Högt folatintag hos unga, kan minska risk för högt blodtryck senare i livet

2012 april > måndag, april-30-2012

En longitudinell prospektiv studie utförd på 4400 män och kvinnor i åldrarna 18-30 år, visade att det totala folatintaget i ung ålder, minskade riskerna för högt blodtryck senare i livet. Studien utfördes under en 20-årsperiod, med observationer vid 6 tillfällen (1987, 1990, 1992, 1995, 2000, 2005).  

Reference: ”Folate intake and incidence of hypertension among American young adults: a 20-y follow-up study,” Xun P, Liu K, et al, Am J Clin Nutr. 2012 Apr 4; [Epub ahead of print]. (Address: Ka He, Departments of Nutrition and Epidemiology, Gillings School of Global Public Health, University of North Carolina at Chapel Hill, Chapel Hill, NC, USA. E-mail: kahe@unc.edu ).   

LÄS MER…

Låg D-vitaminstatus och ökad risk för missfall

2012 april > måndag, april-30-2012

Forskarna fann att D-vitamin (25 (OH) D) koncentrationer kan påverka riskerna för missfall under den sena delen av graviditeten. Låga D-vitaminnivåer visade på korrelation med ökade risker för missfall. Studien visade dock att nivåer av D-vitamin inte påverkade kvinnornas fertilitet märkbart eller ökade riskerna för missfall under tidiga delen av graviditeten. Studien utfördes på 203 kvinnor i åldrarna 25-35 år.

Reference:”Effects of 25OHD concentrations on chances of pregnancy and pregnancy outcomes: a cohort study in healthy Danish women,”  Møller UK, Streym S, et al, Eur J Clin Nutr, 2012 Feb 29; [Epub ahead of print].  (Address: UK Møller, Department of Endocrinology and Internal Medicine, THG, Aarhus Sygehus, Aarhus University Hospital, Aarhus, Denmark. E-mail: kristine.moller@ki.au.dk ).

 

LÄS MER…

Omega 3-fettsyror (EPA och DHA) kopplat till minskad depression

2012 april > måndag, april-30-2012

I en studie med data från 10 480 vuxna människor, syntes signifikant minskning av depression vid intag av fettsyrorna EPA och DHA.

Reference: ”Associations between omega-3 poly-unsaturated fatty acids from fish consumption and severity of depressive symptoms: An analysis of the 2005-2008 National Health and Nutrition Examination Survey,” Hoffmire CA, Block RC, et al, Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids, 2012 April 1; [Epub ahead of print].  (Address:  University of Rochester School of Medicine and Dentistry, Department of Community and Preventive Medicine, 265 Crittenden Blvd., CU 420644, Rochester, NY 14642-0644, USA).

LÄS MER…

Vitamin D-status vid kolorektalcancer

2012 april > måndag, april-30-2012

I en studie med 50 kolorektal cancerpatienter som behandlats med vitamin D 3 (2000 IE / dag) under en period av 6 månader, syntes ett ökat försvar vid kemoterapi. De patienter som hade lågt D-vitamin, hade också lägre försvar vid behandlingens början och slut.

Reference: ”A Prospective Clinical Trial of Cholecalciferol 2000 IU/day in Colorectal Cancer Patients: Evidence of a Chemotherapy-response Interaction,” Fakih MG, Andrews C, et al, Anticancer Res, 2012 April; 32(4): 1333-8.  (Address:  Professor of Medicine, Division of Hematology and Oncology, Department of Medicine, University of Michigan Cancer Center, 1500 E Medical Drive, room C411 Med Inn, Ann Arbor, MI 48109-5843, USA.  E-mail:  marwanf@med.umich.edu ).

LÄS MER…

Vitamin C och E kan gynna kvinnor som tar p-piller

2012 april > måndag, april-30-2012

En studie med 120 friska kvinnor som alla tog låga doser av p-piller, syntes ökad oxidativ stress och lipidperoxidation, som båda är associerade med ökade risker för kardiovaskulär sjukdom. Tillskott med vitamin E och C visade signifikanta minskningar av oxidation, genom en ökning av GPx och GR-aktivitet och minskning av plasmaMDA-nivåer. Dessa resultat tyder på att tillskott med vitamin C och E kan minska den oxidation som uppstår vid låg dosering av p-piller.

