Probiotika kan minska symtom vid MS

2012 mars > torsdag, mars-29-2012

En ny studie visar att probiotika kan förbättra symtom vid MS. Detta kan således visa på kopplingen mellan tarmfloran och att det, genom läckande tarm, läcker ut skräp genom tarmslemhinnan. Läckande tarm, där slemhinnan blir porös och skapar större mellanrum mellan cellerna, behandlas redan i Norge och USA, men i Sverige är de flesta oerhört okunniga på diagnosen. Läs mer om läckande tarm: www.kolhydrater.org, www.kostkoll.se

Läs hela artikeln: http://www.aftonbladet.se/halsa/article12129799.ab

LÄS MER…

Avslöja autism med ett enkelt blodprov

2012 mars > torsdag, mars-29-2012

Idag skriver Expressen att forskare vid bland annat Linnéuniversitet i Kalmar har utvecklat ett blodprovsbaserat test som kan avslöja autism. Forskarna säger att detta kan innebära att det går att behandla autism i ett tidigare skede. Studien publicerades i Nature och utfördes på 30 autistiska barn. En intressant frågeställning, är dock hur det kommer sig att autism kan mätas i blodet, om det är en hjärnskada..? Detta stödjer således det faktum att det snarare handlar om belastningar på systemet… :) I studien mättes nämligen peptider i blodet.

Läs hela artikeln: http://www.expressen.se/halsa/blodprov-avslojar-autism-hos-barn/

LÄS MER…

Linfröpulver kan minska risk för diabetes typ 2

2012 mars > torsdag, mars-29-2012

En ny studie visar att linfröpulver kan minska symtom vid diabetes typ 2. Studiens testpersoner fick antingen linfröpulver eller placebo, och resultatet visade på en tydlig koppling mellan intag av linfröpulver och minskad risk för att utveckla diabetessymtom. Linfröpulvret gav minskat fasteblodsocker, minskat glykosylerat hemoglobin, minskat totalkolesterol, minskade triglycerider, lägre low-density lipoprotein kolesterol och apolipoprotein B samtidigt som det ökade bra kolesterol, high-density lipoprotein.

Reference: ”An Open-Label Study on the Effect of Flax Seed Powder (Lignum usitatissimum) Supplementation in the Management of Diabetes Mellitus,” Mani UV, Mani I, et al, J Diet Suppl, 2011 Sep; 8(3): 257-65. (Address: Department of Foods and Nutrition, Faculty of Family and Community Sciences, WHO Collaborating Centre for Research & Training in Promoting Nutrition in Health & Development, M.S. University of Baroda, Fatehgunj, Vadodara, Gujarat, India. E-mail: smriti.nutrition@gmail.com ).

LÄS MER…

D-vitamin kan minska inflammation och ge ökat immunförsvar

2012 mars > torsdag, mars-29-2012

Jag har skrivit om D-vitaminets påverkan på immunförsvar och inflammation ett antal gånger tidigare, och en ny studie stödjer just detta. Forskare undersökte hur olika doser av vitamin D kan påverka inflammation och immunförsvar och fann att modulatorn förbättrade nivåerna av interleukin-5. Med detta menas att D-vitamin kan minska inflammatoriska markörer, genom att minska inflammatoriska cytokiner samtidigt som den gav ökad muskelstyrka. Studien utfördes på unga vuxna och var en randomiserad, dubbel-blind studie där testpersonerna fick antingen 200 eller 4000 IE av D3.

Reference: ”Different doses of supplemental vitamin D maintain interleukin-5 without altering skeletal muscle strength: a randomized, double-blind, placebo-controlled study in vitamin D sufficient adults,” Barker T, Martins TB, et al, Nutr Metab (Lond); 2012 Mar 9;9(1): 16; [Epub ahead of print]. (Address: The Orthopedic Specialty Hospital, Murray, UT, USA. E-mail: tyler.barker@imail.org ).

LÄS MER…

DHA kan ge ökad synskärpa

2012 mars > torsdag, mars-29-2012

Dokosahexaensyra (DHA) kan öka synskärpan hos äldre testpersoner, visar en ny studie. Studien var en trippel-blind, placebo-kontrollerad, randomiserad studie, som undersökte kognitiv och visuell förmåga i ögat hos äldre människor. Tester genomfördes vid studiens start, samt efter 90 dagar efter intag av antingen DHA eller placebo. Fettsyror som intogs var 1000 mg tonfisk olja, 252 mg DHA, 60 mg EPA, 10 mg vitamin E. Placebo bestod av 1000 mg sojabönolja.

Reference:”The effects of 90-day supplementation with the omega-3 essential fatty acid docosahexaenoic acid (DHA) on cognitive function and visual acuity in a healthy aging population,” Stough C, Downey L, et al, Neurobiol Aging, 2012 Apr; 33(4): 824.e1-3. (Address: National Institute of Complementary Medicine (NICM) Collaborative Centre for Neurocognition, Brain Sciences Institute, Swinburne University of Technology, Hawthorn, Melbourne, Australia. E-mail: cstough@swin.edu.au ).

