Mät hormoner med labrixtest

Vi använder labrixtester sedan många år, och är otroligt förtjusta i den typen av mätning. Ett labrixtest mäter i salivprov och innebär att man samlar saliv vid 4 tillfällen under dygnet för att få en dygnskurva på kortisol. Vi har även ett relativt nytt test som mäter metaboliter från hormoner, vilket mäts i urinprov. Dessa två är en fin kombination att mäta vid misstanke om hormonell obalans och hormonella besvär.

Önskar du rådgivning eller provtagning, så maila oss på tidsbokning@zarahssida.se