Fördelar och nackdelar med 5:2

2013 december > söndag, december-8-2013

Många har fastnar för 5:2-dieten och jag har länge förespråkat renande juicer och att låta mag-tarmsystemet vila lite då och då. Men det kräver mycket kunskap och att det verkligen är bra juicer, och att man lyssnar på kroppen så att den inte stressas i onödan. Det man dock bör ha i tankarna är att det fortfarande är viktigt att maten man äter är ren, full med grönt och att man minskar ner på snabbmat, hel- och halvfabrikat, mat med tillsatser etc.

Fördelen med 5:2 är självfallet den minskade inflammationen och minskade vikten, men det förutsätter givetvis att kosthållningen baseras på riktigt bra juicer och väl sammansatt, ren och näringsrik kost. Nackdelen är att det gärna blir så att de måltider som man äter, inte alls blir särskilt bra. Och att de dagar med fullt antal måltider, istället är fyllda med alla snabbmatsfavoriter, snarare än grönsaker och bär. En oerhört viktig negativ grej är dessutom att det stressar kroppen oerhört mycket att inte äta 2 dagar i veckan, och kroppen vet varken ut eller in när vi mixtrar med maten, oavsett vad trenden vi använder heter till namnet.

Det Mosley egentligen menar med sin kosthållning, är att det skall vara väldigt genomtänkt och ren mat, vilket då egentligen är detsamma som alla andra diets, såsom tallriksmodellen och GI. Många missförstår konceptet och äter knappt alls under 2 dagar, medan de andra dagarna är fyllda med dålig mat, som knappast ger en frisk och stark kropp. Mosley använder dessutom inte 5:2 längre utan använder 6:1, med samma goda resultat. Denna form av fasta kan säkerligen passa de som har god kontroll på sina kroppar och sina kostval, medan de som lätt hamnar i ätstörningar och sockerberoende m.m. möjligvis kan hamna i dåliga mönster när de inte äter på ett kontrollerat sätt. Och tonåringar och barn som ser denna form av ätmönster, kanske också får en förändrad syn på mat, ur negativt perspektiv.

Sammanfattningsvis, så ska självklart alla äta såsom de vill och mår bra av. Men ibland är det bättre att fundera på hur alla veckan måltider ser ut och byta bort skräp mot ren mat som rent protein, grönsaker och bär m.m., istället för att jaga trend efter trend. På så vis får man en långsiktig plan och en plan som fungerar alla dagar på året. Annars blir det en kamp med jakt efter bästa sättet att fixa kroppen utan att behöva ändra orsaken. Då kan alla olika trenden, som viktväktarna, GI, Atkins, LCHF, 5:2 m.fl avlösa varandra i oändlighet. Om du inte klarade att minska i vikt första gångerna du försökte, har du säkert samma problem ända till den dagen då du verkligen tar tag i orsaken och jobbar bort ätmönster och känslor som är kopplade till mat.

När du väl börjar ta hand om kroppen på bästa sätt, och väljer det som du VERKLIGEN mår bra av och blir frisk av, inkluderat att ge den den allra allra bästa och renaste maten, så kommer du lyckas, oavsett vilken trend som det skrivs mest om just då. Lyssna på kroppen och var mer noga med vad du handlar hem, och lär dina smaklökar att älska grönt istället för socker, rör dig mer, sov mer och vila mer… och framförallt minska inflammation och gifter i kroppen, så att kroppen är i bättre balans och fungerar optimalt… ;)  

LÄS MER…

D-vitaminbrist hos patienter med tuberkulos

2013 december > lördag, december-7-2013

I en fallkontroll studie med 105 patienter med tuberkulos ( tbc ) och 255 könsmatchade kontroller , syntes serum 25 ( OH ) D lägre hos de patienter som led av jämnar tbc jämfört med kontrollpersonerna. Författarna skriver att det finns en betydande brist på D-vitamin hos patienter med tuberkulos jämfört med kontroller. Bristen är mer uttalad hos kvinnor och hos personer med låg BMI.

