SIBO – SIBO-test vid tarmbesvär med gaser och magsmärtor

2020 september > torsdag, september-10-2020
SIBO innebär överväxt av bakterier i tunntarmen, vilket kan ställa till rejäla besvär. Vanligtvis handlar detta om att miljön i tarmen inte är optimal, vilket gör att de bakterier som ska finnas i tjocktarmen, istället vandrar upp i tunntarmen och skapar oreda. Vanliga symtom på SIBO är uppsvälldhet i mellangärdet, gasbildning som är svår att eliminera, samt kroniska tarmsjukdomar. Det är viktigt att fråga sig varför besväret har uppkommit, då det ofta beror på underliggande problem. Ett av de mest vanliga symtom som finns vid SIBO, är att gaser som annars kommer ut via fisar, istället stannar kvar i magen flera timmar. När man har ätit så kan magen kännas svullen och full med luft flera timmar efter, eftersom luften är så långt upp i tarmen och på så vis inte kan ta sig ut. Detta kan innebära timmar av magknip innan gaserna kommer ut och lättar på trycket.

SIBO (small intestinal bacterial overgrowth) undersöks med ett utandningstest antingen med hjälp av laktulos eller glukos, där testet visar den vätgas och metangas som produceras av  tarmens bakterier (laktulos används även i de tester vi tar vid misstanke om läckande tarm).

Om du misstänker SIBO eller önskar göra ett SIBO-test, så rekommenderar jag att vi bokar en första konsultation för att gå igenom din sjukdomshistorik. Du beställer test för SIBO eller en konsultation via vår bokningssida eller vår mail: tidsbokning@zarahssida.se.