Orsak till högt blodtryck och hur man korrigerar högt blodtryck naturligt?

Högt blodtryck kan bero på flera saker. En av dessa kan vara att man använder fel salt. Industriellt bordssalt innehåller endast natrium, vilket skapar problem eftersom natrium höjer blodtrycket medan kalium har en blodtryckssänkande effekt. Det är alltså viktigt att använda ett riktigt bra havssalt, exempelvis celtic, som innehåller både natrium och kalium.

Kalium kan även bli lågt vid långvarig stress, då kalium är en lugnande mineral som förbrukas vid stress. Denna koppling till högt blodtryck beror alltså antingen på att man använder fel salt, eller lång tids stress med låga kaliumnivåer som följd. Vid lågt kalium ligger vanligtvis kortisolvärdet lågt, vilket tyder på en utmattning. 

Högt blodtryck kan även bero på att blodet inte kan ta sig fram i kärlen på ett korrekt sätt. Det kan bero på kärlen är stela, att det är stopp i kärlen eller att blodet är trögflytande. Magnesium är viktigt för att kärlen ska vara avslappnade, medan proteasenzymer är bra för att rena upp slagg som skapar motstånd ute i blodsystemet. Omega 3 kan sedan hjälpa mot trögflytande blod, då det har en blodförtunnande effekt. Det viktiga är att blodet flyter på bra, och att det inte är stopp. Om blodet är trögt eller det är ont om plats i kärlen, så kommer det behövas högre tryck för att blodet ska ta sig fram. 

Andra viktiga orsaker till högt blodtryck kan vara vätskebrist, då felaktig vätskebalans gör att blodet inte är lättflytande och flyter på optimalt. Tänk gärna på att ta en nypa salt i ett par av dagens vattenglas, då det kan förbättra din omsättning av vatten/vätska. Även motion är viktigt, då det generellt ger förbättrad blodcirkulation. 

Om du har högt blodtryck och vill korrigera det på naturligt sätt, så kan du boka en konsultation via: tidsbokning@zarahssida.se