Reference: ”Effect of vitamin E and C supplements on lipid peroxidation and GSH-dependent antioxidant enzyme status in the blood of women consuming oral contraceptives,” Zal F, Mostafavi-Pour Z, et al, Contraception, 2012 April 9; [Epub ahead of print].  (Address:  Reproductive Biology Group, Graduate School of Biomedical Sciences, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran).

LÄS MER…

Akupunktur minskar ångest hos kvinnor som genomgår IVF

2012 april > måndag, april-30-2012

I en randomiserad klinisk prövning med 43 patienter som genomgick IVF-behandling med akupunktur (4 veckors behandling) syntes betydliga skillnader. De kvinnor som erhöll akupunktur, fick lägre poäng vid undersökning för ångestfaktorer.

Reference: ”Effect of acupuncture on symptoms of anxiety in women undergoing in vitro fertilisation: a prospective randomised controlled study,” Isoyama D, Cordts EB, et al, Acupunct Med, 2012 April 12; [Epub ahead of print].  (Address:  Serviço de Reprodução Humana, Faculdade de Medicina do ABC, Santo André, Brazil).

LÄS MER…

Janesh Vaidya – Vision in life

2012 april > söndag, april-29-2012

Här kommer ett fantastiskt tips… :) Ni som har läst den indiska författaren JANESH VAIDYA´s underbara böcker eller har hört någon av hans föreläsningar om Ayurveda, vet att de fyller dig med glädje, energi och värme… Janesh är en underbar, rolig och inspirerande författare och föreläsare…. Söndagen den 13 maj har ni möjlighet att lyssna på honom Live i föreläsningen ”VISION IN LIFE” och förutom det, finns jag på plats tillsammans som ambassadör för Holistic Sverige AB och från Biofood kommer världens underbaraste Joséfine Jäger… Kom och dela en kärleksfull eftermiddag med oss… ♥

Läs mer: http://www.withlovelisa.se/event/seminarium-8708937
Läs mer om Ayurveda: www.ayurveda-guiden.net

LÄS MER…

Fri från sorg med sorgbearbetning

2012 april > torsdag, april-26-2012

Denna vecka medverkar jag på en certifieringskurs i sorgbearbetning och vill gärna dela ett par tankar med er…

Sorg kan ju vara så mycket, med allt från skilsmässa och dödsfall till att man behöver skiljas från en drog, en vän eller en livsstil som man älskar och har känt sig trygg i. Tänk vad många som känner sorg för att livet inte blev som de önskade… Eller som jag själv, som varit sjuk hela livet och knappt varit varken barn eller levande vuxen.

Som tur är har min andlighet gett mig styrka och förmåga att vända prövningar till utmaningar. Men för många kan sorg innebära skuld och skam och att vi dövar oss, med droger, socker, mat, tröstätande eller genom att anamma mönster som är mindre bra för oss.

Efter denna vecka, inser jag att det ska bli en sann glädje att få arbeta att föra ut budskapet om att sorgbearbetning finns… Det är så många som bär på minnet av separationer, av förluster och av känslan att sakna något i hjärtat…

Bär du på en sorg…? Eller har du någon i din närhet som behöver ett lyssnande öra…?

Besök www.sorg.se

LÄS MER…

Coenzym Q10 och inflammation vid kranskärlssjukdom

2012 april > onsdag, april-18-2012

I en studie med 40 patienter med kranskärlssjukdom syntes positiv effekt på både inflammation och kranskärlsjukdom vid intag av coenzym Q10. Patienterna fördelades slumpmässigt till en av 3 grupper där de antingen fick placebo, 60 m / g av tillskott med Q10 eller 150 mg / d av tillskott med Q10. Testperioden löpte under 12 veckor och visade att de grupper som fick Q10, också erhöll minskad inflammation (lägre IL-6).

Reference: ”Effects of coenzyme Q10 supplementation on inflammatory markers (high-sensitivity C-reactive protein, interleukin-6, and homocysteine) in patients with coronary artery disease,” Lee BJ, Huang YC, et al, Nutrition, 2012 Feb 16; [Epub ahead of print].  (Address:  School of Nutrition, Chung Shan Medical University, Taichung, Taiwan; Intensive Care Unit, Taichung Veterans General Hospital, Taichung, Taiwan).

