Ny studie: Covid 19 och vaccinering minskar kroppens kolesterolnivåer

Zarah Öbergs blogg > måndag, september-13-2021

Forskare har kommit fram till att patienter som insjuknar i covid-19 erhåller lägre nivåer av kolesterol, vilket sannolikt beror på att kroppens kolesterolpartiklar påverkas av spikprotein. Forskarteamet påtalar även att patientens kolesterolnivåer och sammansättning kan vara orsak till att vissa patienter blir mer sjuka än andra vid covid19-infektion. Detta lyfter även frågan om varför vissa patienter erhåller biverkningar i samband med vaccinering.

Vaccinet släpper ifrån sig proteinets ytprotein på samma sätt som forskarna har gjort i sitt experiment (fritt, och inte bundet), vilket öppnar för att biverkningar kan bero på att spikproteinet på något sätt interagerar med HDL-kolesterol, så att det binds starkare till hjärtmuskeln. HDL har som uppgift att transportera runt kolesterol i kroppen, och om det istället binder till hjärtmuskulaturen, så uppstår problem.

Frågan är alltså om det är vaccin och covid-19s påverkan på kolesterolpartiklarna som orsakar de hormonella rubbningar som ses som biverkning hos många kvinnor. Kolesterol är ju förstadie till könshormoner och utan kolesterol, kan du inte heller bilda könshormoner och kortisol på ett korrekt sätt.

Kolesterolnivån sjunker hos covid-patienter

Naturlig behandling vid migrän med CBD-olja, magnesium och hormontest / salivtest / labrixtest

Zarah Öbergs blogg > söndag, september-12-2021

CBD-olja är en mycket spännande produkt, som hjälper många som har obalans i sina signalsubstanser. Pågående forskning indikerar även att CBD-olja kan lindra och verka förebyggande vid migrän. I vissa fall verkar migränanfall helt kunna hämmas med hjälp av CBD-olja.

Migrän kan utlösas av många faktorer, däribland stress och kostintag men även vid hormonell obalans hos kvinnor. Det spännande är att CBD-olja ses minska dessa migränanfall, vilket sannolikt beror på att CBD-oljan balanserar upp kroppens signalsubstanser. När signalsubstanserna balanseras upp så återställs obalanser från stress och indirekt även obalanser vid hormonell obalans eftersom signalsubstanser och hormoner samverkar.

Vid migrän är det även viktigt att hjälpa kroppens parasympatiska nervsystem, och exempelvis se till att nivåer av lugnande mineraler ligger korrekt. Till dessa räknas zink och magnesium. Magnesiumbrist ses ofta vid återkommande migrän., varvid magnesium kan vara ett alternativ för naturlig behandling av migrän.

Det kan också vara klokt att undersöka hur signalsubstanser och hormoner ligger i ett salivtest / labrixtest, då det är vanligt med hormonell migrän, som uppträder i vissa tidpunkter på menstruationscykeln. Det är då lämpligt att mäta hormoner, och i vissa fall även signalsubstanser, och balansera upp de obalanser som finns. Då brukar migränanfallen vanligtvis glesas ut och upphöra.

Om du önskar hjälp med provtagning av hormoner och signalsubstanser i labrixtest, så maila oss gärna på tidsbokning@zarahssida.se

Lågt serotonin kan ge överväxt av candida, inflammation och diabetes

Hormonell obalans och signalsubstanser, Zarah Öbergs blogg > söndag, september-12-2021

Merparten av det serotonin som vi människor bildar i kroppen, bildas i tarmen. Serotonin bildas från aminosyran tryptofan, som kräver B2 och B2 för omsättning. För att sedan konvertera tryptofan vidare till 5htp krävs folat, B6 och magnesium och för att konvertera 5htp vidare till serotonin krävs zink, magnesium och B6. Dessa processer kräver även en god tarmflora med gott om e.coli, då e.coli krävs för att konvertera just serotonin. Detta gäller även melatonin, som bildas från signalsubstansen serotonin vid komplett mörker. Kroppen bildar således serotonin om det är ljust och melatonin om det är mörkt. Just B-vitaminer, zink och magnesium är känsliga för stress, då de är lugnande mineraler och vitaminer som förbrukas vid kroppens hantering av stress. Även e.coli är mycket känsligt för stress vilket gör att det ofta ligger lågt vid stress, vanligtvis tillsammans med låga värden på bifidobacterium, akkermansia och fusobacterium (skapar försämrad nedbrytning och produktion av GABA och histamin, och är en av vanlig orsak till histaminintolerans).

