Fertilitetstest vid infertilitet och önskan om graviditet – mätning i saliv och blodprov

2022 juli > torsdag, juli-28-2022

Önskar du bli gravid och behöver undersöka varför det inte tar sig, eller varför du har återkommande missfall? Vid misstanke om hormonell obalans, så är det viktigt att undersöka varför du inte blir gravid och vad som är i obalans. Vi har många patienter som önskar bli gravida och vi har fina resultat.

Det man först och främst behöver mäta är könshormoner, vilket är viktigt eftersom många kvinnor som har svårt att bli gravida saknar normala nivåer av progesteron. Progesteron blir vanligtvis lågt efter lång tids stress eftersom progesteron är förstadie till kroppens stresshormon kortisol. Det är även viktigt med korrekta nivåer av östrogen (östradiol i detta fallet) för att ha normal och regelbunden ägglossning eftersom östrogen bygger upp ägget och livmoderslemhinnan. Progesteron och östrogen minskar med åldern och om du redan har låga värden när din egen produktion börjar gå ner, så kan det blir problem att bli gravid. För att undersöka orsaken vidare så mäter man även kortisol i salivprov, eftersom kortisol är viktigt för att ha normala nivåer av progesteron och även andra könshormoner och DHEA.

I vår fertilitetstest inkluderas även markörer som SHBG, testosteron, DS, FT4, antikroppar mot sköldkörtelhormoner och FSH. Om du redan har mätt markörer som FSH m.m. inom vården, så kan du beställa mätning av könshormoner och kortisol i ett labrixtest där vi mäter kortisolkurva, DHEA, testosteron, E2, E2 och E3 samt progesteron i ett labrixtest. Dessa markörer är mycket bra och viktiga vid önskan om att bli gravid.

Även mannen har god hjälp av att mäta hormoner inför en graviditet. Mannens testosteron och DHEA är mycket viktiga för mannens fertilitet, och även hos en man kan hög stress (kortisolfrisättning) minska fertiliteten. En man kan även ha god hjälp av att mäta zink och andra mineraler i en urinmineralanalys, medan kvinnan kan ha god hjälp att undersöka E-vitamin och D-vitamin i ett test med fettlösliga vitaminer. Även Q10 är viktigt eftersom Q10 är viktigt för celldelningen. Om kvinnan sedan blir gravid så är det av stort intresse att veta om K-vitamin ligger bra eller ej, särskilt om man inte vill ge K-vitaminsprut efter förlossningen utan istället väljer att ge k-vitamin oralt eller invänta att k-vitamin börjar bildas i tarmen hos bebisen när amningen kommit igång.

Om du är äldre när du tar kontakt med oss, så brukar vi alltid börja med att mäta hormoner och balansera upp dina hormoner. Vi använder i vissa fall örter, samt olika naturläkemedel för att återfå balans och dessa slutar du med direkt när du blir gravid.

För bokning av en konsultation och / eller provtagning ber vi dig att kontakta oss på tidsbokning@zarahssida.se

Föreläsning med Zarah Öberg och Nilla på Nillas Kitchen

2022 juli > torsdag, juli-28-2022

Nu kan du köpa Zarah och Nillas fantastiska föreläsning om hormoner och signalsubstanser. Du kan titta när du vill och hur många gånger du vill. Under föreläsningen ställs många intressanta frågor och Zarah och Nilla diskuterar varför kost och livsstil är viktigt för hormonell balans.

Du som bokar föreläsningen erhåller även en förenklad kostplan från Nilla och ett dokument med tips för hormonell balans från Zarah. Du kommer även att få förtur till kommande föreläsningar, där vi planerar uppföljande föreläsningar med frågestund.

Läs mer och boka föreläsningen via Nillas hemsida: Inspelad föreläsning om hormoner & signalsubstanser – Nilla’s Kitchen (nillaskitchen.com)

Föreläsningar med Zarah Öberg

2022 juli > torsdag, juli-28-2022

Under hösten 2022 kommer vi att anordna flera föreläsningar och kurser med Zarah Öberg. Dessa kurser går bra att anmäla sig till som terapeut eller som intresserad patient. Merparten av våra föreläsningar sker via zoom. Om du vill anordna en egen kurs eller föreläsning, så brukar minsta antalet deltagare ligga på 10 deltagare. Du samlar då ihop 10 intressenter, informerar om ämne och frågor som önskas, och sedan bokar vi en tid via zoom.

