Forskning om kolloidalt silver lyfts i vetenskapsradion!

2010 september > torsdag, september-30-2010

Imorgon kommer Vetenskapsradions Veckomagasin i P1 att lyfta den allt mer infekterade frågan kring kolloidalt silver. Programmet sänds kl 13.20 och du som läsare och åhörare, har då möjlighet att kontakta redaktionen och berätta om dina erfarenheter av kolloidalt silver.

Kolloidalt silver omdebatteras här i sverige, samtidigt som allt fler amerikanska läkemedelsföretag använder silver i sina nya läkemedel. Tex, så ingår kolloidalt silver i en ny medicin mot ulcerös colit.

Läs mer om kolloidalt silver och relevant forskning:Kolloidalt silver

Läs om experternas kommentarer om silver: Experter om kolloidalt silver 

Kolloidalt silver och multiresistenta bakterier: MRSA-bakterier 

LÄS MER…

Nanomaterial och nanoteknik kräver mer vetenskapliga studier, för säker användning!

2010 september > onsdag, september-29-2010

En brist på rimliga vetenskapliga bevis innebär att inga generella slutsatser för närvarande kan dras om säkerheten i livsmedels-och förpackningsindustrin från nanomaterial, detta enligt Hong Kongs centrum för livsmedelssäkerhet (CFS).

De tillade att mer allmän forskning inom området är avgörande för att öka industrins ansvar eftersom det för närvarande inte är möjligt att kontrollera de påståenden som finns gällande förekomsten av NMS i livsmedel.

Nanoteknik handlar om strukturell storlek på mellan ca 1 och 100 nanometer i minst en dimension, sade de och de konstaterade också att det inte finns någon internationellt vedertagen definition.

CFS-markerade förpackningar är den största spridningen av tekniken om man ser til livsmedelssektorn. Ett exempel är framförallt de nano-förstärkta PET-flaskor som tex används till öl, och som innebär flaskor med nanolera och polypropylen eller exempelvis matbehållare med nano-silver för antimikrobiellt skydd.

LÄS MER…

Långsiktigt intag av multivitaminer kan minska risk för hjärtinfarkt hos kvinnor!

2010 september > tisdag, september-28-2010

Nya studier visar att multivitaminer kan minska riskerna för hjärtinfarkt hos kvinnor, detta enligt en ny studie från institutet för miljömedicin på Karolinska Institutet, Stockholm,.

Studien är en prospektiv, populationsbaserad studie, baserad på data från 31.671 kvinnor utan hjärt- och kärlproblematik och på 2.262 kvinnor med tidigare hjärt- och kärlproblem (CVD = Cardio Vascular Diseases). Kvinnorna i studien var mellan 49 och 83 år gamla.

Intag av daglig multvitamin visade på en minskad risk för hjärtinfarkt, främst vid långvarig användning bland kvinnor utan hjärtkärlsjukdom.

”Multivitamin use and the risk of myocardial infarction: a population-based cohort of Swedish women,” Rautiainen S, Akesson A, et al, Am J Clin Nutr, 2010 Sept 22; [Epub ahead of print]. (Address: Divisions of Nutritional Epidemiology and Biochemical Toxicology, Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden).

LÄS MER…

Ny studie: Förekomst av celiaki blir allt vanligare hos äldre!

2010 september > tisdag, september-28-2010

Förekomsten av celiaki har fördubblats under de senaste 15 åren och har sedan 1974 och har blivit allt vanligare hos äldre. Detta visar ny forskning från University of Maryland Centrum för Celiac Research.

Celiaki är en autoimmun sjukdom som utlöses av gluten, som är ett protein som finns i vete, korn, råg och spält. Gliadin i gluten kan också luckra upp tarmslemhinnan och göra dem porös, vilket kan resultera i läckande tarm (Leaky Gut Syndrome).

Mängden och kvaliteten av intagen gluten är också intressant, samt hur vetet är jäst, om det kommer tillsammans med jäst eller surdeg, eller annan jäsningsform. Även tarmens tarmens bakterieflora och dess förändringar över tid, tarminfektioner och stressfaktorer är i största grad inverkande, både vid intolerans och vid nedsatt immunsystem. Idag mäts oftast IgE, medan IgA är en allt vanligare slemhinnereaktion som kan övergå i en IgG-reaktion. Denna reaktion uppstår då inte som en allergisk reaktion som vid IgE-reaktioner, utan som en intolerans som kommer smygande.

Källa: Annals of Medicine
Publicerad online ahead of print
”Natural history av celiaki autoimmunitet i USA kohort följt sedan 1974”
Authors: Carlo Catassi, Debby Kryszak, Bushra Bhatti, Craig Sturgeon, Kathy Helzlsouer, Sandra L. Clipp, Daniel Gelfond, Elaine Puppa, Anthony Sferruzza and Alessio Fasano.