Nu till de spännande studier som visar att serotonin och candida hör samman. Candida finns på våra slemhinnor som skydd, och de drar upp gifter och tungmetaller precis som svampen i skogen. Detta för att man sällan kan se candida som endast något negativt, men om det överväxer så kan det skapa problem. Vanliga orsaker till överväxt av candida är felaktigt pH-värde, mindre bra tarmflora, högt sockerintag eller lågt serotonin.

Lågt serotonin skapar många besvär i kroppen, såsom nedstämdhet, ökad tendens till oro och sämre förmåga att hantera stress, då signalsubstanser som serotonin och GABA finns för att lugna systemet efter ett stresspåslag. Serotonin har således en normaliserande och sänkande effekt på kortisol, vilket gör det otroligt viktigt för god stresshantering. De studier som kopplar samman serotonin och candida, visar att ökad mängd serotonin i tarmen minskar risken för candidaöverväxt. Om detta även gäller candida i systemet (blodet) och i underlivet är svårt att säga, men rimligtvis borde det också påverkas, eftersom tarmfloran påverkar underlivets flora.

Österrikiska forskare från Österrike har påvisat att serotonin minskar överaktivitet av candida, och hjälper till att kontrollera dess förmåga att byta till sin problematiska svampform och den enzymatiska aktivitet som produceras från det. Låg koncentration av serotonin stör aktiviteten hos candidasvampens enzymer medan höga koncentrationer av serotonin istället begränsar svamptillväxten. Tarmens bakterier har en viktig roll i produktionen av serotonin medan candida effektivt reglerar och ändrar tarmens bakterieförhållanden. Precis som att antibiotika eller annan störning av tarmfloran kan påverka serotoninproduktionen, så kan serotonin påverka tarmfloran i omvänd riktning. Kort sagt, tarmbakterier reglerar serotoninnivåerna och candida reglerar tarmbakterier. Serotonin och candida är på så vis sammanlänkade.

Det är också intressant att candida har en tendens till att skapa inflammatoriska processer i kroppen, vilket är vanligt vid lågt serotonin och depression. Depression är ett vanligt symtom vid inflammation. Det spännande med detta är att det alltså kan finnas en koppling även här. Tänk om det är så, att de inflammationer som skapar depression, beror på att lågt serotonin ökar förekomsten av candida? Serotonin hör även samman med kortisol, då serotonin sänker kortisolfrisättningen (eller snarare normaliserar kortisolvärdet) och på så vis även hör samman med kortisol som är viktigt för att hantera och hålla nere kroppens inflammationer. Det skulle alltså kunna vara så att lågt serotonin bidrar till ökad tillväxt av candida som skapar inflammation, och att denna inflammation inte kan hanteras av kroppen då det saknas kortisol.

Studier visar att ett ökat serotonin vid intag av SSRI minskar förekomsten av candida, men det bästa (enligt mig) är att öka serotonin på naturlig väg, genom att finna orsaken till de besvär som finns. En orsak kan vara att aminosyran tryptofan ligger lågt, vilket kan korrigeras genom en tryptofanrik kost eller intag av enstaka aminosyror. Tänk dock på att en vanlig orsak till låga aminosyrenivåer är att matsmältningen inte fungerar korrekt, och därför inte bryter ner protein till dess minska byggstenar, aminosyror. Ett tips är att således att lägga till matsmältningsenzymer för att spjälka maten mer optimalt. Utöver detta så krävs B-vitaminer (B2, B3, B6 och folat) i kombination med zink och magnesium för att konvertera serotonin, vilket gör dessa näringsämnen särskilt viktiga. Just dessa näringsämnen förbrukas vid stress, varvid brister är vanliga. Om du känner en osäkerhet över hur de ska doseras så boka gärna en tid hos oss, eller om du hellre vill, så kan vi mäta dina mineraler i en urinmineralanalys för exakta värden och doseringar.

Nästa steg är att se till att e.coli finns i den mängd du behöver för att din konvertering av serotonin ska vara optimal. E.coli är ytterst känslig för stress, och blir vanligtvis utrotad vid långvarig stress och sämre tarmflora. Ett tips är att mäta dina nivåer av e.coli i ett mikrobiomtest för att på så vis se vilket behov som finns. Det går sedan att kombinera en bra och potent probiotika, med e.colidroppar, för att återfå god balans för omvandling av serotonin.

