BPC-157, peptider och aminosyror

En peptid är en del av proteiner och fungerar som budbärare på samma vis som signalsubstanser. Skillnaden mellan en peptid och signalsubstanser som noradrenalin, adrenalin och dopamin, är att en peptid syntetiseras av ribosomerna. En peptid talar om för cellerna hur de bäst kan fungera och är uppbyggda av aminosyror.

Skillnad mellan ett protein och en peptid, är att peptiden är mindre och gränsen brukar vara vid 50 aminosyror, då över 50 aminosyror räknas som protein, medan mindre kedjor räknas som peptider (insulin är minsta protein med 51 aminosyror). När man pratar om korta peptider, såsom en peptid med två aminosyror så kallas den för dipeptid. En kedja med aminosyror kallas för tripeptid, och längre kedjor kallas för oligopeptider eller polypeptider.

Aminosyror är mycket spännande, och det påverkar väldigt många av kroppens processer. Många av våra patienter mäter sina nivåer av aminosyror i ett aminosyratest, vilket är viktigt om man vill optimera, förebygga eller läka kroppen på ett naturligt sätt. Ett vanligt symtom på aminosyrabrist kan vara försämrad förmåga att bygga muskler, men man får inte glömma att aminosyror är viktiga för otroligt många av kroppens funktioner. En viktig funktion är bildandet av BPC-157 som inkluderas i matsmältningssystemet, och även enzymer som byggs av aminosyror. Det blir således även ett problem i matsmältning och tarmsystem när aminosyror ligger lågt. Enzymer består av många aminosyror, där den minsta enzymerna inkluderar 62 aminosyror, medan de med mest aminosyror ligger över 2500 aminosyror.

En vanlig orsak till låga värden på aminosyror är att matsmältningen inte fungerar optimalt, vanligtvis på grund av stress. Vid stress hämmas magsyraproduktionen, och därmed också frisättningen av det enzym som bryter ner protein (pepsin). Minskad frisättning av magsyra i kombination med enzymbrist innebär sämre spjälkning av proteiner, vilket gör att tarmfloran försämras pga osmält mat som finns i tarmen och skapar bakterier. Det innebär även att proteiner inte bryts ner korrekt till minsta byggstenar, aminosyror, och därför inte tas upp optimalt i tarmen.

En spännande peptid är BPC-157 (Body Protective Compound 157), som det talas om på många fronter. Den ingår bland annat i magjuicen och innehåller 15 aminosyror. BPC-157 är en kort peptidkedja, vilket alltså kan beskrivas som att en liten del av ett protein. Många nya studier visar att BPC-157 kan minska negativa, toxiska effekter vid användning av smärtstillande läkemedel, främja muskelreparation, sårläkning och att det även har en hämmande effekt vid oxidativ stress. BPC-157 frisätts från kroppen för att reparera, för att motverka stress och skador som uppstår. För att hantera skador på andra ställen än i magregionen, isolerar man peptiden och placerar tillbaka den för att läka skador som behövs.  De djurstudier som genomförts visar att BPC-157 påskyndar läkning av många olika sår, inklusive muskler, senor och skadade ledband. Dessutom har BPC-157 visat sig skydda organen förebyggande vid magsår. BPC-157 verkar systemiskt i matsmältningskanalen för att bekämpa läckande tarm, IBS, Crohns sjukdom etc. I studier har man även använt BPC-157 för att behandla brännskador, då blodflödet ökas till skadan. BPC-157 kan vara sårläkande, förbättra immunförsvaret och regulera hormoner med mera. BPC157 ser till att slemhinnans barriär hålls intakt när den utsätts för magsyra.

BPC157 innehåller 15 aminosyror, och finns naturligt i matsmältningsområdet. Vid aminosyrabrist kan BPC-157 bli lågt, på samma vis som andra funktioner som kräver aminosyror för dess uppbyggnad. De aminosyror som ingår i BPC-157 är Gly-Glu-Pro-Pro-Pro-Gly-Lys-Pro-Ala-Asp-Asp-Ala-Gly-Leu-Val.

 • Ala = Alanin
 • Cys = Cystein
 • Asp = Asparaginsyra
 • Glu = Glutaminsyra
 • Phe = Fenylalanin
 • Gly = Glycin
 • His = Histidin
 • Ile = Isoleucin
 • Lys = Lysin
 • Leu = Leucin
 • Met = Metionin
 • Asn = Asparagin
 • Pro = Prolin
 • Gln = Glutamin
 • Arg = Arginin
 • Ser = Serin
 • Thr = Treonin
 • Val = Valin
 • Trp = Tryptofan
 • Tyr = Tyrosin

BPC157 innehåller således glycin, glutaminsyra, prolin, lysin, alanin, asparaginsyra, leucin och valin. Många rekommenderar det som tillskott som just preparatet BPC-157, men jag brukar alltid rekommendera att man istället ser över dina aminosyror och balanserar upp dem så att de ligger korrekt. Det är också klokt att se över sin matsmältning, då brist på aminosyror vanligtvis har en orsak. Ett aminosyroakomplex kan således vara mer lämpligt, eftersom man sällan har brist på endast de aminosyror som återfinns i BPC-157. Om man dock mäter aminosyror i ett aminosyratest och ser konkret att just dessa aminosyror saknas, så kan det såklart vara ett alternativ. Man behöver dock tänka på att alla aminosyror samverkar och det krävs god balans mellan dem, och god matsmältning för att tillgodose sig dem från maten man äter. Det är på grund av BPC-157 och ökade mängden enzymer som man ofta får så god effekt på magtarmbesvär och tarmsjukdomar när man börjar använda aminosyror.

Om du önskar vår hjälp med att göra ett aminosyratest, så går det bra att maila oss på tidsbokning@zarahssida.se. Vi mäter alltid alla essentiella aminosyror och icke-essentiella aminosyror vid provtagning av  på aminosyror.