Behandla Pandas med mätning av tarmfloran och signalsubstanser

2021 november > söndag, november-28-2021

Jag har många unga patienter med Pandas och kände därför att jag ville skriva ett inlägg om detta. Pandas utlöses ofta av en streptokockinfektion, och det är därför viktigt att arbeta med tarmen och undersöka om det förekommer obalans i tarmfloran. Pandas är en förkortning av Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated with Streptococcal infections.

Det som är signifikant för just Pandas, är att barnet drabbas av allvarliga tics och/eller OCD på ett mycket akut sätt, och ofta helt utan förvarning. Som förälder så kan man vanligtvis till och med säga exakt vilket datum som OCD eller tics utlöstes, då det är så pass snabbt förlopp. I andra OCD-relaterade problematiker så kommer besvären ofta successivt, men bör givetvis arbeta med signalsubstanser och tarmfloran i båda dessa fall. Pandas utlöses vanligtvis innan puberteten och är mer vanligt hos pojkar än hos flickor.

Signifikant för Pandas är också att personen kan backa i sin utveckling, med symtom som att man helt plötsligt behöver blöja, inte kan prata korrekt, eller äter på ett annat sätt. Det finns säkerligen många exempel på detta, men det generella är att hjärnans signalsubstanser påverkas och att både den psykiska och fysiska hälsan försämras.

Pandasdiagnos ställs genom att se om patienten har minst två av följande symtom:

 • Svår separationsångest (kan inte vara utan föräldrarna, vill sova med dem osv)
 • Generaliserad ångest, inte sällan panikattacker. Ofta får barnen stora pupiller och ser vettskrämda ut.
 • Motorisk hyperaktivitet, onormala rörelser och rastlöshet.
 • Sensoriska avvikelser (överkänslighet mot ljus eller ljud, förvrängning av visuella intryck och ibland visuella eller auditiva hallucinationer)
 • Koncentrationssvårigheter
 • Problem med urinering och ny debut av sängvätning.
 • Emotionell labilitet och irritabilitet, ibland aggressivitet. Det förekommer också depression, plötslig debut och ibland suicidala tankar.
 • Sömnsvårigheter
 • Utvecklingsmässig regression med bebisspråk och tillbakagång i handstil.Hur kan man behandla och undersöka Pandas:

  Jag brukar börja med att boka en första konsultation, och att man mäter tarmfloran och ser om det förekommer streptokocker samt om det förekommer korrekta nivåer av andra viktiga bakteriestammar som e.coli, akkermansia, bifidobacterium m.fl. Man bör även mäta signalsubstanser och eventuellt även födoämnesintoleranser. Ofta förbättras symtombilden när man arbetar på det sättet. Framförallt så är det viktigt att arbeta med tarmfloran, och inom vården arbetar man vanligtvis med långtidsbehandling med antibiotika. Min tanke är dock att det är bättre att arbeta med att återställa tarmfloran på ett naturligt sätt, så att man inte påverkar tarmens goda tarmbakterier, då det annars ger andra besvär som resultat.

  Om du önskar boka en tid så maila oss på tidsbokning@zarahssida.se

Lågt serotonin och lågt melatonin kan bero på e.coli-brist

2021 november > tisdag, november-16-2021

Jag har pratat mycket om vikten av att ha goda nivåer av e.coli för att konvertera serotonin och melatonin. Vid låga nivåer av serotonin och melatonin kan således en orsak vara att man saknar e.coli i sin tarmflora. E.coli är mycket stresskänsligt och därför viktigt att undersöka vid serotoninbrist. Om du vill veta mer om detta, så kika gärna på mina föreläsningar om signalsubstanser och hormoner: Inspelade kurser och föreläsningar med Zarah Öberg Archives – https://www.zarahssida.se

För att närmare förklara hur detta fungerar, så är e.coli en precursor till tryptofan genom att producera chorismate. E.coli konverterer även L-tryptofan till indoler, de strukturelle bestånddelar som krävs för att bilda serotonin och melatonin. Det är således inte möjligt att ha god produktion av serotonin och melatonin när vissa stammar av e.coli ligger lågt.