Anmäl ditt intresse till tidsbokning@zarahssida.se

Mätning av mineraler i urinprov istället för hårmineralanalys

2022 juli > torsdag, juli-28-2022

Många terapeuter tillhandahåller hårmineralanalyser, men vi mäter i princip uteslutande i urinprov numera. Detta av flera anledningar. Det ena är att en patient med hormonell obalans eller näringsbrister med stor sannolikhet har ett hår som växer långsammare än normalt vilket ger ackumulerade nivåer av både mineraler och tungmetaller. Den andra orsaken är att håret växer olika från säsong till säsong. Detta har vi funderar mycket på, och har därför valt att sluta mäta i hårmineralanalys.

Det som är fördelen med urin är att det på så vis är mer tillförlitligt. Det är också enklare för en patient att utföra, då det kan vara mycket svårt att klippa håret på det sätt som står angivet i anvisningarna för en hårmineralanalys. En annan intressant faktor är att man då inte heller behöver klippa av sitt hår, och det är många som uppskattar. Vid hormonell obalans har patienten ofta besvär med håravfall och vill ogärna klippa av en stor mängd hår från huvudet. Man bör inte heller mäta en hårmineralanalys med könshår eller kroppsår eftersom dessa hårpartier växer långsammare och ger mer ackumulerade värden. Detta innebär att en person med väldigt lite hår, eller med alopecia istället kan mäta mineraler på ett bra sätt i urinprov.

I mätning av mineraler i urinprov mäter man dessutom jod och bor, som inte mäts i en hårmineralanalys. Bor är viktigt vid hormonell obalans, och hjälper även kalcium i benstommen. Bor är således viktigt att mäta både vid hormonell obalans, men även vid benskörhet. Jod är viktigt för att ha korrekt produktion av sköldkörtelhormoner, och är också en viktig mineral att mäta.

Om du önskar provtagning eller boka tid för rådgivning, så ber vi dig att maila på tidsbokning@zarahssida.se

Sköldkörtelsjukdom – Sämre upptag av jod och selen vid högt arsenik

2022 juli > torsdag, juli-28-2022

Många av våra patienter med sköldkörtelbesvär mäter olika markörer för sköldkörteln. Till detta kan man såklart räkna vanliga markörer som mäts inom vården såsom fritt T4, T3, TSH och antikroppar. Vi mäter även ur andra vinklar med exempelvis totalt T4, och litium och bromin som störa sköldkörteln. Vi mäter även arsenik, kadmium och kvicksilver som är antagonister till jod och selen, samt även jod, långtidsmätning av jod (thyroglobulin) samt mätning av selen och kreatinin.

Många av våra patienter som har besvär med sköldkörteln kan påverkas av lågt kortisol, vilket innebär att man efter en utmattning har svårt att bilda kortisol och därför inte kan bilda energi korrekt. Kortisol bildas av kroppens binjurar, och när binjurarna blir trötta så fungerar produktionen av kortisol sämre. Kortisol behövs för att bilda energi i cellerna, och ett lågt värde bidrar således till att man inte kan bilda energi på ett korrekt sätt vilket även påverkar sköldkörteln. Det är därför man ofta får besvär med sköldkörteln i samband eller efter en utmattning. Det är vanligt att sköldkörtelsjukdom hör samman med stress, och så är fallet med denna koppling till binjurarna.

En annan vanlig orsak är att arsenik eller kvicksilver ligger högt, vilket hämmar upptaget av jod och selen. Jod och selen är antagonister till kvicksilver, kadmium och arsenik vilket innebär att om du har bra värden på jod och selen så kommer du inte att ta upp dessa tungmetaller i hög utrsträckning. Om du däremot har låga värden på selen och jod, så fungerar du som en svamp och drar upp tungmetaller mycket lättare. När du väl har tungmetaller så fungerar de som antagonister till mineraler, vilket innebär att höga tungmetaller i kroppens vävnader hämmar upptaget av viktiga mineraler. Det mest vanliga som vi ser är att arsenik ligger högt, vilket skapar problem med upptaget av jod och selen.