LÄS MER…

Nanobeläggningar kan öka effektiviteten hos plattvärmeväxlare!

2010 september > tisdag, september-28-2010

Tillämpningen av nanokompositer blir allt vanligare i packningsförsedda plattvärmeväxlare och ny forskning visar att dessa kan minska rengöringstiden av utrustningen med upp till 80 procent.

Studien har genomförts av University of Bremen och fann att värmeväxlarnas ytor behandlas med beläggning och därmed tar låg ytenergi – vilket ger låg vätbarhet. Detta leder i sin tur till större motståndskraft mot ansamling av olja och vatten, sk hydrofoba och oljeavstötande effekter i utrustningen. Studien publicerades nyligen i tidskriften Food and Bioproducts Processing.

Nanobeläggningar minskar ytenergi på metallen och därför ökas den operativa effektiviteten i systemet.

Reduction of Milk Fouling Inside Gasketed Plate Heat Exchanger Using Nano-Coatings by A. Bani Kananeh, E. Scharnbeck, U.D. K¨uck, N. R¨abiger published in the Food and Bioproducts Processing. DOI: doi:10.1016/j.fbp.2010.09.010

LÄS MER…

BP förvärrar för naturen, genom att spraya det supergiftiga Corexit 9500 över de områden som är oljedrabbade!

2010 september > lördag, september-25-2010

Klipp om det supertoxiska lösningsmedlet Corexit 9500 som  BP sprayar över alla områden med olja, vilket är en katastrof för djuren, naturen och människorna… Corexit 9500 är 4 gånger giftigare än själva oljan och äter sig till och genom båtar in the gulf… !

Se filmklipp om Corexit 9500 och BP: Corexit 9500

LÄS MER…

5 dagar med vegetarisk kost kan minska antibiotikahalter och giftiga kemikalier!

2010 september > fredag, september-24-2010

Fem dagar på vegetarisk kost kan minska halterna av antibiotika och giftiga kemikalier i människokroppen, visar ny forskning. Forskarna rekryterade 25 personer som fick bo i ett buddhistiskt tempel i fem dagar, och de fick leva på samma sätt som munkarna.

Forskarna tog urinprov från alla deltagare både 48 timmar före och omedelbart efter de fem dagarna. Urinen testades för antibiotika samt sex kemikalier som produceras av kroppen vid fördelningen av ftalater.

Källa:
Levels of toxic chemicals in the body plummet after five days eating nothing but plants

LÄS MER…

Honungspulver kan förbättra bakegenskaper! pulver kan bevisar booster hållbarhet i bröd,

2010 september > fredag, september-24-2010

En ny studie publicerades nyligen i tidskriften Food Research International, och visar att honungspulver som tillsätts med 5 till 10 procent förbättrade bakegenskaper i brödet, smakförsämringar och gav ökad hållbarhet.

Fruktosen i honungspulvret tenderar till att absorbera mer fukt än socker, vilket ger högre inlagring av fukt som i sin tur ger bättre smak och hållbarhet.

Source: Food Research International
Published online ahead of print: doi:10.1016/j.foodres.2010.08.002
Title: Effect of honey powder on dough rheology and bread quality
Authors: Q Tong et al

LÄS MER…

Stärkelse av kassava, majs, potatis eller ris kan förbättra glutenfritt sorghumbröd!

2010 september > fredag, september-24-2010

Tillägget av stärkelse till sorghumdeg skulle kunna förbättra negativa egenskaper som idag finns hos det glutenfria sorghumbrödet, detta enligt forskare.  

Sorghum är en av världens äldsta råvaror, och de är helt glutenfria. Forskningen använde sig av 4 sorters stärkelse som tillsattes det glutenfria sorghumbrödet och tillsatte kassava, majs, potatis eller risstärkelse, för att se deras inverkan på brödet.

Source: LWT – Food Science and Technology
Published online ahead of print, doi: 10.1016/j.lwt.2010.09.006
“Modification of gluten-free sorghum batter and bread using maize, potato, cassava or rice starch”
Authors: C. Onyango, C. Mutungi, G. Unbehend, M.G. Lindhauer

LÄS MER…

Bambusalt kan fungera som natrium ersättare, visar nya studier!

2010 september > fredag, september-24-2010

Bambusalter kan förbättra de kemiska och sensoriska egenskaperna hos kötthaltiga produkter, vilket gör att man kan minska natriumhalterna. Idag används kaliumklorid men det har påverkan på njurarna och kan ge njursvikt om det vill sig illa. Det påstås dock att kaliumkloriden kan minska blodtrycket, vilket kanske stämmer.

