Mätning av fettlösliga vitaminer och Q10

Nu i sommar har vi lanserat ett nytt test med mätning i serumblod, där vi mäter fettlösliga vitaminer och Q10. För mätning av A-vitamin mäts markörer som retinol och betakaroten. För mätning av E-vitaminer mäts markörer som alpha-tokoferol och gamma-tokoferol. Andra markörer är D2, D3 och totalt D-vitamin, samt mätning av K-vitamin och Coenzym Q10. Provtagning sker med remiss till vårdcentral.

För bokning av rådgivning eller provtagning, maila oss på tidsbokning@zarahssida.se