För att få ett större grepp om varför sköldkörteln har problem, så behöver man undersöka dessa markörer vidare, och se över kroppens kortisolproduktion och könshormoner. I detta fall bör man alltid mäta hormoner i salivprov, då detta är det mest tillförlitliga sättet att mäta könshormoner, kortisol och melatonin. Man bör även mäta sköldkörtelmarkörer djupare än inom vården, och se över alla de parametrar som anges ovan. Utifrån detta så brukar man se var problemet ligger.

Andra möjliga orsaker till sköldkörtelsjukdom är såklart även att det kan finnas brist på aminosyran tyrosin. Tyrosin och jod är de byggstenar som bildar sköldkörtelhormoner, genom att 1 tyrosin binder till 1 jod och bildar en T1. T1 slår sedan sig samman med en till T1 och bildar en T2. En T2 slår sig sedan samman med en annan T2 och bildar T4. T4 är det overksamma hormon som sedan behöver konverteras med hjälp av selen till T3 genom att släppa 1 jod. Detta innebär att man behöver ha god aminosyrastatus för att ha god produktion av sköldkörtelhormoner. Tyrosin är även viktig för andra områden, som exempelvis förstadie till dopamincykeln där kroppen bildar dopamin, noradrenalin och adrenalin från aminosyrorna fenyalanin och tyrosin (via l-dopa).

Om du önskar hjälp med att mäta djupare kring dina sköldkörtelbesvär, så hjälper vi dig gärna. Det är också viktigt att se över tidigare provtagningar, så vården ofta säger att värden ser bra ut när de kan ligga långt ifrån optimala värden. Detta är viktigt, eftersom ett värde kan påvisa ett problem även om det ligger inom referens. Det man bör utgå ifrån är optimala värden, inte referensvärden. Iallafall i detta fallet.

För kontakt och bokning ber vi dig att maila oss på tidsbokning@zarahssida.se

Boka konsultation / tid med Zarah Öberg

2022 juli > torsdag, juli-28-2022

Det är många som mailar oss med önskan om att få hjälp med sin hälsa och kroppsliga besvär. I detta inlägg berättar vi hur en patientkontakt vanligtvis ser ut.

Kontakt med oss sker vanligtvis via tidsbokning@zarahssida.se eller någon av våra hemsidor. Vi uppskattar kontakt via mail istället för telefon, då vi är upptagna i samtal stora delar av dagarna. Det går dock bra att boka via sms om du inte har möjlighet att maila till oss. Vid din första kontakt, så är vi tacksamma om du håller ditt ärende relativt kort eftersom vi får väldigt många mail under en dag.

Vi svarar alltid inom 24 timmar, och vanligtvis inom 1-2 timmar. Om du inte har fått svar inom 24 timmar, så maila oss gärna igen eller kika i din skräppost så att vårt svar inte har hamnat fel. Ibland hamnar det i skräpposten och då hittar du vårt svar där :)

Hos oss börjar man med en första konsultation, där vi går igenom din sjukdomshistorik och ser vad som är lämpligt framåt. När du bokar din konsultation, så mailar vi olika förslag på tider och vi kommer överens om en tid som passar för oss båda. Du kommer sedan att få ett mail med vår GDPR-policy som alla våra patienter godkänner innan samtalet. Det handlar om hur vi hanterar dina personuppgifter i och med att vi för journal under samtalet.

Merparten av våra konsultationer sker via telefon, då vi har patienter i hela världen. Det fungerar väldigt bra och brukar bli både givande och fina samtal. Du kan således bo var du vill i världen, och om du är utanför Sveriges gränser så erbjuder vi Zoom eller Skype för samtal. Under en första konsultation så går vi igenom hur dina besvär har yttrat sig genom åren, om du har använt dig av läkemedel, haft annan kontakt med terapeut och vilka besvär som visar sig i dagsläget. Vi går även igenom enklare provtagningar som du har gjort sedan tidigare, såsom sköldkörteltester från vårdcentralen eller liknande.

Under samtalet brukar vi prata lite om hur du äter, lever, sover, om du stressar och allt annat som kan tänkas påverka din problematik. Under samtalet skriver Zarah journal och ställer mycket följdfrågor, och i slutet av samtalet brukar hon ge sin input och sina tankar om hur man kan gå vidare. Du förbereder dig inför samtalet genom att skriva upp stolpar med dina viktiga händelser. Notera gärna ned om du har eventuella frågor som känns viktiga för dig.