Den nya studien publicerades nyligen i Meat Science och visade att bambusalterna ger bättre fysiska, kemiska och sensoriska egenskaper till köttet, jämfört med just kaliumklorids. Bambusalter framställs genom att man utvinner havssalt från tjocka bambustubbar. tillsammans med tallved,

Source: Meat Science
Volume 86, Issue 4, Pages 960-965, doi: 10.1016/j.meatsci.2010.08.001
“Effect of bamboo salt on the physicochemical properties of meat emulsion systems”
Authors: H.Y. Kim, E.S. Lee, J.Y. Jeong, J.H. Choi, Y.S. Choi, D.J. Han, M.A. Lee, S.Y. Kim, C.J. Kim

LÄS MER…

Isoflavoner kan mildra fetmarelaterade inflammationer!

2010 september > fredag, september-24-2010

Ny forskning visar att isoflavoner kan minska kroniska inflammationer och insulinresistens i fettcellerna. Studien publicerades nyligen i Food Chemistry och visar att isoflavoner från soja kan minska den kroniska inflammation och insulinresistens som förknippas med fetma, detta genom att isoflavonerna blockerar viktiga pro-inflammatoriska signaler från immuncellerna i fettvävnaden.

Source: Food Chemistry
Published online ahead of print, doi: 10.1016/j.foodchem.2010.09.042
“Isoflavones reduce inflammation in 3T3-L1 adipocytes”
Authors: M. Pinent, A.E. Espinel, M.A. Delgado, I. Baiges, C. Bladé, L. Arola

LÄS MER…

Vitamin C kan förbättra humöret, visar ny studie!

2010 september > fredag, september-24-2010

Kosttillskott med vitamin C skulle kunna förbättra känslomässiga tillstånd hos inneliggande patienter, detta enligt ny forskning.

Studien publicerades i tidskriften Nutrition, och visade att ökade nivåer C-vitamin som gavs till akut inlagda patienter gav dem bättre humör med 34 procent. Den positiva förbättringen förklarades med att patienterna hade lidit av stora näringsbrister.

Brister i C-vitaminintaget kallas för hypovitaminosis C men hos akut inlagda patienter kan inflammationer styra om de vitaminer som finns bort från viktiga vävnader och immunceller. På så sätt märker man inte av näringsbristerna.

Source: Nutrition
Published online ahead of print, doi: 10.1016/j.nut.2010.05.016
“Vitamin C provision improves mood in acutely hospitalized patients”
Authors: M. Zhang, L. Robitaille, S. Eintracht, L. J Hoffer

LÄS MER…

Instabila antioxidanter kan ge minskade akrylamidmängder!

2010 september > fredag, september-24-2010

Oxidation från instabila antioxidanter kan ta bort akrylamider som kommer från hög temperaturer vid bearbetning av livsmedel, detta enligt ny forskning.

Studien publiceras nyligen i Journal of Hazardous Materials, och visar att de fria radikaler som bildas (kinoner eller karbonylföreningar) från oxiderade antioxidanter kan förstöra akrylamid och således minska akrylamidmängderna.

Akrylamid är ett känt nervgift som misstänks vara cancerframkallande. Akrylamid produceras från en värmereaktion mellan socker och aminosyran aspargin.

Source: Journal of Hazardous Materials
Volume 182, Issues 1-3, Pages 863-868, doi: 10.1016/j.jhazmat.2010.06.124
“Effect of antioxidants on elimination and formation of acrylamide in model reaction systems”
Authors: S. Ou, J. Shi, C. Huang, G. Zhang, J. Teng, Y. Jiang, B. Yang

LÄS MER…

Lykopenrik tomatpuré kan hjälpa huden mot UV-strålning!

2010 september > fredag, september-24-2010

Daglig konsumtion av en lykopenrik tomatpuré kan minska rodnaderna som uppstår i huden efter exponering för UV-ljus, detta enligt en ny studie om lykopenets positiva inverkan på huden. Tomatpurén konstaterades också att minska skador på mitokondriernas DNA. Studien publiceras nyligen i British Journal of Dermatology och genomfördes av forskare från University of Manchester, Salford Royal NHS Foundation Trust och Newcastle University.

Source: British Journal of Dermatology
Published online ahead of print, doi: 10.1111/j.1365-2133.2010.10057.x
“Tomato paste rich in lycopene protects against cutaneous photodamage in humans in vivo
Authors: M. Rizwan, I. Rodriguez-Blanco, A. Harbottle, M.A. Birch-Machin, R.E.B. Watson and L.E. Rhodes

LÄS MER…

1 2 6
82 st på 6 sidor
FörstaSista