WHO ändrar sina rekommendationer: Mobiltelefoner ökar riskerna för hjärntumör

2011 maj > tisdag, maj-31-2011

Idag skrev DN om att WHO (världshälsoorganisationen) har ändrat sina rekommendationer gällande mobiltelefoner. Numera hävdar de att mobiltelefonanvändande kan skapa hjärntumörer. Vad snabba de är… ;)

Sorgligt nog så skriver de att man bör använda handsfree MEN det är otroligt många som inte förstår hur farligt det är med strålning, oavsett om den utsätter hjärnan eller andra delar av kroppen. Om man tex använder handsfree och lägger mobilen i knät, så ökar riskerna för infertilitet med så mycket som 40 procent.

Tänk alla tjejer och killar som har handsfree och stoppar ner mobilen i framfickan, precis vid äggstockarna eller testiklarna… :( Samma med blue tooth som ger strålning hela tiden, vilket till och med är ännu värre än själva mobilen.

Tur att jag undviker mobiltelefoner sedan många år tillbaka… :) Jag tror inte att strålning är bra för någon..!

LÄS MER…

Manlig reproduktion kan förbättras av D-vitamin

2011 maj > tisdag, maj-31-2011

Vitamin D kan spela en avgörande roll för att förbättra manlig reproduktiv hälsa, enligt en ny studie utförd av forskare vid Köpenhamns universitet och Köpenhamns universitetssjukhus.

I Danmark är så mycket som 10 procent av alla barn, födda efter assisterad befruktning. D-vitamin kan hjälpa avhjälpa manliga fertilitetsproblem på naturlig väg. Studien, som utfördes hos 300 normala män, visade en positiv korrelation mellan andelen rörliga spermier och serum vitamin D-nivåerna.

Män med höga D-vitaminnivåer på upp till 75 nmol / l hade en signifikant högre rörlighet hos sina spermier jämfört med de män som hade brist på D-vitamin (upp till <25 nmol / l män).

Source: Oxford Journal of Human Reproduction .
Title: Vitamin D is positively associated with sperm motility and increases intracellular calcium in human spermatozoa.
Authors: Martin Blomberg Jensen , Poul Bjerrum , Torben Jessen , John Nielsen , Ulla Joensen , Inge Olesen , Jørgen Petersen , Anders Juul 1 , Steen Dissing and Niels Jørgensen .

LÄS MER…

Rödbetor och hagtornsbär kan förbättra hjärthälsan

2011 maj > tisdag, maj-31-2011

En utvald blandning av rödbetor och hagtornsbär kan öka aktiviteten hos ett enzym som är kopplat till förbättrad hjärthälsa, visar en ny studie från Texas. Forskare från University of Texas och Neogenis Laboratories fann att örtblandningen kan förbättra kroppens status av kväveoxid. Kväveoxid (NO) är en potent vasodilaterande, eller förening som främjar dilatation eller uppmjukning av blodkärl och därmed minskar blodtrycket och ökar hjärthälsa.

Många har väldigt stela blodkärl, främst på grund av höga sockerhalter i blodet. Dessa stela kärl kan således mjukas upp av kväveoxid från rödbeta och hagtornsbär. Ämnen i dessa källor bidrar med goda egenskaper genom nitrat-nitrit-NO systemet.

En nyligen genomförd studie med nitrat-nitrit-NO systemet visade dess betydelse i biologiska processer, inkluderat reglering av blodflöde, blodtryck, cellulär signalering, glukos och låg syrehalt i vävnaderna låg (hypoxi).

