Långsiktigt intag av multivitaminer kan minska risk för hjärtinfarkt hos kvinnor!

Nya studier visar att multivitaminer kan minska riskerna för hjärtinfarkt hos kvinnor, detta enligt en ny studie från institutet för miljömedicin på Karolinska Institutet, Stockholm,.

Studien är en prospektiv, populationsbaserad studie, baserad på data från 31.671 kvinnor utan hjärt- och kärlproblematik och på 2.262 kvinnor med tidigare hjärt- och kärlproblem (CVD = Cardio Vascular Diseases). Kvinnorna i studien var mellan 49 och 83 år gamla.


Intag av daglig multvitamin visade på en minskad risk för hjärtinfarkt, främst vid långvarig användning bland kvinnor utan hjärtkärlsjukdom.


”Multivitamin use and the risk of myocardial infarction: a population-based cohort of Swedish women,” Rautiainen S, Akesson A, et al, Am J Clin Nutr, 2010 Sept 22; [Epub ahead of print]. (Address: Divisions of Nutritional Epidemiology and Biochemical Toxicology, Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden).

Källa: Vitasearch