Marknadens första genmanipulerade influensavaccin

2013 januari > onsdag, januari-30-2013

Nu finns det första genmanipulerade influensavaccinet ute på marknaden. Otroligt att det ens får användas och/eller ta fram, men intressant utveckling att följa för de av oss, som brinner för att stoppa genmanipulering och annan påverkan på biologins naturliga uppbyggnad.  

http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2013/01/29/genetically-engineered-flu
vaccine.aspx?e_cid=20130129_PRNL_art_1&utm_source=prmrnl&utm_medium=email&utm_
campaign=20130129

Läs mer om genmanipulering: www.gmo-guiden.se

LÄS MER…

Mat för barn med autism, ADHD och allergier

2013 januari > tisdag, januari-29-2013

Flera nya studier, genomförda i Norge, Danmark och England, visar att barn med autism eller ADHD som slutar äta bröd och mjölk blir mycket bättre. Sambandet mellan bröd, mjölkprodukter och autism/ADHD är en relativt ny kunskap inom forskningen, men har anammats av näringsterapeuter och kostrådgivare under ett tiotal år.

En av de främsta forskarna inom området är professor Charlotte Erlansson-Albertsson vid Lunds universitet. Hennes arbete innefattar även den påverkan som bröd och mjölk har på vårt belöningssystem (… på samma vis som vid sockerberoende…). Mjölk och bröd kan verka beroendeframkallande, då det bildas ”opioida peptider” vid intag. Opioida peptider påverkar vårt belöningscentra i hjärnan och skapar en sorts beroende.

Ni har väl inte missat Annika Röeds bok med mat för barn med autism och ADHD. Alla recept och tips i boken är gluten- och mjölkfria, och i ett kapitel fyller jag på med näringsämnen som är lämpliga som komplement m.m. Boken gavs ut 2012 och kan vara en fin guide till föräldrar till barn som har ADHD- eller autismdiagnos, eller för de som arbetar med barn som behöver denna form av specialkost.

Läs mer:
www.allergi.biz
www.astma-guiden.se
www.kostkoll.se
www.friskabarn.se
www.piggabarn.se
www.receptkoll.se
www.kemikalier.eu

LÄS MER…

Sömnproblem vid fullmåne..?

2013 januari > söndag, januari-27-2013

I natt var det fullmåne, en natt som är känt för att skapa sömnproblem och allmän orolighet hos oss människor. Men stämmer det verkligen..? Många hävdar att det finns biologiska egenskaper kopplade till lätt eller dålig sömn under fullmåne. Inom sjukvården, så opererar man ogärna vid fullmåne eftersom blodtillströmningen är större, och det är allmänt känt att människor blir vildare, att det är mer bråk m.m. just vid fullmåne.

Enligt national geographics kan det historiskt sätt bero på att rovdjur/människor var mer aktiva under nattetid vid just fullmåne och att den som sov lättast var bäst på att skydda sig, sin flock och sina husdjur och att det på så vis fick fler ungar som överlevde till vuxen ålder.

http://news.nationalgeographic.com/news/2002/12/1218_021218_moon.html).

LÄS MER…

D-vitaminrekommendationer för barn

2013 januari > fredag, januari-25-2013

Många mailar oss och frågar hur mycket D-vitamin som rekommenderas till barn. En bra riktlinje är att barn bör får sig en daglig dos på minst 70 IE per kilo kroppsvikt , dvs ett barn som väger 10 kg bör ligga på minst 700 IE, ett barn som väger 20 kg bör ligga på 1400 IE och ett barn som väger 30 kg bör ligga på 2100 IE. Dessa doser är dock anpassade till barn som har normala kostvanor, som är utomhus i normal dos och som anses friska.