Det bör även tilläggas att även diabetes är kopplat till candida, tarmfloran och inflammatoriska tillstånd, så det är inte helt omöjligt att även diabetes typ 2 kan behandlas med ökade nivåer av serotonin, i kombination med förbättrad tarmflora, minskat intag av socker och ökat intag av fiberrik kost (kostfibrer). En intressant aspekt är att högt sockerintag är en vanlig orsak till diabetes typ 2, samtidigt som högt sockerintag även är orsak till candidaöverväxt. Candida påverkas som sagt tarmfloran, och ökas vid lågt serotonin. Detta sammanband kan således vara värt att undersöka vidare om du har diabetes typ 2, och även misstänker lågt serotonin och/eller candidaöverväxt.

I dagsläget styrker studier framförallt hur candida påverkas av serotonin vid intag av SSRI, och att SSRI kan minska överväxt av candida. Men man bör inte glömma att det är bättre att korrigera sina serotoninnivåer en gång för alla, och finna orsaken till varför värdet är lågt. SSRI kan vara en tillfällig lösning, men på lång sikt behöver alltid orsaken korrigeras. Med hjälp av optimal tarmflora, god näringsstatus och goda nivåer av tryotofan och e.coli, så har du goda förutsättningar för att båda undvika överväxt av candida och andra besvär som ett lågt serotonin bidrar till. Även melatonin korrigeras när dessa balananser är korrekta, eftersom det konverteras i samma cykel och på samma sätt som serotonin.

Ett viktigt tillägg är också att höga mängder serotonin har påvisats öka riskerna för inflammation, vilket innebär att stress som ger ökad serotoninfrisättning hör samman med inflammatoriska processer. Detta tillsammans med att de bakteriestammar som hämmar inflammation, och frisättning av kortisol som minskar inflammation också påverkas av stress. Det viktiga här är alltså att OM du får ett SSRI-preparat från vården när du egentligen inte har lågt serotonin, så kan ditt värde istället bli högt, vilket ökar inflammatoriska processer. Detta är mycket vanligt misstag inom vården, då de ger serotonin till alla deprimerade eller nedstämda patienter utan att först mäta om serotonin ligger högt eller lågt. Många av mina patienter som har besvär med oro och ångest, har istället lågt noradrenalin och adrenalin pga dopamin inte konverteras vidare korrekt. Det är alltså viktigt att ta reda på om serotonin verkligen är lågt innan man behandlar med serotoninhöjare oavsett om de är naturliga eller SSRI.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29556778/
https://www.candidaplan.com/serotonin-candida/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2980867/

Läs gärna mer om serotonin och SSRI i min artikel: Lågt serotonin, varför SSRI inte fungerar och varför det är svårt att sluta med SSRI-preparat – http://www.zarahssida.se

Föreläsning om signalsubstanser och hormonell obalans med Zarah Öberg Del 2

Hormonell obalans och signalsubstanser, Inspelade kurser och föreläsningar med Zarah Öberg, Zarah Öbergs blogg > söndag, september-5-2021

Här kommer del nummer 2 av vår föreläsning om hormonell obalans och signalsubstanser. Om du önskar rådgivning eller provtagning av signalsubstanser (urinprov / labrixtest), så ber vi att du bokar en tid via vår bokningsmail: tidsbokning@zarahssida.se.

Föreläsning om hormoner, sköldkörteln och hormonell obalans med Zarah Öberg Del 1

Hormonell obalans och signalsubstanser, Inspelade kurser och föreläsningar med Zarah Öberg, Zarah Öbergs blogg > söndag, september-5-2021

Här kommer del 1 av vår föreläsning om hormoner och signalsubstanser. Om du önskar mer personligt anpassad hjälp, så ber vi att du bokar tid eller kontaktar oss via tidsbokning@zarahssida.se

Föreläsning med Zarah Öberg om hormonell obalans och obalans i signalsubstanser

Hormonell obalans och signalsubstanser, Inspelade kurser och föreläsningar med Zarah Öberg, Zarah Öbergs blogg > söndag, september-5-2021

Här ser du den senaste informationen om hormonell obalans, signalsubstanser och om hur du bäst kan balansera upp dina hormoner med hjälp av labrixtest med mätning i salivprov (hormoner) och urinprov (signalsubstanser). Om du önskar personligt anpassad hjälp och provtagning så behöver du boka en tid via vår bokningsmail tidsbokning@zarahssida.se

