Läk magsår och magsäckens slemhinna med jordgubbar

2011 oktober > fredag, oktober-28-2011

Polyfenoler som finns i jordgubbar kan minska de skador som orsakas av alkohol, främst eftersom de skyddar magsäckens slemhinna. Detta visar en ny studie som publicerats i Open Access-tidskriften PLoS ONE. Forskarna hävdar att polyfenoler från jordgubbar kan verka förebyggande för magsår samt bidra till förbättrad behandling.

Jordgubbarna har inte bara positiva effekter på magslemhinnan, utan även på kroppens totala antioxidantstatus. Intag av jordgubbar ökar halterna av fenolföreningar (antocyaniner) och aktiverar det antioxidativa försvaret och enzymerna i kroppen. Studien visar även att jordgubbar skulle kunna förebygga och medverka vid behandling av kroniska och subakuta skador i magen.

Source: PLoS One
Published online ahead of print, doi: 10.1371/journal.pone.0025878
“Strawberry Polyphenols Attenuate Ethanol-Induced Gastric Lesions in Rats by Activation of Antioxidant Enzymes and Attenuation of MDA Increase”
Authors: J.M. Alvarez-Suarez, D. Dekanski, S. Ristić, N.V. Radonjić et al

LÄS MER…

Rött kött kopplat till ökade risker för ty2-diabetes

2011 oktober > fredag, oktober-28-2011

En ny studie visar att ökat intag av rött kött, också ökar riskerna för typ 2-diabetes. Studien baserades på tre studier som utfördes mellan åren 1986 och 2006. Nurses ’Health Study I (1980-2008) och Nurses Health Study II (1991-2005). Kosthållningen hos studiernas testpersoner undersöktes med hjälp av frågeformulär och uppgifter som uppdaterades vart fjärde år. Studien visade att ett dagligt intag av en portion nötter, magra mejeriprodukter och fullkornsprodukter var associerat med 16-35 procents lägre risk för diabetes typ 2, jämfört med intag av en portion rött kött.
 
Reference:”Red meat consumption and risk of type 2 diabetes: 3 cohorts of US adults and an updated meta-analysis,” Pan A, Hu FB, et al, Am J Clin Nutr, 2011 Oct; 94(4): 1088-1096. [Epub ahead of print]. (Address: Department of Nutrition, Harvard School of Public Health, 665 Huntington Avenue, Boston, MA 02115, USA. E-mail: frank.hu@channing.harvard.edu ).

LÄS MER…

Näringsbrist kan vara riskfaktor och skapa komplikation vid bältros

2011 oktober > fredag, oktober-28-2011

En 3 månader lång studie har utförts på 50 patienter med bältros, samt på 50 friska kontrollpersoner. I studien undersöktes 9 cirkulerande näringsämnen såsom joniserat Ca, Zn, retinol, folsyra, vitamin B12, vitamin C, alfa-tokoferol, gamma-tokoferol och lykopen.

Resultatatet visade att joniserat Ca, Zn, vitamin C och vitamin B12 var signifikant lägre hos patienter med bältros. Låga halter av vitamin C, joniserade Ca och Znvisade på ökade risker för att utveckla bältros. Inga signifikanta korrelationer fanns mellan risker för bältros och koncentration av retinol, folsyra, vitamin B12, lykopen eller alfa: gamma-tokoferol.

Resultatet tyder på att låga koncentrationer av cirkulerande näringsämnen, i synnerhet vitamin C, joniserat Ca eller Zn, kan vara riskfaktorer för bältros. Ytterligare forskning är motiverad.
 
Reference: ”Nutrient deficiencies as a risk factor in Taiwanese patients with postherpetic neuralgia,” Chen JY, Chu CC, et al, Br J Nutr, 2011 Sep; 106(5): 700-7. (Address: Department of Anesthesiology, Chi Mei Medical Center, Tainan, Taiwan, ROC. E-mail mlhuhu@dragon.nchu.edu.tw ). 

LÄS MER…

Vitamin C kan förbättra fysisk prestation hos kvinnor

2011 oktober > fredag, oktober-28-2011

Ökad plasmanivå av C-vitamin var positivt korrelerad med bättre styrka, balans och kondition i en studie utförd på 655 äldre japanska kvinnor. Kvinnorna var i slutet på sitt sjuttiotal och undersöktes med plasmanivåer av C-vitamin. Forskarna undersökte antropometriska mätningar, fysisk prestationsförmåga och livsstil relaterat till plasma C-vitaminkoncentrationer. Studien var en tvärsnittsstudie utförd på totalt 655 patienter.