Om barnet äter bristfälligt, är mycket inomhus, är sjukt (… främst vid autoimmun sjukdom, allergi, astma eller andra immunologiska reaktioner… ) så bör dosen ligga avsevärt högre. Samma gäller de barn som lever i ett klimat med väldigt lite sol, som tex i norra Sverige och/eller om barnet är påklätt eller insmörjt med solkräm vid solexponering (då solkrämen hämmar omvandlig av D-vitamin i hudens kolesterol).

Många experter hävdar att barn får tillräckligt med D-vitamin via den mat de äter, men det stämmer inte. D-vitaminkällor är tex fet fisk och mjölkprodukter, men det förutsätter att vi äter dessa livsmedel i naturliga form.

En fisk som odlats, har varken höga nivåer av D-vitamin eller omega 3, då de inte exponeras för solen och får foder från soja eller liknande, istället för de alger som innehåller den näring som både de och vi behöver. Samma gäller mjölkprodukter, då lättmjölk visserligen är D-vitaminberikat, men då D-vitamin binder till fett så blir resultatet bra mycket sämre än om man väljer en röd mjölk (läs även tidigare inlägg om hur enzymer elimineras i lättmjölk då fettet separeras bort, samt om hur homogenisering och pastörisering påverkar mjölkens näring och aminosyror). Även grönsaker och andra råvaror som odlats utan solens UVB-strålar, kommer ha lägre nivåer av D-vitamin.

Spädbarn får D-vitamin till viss del via amningsmjölken, men det förutsätter att mamman har tillräckligt med D-vitamin i blodet. Ammande eller gravida mödrar bör alltid ta D-vitamintillskott och tillskott skall även ge till spädbarnet from 4 veckors ålder upp till 5 års, och allra helst resten av livet. 

Anledningen till att spädbarn behöver komplettering av D-vitamin är att de har större behov, då deras benstomme är mer böjlig och mjuk. Man skall därför alltid komplettera med D-vitamindroppar. D-vitamin är dessutom en immunmodulator, vilket innebär att det aktiverar immunförsvaret och ingår i alla kroppens celler. Spädbarn har endast medfött immunförsvar vid födseln, och skall därefter träna upp sitt adaptiva (upptränade) immunförsvar, så att att kan överlappa det mindre effektiva medfödda immunförsvaret. För detta krävs också D-vitamin.

Läs mer om D-vitamin:
www.d-vitamin.biz

Läs mer om barn och rekommendationer:
www.friskabarn.se
www.kostkoll.se
www.piggabarn.se

Läs mer om D-vitamin vid allergi och astma:
www.allergi.biz
www.astma-guiden.se

LÄS MER…

Kalcium i kombination med D-vitamin kan minska fettvikt

2013 januari > tisdag, januari-22-2013

En öppen, randomiserad, kontrollerad studie med 53 patienter (friska, överviktiga och/eller vuxna med fetma, alla med mycket låg kalciumkonsumtion), visar att en energieffektiv kost (- 500 kcal / dag) kompletterat med 600 mg elementärt kalcium och 125 IE vitamin D3 under en period av 12 veckor, gav en signifikant minskning i fettvikt/fettprocent. 
 
Reference: ”Calcium plus vitamin D3 supplementation facilitated Fat loss in overweight and obese college students with very-low calcium consumption: a randomized controlled trial,” Zhu W, Cai D, et al, Nutr J, 2013 Jan 8; 12(1): 8; [Epub ahead of print]. (Address: Department of Clinical Nutrition, Changhai Hospital, Second Military Medical University, Shanghai 200433, China. E-mail: nutrition1226@sohu.com ).

LÄS MER…

Vitamin E och amyotrofisk lateralskleros (ALS)

2013 januari > tisdag, januari-22-2013

En nyligen publicerad studie med 29 127 finska manliga rökare i åldrarna 50 till 69 år, baserad på resultat från Cancer Prevention Study, en prospektiv kohortstudie och randomiserad, dubbelblind, placebo-kontrollerad studie gällande alfa-tokoferol ( 50 mg / dag) och beta-karoten (20 mg / dag) visar på vikten av E-vitamin vid risk för ALS-sjukdom.