LÄS MER…

Protein sänker blodtrycket hos vuxna, enligt ny studie

2012 mars > torsdag, mars-29-2012

Ökat intag av protein minskar blodtrycket, enligt en ny studie utförd på överviktiga vuxna. Studien var en randomiserad, dubbelblind, parallellstudie där konsumtionen av protein jämfördes. Intaget i studien var 20 procent ärter, 20 procent soja, 30 procent ägg, och 30 procent mjölk-protein isolat som intogs under en period om 4 veckor. Testpersonerna var både män och kvinnor, med övervikt och med BMI mellan 25-35. Förutom blodtrycksminsningen, så hade den grupp som fick minst protein, högre natriumutsöndring i urinen. Detta, tillsammans med minskat sockerintag kan vara en sannolik förklaring till det sänkta blodtrycket.

Reference: ”Protein supplementation lowers blood pressure in overweight adults: effect of dietary proteins on blood pressure (PROPRES), a randomized trial,” Teunissen-Beek KF, Dopheide J, et al, Am J Clin Nutr, 2012 Apr; 95(4):966-71. (Address: Top Institute Food and Nutrition, Wageningen, Netherlands. E-mail: kfm.teunissen@maastrichtuniversity.nl ).

LÄS MER…

Antocyaninrik frukt kan minska risk för typ 2-diabetes

2012 mars > torsdag, mars-29-2012

Mat som är rik på antocyaniner, såsom tex blåbär, kan minska riskerna för att utveckla typ 2-diabetes, visar en ny studie. Forskarna utvärderade eventuella samband mellan intag av olika flavonoider, samt typ 2-diabetes. Försökspersonerna var 70.359 kvinnor i den stora, seriösa Nurses ’Health Study som utfördes mellan 1984 och 2008. Alla kvinnor var fria från diabetes, hjärtkärlsjukdomar och cancer vid studiens start. Resultatet visade att de kvinnor som intog högst mängd antocyaniner, också löpte minskad risk för att utveckla diabetes typ 2. Intaget med antocyaniner kom främst från blåbär, äpplen och päron.

Reference:”Dietary flavonoid intakes and risk of type 2 diabetes in US men and women,” Wedick NM, Pan A, et al, Am J Clin Nutr, 2012 Apr; 95(4):925-33. (Address: Departments of Nutrition, Harvard School of Public Health, Boston, MA, USA. E-mail: nwedick@hsph.harvard.edu ).

LÄS MER…

Probiotika, effektiv behandling vid vaginal infektion

2012 mars > torsdag, mars-29-2012

I en studie med 30 försökspersoner, syntes tydliga tecken på att probiotika minskade symtom på vaginal infektion. Testpersonerna var kvinnor med diagnosen bakteriell vaginos (BV) och de erhöll två kapslar med probiotika per dag under 7 dagar.

Reference: ”Effect of oral supplementation of the probiotic capsule UB-01BV in the treatment of patients with bacterial vaginosis,” Ratna Sudha M, Maruya AK, Benef Microbes; 2012 Mar 20:1-5. (Address: Centre for Research & Development, Unique Biotech Limited, Shameerpet, Hyderabad, India. E-mail: sudha.ratna@gmail.com ).

LÄS MER…

B-vitamin kan lindra symtom på kronisk stress

2012 mars > torsdag, mars-29-2012

Höga doser B-vitamin kan minska påfrestningar på humöret i samband med kroniskt, arbetsrelaterad stress, visar en ny studie. Studien var en 3-månaders, dubbelblind, randomiserad, placebo-kontrollerad studie som tog hänsyn till personlighet, arbetskrav, humör och ångest. Den grupp som fick vitamin B-komplex som behandling, rapporterade minskad risk för ångest samt minskad känsla av förvirring, nedstämdhet och depression.

Reference:”The effect of 90 day administration of a high dose vitamin B-complex on work stress,” Stough C, Scholey A, et al, Hum Psychopharmacol, 2011 Oct; 26(7):470-6. (Address: Centre for Human Psychopharmacology, Swinburne University of Technology, Hawthorn, Victoria, Australia. E-mail: cstough@swin.edu.au ).

LÄS MER…

Efter tio med Malou: Kan mjölkprotein skapa kroniska sjukdomar..?

2012 mars > måndag, mars-26-2012

Idag klockan 10.55 kan ni se mig, Mona, en forskare från Lunds universitet samt en dam från livsmedelsverket som besöker Malou (Efter tio) för att tala om mjölkens påverkan på kroniska sjukdomar. Om ny forskning som visar att mjölkpulver sannolikt kan orsaka ADHD, diabetes typ 1 och kroniska sjukdomstillstånd, samt att det kommit ny forskning som kopplar samman prostatacancer med mjölkkonsumtion :) 

LÄS MER…

Kadmiumrika livsmedel kan ge kadmiumförgiftning hos barn

2012 mars > fredag, mars-23-2012

Jag har skrivit mycket om kadmium på mina ekologiska sajter och det generella är att det är bra att välja helt ekologiska grödor, eftersom det är höga halter av kadmium i det slam som sprids på våra odlingsmarker. Minska även ner på kadmiumrika livsmedel, särskilt till barnen, eftersom barn lättare tar upp kadmium och samtidigt har svårare att eliminera det. Undvik även att köpa barnmat på burk, och gör egen barnmat med ekologiska råvaror.

