Föreläsning med Zarah Öberg: Probiotika, och dess påverkan på signalsubstanser och tarmfloran (mikrobiomtest)

2021 september > lördag, september-25-2021

Vill du lära dig mer om probiotika, tarmflorans fantastiska påverkan på vår hälsa, samt hur du kan stödja din tarmflora och tarm genom bra probiotika? Se gärna vår nya föreläsning där Zarah Öberg pratar om probiotika och hur du mäter din tarmflora i ett mikrobiomtest. Om du önskar vår hjälp så bokar du tid via tidsbokning@zarahssida.se

BPC-157, peptider och aminosyror

2021 september > söndag, september-19-2021

En peptid är en del av proteiner och fungerar som budbärare på samma vis som signalsubstanser. Skillnaden mellan en peptid och signalsubstanser som noradrenalin, adrenalin och dopamin, är att en peptid syntetiseras av ribosomerna. En peptid talar om för cellerna hur de bäst kan fungera och är uppbyggda av aminosyror.

Skillnad mellan ett protein och en peptid, är att peptiden är mindre och gränsen brukar vara vid 50 aminosyror, då över 50 aminosyror räknas som protein, medan mindre kedjor räknas som peptider (insulin är minsta protein med 51 aminosyror). När man pratar om korta peptider, såsom en peptid med två aminosyror så kallas den för dipeptid. En kedja med aminosyror kallas för tripeptid, och längre kedjor kallas för oligopeptider eller polypeptider.

Aminosyror är mycket spännande, och det påverkar väldigt många av kroppens processer. Många av våra patienter mäter sina nivåer av aminosyror i ett aminosyratest, vilket är viktigt om man vill optimera, förebygga eller läka kroppen på ett naturligt sätt. Ett vanligt symtom på aminosyrabrist kan vara försämrad förmåga att bygga muskler, men man får inte glömma att aminosyror är viktiga för otroligt många av kroppens funktioner. En viktig funktion är bildandet av BPC-157 som inkluderas i matsmältningssystemet, och även enzymer som byggs av aminosyror. Det blir således även ett problem i matsmältning och tarmsystem när aminosyror ligger lågt. Enzymer består av många aminosyror, där den minsta enzymerna inkluderar 62 aminosyror, medan de med mest aminosyror ligger över 2500 aminosyror.

En vanlig orsak till låga värden på aminosyror är att matsmältningen inte fungerar optimalt, vanligtvis på grund av stress. Vid stress hämmas magsyraproduktionen, och därmed också frisättningen av det enzym som bryter ner protein (pepsin). Minskad frisättning av magsyra i kombination med enzymbrist innebär sämre spjälkning av proteiner, vilket gör att tarmfloran försämras pga osmält mat som finns i tarmen och skapar bakterier. Det innebär även att proteiner inte bryts ner korrekt till minsta byggstenar, aminosyror, och därför inte tas upp optimalt i tarmen.

En spännande peptid är BPC-157 (Body Protective Compound 157), som det talas om på många fronter. Den ingår bland annat i magjuicen och innehåller 15 aminosyror. BPC-157 är en kort peptidkedja, vilket alltså kan beskrivas som att en liten del av ett protein. Många nya studier visar att BPC-157 kan minska negativa, toxiska effekter vid användning av smärtstillande läkemedel, främja muskelreparation, sårläkning och att det även har en hämmande effekt vid oxidativ stress. BPC-157 frisätts från kroppen för att reparera, för att motverka stress och skador som uppstår. För att hantera skador på andra ställen än i magregionen, isolerar man peptiden och placerar tillbaka den för att läka skador som behövs.  De djurstudier som genomförts visar att BPC-157 påskyndar läkning av många olika sår, inklusive muskler, senor och skadade ledband. Dessutom har BPC-157 visat sig skydda organen förebyggande vid magsår. BPC-157 verkar systemiskt i matsmältningskanalen för att bekämpa läckande tarm, IBS, Crohns sjukdom etc. I studier har man även använt BPC-157 för att behandla brännskador, då blodflödet ökas till skadan. BPC-157 kan vara sårläkande, förbättra immunförsvaret och regulera hormoner med mera. BPC157 ser till att slemhinnans barriär hålls intakt när den utsätts för magsyra.