Source: Nutrition Research
Volume 31, Issue 4, Pages 262-269
“All-natural nitrite and nitrate containing dietary supplement promotes nitric oxide production and reduces triglycerides in humans”
Authors: J. Zand, F. Lanza, H.K. Garg, N.S. Bryan

LÄS MER…

Övervikt kan skapa skrumplever

2011 maj > tisdag, maj-31-2011

Nu visar en ny studie att skrumplever inte bara kan kopplas till alkoholmissbruk, utan även till övervikt. Studien baserades på 855 män, varav nästan två procent ev dessa utvecklade skrumplever från övervikt. (Källa: Dagens Nyheter)

Sannolikt beror skrumplevern på deras höga intag av fruktsocker eller fruktsockerbaserade råvaror som high corn-syrup, majssirap, fruktossirap m.m. Fruktsocker bryts till stor del ner i levern och lagras in som fett till cirka tjugo procent. Socker som inte förbränns av aktivitet, omvandlas dessutom till LDL-kolesterol och skapar på så sätt ännu mer ohälsa, samtidigt som det irriterar blodkärlen, särskilt om östrogenet är lågt och inte ger kärlskydd.

Mer om kolhydrater: www.kolhydrater.org

LÄS MER…

Benbrott kan bero på D-vitaminbrist

2011 maj > torsdag, maj-26-2011

I en ny studie undersöktes 122 friska, postmenopausala kvinnor som alla hade vitamin D-nivåer under 50 nmol / L. Av de kvinnor som hade osteopeni syntes betydligt lägre av vitamin D-nivåer jämfört med de kvinnor med normal benstruktur. 60 procent av patienterna hade lägre kalciumintag än det rekommenderade intaget, vilket inte inverkade lika mycket som D-vitaminbristerna. Benbrott i lårbenshalsen var signifikant associerad med halterna av serum vitamin D.

Mer om D-vitamin: www.d-vitamin.biz

Reference:”Effect of diet and lifestyle factors on bone health in postmenopausal women,” Alissa EM, Qadi SG, et al, J Bone Miner Metab, 2011 May 19; [Epub ahead of print]. (Address: Faculty of Medicine, King Abdul Aziz University, PO Box 12713, Jeddah, 21483, Kingdom of Saudi Arabia. E-mail: em_alissa@yahoo.com ).

LÄS MER…

L-arginin och antioxidanter kan minska riskerna för havandeskapsförgiftning

2011 maj > torsdag, maj-26-2011

L-arginin tillsammans med antioxidanter minskar riskerna för havandeskapsförgiftning
En randomiserad, blind, placebo-kontrollerad klinisk studie med 450 kvinnor, visar att antioxiderande vitaminer och L-arginin kan mnska förekomsten av havandeskapsförgiftning. 

Reference:”Effect of supplementation during pregnancy with L-arginine and antioxidant vitamins in medical food on pre-eclampsia in high risk population: randomised controlled trial,” Vadillo-Ortega F, Perichart-Perera O, et al, BMJ, 2011 May 19; [Epub ahead of print]. (Address: Department of Experimental Medicine, School of Medicine, Universidad Nacional, Autonoma de Mexico, Torre de Investigacion, 3er Piso, Ciudad Universitaria, Mexico, D F 04510). 

LÄS MER…

Tillskott med galactooligosaccharides minskar symtom vid psykisk stress

2011 maj > torsdag, maj-26-2011

I en randomiserad, dubbelblind studie utfördes studier på 427 universitetsstuderande personer som var utsatta för akut psykisk stress under sin tentamensperiod. De studenter som erhöll tillskott med galactooligosaccharides (0, 2,5, eller 5,0 g / d) under en period av 8 veckor, fick minskade gastrointestinala stresssymtom samt minskad mängd symptom på förkylning och influensa.

Akut psykisk stress kopplades samman med diarré, matsmältningsbesvär, refluxsjukdom, buksmärta, fler dagar med förkylning eller influensaliknande symptom. Efter komplettering med galactooligosaccharides, minskade symtomen markant, samtidigt som förkylnings- eller influensasymptom minskade avsevärt. Individer med normalvikt erhöll effekt vid tillskott med 5,0 g galactooligosaccharides och konstaterades 40 procent minskning av sina symtom.

Reference:”Galactooligosaccharide supplementation reduces stress-induced gastrointestinal dysfunction and days of cold or flu: a randomized, double-blind, controlled trial in healthy university students,” Hughes C, Davoodi-Semiromi Y, et al, Am J Clin Nutr, 2011 April 27; [Epub ahead of print]. (Address: Departments of Food Science and Human Nutrition, University of Florida, Gainesville, FL, USA).