LÄS MER…

Vitamin D och multipel skleros

2012 april > onsdag, april-18-2012

I en pilotstudie utförd på 4 friska individer som fick tillskott med hög dos vitamin D (5000-10 000 IE / dag) under en period av 15 veckor, syntes betydande ökningar av 25 (OH) D-nivåer och en motsvarande ökning i produktion av IL-10. Dessa resultat visar att höga doser av D-vitamin kan ge skydd mot MS, samt att det ev. kan ge positiv effekt vid behandling av MS.

Reference: ”A pilot study of the immunological effects of high-dose vitamin D in healthy volunteers,” Allen AC, Kelly S, et al, Mult Scler, 2012 March 28; [Epub ahead of print].  (Address: School of Biochemistry and Immunology, Trinity Biomedical Sciences Institute, Trinity College Dublin, Ireland)

LÄS MER…

Coenzym Q10 och Alpha-liponsyra vid obalans i blodsocker, insulinresistens och metabolt syndrom

2012 april > onsdag, april-18-2012

En studie, utförd på fruktos-matade hanråttor, visar att tillskott med alfa-liponsyra och koenzym Q10 befanns hämma oxidativ och nitrative stress, hyperinsulinemi och insulinresistens. Råttorna delades in i 4 grupper där grupp 1 var kontrollgrupp, där grupp 2 fick vanlig diet och vatten, där grupp 3 fick tillskott med alfa-liponsyra (100 mg / kg / d) under 5 veckor och där grupp 4 fick koenzym Q10 (10 mg / kg / d) under 5 veckor. Råttorna matades med en högfruktosdiet som bidrog till signifikant förhöjda värden av plasma-LDL-, VLDL- och totalt kolesterol,

Reference: ”Effects of coenzyme Q10 and alpha-lipoic acid supplementation in fructose fed rats,” Ozdogan S, Kaman D, et al, J Clin Biochem Nutr, 2012 March; 50(2): 145-51.  (Address:  Department of Biochemistry, Firat University Firat Medical Center, Firat University Medical Hospital, 23100, Elazig, Turkey).

LÄS MER…

Hälsosam kost kan förbättra vår kognitiva funktion

2012 april > onsdag, april-18-2012

Hälsosam kost Kopplat till förbättrad kognitiv funktion

I en studie med män och kvinnor vars kostvanor bedömdes, syntes markanta förbättringar i deras kognitiva förmåga. Studien undersökte testpersoner i medelåldern och vars kognitiv förmåga bedömdes 13 år senare. Särskilt positiv korrelation syntes gällande verbalt minne.

Reference:”A Healthy Dietary Pattern at Midlife Is Associated with Subsequent Cognitive Performance,” Kesse-Guyot E, Andreeva VA, et al, J Nutr, 2012 March 28; [Epub ahead of print].  (Address:  Unité de Recherche en Epidémiologie Nutritionnelle, U557 Inserm/U1125 Inra/Cnam/Université Paris 13, CRNH IdF, Bobigny, France).

LÄS MER…

B17 (amygdalin i aprikoskärnor) och G-MAF med probiotiska stammar

2012 april > söndag, april-15-2012

Rhodanese är ett viktigt enzym som finns i stora mängder i hela vår kropp. Det intressanta med rhodanese är att det inte finns där det finns cancerceller. Cancerceller innehåller istället ett enzym som heter beta-glucosidase. Beta-glucosidase finns endast i cancerceller och inte någon annanstans i kroppen.

Enzymet rhodanese bryter ner vitamin B17, ett vitamin som består av 2 delar glukos, 1 del vätecyanid och 1 del bensaldehyd (som verkar smärtstillande). Rhodanese bryter sedan ner vätecyanid och bensaldehyd till två olika biprodukter; thiocyanate och bensoesyra. Dessa två ämnen verkar gynnande för kroppens friska celler och överskott elimineras via urinen. Vitamin B17 stannar endast i kroppen i cirka 80 minuter då rhodanese bryter ned det snabbt och effektivt.

I cancerceller finns det inte rhodanese utan beta-glucosidase. Detta innebär att det istället inträffar en kemisk reaktion där vätecyanid och bensaldehyd producerar ett gift som förstör och dödar cancerceller. Denna process kallas för selektiv toxicitet och innebär att endast cancercellerna förstörs. B17 finns tex i aprikoskärnor, i form av amygdalin.