BPC157 innehåller 15 aminosyror, och finns naturligt i matsmältningsområdet. Vid aminosyrabrist kan BPC-157 bli lågt, på samma vis som andra funktioner som kräver aminosyror för dess uppbyggnad. De aminosyror som ingår i BPC-157 är Gly-Glu-Pro-Pro-Pro-Gly-Lys-Pro-Ala-Asp-Asp-Ala-Gly-Leu-Val.

 • Ala = Alanin
 • Cys = Cystein
 • Asp = Asparaginsyra
 • Glu = Glutaminsyra
 • Phe = Fenylalanin
 • Gly = Glycin
 • His = Histidin
 • Ile = Isoleucin
 • Lys = Lysin
 • Leu = Leucin
 • Met = Metionin
 • Asn = Asparagin
 • Pro = Prolin
 • Gln = Glutamin
 • Arg = Arginin
 • Ser = Serin
 • Thr = Treonin
 • Val = Valin
 • Trp = Tryptofan
 • Tyr = Tyrosin

BPC157 innehåller således glycin, glutaminsyra, prolin, lysin, alanin, asparaginsyra, leucin och valin. Många rekommenderar det som tillskott som just preparatet BPC-157, men jag brukar alltid rekommendera att man istället ser över dina aminosyror och balanserar upp dem så att de ligger korrekt. Det är också klokt att se över sin matsmältning, då brist på aminosyror vanligtvis har en orsak. Ett aminosyroakomplex kan således vara mer lämpligt, eftersom man sällan har brist på endast de aminosyror som återfinns i BPC-157. Om man dock mäter aminosyror i ett aminosyratest och ser konkret att just dessa aminosyror saknas, så kan det såklart vara ett alternativ. Man behöver dock tänka på att alla aminosyror samverkar och det krävs god balans mellan dem, och god matsmältning för att tillgodose sig dem från maten man äter. Det är på grund av BPC-157 och ökade mängden enzymer som man ofta får så god effekt på magtarmbesvär och tarmsjukdomar när man börjar använda aminosyror.

Om du önskar vår hjälp med att göra ett aminosyratest, så går det bra att maila oss på tidsbokning@zarahssida.se. Vi mäter alltid alla essentiella aminosyror och icke-essentiella aminosyror vid provtagning av  på aminosyror.

Beställ labrixtest: Hur ett labrixtest / salivtest fungerar och hur du gör ett labrixtest..!

2021 september > söndag, september-19-2021

Många av mina patienter undrar över hur ett labrixtest fungerar och hur man utför testet. När du beställer labrixtest via oss så erhåller du alltid svenska anvisningar och support under provtagning, men jag har även spelat in denna korta instruktions- och informationsvideo som visar hur ett labrixtest fungerar, och hur du utför labrixtest / salivtest. Om du önskar beställa ett test så är du varmt välkommen att kontakta oss via tidsbokning@zarahssida.se

Akkermansia muciniphila vid viktminskning och läckande tarm

2021 september > fredag, september-17-2021

Akkermansia muciniphila är en viktig bakteriestam i tarmen, som ofta ligger lågt vid stress. Akkermansia är förknippad med viktminskning och vid låga värden försämras förmågan att gå ner i vikt. Akkermansia är även viktigt för tarmens mångfald, och låga nivåer av akkermansia är förknippade med ökad permabilitet i tarmens slemhinna, så kallad läckande tarm. Du kan öka dina nivåer av akkermansia genom att tillföra omega 3 som tillskott eller via maten du äter. Kost som innehåller transfetter har påvisats minska mängden akkermansia i tarmen.

