SAMe (S-adenosylmetionin) för broskbildning, konvertering av signalsubstanser och melatonin

Hormonell obalans och signalsubstanser, Zarah Öbergs blogg > måndag, februari-12-2024

SAMe är en naturligt förekommande förening som är viktig för konvertering av signalsubstanser och melatonin. SAMe är en förkortning av S-adenosylmetionin och föreningen förekommer naturligt i kroppen och kan produceras av människokroppen och andra levande varelser. Vår produktion minskar vanligtvis vid ålder, stress eller sjukdom, och kan då behöva tillsättas utifrån i form av kosttillskott.Substansen har en nyckelroll som påverkar mer än 100 komplexa biokemiska processer i kroppen. Den är viktig för hjärnan, levern och friska leder och brister kan ge besvär som depression, ångest, ledvärk, och besvär med metylering i levern. SAMe krävs för konvertering av acetylserotonin till melatonin samt även för att konvertera noradrenalin till adrenalin (det krävs även kortisol för konvertering från noradrenalin till adrenalin).

SAMe krävs för att bryta ner histamin (brist kan alltså ge histaminintolerans) samt för konvertering från aminosyran glycin till aminosyran serin och från serin tillbaka till glycin. SAMe bygger även upp brosk, och har därför god effekt vid artrit och artros. Låga nivåer kan förbättras med stöd av magnesium och MTHF, metylerad B12 och andra metylsupport för levern. SAMe är alltså en oerhört viktig förening vid misstanke om obalans i signalsubstanser, samt vid sömnbesvär.

I dagsläget används SAMe mestadels för att behandla depression och artrit, men det kan även vara viktigt vid konverteringsproblematiker i signalsubstanser. Om man exempelvis ser att serotonin är högt, och melatonin är lågt, så kan det vara på grund av brist på SAMe. Detsamma som man ser att histamin inte bryts ner korrekt vid histaminintolerans och att dålig nedbrytning inte kan förklaras i tarmfloran eller med enzymbrist. Misstanke om brist på SAMe kan även förekomma om glycin ligger lågt utan orsak såsom exempelvis stress. Ett annat vanligt problem kan vara att noradrenalin inte konverteras vidare till adrenalin. Detta är en problematik som är kopplad till kortisolbrist, men om kortisol finns och konverteringen ändå inte fungerar, så kan SAMe-brist vara orsak till utebliven konvertering. 
SAMe-tillskott säljs som kapslar, tabletter och pulver. Vanligtvis används doser på 200 mg till 800 mg, och upp till 1600 mg, beroende på tillståndet. Det kan vara svårt att hitta i Sverige, men brukar finnas på utländska sajter som Fruugo. 

Melatonin kan minska självskadebeteende hos barn och ungdomar

Hormonell obalans och signalsubstanser, Zarah Öbergs blogg > tisdag, mars-28-2023

Allt fler barn och ungdomar utvecklar självskadebeteende, mycket kopplat till diagnoser som ADHD, ADD, autism och asberger. Först och främst, så behöver man fråga sig varför ett barn känner sådan ångest att de behöver skada sig själv. Vår tanke är alltid att ett barn gör så gott det kan, och att alla dess ageranden är uttryck för situationer som de på olika sätt gör sitt bästa för att hantera. Det viktiga är därför att lyssna på, och iaktta barnet för att se vilket problem de försöker lösa, samt varför de inte har redskap att hantera problemlösningen på ett sätt som är mindre självdestruktivt. Det är viktigt att inte skuldbelägga, placera in barn i fack eller skapa en känsla av att de inte är tillräckliga såsom de är. En bra utgångspunkt är att alla barn gör så gott de kan.

Vid problematiker kopplade till NPF-diagnoser, så bör man se över miljön, om det förekommer stress, om barnet har möjlighet att uttrycka sin oro och ångest på ett konstruktivt sätt, och om skola och föräldrar möter barnet med lyhördhet och förståelse. Många barn med NPF-diagnoser är högkänsligt lagda, och mycket känsliga för stress i sin omgivning, höga ljud och stora barngrupper. Dagens skola skulle behöva göras om från grunden, för att passa de barn som inte trivs i stora grupper och som mår bra av mindre intryck. Även samhället behöver förändras, och fyllas med mer lugn och ro. Dessa barn behöver oftast mer återhämtning och ro än samhället kan ge. Som förälder och skola så behöver man tänka utanför boxen, och låta barnet få det lugn och ro som den behöver.