De män som hade serum alfa-tokoferol koncentrationer över medianen (större än eller lika med 11,6 mg / liter) hade även markant minskade risker för att utveckla amyotrofisk lateralskleros (ALS), jämfört med de män som låg under medianvärdet i sina alfa-tokoferolnivåer. 

Resultaten är förenliga med tidigare hypoteser om att alfa-tokoferol kan ha en skyddande effekt vid risk för ALS. 
 
Reference: ”Vitamin E serum levels and controlled supplementation and risk of amyotrophic lateral sclerosis,” Michal Freedman D, Kuncl RW, et al, Amyotroph Lateral Scler Frontotemporal Degener, 2013 Jan 4; [Epub ahead of print]. (Address: National Cancer Institute, Division of Cancer Epidemiology and Genetics , NIH, DHHS, Bethesda , Maryland, USA).

LÄS MER…

Motverka benskörhet och fallskador hos äldre med D-vitamin

2013 januari > tisdag, januari-22-2013

I en systematisk litteraturstudie, bestående av en analys av 79 studier, fann författarna att en daglig dos på 800-1000 IE D-vitamin var associerat med minskad benskörhet och således minskade fallskador. 
 
Reference: ”Association Between Vitamin D Dosing Regimen and Fall Prevention in Long-term Care Seniors,” Chua GT, Wong RY, et al, Can Geriatr J, 2011 Dec; 14(4): 93-9. (Address: LKS Faculty of Medicine, University of Hong Kong, Hong Kong, China).

LÄS MER…

Må bättre och stressa ner i genomtänkta parker och harmoniska trädgårdar

2013 januari > måndag, januari-21-2013

Träd, buskar och växter är oerhört viktigt för allt liv på jorden och det är viktigt att vi värnar om både dem och våra djur. I många större städer finns stor anledning till genomtänkta parksättningar, inte bara p.g.a. djurriket, utan även för att det sänker människans puls och minskar på vår stress. Det finns en lång rad studier som stödjer trädgårdsterapi, som terapimetod. Tänk dig, exempelvis NY eller London utan parker..?

Som trädgårdsdesigner och utbildad inom trädgårdsterapi, så brinner jag för naturen och det faktum att vi kan placerar växter på ett genomtänkt sätt, för bästa välmående för både plantan/trädet och för oss människor. Visste du t ex att ett normalstort träd med en krondiameter på cirka 15 meter reducerar vindstyrkan med upp till 50 procent. Lite större träd kan såldes bidra med skydd inte bara från insyn, utan även från hård vindstyrka. Minskad vindstyrka gör att de fastigheter som ligger i parkens närhet, inte behöver samma uppvärmning, och med lite smart planering så kan du minska uppvärmningen i ditt hus, med endast rätt val av trädets placering. Lägre vindstyrka, bidrar även med en mer harmonisk miljö, för dig som vill använda parken eller trädgården som rekreation.  

Träd bidrar även till ökad syresättning i luften, då ett normalstort träd med en krondiameter på cirka 15 meter producerar 1,7kr syre i timmen. Detta motsvarar behovet för cirka 64 människor. Ett normalstort träd med en krondiameter på cirka 15 meter filtrerar dessutom bort upp till ett ton damm per år. En undersökning visar att en normalstor lind, fångar upp cirka 9 kg stoft (ohälsosamma partiklar) per säsong (Källa: Trädplan för Malmö). Att rena en stad med parker och trädsättningar är såldes av yttersta vikt för en trevlig ooch hälsosam stadsmiljö.

Träd är inte bara vinddämpande, utan minskar avdunstning. Vinddämpningen bidrar dessutom till minskade uppvärmningsbehov av byggnader i trädens närhet. Ett missuppfattning är att träd och buskar är bullerdämpande, vilket sällan stämmer. Visst kan det avskärma den visuella stressen, men den auditiva avlastningen är väldigt liten. Däremot, så kan upphöjda kullar vara en god idé om huset ligger nära en bullrande väg eller om man vill avfjärma en park från omkringliggande trafik.