LÄS MER…

Lykopen kan minska systoliskt blodtryck

2013 december > lördag, december-7-2013

I en metaanalys av studier som undersöker effekter av lykopen vid högt blodtryck, syntes lägre systoliskt blodtryck vid intag av lykopen.  Metaanalysen påvisade sex studier som uppfyllde deras inklusionskriterier, och den sammanslagna analysen fann en signifikant sänkning av det systoliska blodtrycket (medel SBP = -4,953 ) i samband med lykopentillskott. Doser av lykopen över 12 mg / dag påvisade sig vara associerade med signifikanta minskningar av det systoliska blodtrycket, särskilt hos patienter med SBP högre än 120 mm HG eller hos asiater. Inga signifikanta effekter på det diastoliska blodtrycket observerades. 

LÄS MER…

Fiskolja och reumatoid artrit

2013 december > lördag, december-7-2013

I en studie med patienter som haft diagnosen reumatoid artrit i mindre än 12 månader, bedömdes effekt vid supplementering med fiskolja. Försökspersonerna fick antingen hög dos (5,5 g / d) eller låg dos (för maskering) ( 0,4 g / d ) av fiskolja ( EPA + DHA ) och alla patienter fick metotrexat ( MTX ) , sulfasalazin och hydroxyklorokin. Doserna av DMARD (sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel) bestämdes med beaktande av sjukdomsaktivitet och toxicitet.

Författarna fann att de försökspersoner som fick 5,5 g/d fiskolja hade signifikant lägre frekvens av fel vid DMARD-behandling ( HR = 0,28 ojusterad och 0,24 efter justering för olika confounders), och hade en signifikant högre frekvens av ACR remission ( HR = 2,17 ojusterad och 2,09 justerat).

LÄS MER…

Tillskott med coenzym Q10 vid myopati (muskelsvaghet) orsakad av statiner

2013 december > lördag, december-7-2013

I denna översyn analyserades effekterna av coenzym Q10 vid myopati, framkallad genom användning av statiner. Myopati är ett medicinskt symtom som innebär att muskelfibrerna inte fungerar tillfredsställande, och på så vis får patienten muskelsvaget. Resultatet visade på ett signifikant samband mellan statinintag och minskade serumnivåerna av coenzym Q10. Som jag skrivit tidigare, så beror det på att statiner blockerar den enzymatiska funktion som producerar kolesterol i levern. Samma funktion producerar även Q10, varvid komplementering med Q10 är nödvändig vid användning av statiner. 

Resultatet på denna genomgång visade på minskade symptom för myalgi och en förbättring av serum Q10 nivåer efter komplementering. Inga risker befanns vara associerad med coenzym Q10 användning. De doser som användes i försöken varierade mellan 30 till 200 mg/dag. Författarna avslutar och sammanfattar översynen med att Q10-tillskott kan gynna de patienter som lider av statininducerad myopati. De tillägger även att det behövs mer forskning inom området.  

LÄS MER…

Förbättrat humör, bättre kognitiv förmåga och hjärnaktivitet med multivitamin och multimineral med och utan Guarana

2013 december > lördag, december-7-2013

I en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, balanserad crossoverstudie med 20 försökspersoner (medelålder 29 år) påvisades förbättrat humör, bättre kognitiv förmåga samt förbättrad hjärnaktivitet vid tillskott med en multivitamin/mineraltillskott, antingen i kombination med guarana eller utan guarana. Båda grupperna ansåg sig se en förbättring. Bedömningar gjordes 30 minuter efter avslutad behandling.

LÄS MER…

Akupunktur vid behandlinga av insomningssvårigheter

2013 december > lördag, december-7-2013

I en sex -veckors single – blind, randomiserad , placebokontrollerad klinisk studie med 180 patienter som alla led av primär insomni förbättrades symtomen markant vid behandling med akupunktur. Testpersonerna delades in i tre grupper enligt följande: a) verum akupunktur plus placebo , b) estazolam (en muntlig benzodiazepene) plus simulerad akupunktur, c) simulerad akupunktur plus placebo. Med verum menas att man stimulerar meridianpunkterna med nålar och det är också det som anses vara ”genuin” akupunktur. Den andra formen av akupunktur innebär att nålarna inte går genom huden, utan att meridianpunkterna endast stimuleras.

Studien visade att verum akupunktur befanns mycket effektiv för ökad sömnkvalitet, samt även för ökad aktivitet och ork dagtid. Testpersoner med simulerad akupunktur och estazolam hade signifikant sämre resultat. Testpersonerna bedömdes genom Pittsburgh Sleep Quality Index, Epworth Sömnighet Scale. Resultaten tyder på akupunktur kan vara en säker och effektiv behandling vid insomningssvårigheter (primär insomni).
   