Läk tarmen naturligt med mikrobiomtest, probiotika och prebiotika, matsmältningsenzymer, glutamin och zink

Zarah Öbergs blogg > lördag, september-4-2021

Jag skriver ofta om probiotika och hur viktigt det är med god tarmflora, särskilt idag när stress och mindre bra kostval påverkar vår flora på ett negativt sätt. Probiotika är goda bakterier som främjar tarmfloran, och de trivs tillsammans med prebiotika som finns i maten vi äter. Det viktiga när man äter probiotika är att ta dem tillsammans med mat, då de buffrar ihop med maten du äter. Tänk gärna på att äta gott om fibrer (kostfibrer som resistent stärkelse) så att dina goda bakterier trivs bättre. Tarmens goda flora förbättras även av dagligt intag av Omega 3, exempelvis algolja.Stress är förmodligen bland det mest viktiga att tänka på när det gäller tarmfloran, och merparten av mina patienter med långvarig stress har låga värden på viktiga stammar som bifidobacterium (viktigt för att bryta ner histamin) och e.coli (viktigt för att konvertera serotonin). Det är mycket vanligt att stress bidrar till låga nivåer av akkermansia samt andra viktiga funktioner såsom produktion av smörsyra och IPA. Vikten av tarmflora är givetvis vanliga parametrar såsom bra immunförsvar och en frisk tarm. Dock så är det minst lika viktigt med god tarmflora för att hålla nere inflammatoriska processer, för god kvalitet på hormoner och fullgod konvertering och nedbrytning av signalsubstanser. Att ha bra balans på signalsubstanser handlar således inte om hjärnan utan om hur vi mår i tarmen. När du saknar e.coli så saknar du förmågan att konvertera serotonin och melatonin, brist på bifidobacterium ger histaminintolerans och om du saknar antiinflammatoriska bakteriestammar som l.casei, så saknar du förmågan att hålla nere inflammatoriska processer.  Dessa är bara några av många exempel på hur vi påverkas av vår tarmflora.

 

Här kommer några tips på hur du kan förbättra din tarmflora: 

  • Lägg till mjölksyrade grönsaker till din kost, och gärna till varje huvudmåltid. Ett tips är tistelvind, ett märke på mjölksyrade grönsaker som finns i vanliga matbutiken.
  • Det kan vara klokt att lägga till matsmältningsenzymer, exempelvis Allzym från Alpha Plus: Allzym (Du erhåller 25% rabatt på alla Alpha Plus produkter när du anger zarah i kassan).
  • Lägg till en bra probiotika, antingen Innate response superprobiotika Mega Flora PlusMega Flora Woman som är avsedd för optimal vaginal flora, eller Pro 10 Plus från Alpha Plus (25% rabatt när du anger zarah i kassan).
  • Jag brukar alltid tipsa om att göra ett mikrobiomtest också, då det är mycket bra att mäta tarmfloran och se vilka obalanser som finns. Riktigt bra mikrobiomtester innebär att man mäter med DNA-teknik för fullgott resultat. Om du önskar beställa mikrobiomtest så mailar du oss via vår bokningssida tidsbokning@zarahssida.se
  • Om tarmen inte är hundra, så är det också klokt att lägga till glutamin och zink, de näringsämnen som behövs för att läka tarmslemhinnan. L-glutamin 400 g – L-glutamin 100 % I Pulverform | Alpha Plus (alpha-plus.se) och Zink Plus 90 tab – För Ett Normalt Immunsystem | Alpha Plus Kosttillskott (alpha-plus.se) (25 % rabatt när du uppger zarah i kassan).
  • Om dessa mer vanliga rekommendationer inte hjälper för dig så rekommenderar jag att du bokar en tid för en mer personligt anpassad rekommendation, samt att du mäter din tarmflora med hjälp av mikrobiomtest. Du får då en personligt anpassad rekommendation som brukar vara mer effektiv än att arbeta generellt.

Så fungerar kortisolhöjande, kortisolsänkande örter och livsstilsförändringar som påverkar kortisolnivåerna

Hormonell obalans och signalsubstanser, Zarah Öbergs blogg > onsdag, september-1-2021

Det är många som talar om kortisolsänkande preparat såsom ashwaganda, eller att träning eller vissa aminosyror och signalsubstanser verkar kortisolsänkande. Detta är dock felaktigt, då de inte sänker kortisolvärdet utan normaliserar kortisolfrisättningen. Om du har ett högt kortisol på grund av akut stress, så blir således effekten att ditt kortisol sänks. Om du däremot har ett lågt kortisol på grund av långvarig stress och utmattning, så kommer ditt kortisol inte att sänkas, utan normaliseras. Ofta behövs då även andra stöd för binjurarna såsom binjureextrakt och C-vitamin, men binjureextrakt bör aldrig tillsättas innan man vet exakt hur kortisolkurvan ser ut, eftersom kortisol flukturerar över dagen och kan vara högt på ett ställe och lågt på ett ställe.