Det är även viktigt att balansera upp obalanser i signalsubstanser då oro och ångest hör till obalanser i dopamincykeln, där dopamin, noradrenalin och adrenalin ligger lågt, alternativt att dopamin inte konverteras vidare till noradrenalin och adrenalin på ett korrekt sätt. Vid denna problematik så kan SSRI hjälpa indirekt eftersom ökning av serotonin har en lugnande effekt. Det är dock en helt felaktig behandling, då man behandlar serotonincykeln när det i själva verket är dopamincykeln som är problemet. I de flesta fall som vi möter, så behandlas barn med serotonin för lugnande effekt, men har i själva verket högt serotonin och problem i dopamincykeln. Detta är av stor vikt att utreda korrekt, då högt serotonin är inflammationsdrivande och således inte bör höjas en person som inte har ett lågt värde.

Serotonincykeln är kopplad till nedstämdhet men i detta fallet bör även påpekas att nedstämdhet kan blandas ihop med lågt kortisolvärde (binjureiutmattning), då många av dessa barn också är utmattade i olika grad. Ett barn med nedstämdhet behöver alltså inte ha lågt serotoninvärde, utan kan ha lågt kortisol på grund av långvarig inre stress och oro. I många fall ligger då även serotonin högt, som ett resultat av att kroppen försöker lugna systemet och skapa ro. Det är därför viktigt att undersöka barn och ungdomars värden på signalsubstanser och hormoner INNAN behandling, både för att erhålla mer effektiv behandling men även för att behandla korrekt. Det viktiga är att förstå att oro, ångest och ocd är starkt kopplade till dopamincykeln, inte till serotonincykeln.

En annan viktig insats är att arbeta med barnets sömnrutiner, då nya studier visar att högre melatoninvärden ger minskad risk för självskadebeteende. Melatoninproduktion är till stor del beroende av mörker och melatonin konverteras från aminosyran tryptofan, som konverteras till 5htp och sedan vidare serotonin om det är ljust och melatonin om det är mörkt. Barn och ungdomar som tillbringar mycket tid framför telefon, dator, surfplatta och/eller tv kommer att utsättas för stor mängd blått ljus som hämmar produktionen av melatonin. Barn med självskadebeteende bör således lägga sig i god tid, undvika apparatur med blått ljus och ha lugn och ro inför sömntimmarna. Var noga med rutiner och att barnen går och lägger sig i god tid. Läs en bok, lyssna på avslappnande musik, sjung tillsammans eller meditera med barnet. Det finns även glasögon för en billig peng, som blockerar blått ljus och kan bidra till ökad melatoninproduktion både hos vuxna och barn.
https://www.forskning.se/2023/03/23/melatonin-kan-minska-risken-for-sjalvskador-hos-unga/?utm_source=Ungapped&utm_medium=Newsletter&utm_campaign=20230327

En extra åtgärd för dessa barn kan även vara att använda tyngdtäcke, som enligt forskning ökar melatoninproduktionen. Tyngdtäcke är en intressant och bra behandling för barn som sover oroligt, och så även för barn som har självdestruktivt beteende.
https://www.forskning.se/2022/10/04/tyngdtacke-okar-nivaerna-av-melatonin/

Om du har önskan om att mäta signalsubstanser för barn med ADHD, ADD, autism och asberger, så bokar du en första konsultation via: tidsbokning@zarahssida.se. Vi tar emot alla barn som är över 8 år.

Titta gärna på våra kostnadsfria föreläsningar och poddar med Zarah Öberg: Inspelade föreläsningar med Zarah Archives – Zarah Öbergs Blogg (zarahssida.se)

Mätning av hormonell obalans i urinprov och salivtest (mätning av metaboliter / konjugerade hormoner och bioaktiva hormoner)

Hormonell obalans och signalsubstanser, Zarah Öbergs blogg > torsdag, juni-23-2022

Missa inte vårt nya hormontest, baserat på metaboliter från kroppens hormonproduktion. Detta är ett mycket intressant och djupgående hormontest som mäter metaboliter i urinprov och på så vis visar hormonell obalans utifrån en annan vinkel än via salivtest. Hormontestet är från Doctors Data, och jag rekommenderar att man kombinerar det med ett vanligt salivtest / Labrixtest för mätning av hormoner. I denna djupgående hormonpanel, så kan man även addera provtagning av signalsubstanser i urinprov, samt provtagning för aminosyror i urinprov.