LÄS MER…

Testa om du är introvert eller extrovert

2013 december > torsdag, december-5-2013

Att vara introvert kan vara oerhört krävande i dagens samhälle, där allt går på högfart, där vi förväntas vara ständigt uppkopplade och med på alla event, mingel, sociala aktiviteter etc. Att hellre välja att vara hemma och bara vara i sin ensamhet kan lätt upplevas som ett svårt val, innan man väljer sig själv före alla andra.

En introvert människa är ofta överkänslig, och mår inte alls bra över att vara uppkopplad 24/7. Han/hon känner sig snarare stressad och pressad i situationer med mycket folk, sorl och förväntningar på socialt samspel, än glad och uppspelt. Alla mobiler, intryck och människor tar all energi, och enda gången vilan tar sin fulla rätt är i de situationer då han/hon är ensam eller med andra introverta personer. Att hela tiden känna in andra människors energier blir helt enkelt för mycket efter ett tag. Att vistas på en mässa mer än några timmar känns helt uteslutet, medan en dag i naturen är som balsam för själen.

Varför är det då viktigt att veta om man är introvert eller extrovert? Jo, oerhört många av mina patienter har försökt foga sig efter dagens överväldigande samhälle, och har genom det blivit sjuka och utbrända. Deras fina, sensitiva sidor, som är oerhörda styrkor, blir istället deras svaghet och gör dem sjuka. Att lära sig att hålla sin energi för sig själv är inte heller helt lätt, och särskilt då vårt samhälle är mer anpassat till de snabba, extroverta människor som gärna minglar, går på fester och helst vill undvika ensamhet. Och jag tror att många känner igen sig när jag säger att jag, liksom så otroligt många, (tidigare) gjorde allt för att vara en glad, pigg och supertrevlig duktig flicka.. För det är lätt att tro att det är det som samhället älskar och vill ha!

Introvert eller extrovert… Ingen är ju antingen eller, men oftast känner man igen sig i att det ena personlighetsdraget är mer tydligt. Jag är själv introvert, och alla år av anpassning till det sociala livet var oerhört krävande. Jag har alltid reflekterat över att jag kan läsa mellan raderna, känna hur människor mår, och att jag har en oerhört påfrestande och snabb monolog i hjärnan, snarare än utåt. Att jag har lätt för att skriva och älskar den distansen som det ger, medan mässor och sådana aktiviteter gör mig helt färdig. Att jag allt som oftast blir helt tyst i grupp, medan möten one to one känns både befriande och givande. Det är också varit väl känt i min bekantskapskrets att jag går hem från fester, event och krogen strax efter vi kommit, om jag ens orkade följa med. Och är jag väl på middag, jag då behöver jag veta att jag är ledig både innan och efter, så jag hinner andas innan vardagen tar mitt fokus. Istället längtar jag hem, till att pyssla,, lyssna på musik, skriva och bara vara… att gå långa promenader, att vara i skogen, att leva enkelt, att vara kring djur och barn. Och förut, när det blir för mycket… ja då kunde jag gå in på toaletten och låsa in mig, och bara sitta där i evighet för att få vara i min egen energi och i tysthet. Idag förstår jag att det helt enkelt handlade om att det var för mycket stimuli, och att min överkänslighet försökte visa mig att jag behövde mer vila och mer lugn. Att den mentala stressen helt enkelt gör mig sjuk och trött. Och idag är jag tacksam över att jag är jag, och att det är det är de styrkor som tidigare blev mina svagheter, som idag är de starkaste triumkorten i mitt liv.

Och visst kan man tycka att en föreläsare, utbildare och terapeut borde vara extrovert, men liksom mycket annat i livet, så är det snarare en arbetsroll, än ett uttryck för vem jag är. Och min erfarenhet är faktiskt att de flesta människor som väljer att arbeta med vårdande eller terapeutiska roller, snarare är introverta istället för extroverta, och att det är deras sensitivitet som gör att de kan känna av patienten och på så vis få ett väldigt bra resultat. Oavsett, så är båda två lika bra.

Kanske känner du igen dig? Eller så känner du igen en vän, kollega eller familjemedlem. Det viktiga är att både introvert och extrovert är lika fina och viktiga, även om dagens samhälle ofta hyllar det sistnämnda.     

Läs länkarna nedan, och testa om du är introvert eller extrovert, och se Susan Cains fantastiska föreläsning om introverta människors styrkor.

LÄS MER…