2013 februari > tisdag, februari-19-2013

I en randomiserad studie med 35 obesepatienter (fetmapatienter) som led av metabolt syndrom, syntes förbättringar vid komplettering av 4 koppar grönt te per dag eller vid komplettering av 2 kapslar grönt te-extrakt plus 4 koppar vatten per dag. Intag av grönt te visade signifikanta ökningar av plasmaantioxidantkapacitet (1,5 till 2,3 mikromol / L respektive 1,2 till 2,5 mikromol / L) och signifikant ökade glutationvärden (1783 till 2395 mikrogram / g hemoglobin respektive 1905 till 2751 mikrogram / g hemogloblin), jämfört med kontrollpersoner. Intaget var koncentrerat till 8 veckors behandlingstid. Studien visade inga signifikanta effekter på serumnivåer av karotenoider, tokoferoler, glutationperoxidas och katalasaktiviteter. Slutsatsen är att grönt te kan minska risker som återfinns i samband med metabolt syndrom.  
 
Reference: ”Green tea supplementation increases glutathione and plasma antioxidant capacity in adults with the metabolic syndrome,” Basu A, Betts NM, et al, Nutrition Research, January 2013; [Epub ahead of print]. (Address: Nutritional Sciences, 301 Human Sciences, Oklahoma State University, Stillwater, OK 74078-6141, USA).

LÄS MER…

Akupunktur effektivt mot smärta och stelhet

2013 februari > tisdag, februari-19-2013

I en studie med 68 patienter som alla led av stela skuldror, påvisades goda effekter med akupunkturbehandling. Försökspersonerna fick 16 akupunktursessioner under 2 månaders tid, i kombination med sjukgymnastik. Resutatet visade en signifikant förbättring av smärt- och funktionsnedsättningsindex som mättes vid 8 och 12 veckor.
 
Reference: ”Clinical effectiveness of bee venom acupuncture and physiotherapy in the treatment of adhesive capsulitis: a randomized controlled trial,” Koh PS, Seo BK, et al, J Shoulder Elbow Surgery, 2013 Jan 24; [Epub ahead of print]. (Address: Department of Acupuncture & Moxibustion, Center for Arthritis & Rheumatism, Kyung Hee University Hospital at Gangdong, Seoul, South Korea).

LÄS MER…

Läkemedelsrester i fiskar ändrar fiskarnas beteende

2013 februari > måndag, februari-18-2013

Jag har tidigare skrivit om att fiskar innehåller alla de läkemedel som vi människor använder, då det spolas ut både läkemedelsrester och metaboliter (från vår avigiftng ut i våra vattendrag). Och då har vi inte ens nämnt alla processkemikalier, tungmetaller, kemikalier m.m. som människans framfart bidrar med.

I fredags (15 februari) publicerades en artikel i SvD, om att våra fiskar innehåller läkemedel och att deras beteende påverkas av de läkemedelsrester som de kontamineras med. Enkelt förklarat så ändras fiskarnas beteende p.g.a. läkemedelsrester som reningsverken inte får bort ur avloppsvattnet. Enligt forskare, så blir fiskarna modigare och glupskare, vilket kan ha ekologiska effekter. Vi får inte heller glömma att de läkemedelsrester som finns i fiskarna, sedan koncentreras ytterligare desto högre upp i näringspyramiden vi kommer, och att dessa rester till slut hamnar hos oss människor. Och för att inte glömma… vi dricker ju faktiskt samma vatten som fiskarna.  

Slutsatsen är att även små koncentrationer av läkemedel kan ha betydande ekologiska och evolutionära effekter. Att sluta använda läkemedel är ett alternativ, och att vi utvecklar reningsverk som kan fånga upp miljöfarliga läkemedel. Dock så skall slammet ta vägen någonstans, och om det används som nu, dvs att reningsslammet läggs tillbaka ut på åkrarna, så har vi samma problem fortfarande.

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/fiskar-blir-modiga-och-glupska-av-lakemedelsrester_7916356.svd

LÄS MER…

Processkemikalier: Babymorötter (minimorötter) doppas i klor

2013 februari > måndag, februari-18-2013

I Gunnars Lindgrens senaste nyhetsbrev står att läsa att babymorötter doppas i klor, för dess hållbarhet. De morötter som används till påsar med minimorötter produceras av större krokiga eller deformerade morötter som körs genom en maskin. Väl i maskinen så skär och formar man dem till minimorötter. Detta är nog relativt känt, men att de sedan doppas i klor är nog inte många som känner till. Morötterna doppas i en lösning av vatten och klor för att de skall bevaras på bästa sätt, främst eftersom de inte har den vanliga morotens hud eller naturlig skyddshölje. Klorvattnet är detsamma som det som finns i en vanlig badpool och i detta fallet, så ger man en högre dos av klor i och med att de små morötterna saknar sitt skyddande skal.  