Läs mer:

Om Kadmium
 blog.php?bid=1839&print=1

Kadmium, arsenik och bly i barnmat
blog.php?bid=2275&print=1

Samt på våra sajter:
www.piggabarn.se
www.kostkoll.se
www.ekologiskaval.se
www.ekologisk-mat.info
www.gravidkost.se

LÄS MER…

Rökning kan ge försämrad antioxidantstatus

2012 mars > fredag, mars-23-2012

Denna studie undersökte olika negativa effekter vid rökning, utifrån kroppens reserver av antioxidanter samt hur rökning påverkar kolesterolmetabolismen. Studien jämförde rökande män och kvinnor och deras biomarkörer för systemisk oxidativ stress och kolesterolnivåer (Coenzym Q 10).

Resulatet visade att Q10 minskade hos de som var rökare, särskilt hos den kvinnliga gruppen. Kvinnliga rökare uppvisade dessutom en minskning i plasmakoncentrationer av totalt kolesterol jämfört med studiens manliga testpersoner. Både män och kvinnor visade förhöjda halter i plasmatriglycerider.

Reference: ”Reduced coenzyme Q(10) in female smokers and its association with lipid profile in a young healthy adult population,” Al-Bazi MM, Elshal MF, Khoja SM, Arch Med Sci, 2011 Dec 31; 7(6):948-54. Epub 2011 Dec 30. (Address: Biochemistry Department, Faculty of Science, King Abdulaziz University, Jeddah, Saudi Arabia. E-mail: skhoja@kau.edu.sa ).

LÄS MER…

Psoriasis kan associeras med D-vitaminbrist

2012 mars > fredag, mars-23-2012

En ny studie analyserade sambandet mellan 25-hydroxyvitamin D (OHD) status och psoriasis och visar på en tydlig koppling mellan D-vitaminbrist och hudåkomman. Studien var en fall-kontrollstudie med 43 diagnostierad psoriasispatienter som undersöktes under en 4-veckorsperiod. Resultat visar att serum 25-OHD nivåerna var markant lägre hos de patienter som hade utbrott av psoriasis, samt att låga 25-OHD nivåer visade samband med högre värde av inflammationsmarkören C-reaktivt protein (CRP) samt ett högre body mass index (BMI).

Reference: ”Deficiency of serum concentration of 25-hydroxyvitamin D in psoriatic patients: A case-control study,” Orgaz-Molina J, Buendía-Eisman A, et al, J Am Acad Dermatol, 2012 Mar 1; [Epub ahead of print]. (Address: Dermatology Department, San Cecilio University Hospital, Granada, Spain. E-mail: salvadorarias@hotmail.es ).

LÄS MER…

Kan vitaminer förlänga eller förkorta livet..?

2012 mars > fredag, mars-23-2012

Igår publicerades en artikel om en ny studie som visar att de som äter vitamintillskott inte lever längre än de som inte erhöll tillskott. Som alltid, så får man inte glömma att studier kan utföras på olika sätt, och att de ofta tar saker ur ett holistiskt samband. Resultatet beror dessutom på vad man VILL leta efter.

I alla sammanhang, så bör man fråga sig vad det är för andra skillnader mellan testgrupperna. Att de har ätit vitaminer är endast en del av många saker och vi vet inte heller hur de som åt vitaminer mådde under sin livstid. Kanske mådde de väldigt mycket bättre och var väldigt mycket friskare än den grupp som inte åt vitamintillskott..?

Andra faktorer som man ”glömmer” att påtala, är vad man har använt för tillskott. Är de naturliga eller inte, är de upphettade eller inte, har de bra upptag eller inte, har testpersonerna bra eller mindre bra upptag i tarmen, har de ätit bra mat för övrigt, dricker de alkohol, eller röker de..? Andra saker som är intressanta är deras övriga hälsostatus, om de sover som de ska, om de tränar, andas ordentligt, är stressade… m.m.m.m.

Att vi inte skulle behöva vitaminer är som att säga att vi kan leva utan luft och vatten. Vi bör se på näringsämnen med stor ödmjukhet, eftersom det är de som är kroppens byggstenar. Utan vitaminer och mineraler kan ingen av oss fortsätta att leva eller återhämta oss. Sen är det min och många andras största önskan att våra grödor skulle ge oss den näring som vi behöver, men sanningen är att det inte är så det ser ut i praktiken. Urlakande marker, upphettning av maten, processade livsmedel, ökad press och stress, påfrestning från miljögifter m.m. gör att vi kräver långt mycket mer näring från andra källor, än för 40-50 år sedan. Ökat avgiftningsbehov och stort sockerintag minskar tex våra mineraldepåer, medan allt innesittande ger dåliga D-vitamindepåer.

Vad är det som säger att den grupp som fick vitaminer inte var storrökande partylejon som åt pizza tre dagar i veckan..?

LÄS MER…

1 2 3
38 st på 3 sidor
FörstaSista