Mätning av hormonmetaboliter i urinprov

Vid mätning av metaboliter i urinprov, så används LC-MS/MS, liquid Chromatography med tandemmasspektrometri. HuMap innehåller testmarkörer för steroidhormoner, metaboliter och nyckelenzymaktivitet för östrogener, kortikoider, androgener, progesteroner och oxidativ stress. Konjugerade former av hormoner (nedbrytna hormoner) finns i vår urin, men är inte ett idealiskt medium för att mäta fria, biotillgängliga hormoner. Det är därför en perfekt match att mäta både metaboliter och bioaktiva hormoner, och man gör då det genom provtagning av både labrixtest / salivtest och detta test med konjugerade, metaboliter av hormoner. I allmänhet, så använder man hormontestning via saliv för att vägleda vid hormonell obalans och önskan om hormonersättningsterapi, eftersom fria, biotillgängliga hormoner lätt kan observeras i salivprov. Man använder sedan hormontester i urinprov för att se hur hormoner används, metaboliseras och utsöndras från kroppen, och för att mäta vilken typ av effekt hormonerna har på kroppen och hälsan-

Symtom som kan passa för denna typ av mätning:

– Kvinna
– Menopausala symtom
– Brösthälsa
– Endometrios
– PCOS
– PMS/PMDD
– Manlig Erektil dysfunktion
– Prostatahälsa
– Förlust av muskelmassa
– Benskörhet
– Brösthälsa
– Metaboliskt syndrom
– Sköldkörtelsjukdom
– Inflammation
– Oxidativ stress
– Trötthet/sömnlöshet
– Minskad Libido
– Humörsvängningar
– Kognitiva problem
– Familjehistoria av hormondrivna cancerformer
– HRT/BHRT-användning
– Viktökning

De metaboliter som mäts är följande:

11-Deoxycortisol; urine
11-hydroxy-Androsterone; urine
11-hydroxy-Etiocholanolone; urine
17-Hydroxyprogesterone; urine
21-Hydroxyprogesterone; urine
5a-Androstanediol; urine
5a-Dihydrotestosterone; urine
5a-Pregnanediol; urine
5a-Tetrahydrocorticosterone; urine
5a-Tetrahydrocortisol; urine
5b-Androstanediol; urine
5b-Pregnanediol; urine
5b-Tetrahydrocorticosterone; urine
5b-Tetrahydrocortisol; urine
5-Pregnanetriol; urine
8-hydroxy-2-deoxyguanosine; urine
Allopregnanolone; urine
Androstenedione; urine
Androsterone; urine
Corticosterone; urine
Cortisol Bedtime; urine
Cortisol Dinnertime; urine
Cortisol Waking +2 hours; urine
Cortisol Waking; urine
Cortisol/day; urine
Cortisone Bedtime; urine
Cortisone Dinnertime; urine
Cortisone Waking +2 hours
Cortisone Waking; urine
Cortisone/day; urine
Creatinine/day; urine
Dehydroepiandrosterone Sulfate; urine
Dehydroepiandrosterone; urine
EPI-Testosterone; urine
Etiocholanolone; urine
Progesterone; urine
Testosterone; urine
Tetrahydrocortisone; urine
Tetrahydrodehydrocorticosterone; urine
Estrone (E1); urine
Estradiol (E2); urine
Estriol (E3); urine
2-Hydroxyesterone (2-OH-E1); urine
4-Hydroxysterone (4-OH-E1); urine
16a-Hydroxyestrone (16-OH-E1); urine
2-Methoxyestrone (2-M-E1); urine
4-Methoxyestrone (4-M-E1); urine
2-Hydroxyestradiol (2-OH-E2); urine
4-Hydroxyestradiol (4-OH-E2); urine
2-Methoxyestradiol (2-M-E2); urine
4-Methoxyestradiol (4-M-E2); urineVid bokning av en första konsultation, så ber vi dig att kontakta oss via tidsbokning@zarahssida.se