Ett normalstort träd (eller snarare deras blad) producerar en syremängd, motsvarande förbrukning för cirka 60 personer. Bladverket bidrar även med vattenånga, som minskar stoft i omgivningen, samt sänker temperaturen så att klimatet blir trevligare. Den stora produktionen av vattenånga, beror på fotosynteses som avger det vatten som trädet suger upp via sitt rotsystem. Ett normalstort träd konsumerar cirka 40 000 liter vatten per år, men då minimalt under vintersäsong.

Man får inte heller glömma att träd är en fin och viktig boplats för många djur/fåglar. Det är viktigt med mångfald, då olika träd drar till sig olika djur. Ek, björk och sälg har exempelvis cirka 100 fjärilsarter i sin flora, medan mer än 500 olika arter av skalbaggar lever i eken.

Ovan nämnda anledningar, är bara några få av alla de viktiga saker som skog och mark bidrar med. Det är viktigt att värna om parker, att tänka genom park- och trädgårdssättningar/planteringar och att tänka på mångfald/flora, för djurens och jordens väl.

Exempel på träd, anpassade för torg eller innegårdar, med torra vinddämpande arealer är smalbladig ask, naverlönn, dvärglönn, ginkgo, humlebok, silverpäron, silverlind eller vitoxel, medan vindutsatta områden, som gator m.m. kan passa fint för rödask, svarttall, tall, ek, hagtorn, skogslönn m.fl.

I parkmiljöer är oftast markerna torrare och lättare, så det krävs träd med lägre behov av vätska och träd som är vindtåliga. Exempel på dessa är: Skogslönn, tall, asp, bergek, silverlind, rönnsumak eller vitoxel. Naverlönnen trivs i både vindstilla och vindutsatta områden och även i torrare jordar i parkmiljö. Vid kusten, där saltnivåerna är högre, trivs endast de träd eller buskar som tål saltvatten, såsom tex ask, skogsek, tall, silverpoppel eller kanadapoppel.

Tänk även på placeringar utifrån väderstreck, hur solen faller på, och hur underlaget ser ut. Och plantera gärna växter som ger möjlighet till frukt, bär eller medicinska substanser, för ökat värde. Du kan inte ersätta nya träd med gamla träds positiva påverkan på naturens balans, utan behöver isåfall slussa ut gamla träd, och plantera nya med utstuderad planering. Tänk även på variationen i det du planterar, då olika träd och buskar (… såsom angivet ovan…) drar till sig olika djur.

Läs mer om inneväxter som filtrerar inneluften:
blog.php?bid=815

LÄS MER…

D-vitamin, rekommendationer och toxicitet

2013 januari > måndag, januari-21-2013

Igår kunde man läsa artiklar om att vissa kosttillskott med D-vitamin innehåller mer D-vitamin än som står på burken. Artiklarna innehåller en del oklarheter och felaktigheter som borde kommenteras.

http://www.dn.se/ekonomi/halsofarlig-styrka-pa-felmarkta-d-vitaminpiller
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/for-starka-d-vitaminpiller-skadliga_7840964.svd
http://www.testfakta.se/incoming/article85469.ece#disqus_thread

1. Man kan läsa att det är förbjudet att sälja D-vitamin med doser över 100 mcg. Det är fel! Något sådant förbud finns inte varken i EU eller i Sverige.

2. I testet som artiklarna hänvidar till står det att Holistics D-vitamin innehåller 52 procent mer D-vitamin än vad som anges på burken. Testfakta, som gjort testet, uppger att de har en mätosäkerhet på cirka 30 procent.

Analysföretaget Eurofins som gör mer korrekta tester med lägre felmarginal uppger vid analys av den aktuella batchen att Holistics D-vitamin har 23 procent mer D-vitamin än det som anges på etiketten, vilket är en godkänd avvikelse med hänsyn till att de har en mätosäkerhet på +/- 20%.

