Tryptofan och EMS – Varför uppstod kontaminering av tryptofan och är tillskott med tryptofan farligt?

2024 mars > tisdag, mars-19-2024

Det är många patienter som frågar om kopplingen mellan EMS och tryptofan, eftersom tryptofan är en aminosyra som i många fall behövs vid balansering av serotonincykeln och vid sömnbesvär med melatoninbrist. Tryptofan är en aminosyra, som omvandlas till 5htp och sedan vidare till serotonin om det är ljust och melatonin om det är mörkt. För denna konverteringsprocess, så krävs näringsämnen såsom B2, B3, B6, folat, zink och magnesium. Det krävs även e.coli-bakterier i tarmfloran för att bilda de indoler (byggstenar) som krävs för att bilda serotonin och melatonin. E-coli lyfts uteslutande som något negativt inom svensk sjukvård, men det är en stor familj och delar av den krävs just för konvertering av serotonin och melatonin. Om man inte kan bilda serotonin och melatonin korrekt, så kan det alltså bero på näringsbrister, e.coli-brist eller tryptofanbrist. Vid misstanke om tryptofanbrist, så är det klokt att mäta aminosyror som ett första steg, då det är viktigt att endast tillföra tryptofan om värdet är lågt och det finns ett behov. Detsamma gäller även andra aminosyror, som endast bör tillföras om de saknas. Det är också viktigt att undersöka hur konverteringsprocesserna fungerar, innan man behandlar med tryptofan. Detta eftersom det alltid är viktigt att veta att ett ämne konverteras vidare på ett korrekt sätt. Om konverteringen inte fungerar, så ackumuleras tryptofan och efterföljande steg förblir låga. Detta problem ser man inom många områden, särskilt inom hormoner och signalsubstanser. Att man exempelvis ger aminosyror utan att veta att de konverteras vidare korrekt, eller att man ger östradiol utan att veta att det konverteras vidare till östriol. Detta kan både innebära att man får sämre resultat, men också att det är risk för felbehandling.

Vad gäller EMS, så har det tyvärr gjort att många är rädda för kosttillskott med tryptofan. Det är dock viktigt att läsa på om vad som faktiskt hände, då tryptofan i rätt mängd och från ett seriöst märke, givetvis inte ska vara farligt. Ett stort utbrott med EMS skedde 1989, och med den gemensamma nämnaren att de patienter som insjuknande även hade använt sig av samma tillskottsmärke med tryptofan. Utbrottet kopplades till förorenade batcher med tryptofan, där produktionen hade missat ett filtreringssteg under produktionsprocessen. tryptofan.

Den förorenade produkten var L-tryptofan, producerad av Showa Denko K.K., och som tillverkades genom jäsning med en bakterie som hade modifierats genetiskt under flera års tid. I december 1988 introducerades en ny bakteriestam som ytterligare hade genetiskt modifierats för att öka produktionen av L-tryptofan. Organismen odlades i ett stort jäsningskärl och L-tryptofan renades med hjälp av filtrerings-, kristallisations- och separationsprocesser. Under tillverkningen från oktober 1988 till juni 1989 förbigick några av jäsningssatserna ett av dessa filtreringssteg och i vissa fall reducerades mängderna av aktivt kol i pulverform som användes för att rena L-tryptofanet. Efterföljande analyser påvisade kopplingar mellan utvecklingen av EMS och mindre ren L-tryptofan som hade bearbetats med lägre mängd aktivt kol och med användning av den nya bakteriestammen.

Så snart kopplingen mellan EMS och tillverkad L-tryptofan etablerades, genomfördes kemiska analyser vid Mayo Clinic (Rochester, MN), FDA, CDC och Japanese National Institute of Hygenic Sciences för att avgöra om några föroreningar var associerade med EMS. Dessa studier visade ett distinkt kromatografiskt mönster för produkten från vart och ett av företagen, så att inspektion av kromatogrammet möjliggjorde identifiering av tillverkaren. I samtliga fall innehöll L-tryptofanet, även om det var tillräckligt rent enligt kemiska standarder, ändå en rad föroreningar. Produkten från Showa Denko K.K. visade en enda topp som var associerad med EMS. Sammantaget kunde epidemiologiska och kliniska fynd hos EMS-patienter förklaras av förändringar i tillverkningsprocessen av L-tryptofan från 1985 till 1988, vilket resulterade i sporadisk kontaminering av produkten och framförallt ökad mängd föroreningar 1989. Man såg även en koppling mellan insjuknande i EMS kopplat till ålder och mängden tryptofan. Att åldern påverkade, kan med stor sannolikhet höra samman med att leverns effekt minskar med åldern.

Det viktiga är som sagt att mäta tryptofan för att säkerhetställa om det behövs och i vilken dos. Detsamma gäller om man vill använda sig av 5htp, som bildas av tryptofan och är förstadie till serotonin och melatonin. Utöver detta, så bör man se över konverteringen, och om man upplever negativ effekt vid användning av tryptofan eller 5htp, så beror det sannolikt på konverteringsproblematik. Detta kan man se genom att se över tarmfloran i ett mikrobiomtest, samt genom att mäta mineraler.

För tidsbokning eller för att mäta aminosyror, maila oss på: tidsbokning@zarahssida.se

Probiotikatrappa – Innate response

2024 mars > torsdag, mars-7-2024

Många av våra patienter upplever besvär när de börjar med probiotika. Om du upplever reaktioner såsom gasbildning, diarre eller generellt orolig mage, så kan det vara utrensningssymtom som beror på att din probiotika är för stark. Ett tips är då att använda dig av en probiotikatrappa, där du börjar med en probiotika som är mild och ökar mängden bakteriestammar successivt. Den probiotikatrappa som jag brukar använda mig av är följande:

OBS!” Alla mina patienter har 15% rabatt hos Greatlife. Rabatten omfattar produkter från Greatlife, Mega Flora och Innate response och dras av automatiskt när du anger Zarah i kassan.

Första månaden (1 burk räcker 1 månad om du tar 1 morgon och 1 kväll) Ta 1 kapsel morgon och 1 kapsel kväll av denna probiotika. Den bör tas tillsammans med mat. 
Flora plus 5-!4 https://track.adtraction.com/t/t?a=1124865070&as=1179771201&t=2&tk=1&url=https://www.greatlife.se/flora-5-14-complete-care

Andra månaden (1 burk räcker till 1 månad om du tar 1 morgon och 1 kväll) 
Ta 1 kapsel morgon och 1 kapsel kväll av denna probiotika. Den bör tas tillsammans med mat. https://track.adtraction.com/t/t?a=1124865070&as=1179771201&t=2&tk=1&url=https://www.greatlife.se/flora-20-14-ultra-strength-probiotika?count=60_kapslar

Tredje månaden (1 burk räcker till 1 månad om du tar 1 morgon och 1 kväll) 
Ta 1 kapsel morgon och 1 kapsel kväll av denna probiotika. Den bör tas tillsammans med mat.
https://track.adtraction.com/t/t?a=1124865070&as=1179771201&t=2&tk=1&url=https://www.greatlife.se/flora-50-14-clinical-strength?count=60_kapslar