Konvertering och mätning av signalsubstanser kräver näringsämnen och tarmbakterier

Hormonell obalans och signalsubstanser, Zarah Öbergs blogg > lördag, mars-26-2022

Signalsubstanser och mätning av signalsubstanser är mitt specialområde, och just obalans i signalsubstanser kan hjälpa många med psykisk ohälsa. Vanliga symtom vid obalans i signalsubstanser är stresskänslighet, oro, ångest, OCD / tvångstankar, depression, nedstämdhet och trötthet. Även ADHD och ADD är symtom på obalans i signalsubstanser (även om det är kontroversiellt att säga).

Signalsubstanser bildas från aminosyror och konverteras med hjälp av näringsämnen. När man har besvär med signalsubstanser så kan det alltså bero på olika saker.

  1. Du har haft långvarig stress och får på ås vis obalans i dina signalsubstanser. Vid stress frisätts adrenalin tillsammans med stresshormonet kortisol, samtidigt som lugnande signalsubstanser som serotonin och GABA frisätts för att lugna systemet. Konsekvensen efter lång tids stress, blir att du inte kan hantera stress eftersom adrenalin, serotonin och GABA inte frisätts normalt.
  2. Brist på signalsubstanser (låga signalsubstanser) kan även bero på aminosyrabrist eftersom aminosyror är byggmaterial till signalsubstanser. Aminosyror blir låga vid bristfällig eller aminosyrafattig kost (proteinfattig kost) eller vid dålig matsmältning där du inte bryter ner proteiner korrekt och på så vis inte kan ta upp de aminossyror som maten innehåller.
  3. I många fall, när jag har patienter, så beror besvär med signalsubstanser på att det saknas de kofaktorer som krävs för att konvertera signalsubstanser korrekt. Det krävs enzymer och näringsämnen för att konvertera ämnen i kroppen, och om dessa ämnen saknas så ackumuleras ämnet istället för att konverteras vidare. Ett exempel är glutamat som inte konverteras vidare till GABA, vilket är vanligt vid ADHD. Ett annat exempel är dopamin som ackumuleras och inte konverteras vidare till noradrenalin och adrenalin. Detta kan skapa enorma problem och bara man vet vad som är fel och vilket konverteringssteg som är viktigt att fokusera på, så går det att lösa.

    Om du misstänker att du har obalans i signalsubstanser, så är det bästa att mäta signalsubstanser i urinprov. Man mäter då serotonin, dopamin, noradrenalin, glutamat, adrenalin, glycin, GABA, histamin, PEA (en metabolit från aminosyran fenylalanin), samt kreatinin. Det finns även större paneler för mätning av signalsubstanser. Då mäter man S, GA, DP, E, NE, GLU, GLY, HST, PEA, DOPAC, 3-MT, 5-HIAA, TY, CRN, MN, NM, TAU, TM, TRM.

    Vanliga konverteringsämnen är SAMe, P5P (den aktiva formen av vitamin B6), BH4, vitamin D, B2, B3, B12, folat, magnesium, järn, zink. Utöver detta så krävs även rätt tarmbakterier till tarmfloran, då konvertering av signalsubstanser kräver tarmflorebakterier som exempelvis e.coli, bifidobacterium m.fl.

    Boka tid för mätning av signalsubstanser: tidsbokning@zarahssida.se

SAMe för konvertering av signalsubstanser

Hormonell obalans och signalsubstanser, Zarah Öbergs blogg > lördag, mars-26-2022

SAMe är en viktig del i konverteringen av signalsubstanser, och krävs för god konvertering av serotonin till melatonin (steget mellan acetylserotonin och melatonin). SAMe, tillsammans med kortisol, krävs även för konvertering av noradrenalin till adrenalin samt för att bryta ner histamin via histamin methyltransferase. Även cykeln med glycin kräver SAMe för konvertering från serin till glycin, samt konvertering mellan cystein till taurin kräver SAMe.

