Vitamin D och reumatoid artrit

2013 november > måndag, november-25-2013

En retrospektiv fall-, kontrollstudie med 116 patienter (56 patienter med icke – reumatisk sjukdom och 60 med reumatiska sjukdomar ) visar på vikten av god D-vitaminstatus för att motverka och förbättra artrit. Studien visade på otillräcklig vitamin D-statushos de testpersoner som led av autoimmuna reumatiska sjukdomar fall. Resultaten indikerade att plasma 25 ( OH ) D var signifikant lägre i gruppen med starkare symtombild och högre inflammatorisk process.

Läs mer om D-vitamin: www.d-vitamin.biz
   
Reference: ”Vitamin D Status Is Associated with Disease Activity among Rheumatology Outpatients,” Sabbagh Z, Markland J, et al, Nutrients. 2013 Jun 26; 5(7):2268-75. (Address: Department of Internal Medicine, College of Medicine, University of Saskatchewan, Saskatoon, SK S7J 5B6, Canada. E-mail: vatan.h@usask.ca

LÄS MER…

Vitamin C och Quercetin för att motverka och reducera oxidativ stress och inflammation

2013 november > måndag, november-25-2013

I en randomiserad, dubbel-blind, klinisk studie med 60 patienter som hade systematisk och regelbunden motion som en del av deras livsstil, syntes minskad oxidativ stress vid behandling med C-vitamin och quercitin. Testpersonerna erhöll tillskott under en åtta-veckors period, med quercetin (500 mg / d) och C-vitamin (250 mg / d) per dag. Resultatet visade på minskad oxidativ stress och minskad inflammation, framförallt med förbättrade värden av inflammatoriska markörer såsom CRP och IL-6.
   
Reference: ”The effect of quercetin supplementation on selected markers of inflammation and oxidative stress,” Askari G, Ghiasvand R,et al, J Res Med Sci, 2012 Jul; 17(7):637-41. (Address: Department of Community Nutrition, School of Nutrition and Food Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran). 

LÄS MER…

Vitamin B6 och vuxendepression

2013 november > måndag, november-25-2013

En ny tvärsnittsstudie som omfattar 422 kommunalanställda (i åldrarna 21-67 år) som alla deltog i en grundläggande studie under år 2006, visar på tydlig koppling mellan vitamin B6-brist och depression. Idag vet man dessutom att B6-brist maskerar B12-brist, vilket innebär att man behöver kontrollera dem för att få en hel bild. I studien deltog även 210 patienter utan depressiva symtom, som undersöktes vid baslinjen (år 2006) och hade uppföljning 2009.

Resultatet visade således att högre vitamin B6-status var förknippat med minskade risker för depressiva symtom. I longitudinella analyser, var högre serum pyridoxal koncentrationer vid baslinjen förknippade med minskad depressiva symtom efter 3 års användning av B6-supplement. Dessa resultat visar på sambandet mellan vitamin B6 status och depression hos vuxna .
   
Reference: ”Serum pyridoxal concentrations and depressive symptoms among Japanese adults: results from a prospective study,” Nanri A, Pham NM, et al, Eur J Clin Nutr, 2013 Jun 26; [Epub ahead of print]. (Address: Department of Epidemiology and Prevention, Clinical Research Center, National Center for Global Health and Medicine, Tokyo, Japan). 

LÄS MER…

Stockholmarna slänger 30 ton skräp i toaletten, varje vecka

2013 november > tisdag, november-19-2013

Stockholmarna slänger 30 ton skräp i toaletten, varje vecka. Och i mindre städer som Västerås och Eskilstuna slängs så mycket som 172 respektive 10 ton skräp. Det är gigantiska summor, och om man tänker till, så sker det sannolikt mycket på grund av att vi har förmånen att ha toaletter med så bra avloppssystem. I Spanien eller Thailand, skulle du aldrig kunna spola ner massa saker, utan behöver tänka mer på vad du spolar ner (även om kemikalier givetvis kan spolas ner oavsett).

Det är även ett stort problem med sopor överlag, för de flesta är fortfarande oerhört dåliga på sopsortering, samtidigt som vi kastar saker som innehåller kemikalier, plaster, gifter och annat.    

I Sverige har alla hushåll tillgång till både toaletter och rent vatten, men vi tar inte hand om vårt vatten, och har av någon anledning inte heller en förståelse för att det vi spolar ner faktiskt hamnar i vår natur. Istället spolar vi ner tonvis med skräp i avloppet, inkluderat kemikalier. Till detta kommer alla de läkemedel och p-piller m.m. som vi inte bara spolar ner, utan kastar i vanliga soporna och även kissar ut i form av metaboliter. 