LÄS MER…

Bisfenol A kopplas till astma i ny studie

2011 maj > torsdag, maj-26-2011

Exponering från Bisfenol A (BPA) har påvisats kunna kopplas till ökad grad av astma, enligt ny forskning. Studien visar ett samband mellan exponering av BPA i honmöss och deras utveckling av allergi och astma. Moderns exponering vid cirka 10 mikrogram / ml BPA ökade allergisk sensibilisering och bronkiell inflammation.

Studien utfördes av University of Texas Medical Branch i Galveston.

Mer om astma, allergi, kemikalier och GMO:

www.kemikalier.eu
www.gmo-guiden.se
www.detoxa.nu
www.detox-guiden.se
www.ekologiskaval.se
www.ekologisk-mat.info
www.allergi.biz
www.astma-guiden.se

LÄS MER…

Curcumin kan hämma melanogenys

2011 maj > torsdag, maj-26-2011

I en studie med odlade humana melanocyter såg forskarna att curcumin hämmar melanininnehållet, tyrosinasaktiviteten och uttrycket för melanogenys-relaterade proteiner i människans melanocyter. Aktiviteten sker på ett dosberoende sätt. Studien tyder på att curcumin kan hämma melanogenys i mänskliga melanocyter.

Reference:”Curcumin Inhibits Melanogenesis in Human Melanocytes,” Tu CX, Lin M, et al, Phytother Res, 2011 May 17; [Epub ahead of print]. (Address: Department of Dermatology, the 2nd Affiliated Hospital of Dalian Medical University, Liaoning, 116027, PR China. E-mail: tucx2010@sina.com ).

LÄS MER…

Jordgubbsextrakt kan förhindra inflammation

2011 maj > torsdag, maj-26-2011

Föreningar som finns i jordgubbar kan sänka nivåerna av inflammatoriska markörer och minska riskerna för att nya inflammationer ska uppstå, visar en ny studie. Resultatet publicerades nyligen i British Journal of Nutrition.

Studien visade att överviktiga försökspersoner som drack en jordgubbsbaserad dryck och åt en måltid med höga halter av kolhydrater samt mat med måttlig fetthalt hade lägre nivåer av inflammatoriska markörer än de som drack placebodryck.

Jordgubbarna ger ökad plasmakoncentration av antocyaniner från jordgubbarna, hävdar forskarna från  Illinois Institute of Technology och University of California-Davis.

Kronisk inflammation sker när det blir obalans i kroppens normala genom skyddsmekanismer. Kronisk inflammation har också kopplats till en rad sjukdomar såsom hjärtsjukdom, osteoporos, kognitiv nedsättning och Alzheimers sjukdom, typ-2 diabetes och artrit.

Source: British Journal of Nutrition
Published online ahead of print, FirstView Article, doi: 10.1017/S0007114511001176
“Strawberry anthocyanin and its association with postprandial inflammation and insulin”
Authors: I. Edirisinghe, K. Banaszewski, J. Cappozzo, et al.

LÄS MER…

Coenzym Q10 kan verka förebyggande vid migrän

2011 maj > onsdag, maj-25-2011

En randomiserad, placebokontrollerad, dubbel-blind, kliniska studie genomförd på 120 barn och ungdomar med migrän, visar att tillskott med coenzym Q10 (100 mg) under en period av 224 dagar var associerad med signifikant minskning av huvudvärk redan under de första 4 behandlingsveckorna. Slutsatsen är att tillskott med Q10 kan leda till förbättringar i huvudvärkens svårighetsgrad.

Reference:”A randomized, double-blinded, placebo-controlled, crossover, add-on study of CoEnzyme Q10 in the prevention of pediatric and adolescent migraine,” Slater Sk, Nelson TD, et al, Cephalalgia, 2011 May 17; [Epub ahead of print]. (Address: Cincinnati Children’s Hospital Medical Center and University of Cincinnati, College of Medicine, USA).

