Kolecalciferol, säker och effektiv för hemodialyspatienter

2011 oktober > lördag, oktober-22-2011

En prospektiv studie med patienter som utsätts för hemodialys och som led av D-vitaminbrist och lågt bisköldkörtelhormo, visar att deras hälsa förbättrades avsevärt genom tillskott med D-vitamin. Testpersonerna fick en veckodos på 50 000 IE under 12 veckors tid och därefter en veckodos om 20 000 IE. Tanken var att tillskottet skulle minska inflammatoriska markörer och risker för hjärt- kärlsjukdom. Studien visade en signifikant ökning av serum 25 (OH) D-nivåer efter 3 månader och efter 6 månader med tillskott.

Reference:”Impact of Cholecalciferol Treatment on Biomarkers of Inflammation and Myocardial Structure in Hemodialysis Patients without Hyperparathyroidism,” Bucharles S, Pecoits-Filho R, et al, Journal of Renal Nutrition, 2011 Sept; [Epub ahead of print].  (Address: Renal Division, Center for Health and Biological Sciences, Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba, Paraná, Brazil. E-mail: r.pecoits@pucpr.br ).

LÄS MER…

Antioxidanttillskott kan skydda kvinnor mot bröstcancer

2011 oktober > lördag, oktober-22-2011

En ny kanadenisk studie visar ett samband mellan antioxidantstatus och risk för bröstcancer. Studien är en stor populationsbaserad, fall-kontrollstudie utförd på 2362 kvinnor med patologiskt bekräftat bröstcancer, dvs diagnostiserad cancer. 866 av kvinnorna var premenopausala och 1496 var postmenopausala och 2462 kvinnor medverkade som kontrollpersoner.

Intag av antioxidanter från kosten och från tillskott samt eventuella potentiella riskfaktorer för bröstcancer samlades in genom självrapporterade enkäter som kvinnorna fick fylla i. De kvinnor som hade ätit zinktillskott under 10 års tid eller längre visade en halverad risk för bröstcancer, jämfört med de kvinnor som inte intog tillskott alls. Likande resultat syntes vid intag av vitamin E, betakaroten och vitamin C.

Reference:”Antioxidants and breast cancer risk – a population-based case-control study in Canada,” Pan SY, Zhou J, et al, BMC Cancer. 2011 Aug 24; 11(1): 372. (Address: Canadian Cancer Registries Epidemiology Research Group, Division of Epidemiology, Prevention and Screening, Alberta Cancer Board, Edmonton, Canada).

LÄS MER…

Akupunktur kan minska lymfödem hos cancerpatienter

2011 oktober > lördag, oktober-22-2011

En liten klinisk studie som utförts på 35 kvinnor med 35 bröst-, huvud- och halscancer visar att akupunktur kan minska riskerna för lymfödem. Både akupunktur och moxibustion påvisades som positiva kompletterande terapier vid cancerbehandling.

Reference:”Assessing the feasibility of using acupuncture and moxibustion to improve quality of life for cancer survivors with upper body lymphoedema,” de Valois BA, Young TE, Melsome E, Eur J Oncol Nurs, 2011 Sep 12 [Epub ahead of print]. (Address: Supportive Oncology Research Team, Lynda Jackson Macmillan Centre, Mount Vernon Cancer Centre, Rickmansworth Road, Northwood, Middlesex HA6 2RN, UK. E-mail: Beverley.devalois@nhs.net ).   

LÄS MER…

Probiotika kan verka även vid intag varannan dag

2011 oktober > lördag, oktober-22-2011

En ny studie visar att probiotika kan verka positivt på tarmfloran, även om det bara intas varannan dag. Studien baserades på den probiotiska stammen Lactobacillus reuteri (L. reuteri). Det bör dock påpekas att tarmsjukdom och/eller dålig kosthållning kan öka behovet av probiotika och det kan då krävas höga doser probiotika, varje dag.

Reference:”Persistence of Lactobacillus reuteri DSM17938 in the Human Intestinal Tract: Response to Consecutive and Alternate-Day Supplementation,” Smith TJ, Anderson D, et al, Journal of the American College of Nutrition, 2011 Aug; 30(4): 259-64. (Address: U.S. Army Research Institute of Environmental Medicine, Military Nutrition Division, Kansas Street, Building 42, Natick, MA 01760, USA. E-mail: tracey.j.smith@us.army.mil ).

LÄS MER…

Folat och kranskärlssjukdomar

2011 oktober > lördag, oktober-22-2011

I en genomgång av studier som genomförts från 1966 till augusti 2010, påvisas ett samband mellan folatintag och kranskärlssjukdom (CHD). I metaanalysen ingick 15 studier som visade ett signifikant samband mellan högt folatintag och minskade risker för kranskärlssjukdom. Dessutom visade en ökning av folatintag med 200 mikrogram/dag en minskad risk för kranskärlsjukdom med 12 procent.