Jag brukar mäta akkermansia i de mikrobiomtest jag gör, och då ser jag ofta att vissa bakterier blir låga vid stress, såsom akkermansia, e.coli (krävs för konvertering av serotonin), bifidobacterium (krävs för nedbrytning av histamin och för omsättning av GABA), och fusobacerium.

Om du är intresserad av att mäta din tarmflora, så är det vanligtvis mest lämpligt att mäta med DNA-teknik, inte med odling. Detta på grund av att en del bakterier lever utan syre. Vi använder oss av DNA-teknik i våra mikrobiomtester, och de är mycket omfattande. Om du vill veta mer, så maila oss gärna på tidsbokning@zarahssida.se

Ny studie: Covid 19 och vaccinering minskar kroppens kolesterolnivåer

2021 september > måndag, september-13-2021

Forskare har kommit fram till att patienter som insjuknar i covid-19 erhåller lägre nivåer av kolesterol, vilket sannolikt beror på att kroppens kolesterolpartiklar påverkas av spikprotein. Forskarteamet påtalar även att patientens kolesterolnivåer och sammansättning kan vara orsak till att vissa patienter blir mer sjuka än andra vid covid19-infektion. Detta lyfter även frågan om varför vissa patienter erhåller biverkningar i samband med vaccinering.

Vaccinet släpper ifrån sig proteinets ytprotein på samma sätt som forskarna har gjort i sitt experiment (fritt, och inte bundet), vilket öppnar för att biverkningar kan bero på att spikproteinet på något sätt interagerar med HDL-kolesterol, så att det binds starkare till hjärtmuskeln. HDL har som uppgift att transportera runt kolesterol i kroppen, och om det istället binder till hjärtmuskulaturen, så uppstår problem.

Frågan är alltså om det är vaccin och covid-19s påverkan på kolesterolpartiklarna som orsakar de hormonella rubbningar som ses som biverkning hos många kvinnor. Kolesterol är ju förstadie till könshormoner och utan kolesterol, kan du inte heller bilda könshormoner och kortisol på ett korrekt sätt.

Kolesterolnivån sjunker hos covid-patienter

Naturlig behandling vid migrän med CBD-olja, magnesium och hormontest / salivtest / labrixtest

2021 september > söndag, september-12-2021

CBD-olja är en mycket spännande produkt, som hjälper många som har obalans i sina signalsubstanser. Pågående forskning indikerar även att CBD-olja kan lindra och verka förebyggande vid migrän. I vissa fall verkar migränanfall helt kunna hämmas med hjälp av CBD-olja.

Migrän kan utlösas av många faktorer, däribland stress och kostintag men även vid hormonell obalans hos kvinnor. Det spännande är att CBD-olja ses minska dessa migränanfall, vilket sannolikt beror på att CBD-oljan balanserar upp kroppens signalsubstanser. När signalsubstanserna balanseras upp så återställs obalanser från stress och indirekt även obalanser vid hormonell obalans eftersom signalsubstanser och hormoner samverkar.

Vid migrän är det även viktigt att hjälpa kroppens parasympatiska nervsystem, och exempelvis se till att nivåer av lugnande mineraler ligger korrekt. Till dessa räknas zink och magnesium. Magnesiumbrist ses ofta vid återkommande migrän., varvid magnesium kan vara ett alternativ för naturlig behandling av migrän.

Det kan också vara klokt att undersöka hur signalsubstanser och hormoner ligger i ett salivtest / labrixtest, då det är vanligt med hormonell migrän, som uppträder i vissa tidpunkter på menstruationscykeln. Det är då lämpligt att mäta hormoner, och i vissa fall även signalsubstanser, och balansera upp de obalanser som finns. Då brukar migränanfallen vanligtvis glesas ut och upphöra.