E.coli består av en stor familj e.colibakterier och det är olika från person till person vilka av dessa stammar som man har i sin flora. Vissa skapar besvär, såsom magsjuka medan andra krävs för att exempelvis konvertera serotonin och melatonin. Vanligtvis så är e.coli lågt samtidigt som andra stresskänsliga bakteriestammar också ligger lågt. Dessa bakteriestammar brukar vara bifidobacterium, fusobacterium samt även akkermansia. Detta innebär att man ofta har besvär med produktion av serotonin och melatonin samtidigt som man har besvär med viktökning (låga nivåer av akkermansia), nedbrytning av histamin / histaminintolans (brist på bifidobacterium) samt även försämrad produktion och nedbrytning av GABA (brist på bla: bifidobacterium).

Jag brukar rekommendera symbioflor för att korrigera låga eller obefintliga nivåer av e.coli, men det är viktigt att mäta först så att man tillför e.coli i rätt mängd. Man bör mäta tarmfloran i ett riktigt bra och ingående mikrobiomtest som mäter med DNA-teknik. Det är dock viktigt att det framfår tydligt vilka värden som erhålls, samt även i balans till andra mikrobiomtester. Det brukar således vara bra att ta ett ordentligt test, och inte ett som är billigt :) Om du önskar hjälp med provtagning av mikrobiom, så mäter vi med DNA-teknik och du erhåller en tydlig genomgång / sammanfattning samt personligt anpassade rekommendationer. Maila oss på tidsbokning@zarahssida.se om du önskar provtagning med mikrobiomtest eller om du önskar boka en första konsultation.

Vanligtvis så är det klokt att kombinera ett mikrobiomtest med mätning av födoämnesintoleranser. Födoämnesintoleranser mäts i ett födoämnestest där man undersöker vilka födoämnen som irriterar tarmens slemhinnor. Man bör då mäta IgG, IgA och eventuellt även IgG4. Hos kvinnor över 40 år (och eventuellt yngre kvinnor), bör man även undersöka konverteringen mellan östrogener, då det är vanligt med låga nivåer av E3 (östriol) på grund av nedsatt konvertering av östrogener. Slemhinnorna blir då känsliga, torra och påverkas mer av intoleranser och dålig flora. Försämrad östrogenkonvertering beror vanligtvis på stress, då östrogen metaboliseras av levern och levern är ett ytterst stresskänsligt organ. Denna typ av mätningar kan beställas från oss efter en första konsultation där vi tillsammans avgör vilka provtagningar som är mest lämpliga.

Symbioflor-2: Another E.Coli Probiotic
https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/sykdommer-a-a/e.-coli-enteritt-inkludert-ehec-inf/

Undvik benskörhet och östrogenbrist med adekvata nivåer av bor (borbrist)

2021 november > tisdag, november-16-2021

En vanlig näringsbrist som många missar att mäta är bor. Bor är viktigt för benstommen, då bor tillsammans med vitamin K2 hjälper kalcium in i benstommen. Man pratar ofta om att det är viktigt med K-vitamin i samband med intag av D-vitamin och det stämmer, men det behövs även bor. Omsättning av kalcium ser ut enligt följande, att magnesium krävs för fullgott upptag av kalcium i tarmen. För att föra ut kalcium i blodet så krävs sedan D-vitamin, samt vitamin K2 och bor för att kalcium ska ta sig in i benstommen.

Bor är även viktigt för östrogenproduktionen, och det är också därför en god kalciumomsättning är viktig för östrogennivåerna. Vid intag av bor så minskar förlusten av kalcium i mätningar som utförts. I de studier som finns, påvisas intag av 3 mg bor / dag fördubbla östrogenproduktionen hos kvinnor. Detta gäller även kvinnor som har passerat menopaus. Dagligt intag av bor ökar även testosteron, både hos kvinnor och män. Bor är även viktigt för tänderna, och jag har sett att många patienter som mäter och korrigerar lågt bor erhåller minskad problematik med benskörhet och tandbesvär.

Bor kan man mäta i en urinmineralanalys och där mäter man även kalcium och magnesium. Det går inte att mäta bor i en hårmineralanalys, så man bör alltid mäta mineraler i urin för att inte missa viktiga mineraler. Det är också en mer pålitlig mätmetod att mäta i urin, och en urinmineralanalys mäter fler mineraler och fler tungmetaller. I urinmätningen kan man även addera mätning av fluor och jod om man önskar undersöka sköldkörteln närmare. Andra sköldkörtelrelaterade mineraler såsom selen är redan med i mätningen, och detsamma med tungmetaller som påverkar sköldkörteln (arsenik, kadmium och kvicksilver).