Ökade C-vitaminhalter visade på ökad handstyrka, att de kunde stå på ett ben med öppna ögon under längre tid, att de kunde hålla högre gånghastighet och erhöll lägre BMI. C-vitaminstatus kan således vara förknippat med ökade parametrar för fysisk prestation hos äldre kvinnor.
 
Reference:”A Significant Relationship between Plasma Vitamin C Concentration and Physical Performance among Japanese Elderly Women,” Saito K, Yokoyama T, et al, J Gerontol A Biol Sci Med Sci, 2011 Sep 20; [Epub ahead of print]. (Address: Research Team for Promoting Independence of the Elderly, Tokyo Metropolitan Institute of Gerontology, 35-2, Sakaecho, Itabashi, Tokyo, 173-0015, Japan. E-mail:
kyon@tmig.or.jp ).

LÄS MER…

Tillskott med lykopen kan minska infertilitet och oxidativa stressorer hos män

2011 oktober > fredag, oktober-28-2011

En ny studie utförd på 13 män med infertilitetsproblem visar att tillskott med lykopen kan associeras med ökad och förbättrad fertilitet. Patienterna fick tillskott med 20 mg lykopen eller placebo under en period på 12-veckor, följt av crossover och behandling i ytterligare 12 veckor. Resultatet visade att lykopen kan hämma oxidativa stressorer och på så sätt öka fertiliteten.
 
Reference:”A randomized controlled trial of lycopene treatment on soluble receptor for advanced glycation end products in seminal and blood plasma of normospermic men,” Oborna I, Malickova K, et al, Am J Reprod Immunol, 2011 Sep; 66(3):179-84. (Address: Department of Obstetrics and Gynecology, Palacky University, Olomouc, Czech. E-mail: obornai@seznam.cz ). 

LÄS MER…

Grönt te kan skydda mot influensa hos barn

2011 oktober > fredag, oktober-28-2011

Forskare har nyligen genomfört en observationsstudie baserad på anonyma enkäter där sambandet mellan grönt te och förekomst av influensainfektion undersöktes. Studien baserades på 2663 skolbarn i åldrarna 6-13 år och undersökningarna genomfördes två gånger under influensasäsongen från november 2008 till februari 2009. Alla elever gick på olika grundskolor i Kikugawa City, Japan.

Forskarna fann att de som konsumerade 1-5 koppar grönt te dagligen också löpte minskade risker för att insjukna i influensa. Det syntes inga ökade fördelar med att dricka mer än 5 koppar te per dag. Resultatet är således att 1-5 koppar grönt te per dag kan förhindra eller minska risk för influensa hos barn.
 
Reference:”Green Tea Consumption Is Inversely Associated with the Incidence of Influenza Infection among Schoolchildren in a Tea Plantation Area of Japan,” Park M, Yamada H, et al, J. Nutr, 201 Oct; 141(10): 1862-1870. (Address: Department of Drug Evaluation and Informatics, School of Pharmaceutical Sciences, University of Shizuoka, Shizuoka, Japan. Email: hyamada@u-shizuoka-ken.ac.jp ).

LÄS MER…

Exponering för solljus kan sakta ner utveckling av invaliditet hos MS-patienter

2011 oktober > fredag, oktober-28-2011

Forskare undersökte exponering för solljus och solkänslighet i relation till den utveckling av handikapp som utvecklas hos MS-patienter. Resultatet visade att högre exponering för sol kan associeras med bättre resultat vid MS-skov. Solexponering kan således vara en intressant och viktig del av behandling mot MS.

Läs även mer om D-vitamin: www.d-vitamin.biz
 
Reference: ”Sunlight exposure and sun sensitivity associated with disability progression in multiple sclerosis,” D’hooghe M, Haentjens P, et al, Mult Scler, 2011 Sep 30. (Address: National Centre For Multiple Sclerosis, Melsbroek, Belgium. E-mail: marie.dhooghe@ms-centrum.be ).   

LÄS MER…

Alfa-liponsyra tillskott hos patienter med njursjukdom

2011 oktober > fredag, oktober-28-2011

En studie som utförts på patienter i hemodialys, visar att tillskott med ALA kan minska inflammationsmarkörer och således även riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom. Forskare i Iran undersökte effekterna av alfa-liponsyra (ALA) vid inflammation och oxidativ stress.