Här kan du ladda ner den Eurofins analys av Holistics batch: http:/www.holistic.se/produkter/dvitamin/batch2401.pdf

Kostdoktorn gjorde ett test i höstas och konstaterade då att Holistics D-vitamin hade 2 procent mindre D-vitamin än angivet (vilket är en godkänd avvikelse). De fick då kritik för det. Folk menade på att de inte fick valuta för pengarna. Därför ökade de andelen D-vitamin i kapsel något, men fortfarande inom godkänd avvikelse.

3. Man kan läsa i artiklarna att EFSA (EU:s livsmedelsverk) påstår att det är farligt att äta över 100 mcg per dag, vilket inte stämmer.  

Lotta Hedin, som är ansvarig för testet, skriver i rapporten http://www.testfakta.se/incoming/article85469.ece

 ”Enligt Efsa kan nivåer över 100 mikrogram per dag vara hälsofarliga, och därför får preparat med så höga doser inte säljas i Sverige.”

Enligt Lotta kommer denna informationen från Petra Bergkvist, statsinspektör på Livsmedelsverket. Enligt EFSAs egen rapport som Lotta och Livsmedelsverket hänvisar till http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2813.htm publicerad 27 juli 2012, står följande att läsa.

“For adults, hypercalcaemia was selected as the indicator of toxicity. In two studies in men, intakes between 234 and 275 µg/day were not associated with hypercalcaemia, and a no observed adverse effect level (NOAEL) of 250 µg/day was established. Taking into account uncertainties associated with these studies, the UL for adults including pregnant and lactating women was set at 100 µg/day.”

Det framgår alltså att man inte har hittat några negativa effekter vid lång tids intag av 250 µg/dag. För säkerhets skull justerar EFSA den övre gränsen UL (Upper Limit) till 100 µg/dag. Det finns alltså inget som talar för att doser under 250 µg/dag skulle vara farligt. Inga kända fall med negativa effekter finns. Negativa effekter har man bara sett vid intag av 1000 µg/dag eller mer under flera månader.

Som jämförelse kan nämnas att vid exponering en solig dag ger 20-30 min i solen 250 mcg (10 000 IE). Och detta varje dag då du är ute i solen.

4. I höstas kom många larmrapporter från Findland som hävdade att D-vitamin såldes med för låga doser eller inga doser alls. Det visade sig att universitetet som mätte har gjort fel. Nya analyser visade att nivåerna var korrekta, och nu är det flera företag som kommer att vidta rättsliga åtgärder mot universitet.

http://hbl.fi/nyheter/2012-11-01/ratad-d-vitamin-tillbaka-i-apotekshyllorna
http://hbl.fi/nyheter/2012-11-16/universitet-fel-i-vitaminforskningen
http://hbl.fi/nyheter/2012-12-28/d-vitaminsoppan-kan-ga-till-ratten

5. De positiva effekter som finns från D-vitamin är många och väldokumenterade. Förhoppningsvis så är dessa vinklade artiklar inget som skrämmer folk från att ta ett tillskott som är helt ofarligt vid normal dosering och som vi alla behöver under sena hösten, vintern och tidigare vårens mörka månader.  

Tillägg från Zarah:

Jag vill tillägga att jag själv har intagit 40.000 IE per dag i över 8 år och att mina värden ligger perfekt. Att det skulle vara toxiskt i de doser som rekommenderas är således helt felaktigt. Och att det skulle vara farligt med höga doser D-vitamin stämmer inte, utan D-vitamin är snarare en nödvändighet för ett fungerande immunförsvar, då D-vitamin är en viktig immunmodulator. Däremot, så kan högre behandlingsdoser med D-vitamin kräva regelbundna kalciumtester, då D-vitamin i vissa fall drar ut kalcium i blodbanan, vilket kan ge förkalkning. Vid dessa tillfällen krävs komplettering med K2 och ev, även med bor, för att hjälpa kalcium in i skelettet/vävnaden. Detta är dock inte intressant förren vid doser om 40.000-60.000 IE per dag och under lång tid. Inte ens då ses toxicitet i de hundratals studier som jag översatt genom åren, och tillsammans med ordentligt med K-vitamin är det inget problem ens vid de doserna.  