Denna form av klordoppning är bara ett exempel av många, på hur processkemikalier används i vår livsmedelsframställning, och helt utan att de deklareras för konsumenten. Flera liknande saker har jag uppmärksammat tidigare, såsom att tex strösocker bleks med blekmedel, att allt vi köper är steriliserat, att hexan används vid vakumförpackning och vid utvinning av enskilda substanser (sojaprotein, lecitiin, enskilda näringsämnen m.m.) Det om är mest fascinerande är att många av de livsmedelstillsatser som faktiskt deklareras på förpackningen. är jämförelsevis harmlösa om man jämför med de processkemikalier som används och som inte deklareras. Företagen skriver te x ut E 260 (ättika), E 150 (sockerkulör), eller E 162 (rödbetsextrakt, för färg) men inte rester av blekmedel, hexan. aceton eller klor.

Just i fallet med klor, så är det av yttersta vikt att undvika, och i allafall äta ytterst sällan, då klor hämmar sköldkörteln genom att ta plats från jod och på så vis skapa sköldkörtelhormoner som inte fungerar. De som badar i klorvatten eller äter mat med klor, kommer inte bara skapa alleriska besvär, utan en sköldkörtel som inte fungerar. Här krävs eliminering av klor, samt komplement med jod (… i kombination med aminosyran tyrosin, för att skapa sköldkörtelhormoner med rätt näringsämnen, samt selen för att konvertera T3 till T4… Läs mer via länken nedan… )  

Restämne och användning

Aceton = Med smak- och färgämnen

Dikloretan (EDC) = Tar bort koffein från kaffepulver

Diklordifluormetan = Med smak- och färgämnen

Diklorfluormetan = Med smakämnen

Diklortetrafluor-etan = Med smakämnen

Dietyleter = Med smak- och färgämnen

Hexan = Med smakämnen

Isobutan = Med smakämnen

Metylacetat = Med smakämnen

Metylenklorid = Med smak- och färgämnen

Pentan = Med smakämnen

Petroleumeter = Med smakämnen

Propan = Med smakämnen

1,1,2-Trikloretylen = Med smakämnen

Triklorfluormetan = Med smakämnen

Toluen =  Med smakämnen 

Läs mer om processkemikalier:

www.kemikalier.eu
www.detoxa.nu
www.detox-guiden.se
www.kostkoll.se

Källor: EG,  WHO:s Codex Alimentarius Commission samt Livsmedelsverket

LÄS MER…

Selen och prostatacancer

2013 februari > söndag, februari-17-2013

I en stor genomgång av studier undersöktes sambandet mellan selen, cancer och typ 2 diabetes mellitus, och påvisade vikten av selen vid cancerprevention. Författarna fann att selen som tillskott hindrade utveckling av prostatacancer.

Vid komplettering av 200 mikrogram selen dag under 7,7 år syntes minskad risk för prostatacancer. Författarna säger dock att det krävs mer forskning för att klargöra sambandet mellan selen och adipocytokines och den roll som selenoprotein P har i utveckling av diabetes mellitus typ 2 och cancer.

Läs mer om selen och cancer via länken nedan..!
 
Reference: ”Selenium supplementation trials for cancer prevention and the subsequent risk of type 2 diabetes mellitus,” Koyama H, Mutakin, et al, Nihon Eiseigaku Zasshi, 2013; 68(1): 1-10. (Address: Gunma University Graduate School of Medicine, Department of Public Health, 3-39-22 Showamachi, Maebashi, Gunma Prefecture 371-0034, Japan).

LÄS MER…

Brist på folat och vitamin B12 hos barn med autism

2013 februari > söndag, februari-17-2013

Jag har tidigare skrivit om barn som har autism, och vikten av fosyra, vitamin B12 och att stödja leverns avgiftningsfaser (främst fas 2). I en studie med 80 barn (40 barn med autismspektrumstörningar och 40 kontrollers), syntes signifikant lägre nivåer av folat och vitamin B12 hos de barn som diagnostiserats med autism. Studien stödjer tidigare studier inom området, och näringsmässig logik.
 
Reference:
 
”Low folate and vitamin B12 nourishment is common in Omani children with newly diagnosed autism,” Al-Farsi Yahya M, Waly Mostafa I, et al, Nutrition, 2013 January; [Epub ahead of print]. (Address: Department of Family Medicine and Public Health, College of Medicine and Health Sciences, Sultan Qaboos University, Muscat, Sultanate of Oman).

LÄS MER…

Pycnogenol (tallbarksextrakt) minskar risk för metabolt syndrom och överkänslighetsreaktioner

2013 februari > söndag, februari-17-2013

Pycnogenol (extrakt från furuträdet Pinus maritima) är en av mina favoriter, då det är fantastiskt som komplement vid överkänslighet, allergiska reaktioner och intoleranser. Pine bark (tallbarksextrakt) är en av våra mest antioxidantrika barker (i gott sällskap med tex kanelbark, ekbark m.m), och således även en av de mest antioxidantrika källor som vi kan finna i naturen. Ny visar en ny kontrollerad studie, utförd på 64 försökspersoner i åldrarna 45 och 55 år, att pycnogenol kan minska risk för metabolt syndrom.