Studien var en dubbel-blind, randomiserad, placebokontrollerad klinisk studie på 63 patienter som alla led av terminal njursjukdom. Testpersonerna utgjorde 43 män och 20 kvinnor i åldrarna 22-79 år. Forskarna tittade på hög känslighet för C-reaktivt protein (hsCRP), malondialdehyd, total antioxidantstatus, totalkolesterol, triglycerider, high-density lipoprotein cholesterol (HDL-C) och LDL-kolesterol (LDL-C).  Resultatet visade på signifikant minskning av inflammatoriska markörer vid intag av ALA, vilket visar att det kan minska riskerna för hjärt-kärlsjukdom hos hemodialyspatienter.
 
Reference:”Effects of Alpha-Lipoic Acid Supplementation on Inflammation, Oxidative Stress, and Serum Lipid Profile Levels in Patients with End-Stage Renal Disease on Hemodialysis,” Khabbazi T, Mahdavi R, et al, J Ren Nutr, 2011 Sep 10; [Epub ahead of print]. (Address: Student Research Committee, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran. E-mail: mahdavirez@hotmail.com ).

LÄS MER…

Kronisk smärta (sicklecellanemi) och benskörhet kan förbättras med D-vitamin

2011 oktober > fredag, oktober-28-2011

En ny rapport visar att sicklecellanemi (SCD) med kronisk smärta kan sättas i samband med djupa D-vitaminbrist (VDD), benskörhet och osteonekros. Behandling med höga doser D-vitamin resulterade i en fullständig tillbakagång av den kroniska smärtan och patienten erhöll även förbätting av bentäthet.  

Läs mer om D-vitamin: www.d-vitamin.biz

Reference:”Complete Resolution of Sickle Cell Chronic Pain With High Dose Vitamin D Therapy: A Case Report and Review of the Literature,” Osunkwo I, J Pediatr Hematol Oncol, 2011 Oct; 33(7): 549-551. (Address: Aflac Center for Cancer and Blood Disorders Service Comprehensive Sickle Cell Program of Children’s Healthcare of Atlanta, Department of Pediatrics, Emory University School of Medicine, Atlanta, GA, USA. Email: iosunkwo@emory.edu ).

LÄS MER…

Gröna grönsaker kan öka vår immunitet och öka försvaret mot influensa

2011 oktober > torsdag, oktober-27-2011

Forskare vid Babraham Institute i Cambridge, tillsammans med det medicinska forskningsrådet National Institute for Medical Research, har nyligen genomfört en studie som visar att gröna grönsaker kan ha stort inflytande på vår immunitet. Studien publicerades i online-tidskriften Cell och visar ett klart samband mellan specifika kemikalier som finns i gröna grönsaker (t.ex. broccoli och kinakål) och ett väl fungerande immunsystem.

Det verkar som att de små kemiska föreningar som finns i vanliga gröna grönsaker kan samverka med immuncellerna i tarmen (intraepiteliala lymfocyterna) och på så sätt skapa ett effektivt försvar. Intraepiteliala lymfocyter är vita blodkroppar som lever i området under epitellagret. De finns i mag-tarmkanalen, där deras primära syfte är att frisätta cytokiner och förstöra de celler som är infekterade av patogener (mikrober). Eftersom mag-tarmkanalen är en av de viktigaste vägar som patogener tar in i kroppen, så är det otroligt viktigt att försvaret i tarmen fungerar som det ska.

Källa: NaturalNews

LÄS MER…

Tillskott med B-vitamin kan bota ögonsjukdomen, keratokonus

2011 oktober > torsdag, oktober-27-2011

Varje år får 2000 människor amerikaner diagnosen keratokonus, som är en sjukdom där synen börjar försvinna efter tonåren. Orsakerna till sjukdomen är inte klarlagda, men sannoikt beror det på att de kollagenfibrer som bildar strukturen på hornhinnan (utsidan av ögat) skadas. Det är hornhinnan som gör att ögat kan fokusera ordentligt, och med skador på den så blir synen sämre och sämre. Keratokonus förvärras över tiden, förmodligen på grund av att hornhinnans skador ökar. Detta visar sig genom att hornhinnan degenererar och blir tunnare och buktar utåt, vilket gör en skarp syn till en omöjlighet. 

