Lykopen kan minska systoliskt blodtryck

I en metaanalys av studier som undersöker effekter av lykopen vid högt blodtryck, syntes lägre systoliskt blodtryck vid intag av lykopen.  Metaanalysen påvisade sex studier som uppfyllde deras inklusionskriterier, och den sammanslagna analysen fann en signifikant sänkning av det systoliska blodtrycket (medel SBP = -4,953 ) i samband med lykopentillskott. Doser av lykopen över 12 mg / dag påvisade sig vara associerade med signifikanta minskningar av det systoliska blodtrycket, särskilt hos patienter med SBP högre än 120 mm HG eller hos asiater. Inga signifikanta effekter på det diastoliska blodtrycket observerades. 

Reference: ”Lycopene supplement and blood pressure: an updated meta-analysis of intervention trials,” Li X, Xu J, Nutrients, 2013 Sept 18; 5(9): 3696-712. (Address: School of Public Health, Medical College of Soochow University, Suzhou 215123, China. E-mail: lixinli@suda.edu.cn ). 

Läs mer om kost och hälsa:

www.rawfood-kost.se
www.vegetarisk.info
www.kostkoll.se
www.kosttipset.se
www.vitaminochmineral.se
www.kosttillskott-guiden.net
www.naturmedicin-guiden.se
www.kolhydrater.org
www.gravidkost.se
www.piggabarn.se
www.friskabarn.se
www.receptkoll.se
www.ekologiskaval.se
www.detoxa.nu
www.detox-guiden.se
www.skoldkorteln.info
www.allergi.biz
www.astma-guiden.se
www.kemikalier.eu