Konvertering och mätning av signalsubstanser kräver näringsämnen och tarmbakterier

2022 mars > lördag, mars-26-2022

Signalsubstanser och mätning av signalsubstanser är mitt specialområde, och just obalans i signalsubstanser kan hjälpa många med psykisk ohälsa. Vanliga symtom vid obalans i signalsubstanser är stresskänslighet, oro, ångest, OCD / tvångstankar, depression, nedstämdhet och trötthet. Även ADHD och ADD är symtom på obalans i signalsubstanser (även om det är kontroversiellt att säga).

Signalsubstanser bildas från aminosyror och konverteras med hjälp av näringsämnen. När man har besvär med signalsubstanser så kan det alltså bero på olika saker.

  1. Du har haft långvarig stress och får på ås vis obalans i dina signalsubstanser. Vid stress frisätts adrenalin tillsammans med stresshormonet kortisol, samtidigt som lugnande signalsubstanser som serotonin och GABA frisätts för att lugna systemet. Konsekvensen efter lång tids stress, blir att du inte kan hantera stress eftersom adrenalin, serotonin och GABA inte frisätts normalt.
  2. Brist på signalsubstanser (låga signalsubstanser) kan även bero på aminosyrabrist eftersom aminosyror är byggmaterial till signalsubstanser. Aminosyror blir låga vid bristfällig eller aminosyrafattig kost (proteinfattig kost) eller vid dålig matsmältning där du inte bryter ner proteiner korrekt och på så vis inte kan ta upp de aminossyror som maten innehåller.
  3. I många fall, när jag har patienter, så beror besvär med signalsubstanser på att det saknas de kofaktorer som krävs för att konvertera signalsubstanser korrekt. Det krävs enzymer och näringsämnen för att konvertera ämnen i kroppen, och om dessa ämnen saknas så ackumuleras ämnet istället för att konverteras vidare. Ett exempel är glutamat som inte konverteras vidare till GABA, vilket är vanligt vid ADHD. Ett annat exempel är dopamin som ackumuleras och inte konverteras vidare till noradrenalin och adrenalin. Detta kan skapa enorma problem och bara man vet vad som är fel och vilket konverteringssteg som är viktigt att fokusera på, så går det att lösa.

    Om du misstänker att du har obalans i signalsubstanser, så är det bästa att mäta signalsubstanser i urinprov. Man mäter då serotonin, dopamin, noradrenalin, glutamat, adrenalin, glycin, GABA, histamin, PEA (en metabolit från aminosyran fenylalanin), samt kreatinin. Det finns även större paneler för mätning av signalsubstanser. Då mäter man S, GA, DP, E, NE, GLU, GLY, HST, PEA, DOPAC, 3-MT, 5-HIAA, TY, CRN, MN, NM, TAU, TM, TRM.

    Vanliga konverteringsämnen är SAMe, P5P (den aktiva formen av vitamin B6), BH4, vitamin D, B2, B3, B12, folat, magnesium, järn, zink. Utöver detta så krävs även rätt tarmbakterier till tarmfloran, då konvertering av signalsubstanser kräver tarmflorebakterier som exempelvis e.coli, bifidobacterium m.fl.

    Boka tid för mätning av signalsubstanser: tidsbokning@zarahssida.se

SAMe för konvertering av signalsubstanser

2022 mars > lördag, mars-26-2022

SAMe är en viktig del i konverteringen av signalsubstanser, och krävs för god konvertering av serotonin till melatonin (steget mellan acetylserotonin och melatonin). SAMe, tillsammans med kortisol, krävs även för konvertering av noradrenalin till adrenalin samt för att bryta ner histamin via histamin methyltransferase. Även cykeln med glycin kräver SAMe för konvertering från serin till glycin, samt konvertering mellan cystein till taurin kräver SAMe.

SAMe kan stöttas med magnesium, MTHF och den aktiva formen av vitamin B12. MTHF finns hos Thorne:
https://track.adtraction.com/t/t?a=158453212&as=1179771201&t=2&tk=1&url=https://www.bodystore.com/5-mthf-5-mg-60-kapslar/A8088-19.MASTER.html

Tips: Ny utbildning till Naturterapeut på Naturterapeutskolan

2022 mars > onsdag, mars-23-2022

En av mina vänner, Ola Vilnersson, driver Naturterapeutskolan och erbjuder breda, och mycket bra utbildningar till Naturterapeut. Skolan startades 2011 och har sedan dess utbildat många Naturterapeuter som i sin tur har hjälpt och stöttat många människor till bättre hälsa. Jag vill gärna tipsa om Ola och hans utbildningar, då de är mycket omfattande och djupa.

Som Naturterapeut utgår du ifrån att människan har självläkande egenskaper. Naturterapeutens mål är att stimulera dessa läkande egenskaper eller avlägsna det som hindrar kroppens självläkande förmåga. En Naturterapeut tar alltid hänsyn till både kropp, psyke och själ. Naturterapeuten kartlägger livsstilsfaktorer såsom fysisk aktivitet, kost och stress, de grundfundament som ofta orsakar ohälsa. Naturterapeuten ger rådgivning inom kostförändringar samt ger ordinationer med exempelvis kosttillskott och homeopatiska läkemedel. Från och med januari 2022 har du möjlighet att studera hela utbildningen online. Du kan påbörja utbildningen precis när du vill, slipper rese- och boendekostnader och kan ta del av allt föreläsningsmaterial så mycket du önskar.

Innehåll:
Homeopati (historik, enkelmedel, komplexmedel, organmedel, cellsalter)
Akut homeopatisk behandling (enkelmedel, komplexmedel)
Naturmedicinsk Diagnostik (hud, svalg, tunga och ögondiagnostik)
Kost/näring (vitaminer/mineraler, aminosyror, fettsyror, balans i kosten)
Klientmöte (anamnes och observation)
Livsstilsmedicin (Stress, fysisk inaktivitet, övervikt)
Hud (diagnos, patologi, behandling)
Rörelseapparat (diagnos, patologi, behandling)
Matsmältningsapparaten (diagnos, patologi, behandling)
Urinorganen (diagnos, patologi, behandling)
Respirationsorganen (diagnos, patologi, behandling)
Endokrina organen (diagnos, patologi, behandling)
Gynekologi (diagnos, patologi, behandling)
Psyk (diagnos, patologi, behandling)
Allergier (diagnos, patologi, behandling)
Huvudvärk/Migrän (diagnos, patologi, behandling)
Praktiskt arbete med klient (arbete med klient på klinik, arbete med klient digitalt, journalföring, bokningssystem, betalningssystem, GDPR)
Examinering: Varje avsnitt avslutas med en kunskapskontroll där du testar av dina nyvunna kunskaper genom olika metoder. Kunskapskontrollen kan genomföras genom kunskapsfrågor med flervalsalternativ, klientfall som du skickar in för rättning/feedback, inlämningsuppgift som du skickar in för rättning/feedback samt utvärderingar.

Mer info finns på www.naturterapeutskolan.se
Om du har frågor, så går det bra att maila till Ola på: ola.vilnersson@outlook.com