Man kan säga som så, att alla lugnande saker aktiverar kroppens parasympatiska nervsystem, det vill säga kroppens av-knapp. Lugnande saker inkluderar vila, återhämtning efter träning, sömn samt tillskott som CBD-olja, GABA, l-teanin, ashwaganda, magnesium, zink med mera. Alla dessa har en kortisolsänkande effekt OM kortisol är högt eftersom de lugnar kroppen, men det är viktigt att känna till att många skriver att de sänker kortisol, när de i själva verket är normaliserande. En ört som ashwaganda är exempelvis en adaptogen ört, som verkar sänkande OM det behövs. Det är alltså inte så att användning av ashwaganda eller L-teanin kan ge ett lågt kortisol, utan det som sker är att preparatet modulerar (rattar upp eller ner) effekten. Detta brukar jag istället omnämnda som att det har en normaliserande effekt på kroppens kortisolnivåer.

Det är många som frågar mig om detta, då det är vanligt att jag rekommenderar L-teanin för att modulera signalsubstanser som är i obalans på grund av stress. Det är då mycket vanligt att kortisolvärdet ligger lågt, samtidigt som lugnande signalsubstanser som GABA och serotonin ligger högt. Vanligtvis ligger då även noradrenalin och adrenalin lågt. Detta visar att kroppen är utmattad och stressad, och man kan då använda lugnande preparat för att lugna systemet, och dess normaliserande effekt gör att man kan lugna systemet utan att kortisolvärdet sänks ytterligare.

Om du önskar boka en tid för obalans i hormoner eller signalsubstanser, eller önskar mäta dina signalsubstanser (mäts i urin) och hormoner (mäts i salivprov / labrixtest), så kan du maila oss för bokning: tidsbokning@zarahssida.se

God tarmflora för bättre produktion och nedbrytning av GABA, histamin och serotonin

Hormonell obalans och signalsubstanser, Zarah Öbergs blogg > tisdag, augusti-17-2021

Det är en otroligt intressant harmoni mellan tarmbakterier och signalsubstanser, då signalsubstanser är beroende av tarmfloran både för sin nedbrytning och produktion. Allt fler har stress i vårt samhälle, vilket har skapat ett ännu större intresse för signalsubstansen GABA.

Gamma-aminobutyric acid (GABA), är kroppens primära hämmande neurotransmittor (NT), som bildas av glutamin, som sedan omvandlas vidare till glutamat och sist till GABA. Min erfarenhet är att det är mycket vanligt att GABA ligger högt vid långvarig stress, vilket i förlängningen urlakar det material som krävs för att bilda GABA. Det är också viktigt att känna till att glutamat, som är förstadie till GABA, går på kroppens sympatiska nervsystem, vilket kort betyder att det ökar vår stress och aktivitet. Det diskuteras ofta att glutamat kan vara orsak till ADHD, men det talas sällan om hur det fungerar och varför det blir ett problem. Det tänkte jag förklara nedan.

Det första steget i denna cykel är glutamin, en aminosyra som bildas i tarmen eller kommer via kosten vi äter. När vi har en dålig tarm, så kommer produktionen av glutamin bli lägre och material till att bilda GABA räcker inte till. Detta resulterar i att vi inte kan hantera stress, sova på ett bra sätt och att vi har svårt att slappna av. Glutamin används ofta för att läka tarmen, men det nämns sällan att det är otroligt viktigt för adekvata nivåer av GABA. Vid långvarig stress så förbrukas GABA i hög mängd, vilket till slut gör att nivåerna blir låga.

Ett annat problem är att glutamat inte konverteras vidare till GABA på grund av stress, och då blir GABA lågt, samtidigt som dess förstadie glutamat, inte konverteras vidare och därför blir högt. Resultatet blir låg broms, och hög gas. Detta är mycket vanligt vid ADHD-symtom.