SAMe kan stöttas med magnesium, MTHF och den aktiva formen av vitamin B12. MTHF finns hos Thorne:
https://track.adtraction.com/t/t?a=158453212&as=1179771201&t=2&tk=1&url=https://www.bodystore.com/5-mthf-5-mg-60-kapslar/A8088-19.MASTER.html

Lågt serotonin och lågt melatonin kan bero på e.coli-brist

Hormonell obalans och signalsubstanser, Zarah Öbergs blogg > tisdag, november-16-2021

Jag har pratat mycket om vikten av att ha goda nivåer av e.coli för att konvertera serotonin och melatonin. Vid låga nivåer av serotonin och melatonin kan således en orsak vara att man saknar e.coli i sin tarmflora. E.coli är mycket stresskänsligt och därför viktigt att undersöka vid serotoninbrist. Om du vill veta mer om detta, så kika gärna på mina föreläsningar om signalsubstanser och hormoner: Inspelade kurser och föreläsningar med Zarah Öberg Archives – https://www.zarahssida.se

För att närmare förklara hur detta fungerar, så är e.coli en precursor till tryptofan genom att producera chorismate. E.coli konverterer även L-tryptofan till indoler, de strukturelle bestånddelar som krävs för att bilda serotonin och melatonin. Det är således inte möjligt att ha god produktion av serotonin och melatonin när vissa stammar av e.coli ligger lågt.

E.coli består av en stor familj e.colibakterier och det är olika från person till person vilka av dessa stammar som man har i sin flora. Vissa skapar besvär, såsom magsjuka medan andra krävs för att exempelvis konvertera serotonin och melatonin. Vanligtvis så är e.coli lågt samtidigt som andra stresskänsliga bakteriestammar också ligger lågt. Dessa bakteriestammar brukar vara bifidobacterium, fusobacterium samt även akkermansia. Detta innebär att man ofta har besvär med produktion av serotonin och melatonin samtidigt som man har besvär med viktökning (låga nivåer av akkermansia), nedbrytning av histamin / histaminintolans (brist på bifidobacterium) samt även försämrad produktion och nedbrytning av GABA (brist på bla: bifidobacterium).

Jag brukar rekommendera symbioflor för att korrigera låga eller obefintliga nivåer av e.coli, men det är viktigt att mäta först så att man tillför e.coli i rätt mängd. Man bör mäta tarmfloran i ett riktigt bra och ingående mikrobiomtest som mäter med DNA-teknik. Det är dock viktigt att det framfår tydligt vilka värden som erhålls, samt även i balans till andra mikrobiomtester. Det brukar således vara bra att ta ett ordentligt test, och inte ett som är billigt :) Om du önskar hjälp med provtagning av mikrobiom, så mäter vi med DNA-teknik och du erhåller en tydlig genomgång / sammanfattning samt personligt anpassade rekommendationer. Maila oss på tidsbokning@zarahssida.se om du önskar provtagning med mikrobiomtest eller om du önskar boka en första konsultation.

Vanligtvis så är det klokt att kombinera ett mikrobiomtest med mätning av födoämnesintoleranser. Födoämnesintoleranser mäts i ett födoämnestest där man undersöker vilka födoämnen som irriterar tarmens slemhinnor. Man bör då mäta IgG, IgA och eventuellt även IgG4. Hos kvinnor över 40 år (och eventuellt yngre kvinnor), bör man även undersöka konverteringen mellan östrogener, då det är vanligt med låga nivåer av E3 (östriol) på grund av nedsatt konvertering av östrogener. Slemhinnorna blir då känsliga, torra och påverkas mer av intoleranser och dålig flora. Försämrad östrogenkonvertering beror vanligtvis på stress, då östrogen metaboliseras av levern och levern är ett ytterst stresskänsligt organ. Denna typ av mätningar kan beställas från oss efter en första konsultation där vi tillsammans avgör vilka provtagningar som är mest lämpliga.

Symbioflor-2: Another E.Coli Probiotic
https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/sykdommer-a-a/e.-coli-enteritt-inkludert-ehec-inf/

Föreläsning om binjureutmattning, varför man får binjureutmattning, hur utmattning kan läkas naturligt och vilka symtom som finns på binjureutmattning

Inspelade föreläsningar med Zarah, Hormonell obalans och signalsubstanser, Zarah Öbergs blogg > lördag, oktober-30-2021

Föreläsning med Zarah Öberg om binjureutmattning, symtom på binjureutmattning, varför man får binjureutmattning, hur du läker binjureutmattning på naturligt sätt och hur binjureutmattning hör ihop med hormonell obalans.