Reference:”Folate and risk of coronary heart disease: A meta-analysis of prospective studies,”  Wang ZM, Zhou B, et al, Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases, 2001 Sept [Epub ahead of print]. (Address: Department of Cardiology, The First Affiliated Hospital of Nanjing Medical University, 300 Guangzhou Road, Nanjing 210029, Jiangsu Province, China. E-mail: drlswang@njmu.edu.cn ).

LÄS MER…

Omega-3 och Omega-6 fettsyra kan minska inflammation vid lungsjukdom

2011 oktober > lördag, oktober-22-2011

En ny studie visar att modulering av omega-3 och omega-6 fettsyror kan minska inflammatoriska markörer hos de patienter som lider av kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Studien baserades på frågeformulär som testpersonerna använde under 2 års tid, där deras intag av omega-3 fettsyrorna dokosahexaensyra (DHA), eikosapentaensyra (EPA) och alfa-linolensyra (ALA) och de två omega-6 fettsyrorna linolsyra och arakidonsyra (AA) dokumenterades.

Inflammatoriska markörer (CRP), interleukin (IL) -6, IL-8 och tumörnekrosfaktor alfa (TNFa)] mättes i serum. Resultatet visade att de testpersoner som hade lågt intag av fettsyror också löpte ökad risk för inflammation och KOL.

Reference:”Association between omega-3 and omega-6 fatty acid intakes and serum inflammatory markers in COPD,”  J Nutr Biochem. 2011 Sep 1. [Epub ahead of print]. (Address: Centre for Research in Environmental Epidemiology, (CREAL), Barcelona, Spain).

LÄS MER…

Probiotika kan verka förebyggande vid akut övre luftvägsinfektion

2011 oktober > fredag, oktober-21-2011

En ny analys visar att probiotika kan minska förekomst av svår övre luftvägsinfektion (ÖLI) och på så sätt även minska användning av antibiotika. Metaanalysen utfördes på 14 slumpmässigt kontrollerade studier och information från databaser. Dessa studerades av två forskare som jämförde probiotikans effekter, jämfört med placebo. Studierna omfattade 3 451 deltagare med spännvidd över flera åldersgrupper, varav både spädbarn, barn, medelålders vuxna och äldre. Resulratet visade att probiotika markant kan minska förekomst av övre luftvägsinfektioner.

Reference:”Probiotics for preventing acute upper respiratory tract infections,” Hao Q, Lu Z, et al, Cochrane Database Syst Rev. 2011 Sep 7; 9:CD00689. (Address: Department of Geriatrics, West China Hospital, Sichuan University, No. 37, Guo Xue Xiang, Chengdu, Sichuan, China, 610041).

LÄS MER…

D-vitamin lågt hos Typ 2-diabetiker

2011 oktober > fredag, oktober-21-2011

En klinisk tvärsnittsstudie genomförd vid Emory University, visar att D-vitamin ligger lägre i serum hos diabetiker. Studien baserades på 221 personer som led av typ 2-diabetes och som alla hade lägre 25-hydroxi-vitamin D ((OH) D 25) än i jämförsgruppen. De testpersoner som ökade sitt intag av D-vitamin och således även sitt serum 25 OH-D, erhöll förbättrade värden på insulin.

Insulinfrisättning bör alltid hållas lågt, eftersom högt insulin ökar risker för inflammation och cancertillväxt. Hög frisättning av insulin påfrestar dessutom bukspottkörteln, vilket minskar kroppens förmåga att exempelvis producera enzymer och flertalet andra viktiga ämnen.

Läs mer om D-vitamin och diabetes:
www.d-vitamin.biz
www.kolhydrater.org

Reference:”Vitamin D Insufficiency in Diabetic Retinopathy,” Payne JF, Ray R, et al, Endocr Pract, 2011 Sep 22: 1-18. (Address: Department of Vitreoretinal Surgery and Disease, Emory University, Atlanta, GA, USA. E-mail: jpayne@emory.edu ).    

LÄS MER…

Beteendevetare, coaching och medicinsk rådgivning

2011 oktober > fredag, oktober-21-2011

Alla mina rådgivningar sker via telefon och/eller mail i första skedet. Dessa bokas via mail och per timme. Jag samarbetar med ett stort antal terapeuter som är otroligt duktiga och ödmjuka. De som jag främst rekommenderar är följande utövare:

Katarina Persson, psykologisk stöttning, coaching och homeopati
www.ursprung.nu

Henning Saupe, Legitimerad läkare Onkologi, Arkadiakliniken
www.arcadia-praxis.de/swe/index.php

Johanna Falk, OIH (Odenplans Integrerade Hälsoklinik), Beteendevetare, Näringsterapeut
www.oih.se

Vill du söka andra terapeuter och/eller medicinsk, psykologisk, näringsmedicinsk hjälp eller stöd vid sockerberoende och annan problematik, så maila mig gärna: zarah@kostkoll.se

LÄS MER…

Oxidativ stress ger ökade symtom hos kvinnor i klimateriet

2011 oktober > fredag, oktober-21-2011

En ny studie utförd på 62 kvinnor i åldern 53 år, visar att kvinnor som utsätts för oxidativ stress mår sämre och känner av klimateriesymtom ännu starkare, än de som inte utsätts för oxidativ stress. Den oxidativa statusen fastställdes genom undersökning av lipoperoxides, 8-oxoguanine (8-oxoG) nivåer och den totala antioxidantstatusen (TAS).

