Probiotika kan verka förebyggande vid akut övre luftvägsinfektion

En ny analys visar att probiotika kan minska förekomst av svår övre luftvägsinfektion (ÖLI) och på så sätt även minska användning av antibiotika. Metaanalysen utfördes på 14 slumpmässigt kontrollerade studier och information från databaser. Dessa studerades av två forskare som jämförde probiotikans effekter, jämfört med placebo. Studierna omfattade 3 451 deltagare med spännvidd över flera åldersgrupper, varav både spädbarn, barn, medelålders vuxna och äldre. Resulratet visade att probiotika markant kan minska förekomst av övre luftvägsinfektioner.


Reference:”Probiotics for preventing acute upper respiratory tract infections,” Hao Q, Lu Z, et al, Cochrane Database Syst Rev. 2011 Sep 7; 9:CD00689. (Address: Department of Geriatrics, West China Hospital, Sichuan University, No. 37, Guo Xue Xiang, Chengdu, Sichuan, China, 610041).

www.kosttillskott-guiden.net
www.naturmedicin-guiden.se
www.kostkoll.se
www.kosttipset.se
www.detoxa.nu
www.detox-guiden.se
www.ekologiskaval.se
www.ekologisk-mat.info
www.vegetarisk.info
www.friskabarn.se
www.piggabarn.se
www.allergi.biz
www.astma-guiden.se