Mätning av mineraler i urinprov istället för hårmineralanalys

Många terapeuter tillhandahåller hårmineralanalyser, men vi mäter i princip uteslutande i urinprov numera. Detta av flera anledningar. Det ena är att en patient med hormonell obalans eller näringsbrister med stor sannolikhet har ett hår som växer långsammare än normalt vilket ger ackumulerade nivåer av både mineraler och tungmetaller. Den andra orsaken är att håret växer olika från säsong till säsong. Detta har vi funderar mycket på, och har därför valt att sluta mäta i hårmineralanalys.

Det som är fördelen med urin är att det på så vis är mer tillförlitligt. Det är också enklare för en patient att utföra, då det kan vara mycket svårt att klippa håret på det sätt som står angivet i anvisningarna för en hårmineralanalys. En annan intressant faktor är att man då inte heller behöver klippa av sitt hår, och det är många som uppskattar. Vid hormonell obalans har patienten ofta besvär med håravfall och vill ogärna klippa av en stor mängd hår från huvudet. Man bör inte heller mäta en hårmineralanalys med könshår eller kroppsår eftersom dessa hårpartier växer långsammare och ger mer ackumulerade värden. Detta innebär att en person med väldigt lite hår, eller med alopecia istället kan mäta mineraler på ett bra sätt i urinprov.

I mätning av mineraler i urinprov mäter man dessutom jod och bor, som inte mäts i en hårmineralanalys. Bor är viktigt vid hormonell obalans, och hjälper även kalcium i benstommen. Bor är således viktigt att mäta både vid hormonell obalans, men även vid benskörhet. Jod är viktigt för att ha korrekt produktion av sköldkörtelhormoner, och är också en viktig mineral att mäta.

Om du önskar provtagning eller boka tid för rådgivning, så ber vi dig att maila på tidsbokning@zarahssida.se