GABA och Gabapentin är välkända som behandling vid ångest, stress och för bättre sömn, men som alltid är jag mer förtjust i att lösa orsaken än att symtombehandla. Det bästa vore således att undersöka varför GABA är lågt, genom att även mäta glutamin och glutamat. När man har hela bilden, så är det lätt att se om besvären beror på bristfälligt med material, eller om det beror på konverteringsproblem. Detta är samma sak som vid intag av tryptofan eller 5HTP, där det, enligt mig, är bättre att först undersöka varför serotonin och melatonin är lågt. Detta eftersom den vanligaste orsaken är konverteringsproblem, snarare än brist på aminosyror.

Både GABA och serotonin konverteras/bildas och bryts ner med hjälp av tarmbakterier, vilket är otroligt intressant för framtida behandlingsmöjligheter. Att behandla med SSRI eller bredspektrum såsom voxra, kommer förmodligen inte att vara särskilt gynnsamt på ett långsiktigt perspektiv. Att behandla kortsiktigt är en sak, men för långsiktigt resultat krävs en mer djupgående analys där man riktar in sig på orsaken och hur man löser den. När det gäller brist på serotonin och melatonin, så krävs de ämnen som krävs för konvertering såsom B-vitaminer, zink och magnesium samt även ecoli-stammar som är ytterst viktiga för konverteringen. Just e.coli är väldigt känsligt för stress, vilket är orsak till att så många har brist på serotonin, då de inte kan konvertera serotonin korrekt efter lång tids stress som påverkar tarmfloran negativt.

Specifika tarmbakterier spelar en viktig roll för att stödja kroppens tillförsel av GABA. Maskfria djur har noterats ge sänkta GABA-nivåer i serum. För närvarande vet vi att vissa tarmbakterier är extra viktiga för att producera GABA, och andra är viktiga för att öka hjärnans GABA. En mängd olika stammar såsom Lactobacillus spp., Bifidobacterium, samt Streptococcus salivarius och thermophilus spp. har noterats viktiga för att öka produktionen av GABA medan Bacteriodes fragilis (som inte producerar GABA), kan öka GABA i hjärnan genom sin närvaro. Lactobacillus brevis har visat sig minska ångest och förtvivlanliknande beteenden. Lactobacillus rhamnosus JB-1 har noterats för att minska depressiva och ångestliknande beteenden och blir allt populärare som en psykobiotisk bakterie som kan ge hälsofördelar via tarmmikrobiomet.

Verkningsmekanismen ligger förmodligen i Gut-Brain-kopplingen via ett vagusberoende sätt, med specifika förändringar i cerebral GABAergisk aktivitet. Dessutom syns inte tarmbakteriernas påverkan på ångest i vagotomiserade modeller, vilket stärker denna hypotes. I en murinmodell har Lactobacillus rhamnosus JB-1 noterats öka GABA i kortikala regioner (cingulat och prelimbiskt) och minska uttrycket i hippocampus, amygdala och locus coeruleus. Samma studie noterade att GABA-receptorer i amygdala och hippocampus (GABAAα2 mRNA och GABAB1b mRNA) som är inblandade i ångestbeteenden minskade i närvaro av Lactobacillus rhamnosus JB-1. Dessa mönster möjliggör beteendemässiga svar som överensstämmer med anti-ångestdämpande och antidepressiva effekter av GABA.

Allt fler människor har besvär med stress, vilket påverkar tarmfloran på ett mycket signifikant sätt. Jag ser exempelvis ofta att patienter med långvarig stress har låga nivåer av E.coli, bifidobacterium, akkermansia och fusobacterium, vilket påverkar både nedbrytning och produktion av histamin, produktion och nedbrytning av GABA samt även konvertering av serotonin. Dessa stammar går dock att återställa genom att arbeta med tarmen på ett uppbyggande sätt, med goda bakterier.

Mitt tips är alltid att mäta tarmfloran i ett mikrobiomtest med speciell DNA-teknik, för att på så vis får goda förutsättningar att arbeta med tarmfloran ur ett personligt perspektiv. De mikrobiomtester vi erbjuder är mycket djupgående. Om du önskar rådgivning kring detta eller önskar boka ett mikrobiomtest så går det bra att maila oss via denna mailadress: tidsbokning@zarahssida.se

References:

Doctors Data

Bravo, Javier A et al. “Ingestion of Lactobacillus strain regulates emotional behavior and central GABA receptor expression in a mouse via the vagus nerve.” Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America vol. 108,38 (2011): 16050-5. doi:10.1073/pnas.1102999108