Om du önskar hjälp med provtagning av hormoner och signalsubstanser i labrixtest, så maila oss gärna på tidsbokning@zarahssida.se

Lågt serotonin kan ge överväxt av candida, inflammation och diabetes

2021 september > söndag, september-12-2021

Merparten av det serotonin som vi människor bildar i kroppen, bildas i tarmen. Serotonin bildas från aminosyran tryptofan, som kräver B2 och B2 för omsättning. För att sedan konvertera tryptofan vidare till 5htp krävs folat, B6 och magnesium och för att konvertera 5htp vidare till serotonin krävs zink, magnesium och B6. Dessa processer kräver även en god tarmflora med gott om e.coli, då e.coli krävs för att konvertera just serotonin. Detta gäller även melatonin, som bildas från signalsubstansen serotonin vid komplett mörker. Kroppen bildar således serotonin om det är ljust och melatonin om det är mörkt. Just B-vitaminer, zink och magnesium är känsliga för stress, då de är lugnande mineraler och vitaminer som förbrukas vid kroppens hantering av stress. Även e.coli är mycket känsligt för stress vilket gör att det ofta ligger lågt vid stress, vanligtvis tillsammans med låga värden på bifidobacterium, akkermansia och fusobacterium (skapar försämrad nedbrytning och produktion av GABA och histamin, och är en av vanlig orsak till histaminintolerans).

Nu till de spännande studier som visar att serotonin och candida hör samman. Candida finns på våra slemhinnor som skydd, och de drar upp gifter och tungmetaller precis som svampen i skogen. Detta för att man sällan kan se candida som endast något negativt, men om det överväxer så kan det skapa problem. Vanliga orsaker till överväxt av candida är felaktigt pH-värde, mindre bra tarmflora, högt sockerintag eller lågt serotonin.

Lågt serotonin skapar många besvär i kroppen, såsom nedstämdhet, ökad tendens till oro och sämre förmåga att hantera stress, då signalsubstanser som serotonin och GABA finns för att lugna systemet efter ett stresspåslag. Serotonin har således en normaliserande och sänkande effekt på kortisol, vilket gör det otroligt viktigt för god stresshantering. De studier som kopplar samman serotonin och candida, visar att ökad mängd serotonin i tarmen minskar risken för candidaöverväxt. Om detta även gäller candida i systemet (blodet) och i underlivet är svårt att säga, men rimligtvis borde det också påverkas, eftersom tarmfloran påverkar underlivets flora.

Österrikiska forskare från Österrike har påvisat att serotonin minskar överaktivitet av candida, och hjälper till att kontrollera dess förmåga att byta till sin problematiska svampform och den enzymatiska aktivitet som produceras från det. Låg koncentration av serotonin stör aktiviteten hos candidasvampens enzymer medan höga koncentrationer av serotonin istället begränsar svamptillväxten. Tarmens bakterier har en viktig roll i produktionen av serotonin medan candida effektivt reglerar och ändrar tarmens bakterieförhållanden. Precis som att antibiotika eller annan störning av tarmfloran kan påverka serotoninproduktionen, så kan serotonin påverka tarmfloran i omvänd riktning. Kort sagt, tarmbakterier reglerar serotoninnivåerna och candida reglerar tarmbakterier. Serotonin och candida är på så vis sammanlänkade.

Det är också intressant att candida har en tendens till att skapa inflammatoriska processer i kroppen, vilket är vanligt vid lågt serotonin och depression. Depression är ett vanligt symtom vid inflammation. Det spännande med detta är att det alltså kan finnas en koppling även här. Tänk om det är så, att de inflammationer som skapar depression, beror på att lågt serotonin ökar förekomsten av candida? Serotonin hör även samman med kortisol, då serotonin sänker kortisolfrisättningen (eller snarare normaliserar kortisolvärdet) och på så vis även hör samman med kortisol som är viktigt för att hantera och hålla nere kroppens inflammationer. Det skulle alltså kunna vara så att lågt serotonin bidrar till ökad tillväxt av candida som skapar inflammation, och att denna inflammation inte kan hanteras av kroppen då det saknas kortisol.

