Omega-3 fettsyror kan minska risk för diabetes hos äldre

I en prospektiv studie med insamlad data från 3 088 äldre män och kvinnor (med en medelålder på 75 år) påvisades att intag av omega 3-tillskott minskade riskerna för diabetes. Tillskottet i studien bestod av fettsyrorna EPA och DHA.

Reference:”Plasma omega-3 fatty acids and incident diabetes in older adults,” Djousse L, Biggs ML, et al, Am J Clin Nutr, 2011 May 18; [Epub ahead of print]. (Address: Divisions of Aging and the Department of Epidemiology, University of Washington, Seattle, WA, USA).

www.kostkoll.se