Hepsomali, P., Grieger, J., Nishihira J., et al. Effects of Oral Gamma-Aminobutyric Acid (GABA) Administration on Stress and Sleep in Humans: A Systematic Review. Front. Neurosci., (2020) https://doi.org/10.3389/fnins.2020.00923

Patterson, E., Ryan, P.M., Wiley, N. et al. Gamma-aminobutyric acid-producing lactobacilli positively affect metabolism and depressive-like behaviour in a mouse model of metabolic syndrome. Sci Rep 9, 16323 (2019). https://doi.org/10.1038/s41598-019-51781-x

Rafal J., Lynsie T., Stanisz, A., et al. Magnetic resonance spectroscopy reveals oral Lactobacillus promotion of increases in brain GABA, N-acetyl aspartate and glutamate. NeuroImage, (2016) https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2015.11.018

Strabdwitz, P., Neurotransmitter modulation by the gut microbiota. Brain Research, 1693 (2018) https://doi.org/10.1016/j.brainres.2018.03.015

Östrogen vid övervikt, efter menopaus och vid bortopererad livmoder / äggstockar

Hormonell obalans och signalsubstanser, Zarah Öbergs blogg > söndag, juni-20-2021

Det är viktigt att känna till att alla våra könshormoner behövs även efter menopaus samt även om vi opererar bort livmodern och/eller äggstockarna. Det är mycket viktigt då de fortfarande har viktiga funktioner i kroppen. Progesteron är exempelvis ett förstadie till stresshormonet kortisol, vilket innebär ett livslångt behov av progesteron.

Östrogen bildas inte bara i äggstockarna utan även i kroppens fettceller vilket innebär att man kan producera mycket östrogen även om man är i menopaus eller har opererat bort livmoder / äggstockar. Med anledning av att östrogen bildas i kroppens fettceller, så får man generellt besvär med östrogendominans vid övervikt, både som man och kvinna. Även progesteron krävs i god mängd efter menopaus.

Vid misstanke om låga hormoner (hormonobalans), bör man inte behandla på egen hand eller med endast östrogen, eftersom det är otroligt viktigt att ha rätt balans mellan östrogen och progesteron. Det mest lämpliga är att först mäta alla värden, och utifrån det sedan balansera upp östrogen och progesteron var för sig, men även sinsemellan så att de har god balans. Hormoner, både könshormoner, kortisol och melatonin, bör alltid mätas i salivtest, då ett salivtest endast mäter kroppens bioaktiva hormoner och således är mer tillförlitligt än mätning i blodprov (blodprov visar både kroppens inaktiva hormoner och bioaktiva hormoner). Eftersom upp till 95% av dina hormoner är inaktiva, så är ett blodprov missvisande och visar sällan problemet.

För bokning av konsultation eller mätning av hormoner i labrixtest: tidsbokning@zarahssida.se

Kortkurs / föreläsning med Zarah Öberg om hormonell obalans, sköldkörteln och signalsubstanser

Zarah Öbergs blogg > söndag, juni-13-2021

Nu har vi gjort klart vår hormonkurs som berör hormonell obalans, signalsubstanser, sköldkörtelsjukdom med mera. Föreläsningen ombesörjer följande områden:

Hormoner: Grunden till hormoner, konvertering mellan E1, E2 och E3 (östron, östradiol och östriol), lågt östrogen, progesteronbrist vid infertilitet, lågt progesteron och viktökning, utmattning och lågt kortisol (binjureutmattning) och kostråd vid binjureutmattning samt hur man mäter hormoner i labrixtest.

Sköldkörteln: Näringsbrister vid sköldkörtelproblem,  binjureutmattning och hypotyroeos, antagonister/tungmetaller vid sköldkörtelsjukdom, kost för sköldkörteln, LIO (liothyrosin) och NDT, hur man mäter sköldkörtelvärden.

Signalsubstanser: Grunden för signalsubstanser, varför det inte fungerar att fasa ut SSRI-preparat, näringsämnen som krävs för respektive signalsubstans, tarmflorans viktiga roll vid obalans i signalsubstanser, hur man mäter signalsubstanser.

Föreläsningen/kortkursen är 2 timmar lång och skickas via fil efter beställning.
Maila på tidsbokning@zarahssida.se om du önskar beställa filmen. Om du önskar personligt anpassad rådgivning, så behöver du boka en första konsultation via samma mail.