Studien visade att de riskfaktorer som förknippas med metabolt syndrom (fetma/övervikt, förhöjda triglycerider, lågt HDL-kolesterol, högt blodtryck och högt fasteblodsocker) kan minskas avsevärt med tillskott av pine bark (pycnogenol). Testpersonerna fick tillskott med 150 mg / dag av (maritima tallbarksextrakt) under en period av 6 månader.

Resultatet visade en minskning i midjemått 8män = från 106,2 till 98,8 cm vid 3 månader och 98,3 cm vid 6 månader. Kvinnor = 90,9 cm till 84,6 cm vid 3 månader och 83,6 cm vid 6 månader), ett förbättrat fasteblodsocker (från 123 mg / dl vid baslinjen till 106,4 mg / dl vid 3 månader och 105,3 mg / dl vid 6 månader), förbättrade triglyceridnivåer, lägre blodtryck och ökade HDL-kolesterolnivåer, jämfört med studens kontrollgrupp. Den grupp som fick pycnogenol påvisade även lägre plasmanovåer av fria radiker, vilket tyder på minskad oxidation och nedbrytning, främst p.g.a. tallbarksextraktets höga antioxidantinnehåll.
 
Tänk på att du behöver väldigt höga doser om du har hög överkänslighet och/eller autoimmuna sjukdomar. Detta bör du kontrollera och stämma av med en duktig näringsterapeut, så att du verkligen får önskvärt resultat.

Läs mer om pycnogenol och histaminreaktioner i länken nedan.

Reference: ”Pycnogenol® Supplementation Improves Health Risk Factors in Subjects with Metabolic Syndrome,” Belcaro G, Cornelli U, et al, Phytother Res, 2013 Jan 28; [Epub ahead of print]. (Address: Gianni Belcaro, IRVINE3 LABS, Ss 16 Bis, 94; Spoltore, PE, Italy. E-mail: cardres@pe.abol.it ).

LÄS MER…

Stöd njurarna med antioxidantrika bär och svavelrika livsmedel (vitlök, lök)

2013 februari > söndag, februari-17-2013

Det finns en hel del homepatika som stärker njurarna, och kost som läker och stärker njurarna kan vara allt från hallon, jordgubbar, körsbär, tranbär och blåbär till röd paprika, persilja, vitlök och lök. Svavel i vitlök och lök (… eller via msm… ) är fantastiskt för kroppens rening, och ger fint stöd åt både leverns och njurarnas avgiftning.

En annan fin utrensningskur för njurarna är att dricka ett stort glas med mixad vattenmelon, då vattenmelon sköljer genom njurarna, och ger antioxidativt stöd. Tänk på att njurarna är ett av våra viktigaste organ, och var noga med att söka läkarvård om du känner smärta eller obehag från njurområdet.

Njurarna är bland det svåraste för kroppen att regenerera, och när små ärr uppstår i njurområdet, så är det sällan så att dessa går tillbaka. Med anledning av det, så bör man alltid ta hand om njurarna och stötta upp med ovan nämnda grödor. Vid virusinfektioner eller bakteriella infektioner hjälper kolloidalt silver för att skölja genom njurarna, gärna i kombination med ssvavel och hummussyra (vid virusinfektion).  

LÄS MER…

Folsyra minskar risk för autism

2013 februari > torsdag, februari-14-2013

Vi har tidigare skrivit om kopplingen mellan autism och folsyra, och nu visar en ny norsk studie att brister på folsyra (en av våra B-vitaminer) kan kopplas till ökade risker för autism. Enligt den nya studien tycks folsyra minska risker för att utveckla autism kraftigt.

Det är känt sedan tidigare att folsyra minskar risken för ryggmärgsbråck hos foster, men nu kan det även vara av stor vikt att fylla på med folsyra, för att på så vis minska risker för att fostret utvecklar autism efter sin födsel. Studien baserades på  85 000 barn, födda mellan 2002 och 2008.

Resultatet visade på 40 procent miskad risk om den blivande mamman ätit folsyra minst fyra veckor före och åtta veckor efter hon blivit gravid, jämfört med om hon inte ätit folsyra alls. Detta är en kraftigt minskad risk.

Källa: Läkemedelsvärlden

LÄS MER…

Margarinernas onytta och hur margarin tillverkas

2013 februari > torsdag, februari-14-2013

Redan 1879 skrev Charles Emil Hagdahl om hur illa det var med margarin… Se citat från boken ”Kokkonsten som vetenskap och konst”:

 ”Margarinfett är en på senare tider mycket omtalad och mycket omtvistad blandning af olika slags fett, talg, ister och vegetabilisk olja, som skulle kunna ersätta smör, åtminstone med afseende på priset. Till en vårdad matlagning kan det dock icke användas, och särskildt till stekning lämpar det sig icke ens för den tarfligaste.”

Läs mer om onyttan med margarin och hur margarin tillverkas:

LÄS MER…

1 2 3
38 st på 3 sidor
FörstaSista