Tyramin, serotonin och histaminintolerans

Hormonell obalans och signalsubstanser, Zarah Öbergs blogg > tisdag, oktober-26-2021

Tyramin, som hör samman med kroppens serotoninproduktion går att mäta i mikrobiomtester och är en av de parametrar man mäter vid misstanke om lågt serotonin. Vid lågt eller högt serotonin så ser man även över e.coli som krävs för konvertering av serotonin från tryptofan vidare till serotonin. Man bör även undersöka B-vitaminer, magnesium och zink, som krävs för att konvertera tryptofan vidare till serotonin.

Serotonin blir vanligtvis lågt vid långvarig stress, och högt vid akut stress. Detta beror på att serotonin har en lugnande effekt på systemet, och att det är en signalsubstans som, tillsammans med GABA, frisätts för att lugna kroppen vid stress. I början ligger värdet vanligtvis högt, och värdet blir sedan lägre med tiden när depåerna är urlakade. Det är mycket vanligt att man som patient även har besvär med lågt noradrenalin och adrenalin då långvarig stress skapar konverteringsproblem från dopamin vidare till noradrenalin och adrenalin. Detta innebär en tendens till ökad ångest och oro.

Åter till tyramin. Tyraminrika livsmedel kan ge migrän och hör samman med histaminintolerans, och även med tyrosinrika livsmedel eftersom tyramin produceras vid kroppens metabolism av tyrosin. Tyraminrika födoämnen är ost, svamp, jäst, frukt och rött vin m.m. Tyramin bildas naturligt i de födoämnen som är rika på protein när de lagras. Det är därför det finns i just jäst, vin och ost.

När man talar om tyramin så brukar man även koppla samman tyramin med MAO-hämmare, som bryter ner serotonin, noradrenalin och adrenalin och även tyramin. Högt tyramin och högt serotonin kan således bero på brist på MAO-hämmare, medan blockeringar i MAO kan bidra till lågt serotonin och lågt tyramin. När man inte bryter ner tyramin korrekt, så kan resultatet bli ett högt blodtryck. Högt blodtryck är även vanligt vid intag av natriumrika salter, såsom bordssalt eller liknande eftersom natrium höher blodtrycket medan kalium har en blodtryckssänkande effekt.

Om man har högt serotoin och lågt tyramin, så skulle jag ser det som ett resultat av långvarig stress och att serotoninproduktionen inte fungerar korrekt. Detta mäter man i ett mikrobiomtest, som återspeglar alla dessa nivåer. Om du är intresserad av att mäta din tarmflora så är du varmt välkommen att maila oss på tidsbokning@zarahssida.se.

Föreläsning med Zarah Öberg om sköldkörteln och näringsbrister vid sköldkörtelsjukdom. Lär dig mer om hur utmattning och hypotyreos hör samman och varför vissa patienter inte får god effekt av levaxin

Inspelade föreläsningar med Zarah, Hormonell obalans och signalsubstanser, Zarah Öbergs blogg > måndag, oktober-18-2021

Missa inte vår föreläsning om sköldkörteln med Zarah Öberg. Zarah berättar hur sköldkörteln påverkas av binjureutmattning, hur du läker sköldkörteln naturligt och varför vissa patienter inte får god effekt av levaxinbehandling. Föreläsningen tar även upp näringsbrister vid hypotyreos.

Ökad melatoninproduktion och bättre sömn med saffran och ashwaganda (niDRA)

Hormonell obalans och signalsubstanser, Zarah Öbergs blogg > onsdag, oktober-6-2021

Ett av mina nya favoritområden är melatonin, och varför sömnbesvär uppstår. Som jag talat om tidigare, både i mina videos och artiklar, så är melatonin ytterst känsligt för stress. Detta beror på att kortisol, kroppens stresshormon, är antagonist till melatonin men också att melatonin konverteras med hjälp av näringsämnen och bakterieflorebakterier som är känsliga för stress.