Studier visar att ett ökat serotonin vid intag av SSRI minskar förekomsten av candida, men det bästa (enligt mig) är att öka serotonin på naturlig väg, genom att finna orsaken till de besvär som finns. En orsak kan vara att aminosyran tryptofan ligger lågt, vilket kan korrigeras genom en tryptofanrik kost eller intag av enstaka aminosyror. Tänk dock på att en vanlig orsak till låga aminosyrenivåer är att matsmältningen inte fungerar korrekt, och därför inte bryter ner protein till dess minska byggstenar, aminosyror. Ett tips är att således att lägga till matsmältningsenzymer för att spjälka maten mer optimalt. Utöver detta så krävs B-vitaminer (B2, B3, B6 och folat) i kombination med zink och magnesium för att konvertera serotonin, vilket gör dessa näringsämnen särskilt viktiga. Just dessa näringsämnen förbrukas vid stress, varvid brister är vanliga. Om du känner en osäkerhet över hur de ska doseras så boka gärna en tid hos oss, eller om du hellre vill, så kan vi mäta dina mineraler i en urinmineralanalys för exakta värden och doseringar.

Nästa steg är att se till att e.coli finns i den mängd du behöver för att din konvertering av serotonin ska vara optimal. E.coli är ytterst känslig för stress, och blir vanligtvis utrotad vid långvarig stress och sämre tarmflora. Ett tips är att mäta dina nivåer av e.coli i ett mikrobiomtest för att på så vis se vilket behov som finns. Det går sedan att kombinera en bra och potent probiotika, med e.colidroppar, för att återfå god balans för omvandling av serotonin.

Det bör även tilläggas att även diabetes är kopplat till candida, tarmfloran och inflammatoriska tillstånd, så det är inte helt omöjligt att även diabetes typ 2 kan behandlas med ökade nivåer av serotonin, i kombination med förbättrad tarmflora, minskat intag av socker och ökat intag av fiberrik kost (kostfibrer). En intressant aspekt är att högt sockerintag är en vanlig orsak till diabetes typ 2, samtidigt som högt sockerintag även är orsak till candidaöverväxt. Candida påverkas som sagt tarmfloran, och ökas vid lågt serotonin. Detta sammanband kan således vara värt att undersöka vidare om du har diabetes typ 2, och även misstänker lågt serotonin och/eller candidaöverväxt.

I dagsläget styrker studier framförallt hur candida påverkas av serotonin vid intag av SSRI, och att SSRI kan minska överväxt av candida. Men man bör inte glömma att det är bättre att korrigera sina serotoninnivåer en gång för alla, och finna orsaken till varför värdet är lågt. SSRI kan vara en tillfällig lösning, men på lång sikt behöver alltid orsaken korrigeras. Med hjälp av optimal tarmflora, god näringsstatus och goda nivåer av tryotofan och e.coli, så har du goda förutsättningar för att båda undvika överväxt av candida och andra besvär som ett lågt serotonin bidrar till. Även melatonin korrigeras när dessa balananser är korrekta, eftersom det konverteras i samma cykel och på samma sätt som serotonin.

Ett viktigt tillägg är också att höga mängder serotonin har påvisats öka riskerna för inflammation, vilket innebär att stress som ger ökad serotoninfrisättning hör samman med inflammatoriska processer. Detta tillsammans med att de bakteriestammar som hämmar inflammation, och frisättning av kortisol som minskar inflammation också påverkas av stress. Det viktiga här är alltså att OM du får ett SSRI-preparat från vården när du egentligen inte har lågt serotonin, så kan ditt värde istället bli högt, vilket ökar inflammatoriska processer. Detta är mycket vanligt misstag inom vården, då de ger serotonin till alla deprimerade eller nedstämda patienter utan att först mäta om serotonin ligger högt eller lågt. Många av mina patienter som har besvär med oro och ångest, har istället lågt noradrenalin och adrenalin pga dopamin inte konverteras vidare korrekt. Det är alltså viktigt att ta reda på om serotonin verkligen är lågt innan man behandlar med serotoninhöjare oavsett om de är naturliga eller SSRI.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29556778/
https://www.candidaplan.com/serotonin-candida/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2980867/