Giving People – Tillsammans hjälps vi åt

Zarah Öbergs blogg > fredag, juni-11-2021

Giving People 2021 sponsorbanner

Just nu är det många barn och familjer som har det extra svårt, och det saknas både  kläder, blöjor, mat och andra hushållsvaror för många familjer i Sverige.

Giving peoples vision är att inget barn i Sverige ska leva i utanförskap eller fattigdom. Vi på Zarahssida har som vision att inget barn ska behöva vara sjuk eller utan energi till att leka och utvecklas. Tillsammans hjälps vi åt!

Läs mer och skänk ditt bidrag via denna länk: Giving People

25 % rabatt på hårmineralanalys

Zarah Öbergs blogg > måndag, maj-31-2021

Du har väl inte missat att alla mina patienter och läsare har 25% rabatt på ALLA inköp hos Alpha Plus, både produkter och hårmineralanalys. Ange Zarah i kassan, så har du 25% på alla dina inköp hos Alpha Plus på obestämd tid.

Må bättre med hjälp av en hårmineralanalys HMA | Alpha Plus (alpha-plus.se)

Observera att det inte ingår genomgång av provsvar, utan det behöver du antingen boka med oss, eller om du nöjer dig med de rekommendationer som medföljer i ditt kompendie. 

Mätning av sköldkörtelhormoner privat samt labrixtest (salivtest)

Hormonell obalans och signalsubstanser, Zarah Öbergs blogg > måndag, maj-31-2021

Jag är mycket förtjust i vår nya sköldkörtelpanel, där vi mäter alla de parametrar som är viktiga för en fungerande sköldkörtel. I kombination med ett labrixtest som mäter hormoner i saliv, så är det en mycket bra utgångspunkt för att se var problemet ligger, samt undersöka vid levaxinbehandling som inte fungerar korrekt. Inom svensk sjukvård så mäter man mestadels T4 och TSH, vilket inte ger ens i närheten av hela bilden. Det är på så vis mycket värdefullt att istället mäta privat och med riktigt bra och genomgående tester.

Det är inte bara viktigt att mäta sköldkörtelhormoner, utan även tungmetaller och mineraler, samt även könshormoner och kortisol. Det är mycket vanligt att man har problem med sköldkörteln på grund av högt östrogen, lågt progesteron, lågt testosteron och/eller lågt kortisol. Framförallt lågt kortisol är en vanlig faktor, eftersom kortisol krävs för att bilda energi i cellerna. Vid lågt kortisol är vanligtvis även progesteron lågt eftersom progesteron är förstadie till kortisol.

I vårt stora sköldkörteltest mäter vi totalt T4, fritt T4, T3, TSH och TPOab, samt även mineraler som jod, brom, selen och litium och tungmetaller som arsenik, kadmium och kvicksilver. En vanlig orsak till sköldkörtelproblem är låga nivåer av selen och jod, eftersom jod (tillsammans med aminosyran tyrosin) är byggmaterial till sköldkörtelhormoner. Selen behövs sedan för att konvertera T4 vidare till aktiva sköldkörtelhormon T3. I testet ingår även mätning av thyroglobulin, som återspeglar jodvärden i två veckor eller mer. Mätning av jod i urin återspeglar värden inom senaste 24 timmar. Att kombinera mätning av jod och thyroglobulin är således viktigt för att se om jod är normalt eller ej. Det är mycket vanligt att mätning av jod visar normala värden, medan thyroglobulin, som mäter på längre sikt, visar låga nivåer.

En intressant faktor är även att tungmetaller är antagonister till mineraler, vilket innebär att om man har höga värden av tungmetaller, så tar man upp mineraler sämre. Ett exempel är om du har höga värden på arsenik (från té, ris etc), och därför inte tar upp jod och selen korrekt. Man mäter således även tungmetaller som arsenik, kadmium och kvicksilver i detta fantastiska test. Nedan ser du vilka tungmetalls-antagonister som finns i förhållande till selen och jod.

Antagonist till kadmium är just selen, samt zink, calcium och kol.
Antagonist till kvicksilver är selen, zink, järn och kol.
Antagonist till arsenik är selen, jod, kalcium, zink, kol och msm.

Om du önskar vår hjälp med mätning av sköldkörtelhormoner eller labrixtest i salivprov, så är du varmt välkommen att kontakta oss på tidsbokning@zarahssida.se. Det bästa är alltid att boka en första konsultation via telefon så att vi får gå igenom din sjukdomshistorik och se vilka tester som är lämpligt.

1 2 255
3823 st på 255 sidor
FörstaSista