Källa till fråga/svar ovan: Bertil Wosk, grundare Holistic

Läs mer om D-vitamin: www.d-vitamin.biz

LÄS MER…

D-vitaminrekommendationer och toxicitet

2013 januari > måndag, januari-21-2013

En ny studie, utförd för att säkerhetsställa effekter och säkerheter för föreskrivna doser vid D-vitaminbrist visar återigen på vikten av att dagens D-vitaminrekommendation regleras. Studien utfördes på 306 konsekutiva patienter som ordinerats Ergokalciferol (vitamin D2) för korrigering av D-vitaminbrist. Studien genomfördes på Atlanta Veterans Affairs Medical Center mellan februari 2003 och maj 2006.

Serumnivåer av parathormon, 25-hydroxyvitamin D (25-OHD) och kalcium jämfördes före och efter behandling med ergokalciferol. Testpersonerna fick ergokalciferol 50.000 IE en gång i veckan under 4 veckors tid, följt av 50.000 IE en gång i månaden under ytterligare 5 månader, ergokalciferol 50.000 IE en gång i månaden under 6 månader (n = 80), och ergokalciferol 50.000 IE 3 gånger per vecka i 6 veckor. Var och en av dessa 3 behandlingar ökade D-vitaminnivåerna markant, men de önskvärda D-vitaminnivåerna uppmättes endast hos 38 procent, 42 procent respektive 82 procent av studiens försökspersoner.
 
De testpersoner som erhöll 600.000 IE var de som mest effektivt uppnådde önskade D-vitaminvärden. Studien stödjer tidigare diskussioner om vikten av uppdatering av dagens D-vitminnivåer.

Vid vissa immunologiska sjukdomar kan D-vitamindosering ligga kring 40.000-100.000 IE per dag. Det är då viktigt att mäta kalciumnivåer i blodet, då höga D-vitamindoser kan dra ut kalcium från benstommen och på så vis skapa för höga kalkhalter i blodet. Detta kan i sin tur leda till för högt pH-värde i blodet, samt förkalkning i kärlen. Om detta sker, så kan höga doser D-vitamin kombineras med vitamin K2 och bor, för att hjälpa kalciumet in i skelett/vävnad.   

En annan studie visar att barn behöver MINST 70 IE per kg kroppsvikt och dag.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2683376/

LÄS MER…

D-vitaminnivåer (D-vitaminbrist) vid vitiligo

2013 januari > måndag, januari-21-2013

Vi har tidigare publicerat flera inlägg om vitiligo (leukodermi), en autoimmun sjukdom som
visar sig genom bortfall av pigmentering i huden. Vitiligo behandlas genom modulering av immunförsvaret och på samma vis som flertalet av andra autoimmuna sjukdomar. För mer information om vitiligo, ta kontakt med oss via vår konsultionsbokning.

En av de viktigaste näringsämnen som krävs vid autoimmuna sjukdomar, och så även vid vitiligo är D-vitamin. En ny fall-kontrollerad studie med 40 vitiligopatienter, syntes stora brister på D-vitamin hos de patienter som led av sjukdomen, detta jämfört med 20 friska kontrollpersoner. Grava D-vitaminbrister syntes hos vitiligopatienter, både med och utan systemisk autoimmun sjukdom, jämfört med friska kontroller.

33 (82,5%) av de friska kontrollpersonerna hade tillräckliga serum 25 (OH) D nivåer, jämfört med endast en patient (2,5%) av vitiligopatienterna. 39 patienter (97,5%) med vitiligo befanns ha bristfälliga D-vitaminnivåer, jämfört med endast 5 kontroller (12,5%) som visade sig ha bristfälliga D-vitamin. Mätning av D-vitaminnivåer är såldes av största vikt vid vitiligo.