Om du är intresserad av att mäta bor och andra mineraler, samt tungmetaller så maila oss gärna på tidsbokning@zarahssida.se.

Mät miljögifter, energiproduktion och citronsyracykeln i provtagning (organic acids test)

2021 november > tisdag, november-16-2021

Jag får många frågor om vårt test som mäter citronsyracykeln (organic acids test), där man kan se brister i kroppens energiproduktion och hur bra din avgiftning fungerar. Provtagningen är ett urintest som mäter metaboliter (rester av miljögifter) och organiska syror. När din kropp har nedsatt avgiftningsförmåga, så påverkas du hälsomässigt och gifter ackumuleras.

Dagens samhälle innebär en stor belastning för både människor och djur, och även hos vilda djurarter återfinns ett 30-tal olika miljögifter eller fler. Vid mätning hos människan (i navelsträngsblod) återfinns hundratals miljögifter. Gifter och giftrika källor har normaliserats i vårt samhälle, och gör att vi är vana vid avgaser, gifter i inredning och byggmaterial etc. Många av oss använder teflon i stekpannan, eller aliminiumkärl utan att reflektera över att det släpper gifter och tungmetaller. Vi inreder våra hem med möbler som stinker av miljöfarliga ämnen, och tvättar kläderna med sköljmedel och tvättmedel som är parfymerade. Listan är hur lång som helst…

Alla dessa ämnen samlas i kroppen hos människor och djur, och det som är viktigt att fråga sig är hur bra förmåga vi har att eliminera dessa gifter, hur stor mängd gifter just jag får i mig, samt vad som sker med den cocktail som bildas vid exponering av många olika gifter.

Det man mäter i ett test som mäter organic acids (organiska syror / citronsyracykeln) är följande: 

 • Kroppens förmåga att bryta ner och metabolisera kolhydrater, proteiner och fetter från maten du äter.
 • Kroppens förmåga att producera energi
 • Leverns förmåga att avgifta kroppen
 • Tillståndet i magen/tarmen (möjlig obalans i bakteriefloran). Detta kan även mätas mer noggrant i ett mikrobiomtest som mäter tarmfloran med speciell DNA-teknik.
 • Tillståndet i nervsystemet
 • Möjlig påverkan av miljögifter
 • Funktionell näringsstatus för vitaminer, mineraler och aminosyrorDenna typ av provtagning kan passa dig som lider av ME/CFS, epilepsi, om du har multikemisk känslighet, vid misstanke om obalans i tarmfloran, vid nedsatt eller störd energiproduktion (binjureutmattning), vid nedsatt avgiftning eller sämre metylering, om du önskar bli gravid (god ide att avgifta kroppen innan dess, så att barnet inte erhåller gifter via graviditeten och/eller amningen). Även för de som arbetar med gifter såsom frisörer, industriarbetare, målare, vägarbetare etc kan detta test vara lämpligt.

  Testet på organic acids bör gärna kombineras med mätning av kortisolkurva i salivprov, då det är viktigt för att se hur energiproduktionen ser ut. Det är också klokt att kombinera det med mätning av mineraler och tungmetaller i urinprov (urinmineralanalys), då denna även visar tungmetallers påverkan på kroppen.

  Om du önskar hjälp med provtagning eller önskar boka en första konsultation med Zarah Öberg, så går det bra att maila oss på tidsbokning@zarahssida.se

Ekologiskt, glutenfritt, mjölkfritt, äggfritt tunnbröd, fritt från jäst

2021 november > tisdag, november-2-2021

Testa gärna vårt nya supergoda recept på glutenfritt, mjölkfritt, äggfritt tunnbröd. Tunnbrödet är fritt från jäst, och bakas med hjälp av bakpulver. Du kan även använda det för att steka bröd på murika eller göra glutenfritt pinnbröd.

Du behöver:
2 dl ekologiskt majsmjöl
1 dl ekologiskt rismjöl
1 tsk ekologiskt bakpulver
2 msk ekologiska chiafrön
1 msk psylliumfröskal
2 dl vatten
2 dl ris- och kokosmjölk (vi har använt Ricedreams coconut dream)
Salt

Såhär gör du:
Blanda alla torra ingredienser i en bunke. Tillsätt vatten och blanda väl. Späd ut med mjölken och blanda så att du får en deg. Vila 30 minuter. Stek i panna på låg till medelhög värme.