Stockholm Vattens två avloppsreningsverk i Bromma och Henriksdal tar emot avloppsvatten från drygt 1 miljon människor i Stockholmsområdet. Men förutom avloppsvatten kommer det även 30 ton skräp, varje vecka. Detta blir så mycket som 1560 ton på ett år. Nästan varannan stockholmare slänger skräp i avloppet. De vanligaste sakerna som spolas ner är bomull, tamponger, våtservetter och tops. Låt således skräpet bli fjärrvärme i stället för ett miljöproblem och kasta allt som kan, i vanliga sopsorterade soporna istället för i toaletten. 

2,5 miljarder människor hör till den befolkning som inte har en toalett, och det uppmärksammas idag, den 19 november, under den nya FN-dagen, ”Världstoalettdagen”. Nästan en tredjedel av alla människor på jorden saknar tillgång till en toalett, vilket framförallt är en sanitär risk. I dag är diarrésjukdomar den näst vanligaste dödsorsaken bland barn under fem år. Var 40:e sekund dör ett barn i sanitets- och vatten relaterade sjukdomar. Det kan vara bra att fundera över, då vi i Sverige mest tar toaletter och vatten förgivet :)

LÄS MER…

Högt intag av snabba kolhydrater kan öka risk för depression

2013 november > onsdag, november-6-2013

Att socker fungerar som tröst när vi är deppiga och trötta är ingen nyhet, och nu kommer en studie som visar en tydlig koppling mellan vår benägenhet för depression och intag av snabba kolhydrater. Forskare vid Harvard School of Public Health har kommit fram till att människor som konsumerar stora mängder kolhydrater löper större risk att utveckla depression än andra. Studien, som handlade om relationen mellan kolhydrater och depression, pågick under 12 år.

Läs mer om kolhydrater på vår kolhydratsida: http://www.kolhydrater.org/

LÄS MER…

Öka fertilitet och spermans prestande med morötter

2013 november > onsdag, november-6-2013

Jag har tidigare skrivit om vikten av zink för god spermaprestanda, samt den goda hjälp som fertiliteten får från akupunktur, vila och riktigt bra, näringsrik, ekologisk kost samt en giftfri livsstil. Det bästa man kan göra är att leva som om man redan är gravid, dvs ta samma tillskott, äta ren bra mat, sova mer och vila mer etc. 

Nu visar dessutom en ny studie att morötter kan stödja männens fertilitet. Forskare har undersökt hur intag av frukt och grönsaker påverkar spermans prestanda och resultatet visar att morötter ger det bästa övergripande resultatet. Den positiva effekten kommer från morötternas karotenoider, dvs de föreningar som ger morötterna deras orangeröda färg. Forskarna studerade 200 friska män och fann att morötternas karotenoider ökade spermans prestanda med så mycket som 6.5-8 procent. Med prestanda menas tex spermiens förmåga att simma ända fram till kvinnans ägg. Spermier med dålig prestanda når oftast inte fram.

Vid infertilitet hos kvinna, läs mina tidigare inlägg om akupuntur och agnus castus.

LÄS MER…

Motverka depression med Omega 3-fettsyror, johannesört och passionsblomma

2013 november > lördag, november-2-2013

I en randomiserad studie med 95 personer alla fick behandling mot depression, påvisades god effekt vid intag av omega 3-fettsyror. Den administrerade dosen låg på 8 x 1 kapslar per dag med 2 g DHA , 0,6 g EPA och 10 mg E-vitamin. 

Vid depression bör du även se över om dina signalsubstander fungerar som de ska, och om du har belastningar i kroppen. Johannesört i kombination med passionsblomma kan fungera för de som behöver bättre genomblödning i levern och som har allmän saknad av passion och livsglädje. Observera att alla rekommendationer skall samrådas med medicinsk rådgivare. 

LÄS MER…

Vitamin K1 och Coronary artärcalcium Progression i antihypertensiva

2013 november > lördag, november-2-2013

En kohortstudie, baserat på data från 296 personer med extrem koronar kalciumprogression visar på lågt serum av vitamin K1, jämfört med data från 561 friska kontrollpersoner. Alla testpersoner med igenkalkade kärl och högt blodtryck låg lågt på serum vitamin K1.

Då K-vitamin ser till att föra in kalcium i benstommen (D-vitamin transporterar kalcium ut i blodbanan och k-vitamin och bor transporterar kalcium in i skelettvävnad) är det centralt för att undvika igenkalkade kärl. Om kärlen blir för igenkalkade och det är mycket annat skräp i blodet, så kommer inte blodet fram och trycket ökar. Högt blodtryck kan även bero på överbelastade njurar, högt socker eller för lite vätskevolym.

LÄS MER…

Omega 3 och arginin vid huvud- och halscancer

2013 november > lördag, november-2-2013

I en studie med 37 postkirurgiska patienter som alla led av huvud -och halscancer, påvisades goda resultat vid komplementering med omega – 3 fettsyror och arginintillskott. Patienterna erhöll tillskott under tolv veckor vilket visade förbättrade världen i blodprotein (albumin, prealbumin) och lymfocytnivåer. Vid hög dosering förbättrades även patienternas vikt. Gastrointestinala besvär var obemärkta under testperioden.

LÄS MER…