När samtalet är slut efter 60 minuter, så brukar Zarah skicka ett förslag på hur ni kan fortsätta samarbeta för att förbättra din hälsa och minska dina besvär. Det kan vara enklare råd i form av livsstilsförändringar, örter eller naturläkemedel och i många fall brukar rekommendationen vidare provtagning. Proverna hos oss är privata och tas antingen hemma, eller hos vårdcentralen med remiss.

De prover som är mest vanliga hos oss är mätning av hormoner i salivprov (labrixtest), mätning av signalsubstanser i urin (labrixtest), urinmineralanalys, födoämnestester, mikrobiomtester (mätning av tarmfloran), mätning av fettlösliga vitaminer, test på aminosyror, olika tester för att undersöka leverns avgiftning, candida och tarmtester och mycket mer. Vårt favorittest är nog aminosyratestet och testerna för hormoner och signalsubstanser. Dessa, tillsammans med mikrobiomtestet är fantastiska redskap för människor med hormonella besvär och besvär med ångest, oro, depression, sömnbesvär, ADD, ADHD m.m.

Efter att du har mottagit Zarahs förslag, så kan du själv välja om du vill gå vidare med provtagning för att veta exakt vad som är tokigt. Eller så väljer du generella rekommendationer som inte är lika specifika. Vi älskar provtagningar, då dessa visar exakt var problemet ligger, och exakt vad man kan göra för att åtgärda de obalanser som finns. Därav att det bästa alltid är att mäta ordentligt för att få en personligt anpassad rekommendation istället för generella rekommendationer. Många av våra patienter har redan provat det mesta när de kommer till oss, och det är därför mycket viktigt att se över problemet djupare. Det är dock viktigt för oss att alltid ha de hälsotester som är mest seriösa och som kommer från seriösa labb. Om du är osäker kring detta, så har vi flera filmer i ämnet under kategorin föreläsningar. Notera att den sidan är proppad med föreläsningar med Zarah så den kan ta lite extra tid att ladda.

Om du bestämmer dig för att ta prover hos oss, så skickas prover hem till dig och tas hemma enligt anvisning. Du kan bo var du vill i Världen. Vi använder oss av kända fraktbolag, så det är inget problem om du bor utanför Sverige eller långt ut på landet. Testerna skickas sedan till labbet, och tar lite olika tid för svar. Ett hormontest eller test på signalsubstanser brukar ta 1-2 veckor för provsvar, lite beroende på om du behöver ta hänsyn till den fertila kvinnans cykel. De flesta provsvar ligger däromkring, förutom mikrobiomtestet som tar lite längre tid eftersom vi mäter med tillförlitlig DNA-teknik.

När provsvaren kommer åter, så går Zarah igenom dem och skriver ner vad provsvaren betyder utifrån dina besvär. Du kommer även att få en mycket gedigen och utförlig rekommendation med exakta förklaringar om vad som behövs för att åtgärda de obalanser som vi finner i provsvaren. Alla våra provsvar skickas skriftligt och säkert med hänsyn till GDPR, och du har sedan möjlighet att ställa följdfrågor under 1 veckas tid. Vi stämmer då av hur lång tid du bör behandla, om vi bör följa upp och isåfall hur, samt om det är något mer som är viktigt för din fortsatta resa.

Detta är i korta drag hur en bokning ser ut hos oss. Vi ÄLSKAR att leta orsaker och jobbar (helst) inte med symtomlindring. Vi kommer alltid att göra vårt yttersta för att finna orsaken till dina besvär för att på så vis bidra till ett långsiktigt resultat. Vi läser gärna av provsvar från sjukvården eller provsvar från privata aktörer, men för denna typ av genomgång behöver du alltid boka tid. Vi ger ingen rådgivning eller genomgång av provsvar utan bokad tid. Vi ger även gärna second opinion om du känner dig osäker på rekommendationer eller provsvar som du har fått från annan vårdkontakt.

