Mätning av hormonell obalans i urinprov och salivtest (mätning av metaboliter / konjugerade hormoner och bioaktiva hormoner)

Missa inte vårt nya hormontest, baserat på metaboliter från kroppens hormonproduktion. Detta är ett mycket intressant och djupgående hormontest som mäter metaboliter i urinprov och på så vis visar hormonell obalans utifrån en annan vinkel än via salivtest. Hormontestet är från Doctors Data, och jag rekommenderar att man kombinerar det med ett vanligt salivtest / Labrixtest för mätning av hormoner. I denna djupgående hormonpanel, så kan man även addera provtagning av signalsubstanser i urinprov, samt provtagning för aminosyror i urinprov.

Mätning av hormonmetaboliter i urinprov

Vid mätning av metaboliter i urinprov, så används LC-MS/MS, liquid Chromatography med tandemmasspektrometri. HuMap innehåller testmarkörer för steroidhormoner, metaboliter och nyckelenzymaktivitet för östrogener, kortikoider, androgener, progesteroner och oxidativ stress. Konjugerade former av hormoner (nedbrytna hormoner) finns i vår urin, men är inte ett idealiskt medium för att mäta fria, biotillgängliga hormoner. Det är därför en perfekt match att mäta både metaboliter och bioaktiva hormoner, och man gör då det genom provtagning av både labrixtest / salivtest och detta test med konjugerade, metaboliter av hormoner. I allmänhet, så använder man hormontestning via saliv för att vägleda vid hormonell obalans och önskan om hormonersättningsterapi, eftersom fria, biotillgängliga hormoner lätt kan observeras i salivprov. Man använder sedan hormontester i urinprov för att se hur hormoner används, metaboliseras och utsöndras från kroppen, och för att mäta vilken typ av effekt hormonerna har på kroppen och hälsan-

Symtom som kan passa för denna typ av mätning:

– Kvinna
– Menopausala symtom
– Brösthälsa
– Endometrios
– PCOS
– PMS/PMDD
– Manlig Erektil dysfunktion
– Prostatahälsa
– Förlust av muskelmassa
– Benskörhet
– Brösthälsa
– Metaboliskt syndrom
– Sköldkörtelsjukdom
– Inflammation
– Oxidativ stress
– Trötthet/sömnlöshet
– Minskad Libido
– Humörsvängningar
– Kognitiva problem
– Familjehistoria av hormondrivna cancerformer
– HRT/BHRT-användning
– Viktökning

De metaboliter som mäts är följande:

11-Deoxycortisol; urine
11-hydroxy-Androsterone; urine
11-hydroxy-Etiocholanolone; urine
17-Hydroxyprogesterone; urine
21-Hydroxyprogesterone; urine
5a-Androstanediol; urine
5a-Dihydrotestosterone; urine
5a-Pregnanediol; urine
5a-Tetrahydrocorticosterone; urine
5a-Tetrahydrocortisol; urine
5b-Androstanediol; urine
5b-Pregnanediol; urine
5b-Tetrahydrocorticosterone; urine
5b-Tetrahydrocortisol; urine
5-Pregnanetriol; urine
8-hydroxy-2-deoxyguanosine; urine
Allopregnanolone; urine
Androstenedione; urine
Androsterone; urine
Corticosterone; urine
Cortisol Bedtime; urine
Cortisol Dinnertime; urine
Cortisol Waking +2 hours; urine
Cortisol Waking; urine
Cortisol/day; urine
Cortisone Bedtime; urine
Cortisone Dinnertime; urine
Cortisone Waking +2 hours
Cortisone Waking; urine
Cortisone/day; urine
Creatinine/day; urine
Dehydroepiandrosterone Sulfate; urine
Dehydroepiandrosterone; urine
EPI-Testosterone; urine
Etiocholanolone; urine
Progesterone; urine
Testosterone; urine
Tetrahydrocortisone; urine
Tetrahydrodehydrocorticosterone; urine
Estrone (E1); urine
Estradiol (E2); urine
Estriol (E3); urine
2-Hydroxyesterone (2-OH-E1); urine
4-Hydroxysterone (4-OH-E1); urine
16a-Hydroxyestrone (16-OH-E1); urine
2-Methoxyestrone (2-M-E1); urine
4-Methoxyestrone (4-M-E1); urine
2-Hydroxyestradiol (2-OH-E2); urine
4-Hydroxyestradiol (4-OH-E2); urine
2-Methoxyestradiol (2-M-E2); urine
4-Methoxyestradiol (4-M-E2); urineVid bokning av en första konsultation, så ber vi dig att kontakta oss via tidsbokning@zarahssida.se