B17 (amygdalin i aprikoskärnor) och G-MAF med probiotiska stammar

Rhodanese är ett viktigt enzym som finns i stora mängder i hela vår kropp. Det intressanta med rhodanese är att det inte finns där det finns cancerceller. Cancerceller innehåller istället ett enzym som heter beta-glucosidase. Beta-glucosidase finns endast i cancerceller och inte någon annanstans i kroppen.

Enzymet rhodanese bryter ner vitamin B17, ett vitamin som består av 2 delar glukos, 1 del vätecyanid och 1 del bensaldehyd (som verkar smärtstillande). Rhodanese bryter sedan ner vätecyanid och bensaldehyd till två olika biprodukter; thiocyanate och bensoesyra. Dessa två ämnen verkar gynnande för kroppens friska celler och överskott elimineras via urinen. Vitamin B17 stannar endast i kroppen i cirka 80 minuter då rhodanese bryter ned det snabbt och effektivt.

I cancerceller finns det inte rhodanese utan beta-glucosidase. Detta innebär att det istället inträffar en kemisk reaktion där vätecyanid och bensaldehyd producerar ett gift som förstör och dödar cancerceller. Denna process kallas för selektiv toxicitet och innebär att endast cancercellerna förstörs. B17 finns tex i aprikoskärnor, i form av amygdalin.

En annan intressant faktor vid cancer, är G-MAF, ett protein som bildas i levern och som bryter ner cancerceller då det bryter ner ett ämne som bildas i tumörerna, nagalase. Studier visar att de patienter som utvecklar cancer har dålig produktion av G-MAF i levern. När sedan cancertumören producerar allt mer nagalase, så motverkar det produktionen ytterligare. Effekten blir att vi både har dåligt med produktion av G-MAF i botten, men så även en sämre produktion p.g.a. nagalase bryter ner proteinet. Genom att tillföra G-MAF kan den onda cirkeln vändas och istället medverka till att det tillförda G-MAF-proteinet bryter ner tumören och att det således bildas mindre nagalase. G-MAF finns som kapslar utvunnet ur djurblod eller kan tillföras som yoghurt (en 3ö-dagssyrad yoghurt, med flera olika probiotiska stammar) 

Läs mer om kost och hälsa:

www.rawfood-kost.se
www.vegetarisk.info
www.kostkoll.se
www.kosttipset.se
www.vitaminochmineral.se
www.kosttillskott-guiden.net
www.naturmedicin-guiden.se
www.kolhydrater.org
www.gravidkost.se
www.piggabarn.se
www.friskabarn.se
www.receptkoll.se
www.ekologiskaval.se
www.ekologisk-mat.info
www.detoxa.nu
www.detox-guiden.se
www.skoldkorteln.info
www.allergi.biz
www.astma-guiden.se
www.kemikalier.eu