Produktion och konvertering av melatonin

För att bilda melatonin krävs en fungerande serotonin- och melatonincykel där du först och främst har god tillgång av tryptofan. Låga värden av tryptofan beror vanligtvis på nedsatt matsmältning, eller proteinfattig kosthållning. Saltsyraproduktionen frisätts tillsammans med pepsin, det enzym som bryter proteiner. Vid långvarig stress så tillbakabildas frisättningen av magsyra och pepsin, vilket försämrar nedbrytningen av protein.

För omsättning av tryptofan så krävs sedan vitamin B2 och B3 och för att konvertera tryptofan vidare till 5htp så krävs folat, vitamin B6 och magnesium. Konvertering från 5htp vidare till serotonin kräver sedan zink, magnesium och vitamin B6. Serotonin ska sedan konverteras vidare till melatonin, förutsatt det är komplett mörker. För denna konverteringsprocess krävs även e.coli, en tarmflorebakterie som krävs för konvertering av serotonin. E.coli är ytterst känslig för stress, vilket är orsak till många som stressar får besvär med låga nivåer av serotonin och melatonin. Detta både på grund av att serotonin frisätts i hög mängd vid stress och påverkas av låga e.colinivåer, men också för att B-vitaminer, zink och magnesium förbrukas vid stress.

Förbättrad melatoninproduktion med saffran

En fascinerande och spännande råvara är saffran, som påverkar melatoninnivåerna genom att höja kroppens egna produktion av melatonin. Flera stora studier visar att saffran spelar en stor roll i att bibehålla kroppens normala melatoninnivåer och att kvällsmelatonin ökar naturligt vid intag av saffran. Det finns även indikation på att saffran ger kortare insomningsperiod, så att patienten somnar snabbare. Fördelen med saffran, jämfört med läkemedelsklassad behandling, är att saffran inte är förknippat med biverkningar. Studierna visar att saffran inte påverkar kroppens kvällskortisol vid mätning, utan endast melatoninproduktionen. Detta gör det ypperligt att kombinera saffran, som ökar kroppens naturliga melatoninproduktion, med örter som har en lugnande och normaliserande effekt på kortisolfrisättningen.

Flera fantastiskt intressanta aspekter med saffran är att det förbättrar effekten hos serotonin och dopamin, genom sin förmåga att öka nervcellernas förmåga att sända och ta emot signaler. Den ökade stresståligheten som dessa råvaror bidrar till, hjälper även binjurarna att vila så att kortisolfrisättningen återhämtas och normaliseras. Kortisol bildas i sin tur av progesteron, vilket innebär att minskad stress och normaliserad kortisolfrisättning ger bättre balans på könshormoner. Fördelen med naturliga preparat är även att de inte är vanebildande eller interagerar med läkemedel.

Kombination av ashwaganda och saffran

Inom den ayurvediska läran kombinerar man vanligtvis flera örter och grödor, och en vanlig kombination är ashwaganda och saffran. Saffran rekommenderas för sin förmåga att höja melatonin naturligt, medan ashwagandan har en normaliserande effekt på kortisolfrisättningen. Man kan alltså säga att saffran gör kroppen tröttare och bidrar till snabbare och bättre sömn, medan ashwaganda har en lugnande effekt med minskad stress. Studier där man har kombinerat ashwaganda och saffran visar på ökad stresstålighet, lugnare nervsystem, djupare avslappning och förbättrad sömn. Ett exempel på produkt med båda dessa råvaror är niDRA, ett preparat som innehåller både saffran och ashwaganda (KSM66). niDRA har så många som 29 dubbelblinda, placebokontrollerade och randomiserade studier som stöd.

Kombinera gärna niDRA med B-vitaminer, zink och magnesium för din konvertering av melatonin. Om du har bristfällig matsmältning, så bör den undersökas vidare, antingen genom att lägga till matsmältningsenzymer eller genom att boka rådgivning. Tänk också på att sitta ner och äta i lugn och ro, att tugga maten noga och minska på stress.

Om detta inte fungerar, så är det klokt att undersöka om e.coli ligger lågt i mikrobiomtest, då det isåfall förklarar varför serotonin och melatonin inte konverteras korrekt.
Varmt väkommen att kontakta oss på tidsbokning@zarahssida.se om du önskar tid för rådgivning eller provtagning.