LÄS MER…

Akupunktur kan minska bukfett hos överviktiga barn

2011 maj > onsdag, maj-25-2011

I en studie med 10 friska barn som alla led av fetma (i genomsnitt: 11,4 år, BMI: 29,03 kg / (2) m), erhöll barnen behandling med akupunktur. Behandling under 1 månad associerades med signifikanta minskningar av deras BMI. Miskningen var 3,5 procent samtidigt som deras bukomfång minskade med 16,04 procent. Kroppsvikten minskade med 2,13 procent, midjemåttet med 1,44 procent och höftomkretsen med 0,33 procent.

Slutsatsen är att användning av akupunktur som terapi vid fetma kan sänka både den totala vikten och bukmåttet.

Reference:”Effects of acupuncture therapy on abdominal fat and hepatic fat content in obese children: a magnetic resonance imaging and proton magnetic resonance spectroscopy study,” Zhang H, Peng Y, et al, J Altern Complement Med, 2011 May; 17(5): 413-20. (Address: Department of Radiology, Beijing Hospital , Beijing, China).

LÄS MER…

Coenzym Q10 kan öka energin i hjärnan efter ischemisk hjärnskada

2011 maj > onsdag, maj-25-2011

En studie, genomförd på råttor med hjärnischemi-inducerad mitokondriell skada, visar att tillskott med coenzym Q10 under 30 dagars tid innan ischemisk attack och 30 dagar efter ischemi förbättrade värden för både syreförbrukning och ATP-produktionen i hjärnans mitokondrier. Tillskottet ökade koncentrationerna av coenzym Q9 och alfa-tokoferol i hjärnans mitokondrier och koncentrationerna av alfa-och gamma-tokoferol i plasman.

Slutsatsen är således att behandling med coenzym Q10 kan öka resistensen mot oxidativ stress och ge förbättrad bioenergetik i hjärnan, särskilt vid  återhämtning efter ischemisk hjärnskada.

Reference:”Effects of Coenzyme Q and Creatine Supplementation on Brain Energy Metabolism in Rats Exposed to Chronic Cerebral Hypoperfusion,” Horecky J, Gvozdjakova A, et al, Curr Alzheimer Res, 2011 May 18; [Epub ahead of print]. (Address: School of Health Science and Healthcare Administration, University of Atlanta, Atlanta, GA 30360 USA. E-mail: GAliev@uofa.edu ).

LÄS MER…

B-vitamin och omega 3 kan förbättra kognition efter hjärtinfarkt eller stroke

2011 maj > onsdag, maj-25-2011

En studie genomförd på 1 748 män och kvinnor i åldrarna 45 och 80 år, visar att de som tidigare haft hjärtinfarkt eller ischemisk stroke förbättrade sin kognition med hjälp av B-vitaminer (3 mg vitamin B6, 0,02 mg vitamin B12, 0,56 mg folat) och omega-3 fettsyror (600 mg EPA + DHA).

Reference:”Cognitive function after supplementation with B vitamins and long-chain omega-3 fatty acids: ancillary findings from the SU.FOL.OM3 randomized trial,” Andreeva VA, Kesse-Guyot E, et al, Am J Clin Nutr, 2011 May 18; [Epub ahead of print]. (Address: Nutritional Epidemiology Research Unit, University of Paris XIII, Bobigny, France). 

LÄS MER…

Omega-3 fettsyror kan minska risk för diabetes hos äldre

2011 maj > onsdag, maj-25-2011

I en prospektiv studie med insamlad data från 3 088 äldre män och kvinnor (med en medelålder på 75 år) påvisades att intag av omega 3-tillskott minskade riskerna för diabetes. Tillskottet i studien bestod av fettsyrorna EPA och DHA.

Reference:”Plasma omega-3 fatty acids and incident diabetes in older adults,” Djousse L, Biggs ML, et al, Am J Clin Nutr, 2011 May 18; [Epub ahead of print]. (Address: Divisions of Aging and the Department of Epidemiology, University of Washington, Seattle, WA, USA).

LÄS MER…

1 2 9
124 st på 9 sidor
FörstaSista