Antioxidanter (vitamin E) i ledvätska kan indikera problematik vid artros

2014 januari > fredag, januari-31-2014

I en studie med 23 patienter (medelålder 66,7 år) med primär knäartros, påvisades koppling mellan vitamin E-koncentration i ledvätskan och processen vid knäartros. Vitamin E-koncentrationen befanns vara en viktig prognostisk faktor för primär knäartros då koncentrationer av olika antioxidanter i synovialvätskan mättes. Låg genomsnittlig koncentration av vitamin E visade samband med svårighetsgrad av knäartrosen.

LÄS MER…

Minska oxidativ stress och stabilisera leverfunktion med antioxidanter

2014 januari > fredag, januari-31-2014

I en placebokontrollerad studie utförd på överviktiga eller feta barn och ungdomar (n = 44) med en medelålder på 12,7 år, syntes goda förbättringar av leverfunktion och minskad oxidativ stress vid intag av antioxidanter. Testpersonerna fick dagligt antioxidanttillskott (vitamin E 400 IU / d, C-vitamin 500 mg / d  och selen 50 mikrogram / d) under 4 veckors tid och påvisade signifikant förbättrad antioxidantstatus och avsevärd minskning av oxidativ stress (nedbrytning och slitage i kroppen). Inga signifikanta förändringar på inflammatoriska markörer hittades. Det syntes dessutom förbättrade nivåer av leverenzym, aspartataminotransferas, men ingen signifikant effekt på gamma -glutamyltransferas påträffades.

LÄS MER…

Veckans visdomsord… Om inre utveckling

2014 januari > fredag, januari-31-2014

I prayed for change, so I changed my mind.
I prayed for guidance and learned to… trust myself.
I prayed for happiness and realized I am not my ego.
I prayed for peace and learned to accept others unconditionally.
I prayed for abundance and realized my doubt kept it out.
I prayed for a miracle and realized I am the miracle.
I prayed for a soul mate and realized I am the One.
I prayed for love and realized it’s always knocking, but I have to allow it in.

– Jackson Kiddard

LÄS MER…

1 2 3
31 st på 3 sidor
FörstaSista