Läs gärna mer om serotonin och SSRI i min artikel: Lågt serotonin, varför SSRI inte fungerar och varför det är svårt att sluta med SSRI-preparat – https://www.zarahssida.se

Föreläsning om signalsubstanser och hormonell obalans med Zarah Öberg Del 2

2021 september > söndag, september-5-2021

Här kommer del nummer 2 av vår föreläsning om hormonell obalans och signalsubstanser. Om du önskar rådgivning eller provtagning av signalsubstanser (urinprov / labrixtest), så ber vi att du bokar en tid via vår bokningsmail: tidsbokning@zarahssida.se.

Föreläsning med Zarah Öberg om hormonell obalans och obalans i signalsubstanser

2021 september > söndag, september-5-2021

Här ser du den senaste informationen om hormonell obalans, signalsubstanser och om hur du bäst kan balansera upp dina hormoner med hjälp av labrixtest med mätning i salivprov (hormoner) och urinprov (signalsubstanser). Om du önskar personligt anpassad hjälp och provtagning så behöver du boka en tid via vår bokningsmail tidsbokning@zarahssida.se

Läk tarmen naturligt med mikrobiomtest, probiotika och prebiotika, matsmältningsenzymer, glutamin och zink

2021 september > lördag, september-4-2021

Jag skriver ofta om probiotika och hur viktigt det är med god tarmflora, särskilt idag när stress och mindre bra kostval påverkar vår flora på ett negativt sätt. Probiotika är goda bakterier som främjar tarmfloran, och de trivs tillsammans med prebiotika som finns i maten vi äter. Det viktiga när man äter probiotika är att ta dem tillsammans med mat, då de buffrar ihop med maten du äter. Tänk gärna på att äta gott om fibrer (kostfibrer som resistent stärkelse) så att dina goda bakterier trivs bättre. Tarmens goda flora förbättras även av dagligt intag av Omega 3, exempelvis algolja.Stress är förmodligen bland det mest viktiga att tänka på när det gäller tarmfloran, och merparten av mina patienter med långvarig stress har låga värden på viktiga stammar som bifidobacterium (viktigt för att bryta ner histamin) och e.coli (viktigt för att konvertera serotonin). Det är mycket vanligt att stress bidrar till låga nivåer av akkermansia samt andra viktiga funktioner såsom produktion av smörsyra och IPA. Vikten av tarmflora är givetvis vanliga parametrar såsom bra immunförsvar och en frisk tarm. Dock så är det minst lika viktigt med god tarmflora för att hålla nere inflammatoriska processer, för god kvalitet på hormoner och fullgod konvertering och nedbrytning av signalsubstanser. Att ha bra balans på signalsubstanser handlar således inte om hjärnan utan om hur vi mår i tarmen. När du saknar e.coli så saknar du förmågan att konvertera serotonin och melatonin, brist på bifidobacterium ger histaminintolerans och om du saknar antiinflammatoriska bakteriestammar som l.casei, så saknar du förmågan att hålla nere inflammatoriska processer.  Dessa är bara några av många exempel på hur vi påverkas av vår tarmflora.

 

Här kommer några tips på hur du kan förbättra din tarmflora: 