Forskarna fann också att kvinnor i klimakteriet hade högre totala kolesterolvärden, lägre antioxidativa enzymer [paraoxonase-1 (PON1)] och ökad belastning från fria radikaler (lipoperoxides). Studien visade att kvinnornas symtom kunde minskas och deras antioxidantstatus ökas, genom ökad tillförsel av näringstillskott.  

Reference:”Oxidative Stress in Women with Perimenopausal Symptoms,” Zitnanova I, Rakovan M, et al, Menopause, 2011 Sep 15. [Epub ahead of print].

LÄS MER…

Minska klimateriebesvär med rödklöver

2011 oktober > fredag, oktober-21-2011

Rödklöver (Trifolium pratense) är en växt som växer naturligt i Europa, i nordvästra Afrika och västra Asien. Blomman är rik på isoflavoner, vilket i vanliga fall rekommenderas för att motverka bröstcancer och förhöjda östrogennivåer. Isoflavoner finns i soja, men soja är också en stark allergen som i de flesta fall är genmanipulerad. Rödklöver har länge använts för att motverka klimakteriebesvär, såsom humörsvängningar och värmevallningar. Rödklöver kan således vara ett naturligt alternativ till traditionell hormonbehandling.

Utöver dessa hormonbalanserande egenskaper, så är rödklöver även slemlösande och kan användas vid bronkit och astma. Blommorna är urindrivande och har lugnande egenskaper som enklast erhålls genom att koka te på rödklöverblommorna. Den har också antiinflammatoriska egenskaper och ökar vår avgiftningsförmåga. Liksom andra isoflavonrika råvaror, så ökar rödklövern bentätheten och ger minskad risk för benskörhet.

Rödklöver innehåller näringsämnen som K-vitamin, C-vitamin, tiamin, magnesium, vitamin E, kalcium, krom, kalium, vitamin A, fosfor och niacin. Flertalet av dessa är läkande och verkar antiinflammatoriskt och lugnande. Rödklöver kan användas för att lindra vid eksem, astma, lymfatisk svullnad, psoriasis, acne, hosta och förkylning.

Källa: NaturalNews

LÄS MER…

Grönt te kan minska risk för fetma

2011 oktober > fredag, oktober-21-2011

Forskare från Pennsylvania State University har upptäckt att grönt te kan bromsa viktuppgång och motverka fetma. Grönt te har oerhört hög halt av antioxidanter eftersom tebladen inte fermenteras på samma sätt som de blad som ingår i svart te. 

Grönt te innehåller höga halter karotenoider, C-vitamin, spårämnen som krom, mangan, selen och zink samt olika föreningar som verkar positivt på hälsan. Studier på grönt te visar att det minskar riskerna för hjärt-kärlsjukdom, att det kan förebygga karies, ge ökad benkvalitet och bentäthet och verka hämmande för olika former av cancer.

Den nya studien utfördes av Penn State och visar att en fettrik kost som berikats med Epigallocatechin-3-gallate (eller EGCG), ger minskad risk för hjärt-kärlsjukdom och fetma med upp till 45 procent.

LÄS MER…

Tillskott med ingefära kan förebygga tjocktarmscancer

2011 oktober > fredag, oktober-21-2011

Ingefära är inflammationshämmande och ingefära har använts för att motverka inflammation i många hundra år. Ny studier visar att ingefära kan motverka inflammation i tarmen, som i sin tur ökar riskerna för tjocktarmscancer. Studien finansierades av National Cancer Institute och publicerades nyligen i Cancer Prevention Research, en tidskrift som ges ut av American Association for Cancer Research.

Källa: Cancer Prevention Research

LÄS MER…

Broccoligroddar kan minska risk för cancer – upp till 50 gånger kraftfullare än vanlig broccoli

2011 oktober > fredag, oktober-21-2011

Groddning kan främja antioxidantaktiviteten hos olika livsmedel, som hos exempelvis broccoli. Mellan 1992 till 1997 forskade John Hopkins forskargrupp på hälsofördelar hos broccoli och broccoligroddar, samt på dess påverkan på cancer. Deras forskning baserades främst på det cancerhämmande växtkemiska ämnet sulforaphane.

År 1997 konstaterade John Hopkins forskning att broccoligroddar verkar långt mycket mer cancerskyddande och har ökad antioxidantaktivitet än broccoli, vilket beror på just ämnet sulforaphane. Tänk på att köpa ekologiska groddar, så att de inte är besprutade eller grodda dem på egen hand med frön för ekologiska broccoligroddning.

LÄS MER…

1 2 3 5
69 st på 5 sidor
FörstaSista