Urval av kliniska studier

 Ref 1: Insomning och sömnkvalitet förbättrades (2021)
Journal of Ethnopharmacology, Volume 264, 10 January 2021, 113276
” https://doi.org/10.1016/j.jep.2020.113276

Ref 2: Äldres hälsa, livskvalitet och sömn förbättras (2020)
Cureus. 02/23/2020
DOI: 10.7759/cureus.7083

Ref 3: Mindre stress och oro samt bättre sömnkvalitet (2019)
Cureus. 12/25/2019
12/25/2019. 10.7759/cureus.6466

Ref 4: Lättare insomning och bättre sömnkvalitet (2019)
Cureus 09/28/2019
https://assets.cureus.com/uploads/original_article/pdf/22928/1585558039-20200330-27570-10j5y18.pdf

Ref 5: Reducerar stress, oro och nedstämdhet (2012)
Indian journal of psychological medicine, 34(3), 255 (2012).
https://doi.org/10.4103/0253-7176.106022

Ref 6: Saffrans effekt på sömnkvalitet, humör och emotionell balans hos friska vuxna med självrapporterade sömnproblem (2020)
Journal of Clinical Sleep Medicine, Vol. 16, No. 6, 2020.
https://doi.org/10.5664/jcsm.8376

Ref 7: Affron förbättrar emotionell balans och humör hos ungdomar (2018)
Journal of Affective Disorders 232 (2018) 349–357 (2018). https://doi.org/10.1016/j.jad.2018.02.070

Ref 8: Förbättring av sömn och humör på friska medelålders personer (2018)
Jpn Pharmacol Ther 2018;46:1407‒15. http://www.balansprodukter.com/balans/files/Viva_Affron_Sleep.pdf

Ref 9: Affron förbättrar humör och emotionellbalans hos friska vuxna (2017)
Complementary Therapies in Medicine. Volume 33, August 2017, Pages 58-64
https://doi.org/10.1016/j.ctim.2017.06.001

Ref10: Stress minskar ämnesomsättningen och sänker kaloriförbrukningen (2014)
https://news.osu.edu/weighty-issue-stress-and-high-fat-meals-combine-to-slow-metabolism-in-women/

Orsak till lågt serotonin, varför det är svårt att sluta med SSRI och hur du får normalt serotonin med hjälp av rätt konvertering (tex e.colibakterier, B-vitaminer, zink och magnesium)

Inspelade föreläsningar med Zarah, Hormonell obalans och signalsubstanser, Zarah Öbergs blogg > tisdag, oktober-5-2021

Här kommer en kortare variant av vår föreläsning om SSRI och signalsubstanser. Du kan se den längre delen här: Föreläsning om hormoner, sköldkörteln och hormonell obalans med Zarah Öberg Del 1 – https://www.zarahssida.se och här Föreläsning om signalsubstanser och hormonell obalans med Zarah Öberg Del 2 – https://www.zarahssida.se. I denna, lite kortare variant av SSRI- och serotoninföreläsning talar Zarah Öberg om varför det är så svårt att sluta med SSRI och vad lågt serotonin beror på.

Föreläsning med Zarah Öberg: Melatoninbrist, hur du bildar melatonin och varför melatonin blir lågt

Inspelade föreläsningar med Zarah, Hormonell obalans och signalsubstanser, Zarah Öbergs blogg > tisdag, oktober-5-2021

Missa inte Zarah Öbergs föreläsning om sömnhormonet melatonin, och varför melatonin blir lågt vid stress. Zarah nämner även tarmflorans inverkan på melatoninproduktionen samt hur du kan förbättra din sömn genom att återställa din melatoninproduktion. Om du önskar boka tid för rådgivning eller provtagning, så kontakta oss via tidsbokning@zarahssida.se

Föreläsning med Zarah Öberg: Östrogendominans, hormonell akne, utmattning / utbrändhet, PMS och PCOS

Inspelade föreläsningar med Zarah, Hormonell obalans och signalsubstanser, Zarah Öbergs blogg > tisdag, oktober-5-2021

Missa inte Zarahs nya föreläsning om östrogendominans, hormonell akne, PCOS, PMS, utmattning /utbrändhet och hur dessa hör samman med hormonell obalans. Om du önskar boka tid eller provtagning så är du varmt välkommen att kontakta oss på tidsbokning@zarahssida.se

1 2 10
138 st på 10 sidor
FörstaSista