 • Lägg till mjölksyrade grönsaker till din kost, och gärna till varje huvudmåltid. Ett tips är tistelvind, ett märke på mjölksyrade grönsaker som finns i vanliga matbutiken.
 • Det kan vara klokt att lägga till matsmältningsenzymer, exempelvis Allzym från Alpha Plus: Allzym (Du erhåller 25% rabatt på alla Alpha Plus produkter när du anger zarah i kassan).
 • Lägg till en bra probiotika, antingen Innate response superprobiotika Mega Flora PlusMega Flora Woman som är avsedd för optimal vaginal flora, eller Pro 10 Plus från Alpha Plus (25% rabatt när du anger zarah i kassan).
 • Jag brukar alltid tipsa om att göra ett mikrobiomtest också, då det är mycket bra att mäta tarmfloran och se vilka obalanser som finns. Riktigt bra mikrobiomtester innebär att man mäter med DNA-teknik för fullgott resultat. Om du önskar beställa mikrobiomtest så mailar du oss via vår bokningssida tidsbokning@zarahssida.se
 • Om tarmen inte är hundra, så är det också klokt att lägga till glutamin och zink, de näringsämnen som behövs för att läka tarmslemhinnan. L-glutamin 400 g – L-glutamin 100 % I Pulverform | Alpha Plus (alpha-plus.se) och Zink Plus 90 tab – För Ett Normalt Immunsystem | Alpha Plus Kosttillskott (alpha-plus.se) (25 % rabatt när du uppger zarah i kassan).
 • Om dessa mer vanliga rekommendationer inte hjälper för dig så rekommenderar jag att du bokar en tid för en mer personligt anpassad rekommendation, samt att du mäter din tarmflora med hjälp av mikrobiomtest. Du får då en personligt anpassad rekommendation som brukar vara mer effektiv än att arbeta generellt.

Så fungerar kortisolhöjande, kortisolsänkande örter och livsstilsförändringar som påverkar kortisolnivåerna

2021 september > onsdag, september-1-2021

Det är många som talar om kortisolsänkande preparat såsom ashwaganda, eller att träning eller vissa aminosyror och signalsubstanser verkar kortisolsänkande. Detta är dock felaktigt, då de inte sänker kortisolvärdet utan normaliserar kortisolfrisättningen. Om du har ett högt kortisol på grund av akut stress, så blir således effekten att ditt kortisol sänks. Om du däremot har ett lågt kortisol på grund av långvarig stress och utmattning, så kommer ditt kortisol inte att sänkas, utan normaliseras. Ofta behövs då även andra stöd för binjurarna såsom binjureextrakt och C-vitamin, men binjureextrakt bör aldrig tillsättas innan man vet exakt hur kortisolkurvan ser ut, eftersom kortisol flukturerar över dagen och kan vara högt på ett ställe och lågt på ett ställe.

Man kan säga som så, att alla lugnande saker aktiverar kroppens parasympatiska nervsystem, det vill säga kroppens av-knapp. Lugnande saker inkluderar vila, återhämtning efter träning, sömn samt tillskott som CBD-olja, GABA, l-teanin, ashwaganda, magnesium, zink med mera. Alla dessa har en kortisolsänkande effekt OM kortisol är högt eftersom de lugnar kroppen, men det är viktigt att känna till att många skriver att de sänker kortisol, när de i själva verket är normaliserande. En ört som ashwaganda är exempelvis en adaptogen ört, som verkar sänkande OM det behövs. Det är alltså inte så att användning av ashwaganda eller L-teanin kan ge ett lågt kortisol, utan det som sker är att preparatet modulerar (rattar upp eller ner) effekten. Detta brukar jag istället omnämnda som att det har en normaliserande effekt på kroppens kortisolnivåer.

Det är många som frågar mig om detta, då det är vanligt att jag rekommenderar L-teanin för att modulera signalsubstanser som är i obalans på grund av stress. Det är då mycket vanligt att kortisolvärdet ligger lågt, samtidigt som lugnande signalsubstanser som GABA och serotonin ligger högt. Vanligtvis ligger då även noradrenalin och adrenalin lågt. Detta visar att kroppen är utmattad och stressad, och man kan då använda lugnande preparat för att lugna systemet, och dess normaliserande effekt gör att man kan lugna systemet utan att kortisolvärdet sänks ytterligare.

Om du önskar boka en tid för obalans i hormoner eller signalsubstanser, eller önskar mäta dina signalsubstanser (mäts i urin) och hormoner (mäts i salivprov / labrixtest), så kan du maila oss för bokning: tidsbokning@zarahssida.se