En annan intressant faktor vid cancer, är G-MAF, ett protein som bildas i levern och som bryter ner cancerceller då det bryter ner ett ämne som bildas i tumörerna, nagalase. Studier visar att de patienter som utvecklar cancer har dålig produktion av G-MAF i levern. När sedan cancertumören producerar allt mer nagalase, så motverkar det produktionen ytterligare. Effekten blir att vi både har dåligt med produktion av G-MAF i botten, men så även en sämre produktion p.g.a. nagalase bryter ner proteinet. Genom att tillföra G-MAF kan den onda cirkeln vändas och istället medverka till att det tillförda G-MAF-proteinet bryter ner tumören och att det således bildas mindre nagalase. G-MAF finns som kapslar utvunnet ur djurblod eller kan tillföras som yoghurt (en 3ö-dagssyrad yoghurt, med flera olika probiotiska stammar) 

LÄS MER…

Kolhydratfattiga shiratakiris eller shiratakinudlar

2012 april > söndag, april-15-2012

Shiratakinudlar eller shiratakiris är ett bra alternativ för dig som vill byta ut vanliga nudlar eller ris mot ett kolhydratfattigt alternativ. Shirataki produceras av konjacrot, en asiatisk planta som är nästintill helt fri från kolhydrater. Roten har dessutom oerhört lågt kaloriinnehåll, är glutenfritt, mjölkfritt och helt veganskt. Du behöver skölja riset noga i kallt vatten, för att alg- och fisklukten skall försvinna. Häll sedan kokande vatten över nudlarna eller riset och låt stå några minuter. Servera istället för potatis, ris, nudlar eller andra kolhydratkällor.

LÄS MER…

Kokosmjöl – baka glutenfritt med kokosmjöl och bovetemjöl

2012 april > onsdag, april-11-2012

En nya favorit till glutenfri och hälsosammare bakning och matlagning är helt klart kokosmjölet. Att blanda olika mjölsorter som är glutenfria, ger ett fantastiskt resultat. Du kan tex ta samma mjölmängd som vanligt, men byta 1/3 mot kikärtsmjöl, 1/3 mot kokosmjöl och 1/3 mot bovetemjöl. Du får fina fibrer från kokosmjölet, rubust och smakrik karaktär från bovetemjölet och sötma och jäsningskraft från kikärtsmjölet.

Kokosmjölet innehåller mer än 40 procent fiber och går utmärkt att använda i matlagning och viv bakning. Det tål höga temperaturer och smakar fantastiskt sött och gott. En annan favorit är att blanda ner lite kokosmjöl i en smoothie, tillsammans med bär, hampaprotein och lite greenspulver (korngräs eller vetegräs). Tänk på att använda lite mer vätska om du bakar med dessa robustare alternativ.

Både bovetemjöl, kikärtsmjöl, kokosmjöl, majsmjöl eller quinoamjöl är helt fria från gluten och kan använda som substitut för dig som är glutenintolerans eller överkänslig mot vete. De är också vegan, fria från laktos och mjölk, och är helt raw food. Kokos kan inte bilda transfettsyror, vilket gör kokosmjöl och kokosfett helt fria från transfetter. De är också helt naturliga och kolhydratfattiga.

Kokosmjöl kommer från färskt kokosnötskött som kort efter skörd, pressas på olja och torkas. All torkning sker under 40°C för att hålla RAW standard. Förutom att kokosmjöl innehåller 40 procent kostfiber så innehåller det cirka 20 procent högvärdigt protein. Det är alltså en fantastisk källa för protein och fibrer, för dig som tränar, som vill minska eller öka i vikt, som är vegan eller bara vill äta hälsosammare. Kokosmjölet innehåller 13 procent fett, 18 procent kolhydrater och har ett energiinnehåll på 335 kalorier per 100 gram.

Läs mer: www.superfruit.se, www.kostkoll.se, www.rawfood-kost.se, www.vegetarisk.info, www.ekologiskaval.se, www.ekologisk-mat.info eller www.receptkoll.se

LÄS MER…

1 2 3
31 st på 3 sidor
FörstaSista