Läs mer om D-vitamin: www.d-vitamin.biz

Reference: ”Evaluation of serum 25-hydroxyvitamin D levels in vitiligo patients with and without autoimmune diseases,” Saleh HM, Abdel Fattah NS, et al, Photodermatol Photoimmun Photomed, 2013 Feb; 29(1): 34-40. (Address: Department of Dermatology and Venereology, Faculty of Medicine, Ain Shams University, Cairo, Egypt).

LÄS MER…

Antiinflammatoriska och antioxidativa effekter av resveratrol hos friska rökare

2013 januari > måndag, januari-21-2013

I en randomiserad, dubbelblind, crossover studie med 50 friska vuxna rökare, påvisades mindre oxidation (nedbrytning) vid intag av resveratrol (stark antioxidant som bland annat utvinns ur röda druvors skal). 25 av testpersonerna randomiserades till 30 dagars behandling med resveratrol (500 mg resveratrol per dag), följt av 30 dagars wash-out, jämfört med resterande 25 patienter som erhöll placebo.

Resultatet visade att resveratrol signifikant reducerade C-reaktivt protein (CRP) och triglyceridkoncentrationer, samtidigt den ökade den totala antioxidantstatusen (TAS) med 72,2 mikromol / L. Detta tyder på resveratrolens antiinflammatoriska egenskaper och vikten av antioxidanttillskott och/eller antioxidantrik kosthållning hos rökare. Enligt studien kan resveratrol även minska kardiovaskulära risker hos friska rökare, vilket annars är en vanlig sjukdomsutveckling hos just rökare.
 
Reference: ”Anti-inflammatory and Antioxidant Effects of Resveratrol in Healthy Smokers,” Bo S, Ciccone G, et al, Curr Med Chem, 2012 Dec 28; [Epub ahead of print]. (Address: Department of Medical Science, University of Turin, Corso Dogliotti 14, 10126 Turin, Italy. E-mail: sbo@molinette.piemonte.it).

LÄS MER…

Minska anemi under graviditeten, med tillskott av järn, folsyra och flera mikronäringsämnen

2013 januari > måndag, januari-21-2013

Mikronäringsämnen Komplettering och graviditeter

I en randomiserad, dubbelblind, kontrollerad studie med 18 775 kvinnor, som alla hade mild anemi eller bra värden, påvisades tydliga förbättringar med dagligt näringstillskott. Studien utfördes i Kina, baserat på kvinnor från 5 län i norra Kina. Testpersonerna randomiserades till dagliga tillskott med a) folsyra (400 mikrogram / dag), b) folsyra plus järn (30 mg / dag) eller c) folsyra, järn och 13 andra vitaminer och mineraler som erhölls före 20:onde graviditetsveckan och fram till förlossningen. Resultatet visade att anemi senare i graviditeten kan förhindras genom tillskott med järn eller järn kombinerat med flera mikronäringsämnen, jämfört med endast tillskott med folsyra. Kombinera alltså järn med folsyra, och/eller ett mikronäringskomplex, förutsatt att du inte har höga nivåer av järn (då järn är oxidativt och inte skall tillföras i högre doser än det som kroppen behöver).

Reference: ”Micronutrient Supplementation and Pregnancy Outcomes: Double-Blind Randomized Controlled Trial in China,” Liu JM, Mei Z, et al, JAMA Intern Med, 2013 Jan 7; 1-7. [Epub ahead of print]. (Address: Institute of Reproductive and Child Health, Research Center Building, Peking University Health Science Center, 38 College Rd., Haidian district, Beijing 100191, China; liujm@pku.edu.cn or xzheng@pku.edu.cn).

LÄS MER…

1 2 6
78 st på 6 sidor
FörstaSista