Nu finns det ny forskning som visar att sjukdomen kan botas med hjälp av näringsterapi, främst från B-vitaminer. Studien presenterades vid det 115:e årliga mötet för American Academy of Ophthalmology som nyligen ägde rum i Orlando, Florida. Terapiformen används numera i USA, och även i Europa. Den kallas för kollagen crosslinking och innebär att man plancerar riboflavin (ett B-vitamin) på hornhinnan, och den sedan utsätts för en särskild form av ultraviolett ljus. Resultatet blir att kollagenfibrerna kan återskapa nya band mellan dem, vilket ökar styrka och styvhet på hornhinnan.

Källa: NaturalNews

LÄS MER…

Värm fötterna med supermysig fotvärmare och höst-SPA

2011 oktober > måndag, oktober-24-2011

Nu börjar det bli kyligare utomhus och mörkret blir allt påtagligare. Och i helgen är det dags att ställa om klockan, så att vi går in i vintertid. 

Det är fascinerande att det snart är november och jag är nog inte ensam om att undra var tiden tar vägen. Om två månader är det julafton och om sex månader är det slutet på april ;)

När det är kyligt ute, är det skönt att värma sig ordentligt. En kopp té är otroligt mysigt och värmande, samtidigt som ett varmt bad och en vetekudde kan göra underverk.

Denna veckas supertid är en av mina nya favoriter, fotvärmaren. Du värmer fotvärmaren precis som med en vanlig vetevärmare och stoppar ner dina kalla fötter. Superskönt och fantastisk mysfaktor, vill jag lova…! Läs mer om fotvärmaren på: Bejlas Gåva

Missa inte vår SPA-tävling med Rosenserien..! Maila ditt bästa SPA-tips till oss på zarah@kostkoll.se. 3 vinnare vinner varsitt fint och exklusivt SPA-paket från Rosenserien.

LÄS MER…

Myrosinase i broccoligroddar kan öka upptaget av cancerhämmande näringsämnen från broccoli

2011 oktober > måndag, oktober-24-2011

Ny forskning som publicerats i British Journal of Nutrition visar att broccoli som kombineras med livsmedel och kryddor som är rika på myrosinase, signifikant ökar grönsakernas cancerhämmande förmåga. Studien utfördes av forskare vid University of Illinois och visar att livsmedel som är rika på enzymet myrosinase, ökar effekten från exempelvis broccoli.

Innehållet av myrosinase minskar när broccolin upphettas och kokas, vilket gör att vanlig broccoli har väldigt lågt innehåll av enzymet. I brccoligroddar däremot, finns gott om myrosinase, vilket också är anledningen till att just broccoligroddar har en mer effektiv cancerhämmande effekt. Myrosinase bidrar också till att cancerhämmande ämnen lättare absorberas i mag- tarmkanalen, vilket är avgörande för dess effekt. Vid sjukdom eller dålig tarmflora, är annars upptaget av näring lägre, vilket kan minska effekten från de positiva näringsämnen som tillförs via maten.

Källa: NaturalNews

LÄS MER…

Vitamin E tokotrienoler skydda hjärtat och förebygga metabola syndromet

2011 oktober > måndag, oktober-24-2011

E-vitamin är sedan länge känt som en viktig vitamin för att upprätthålla god hjärthälsa samt för att undvika hjärt- kärlsjukdomar. Nya studier visar att vitamin E kan spela en avgörande roll för att förebygga sjukdomar inom det metabola syndromet, såsom hjärtinfarkt, blodproppar m.m. Studien publicerades i Molecular and Cellular Biochemistry och visar att tokotrienoler kan skydda hjärtat mot signalering från skadliga genen vid förhöjt kolesterol.

Källa: NaturalNews

LÄS MER…

Kosttillskott med ingefära kan förebygga tjocktarmscancer

2011 oktober > måndag, oktober-24-2011

Ingefära har använts i tusentals år, främst för att behandla särskilt sjukdomar. Roten kan exempelvis hämma inflammation, främja matsmältningen och verka postitivt vid förkylning. Ny forskning visar dessutom att ingefära kan förebygga tjocktarmscancer samt att den ger minskade markörer av för tarminflammation. Liknande egenskaper ses hos curcumin, den ingrediens som ger curry och gurkmeja dess gula färg. Studien publicerades nyligen i Cancer Prevention Research, en tidskrift som ges ut av American Association for Cancer Research.

Källa: NaturalNews

LÄS MER…

1 2 5
69 st på 5 sidor
FörstaSista