Vi är mycket noga med GDPR, att välja de allra bästa labb i världen och vi är oerhört engagerade i de patienter som väljer oss som väg framåt. Om du har frågor eller önskar hjälp, så är du varmt välkomna att maila oss på tidsbokning@zarahssida.se

Osprey Farm – Sommarens underbaraste smultronställe

2022 juli > torsdag, juli-28-2022

Det finns många smultronställen såhär i sommartid, och vi gillar att äta ekologiskt, naturligt och från naturens egna kök. För dig som inte redan har besökt Osprey Farm och Studio så kommer ett hett tips. Osprey är en helt fantastisk liten gård, cirka 1 mil från Strängnäs. Gården erbjuder stora, härliga odlingar, örtvandringar, kurser med salvor, biodling och mycket mer. Under ditt besök kan du äta en naturlig och vegansk lunch, ta en ekologisk fika, äta glass från Grinda Gårdsglass, köpa grönsakspåsar på Osprey Farmers market, inspireras av fantastiskt keramik och medverka på en örtvandring med vår vän Lisen Sundgren. I trädgården finns rundvandring med trädgårdsmästaren och i köket står Stefan från oss :)

Väl värt ett besök med andra ord :) Kika in på deras hemsida: OSPREY SWEDEN FARM & STUDIO

Mät hormoner med labrixtest

2022 juli > torsdag, juli-28-2022

Vi använder labrixtester sedan många år, och är otroligt förtjusta i den typen av mätning. Ett labrixtest mäter i salivprov och innebär att man samlar saliv vid 4 tillfällen under dygnet för att få en dygnskurva på kortisol. Vi har även ett relativt nytt test som mäter metaboliter från hormoner, vilket mäts i urinprov. Dessa två är en fin kombination att mäta vid misstanke om hormonell obalans och hormonella besvär.

Önskar du rådgivning eller provtagning, så maila oss på tidsbokning@zarahssida.se

Kardiologiskt provtagning med kolesterol och insulin

2022 juli > torsdag, juli-28-2022

Vårt kardiologi-test är mycket uppskattat och mäter markörer som VLDL, LDL, HDL, insulin, HbA1c, TG och totalt kolesterol. Detta test kan passa bra för att få en helhet för hur hjärta och kärl fungerar, och det kan också passa bra för dig som har hormonella besvär eftersom kolesterol bildas från kolesterol.

För att boka rådgivning eller provtagning, maila oss på tidsbokning@zarahssida.se

Mätning av fettlösliga vitaminer och Q10

2022 juli > torsdag, juli-28-2022

Nu i sommar har vi lanserat ett nytt test med mätning i serumblod, där vi mäter fettlösliga vitaminer och Q10. För mätning av A-vitamin mäts markörer som retinol och betakaroten. För mätning av E-vitaminer mäts markörer som alpha-tokoferol och gamma-tokoferol. Andra markörer är D2, D3 och totalt D-vitamin, samt mätning av K-vitamin och Coenzym Q10. Provtagning sker med remiss till vårdcentral.

För bokning av rådgivning eller provtagning, maila oss på tidsbokning@zarahssida.se

Alkohol i kombucha vs fruktjuice

2022 juli > tisdag, juli-12-2022

Många har tankar om alkohol i kombucha men det är viktigt att komma ihåg att det finns små mängder alkohol i tex apelsinjuice också.

Allt som innehåller socker bildar alkohol till liten del. De flesta livsmedel som vi äter dagligen innehåller en liten mängd alkohol såsom filmjölk, sylter, juice. Jästa livsmedel såsom bröd med jäst innehåller också liten mängd alkohol. Alkoholhalten i dessa är dock mycket låg. Om man då jämför med läsk och juice så är sannolikt läsk eller fruktsocker värre för levern.

Det är också viktigt att komma ihåg att om det hade varit avsevärda mängder alkohol i kombucha så hade det varit tvunget att anges på flaskan. För att det ska vara adekvata nivåer av alkohol i kombucha så måste den överjäsa.

Detsamma ser man i bröd, där jäst bryter ner stärkelse/socker till koldioxid och alkohol (etanol). Koldioxiden bildar små gasbubblor, vilket gör att degen jäser och blir luftig. den lilla mängd alkohol som bildas av jästen finfördelas och hålls kvar i degen under jäsningen och försvinner under gräddning.