Recept: Stefan Moberg

Föreläsning om melatonin, hur saffran ökar melatoninproduktionen naturligt, hur du kan öka melatonin på ett naturligt väg och hur melatonin hämmar virus från att fästa på cellerna

2021 oktober > lördag, oktober-30-2021

Föreläsning med Zarah Öberg om hur saffran höjer melatonin, hur man ökar sin melatoninproduktion på naturlig väg och konverterar melatonin korrekt, och hur melatonin kan hämma virus från att fästa vid cellerna.

Föreläsning om binjureutmattning, varför man får binjureutmattning, hur utmattning kan läkas naturligt och vilka symtom som finns på binjureutmattning

2021 oktober > lördag, oktober-30-2021

Föreläsning med Zarah Öberg om binjureutmattning, symtom på binjureutmattning, varför man får binjureutmattning, hur du läker binjureutmattning på naturligt sätt och hur binjureutmattning hör ihop med hormonell obalans.

Probiotika-trappa med probiotika av bästa kvalitét

2021 oktober > tisdag, oktober-26-2021

20211021_201508

Probiotika är en av de mest viktiga tillskott som finns på marknaden, och tarmfloran påverkar allt från immunförsvar, matsmältning och näringsupptag till balans på signalsubstanser och inflammatoriska processer. Många sjukdomar är kopplade till mindre bra tarmflora, såsom diabetes, högt blodtryck, inflammatorisk tarmsjukdomar, parkinsons, hudsjukdomar, övervikt med mera.

Det kan vara svårt att finna en bra probiotika, och många billiga varianter av probiotika innehåller få mängd stammar och låg mängd bakterier. För att erhålla god effekt, så bör man köpa en probiotika som har viktiga stammar som tex L.casei. Dessa stammar kostar lite mer, så det är bättre att köpa en bra probiotika, än en probiotika som är billig. Greatlife har exempelvis en riktigt bra probiotika som innehåller 16 stammar, och samtidigt ett innehåll på 20 miljarder bakterier. De probiotika-preparat som innehåller 3 bakteriestammar är väldigt inriktade mot att motverka förkylning eller liknande och passar bäst som förebyggande åtgärd. Om du har besvär i kroppen och vill förbättra din tarmflora, bör du välja en probiotika med 14-16 stammar så att den arbetar bredare.

När en probiotika innehåller 3 miljarder så är det en relativt låg dos, även om det kan låta mycket. Probiotika som är riktigt potenta innehåller ofta runt 20-50 miljarder bakterier. I viss probiotika som används i sjukvården, så kan dosen till och med ligga så högt som 900 miljarder per dag.

Vid histaminintolerans saknas vanligtvis bifidobacterium , och varken histamin eller tyramin bryts ner optimalt. Man kan då använda speciell probiotika som främjar just de stammar som saknas och på så vis bygga upp de obalanser som finns i floran. Detsamma gäller när man saknar de stammar som är viktiga för att tex konvertera serotonin. Det finns även probiotika med både bakterier och tranbär som passar bra för kvinnor som lätt får urinvägsinfektion. Denna probiotika heter MegaFlora Woman

Ett tips är att börja med låg dos probiotika och trappa upp försiktigt. Detta kallas för probiotikatrappa, och innebär att du börjar med låg dos och ökar antalet bakterier, för att på så vis slippa utrensningar. Utrensningar kommer vanligtvis om du har mindre bra tarmflora och har mycket dåliga bakterier som påverkas av probiotikan. Du kan då erhålla gasbildning eller besvär med tarmen på grund av att många av bakterier som är mindre bra dör samtidigt. Det bildas då en hel del gifter från dessa bakterier. När man använder en probiotikatrappa, så minskar dessa besvär och man vänjer tarmen vid alla härliga goda bakterier som förbättrar floran.

Probiotikatrappa kan se ut enligt följande:
Använd först Flora 5-14 i en månad.
Därefter trappar du upp till Flora 20-14 och använder den i en månad.
Du kan sedan trappa upp till Flora 50-14 och fortsätta med den så länge du önskar.

Andra probiotikaprodukter hos Greatlife är Mega Flora, som också har en probiotika för barn. Flora 300-14 är en probiotika som är lite starkare och innehåller 300 miljarder bakterier från 14 stammar. Flora Plus+ är också en rolls royce-probiotika med 20 miljarder bakteriestammar från 16 bakteriestammar. Mega flora och Flora finner du via länkarna nedan:

MegaFlora Kids
MegaFlora
MegaFlora Plus
Flora 300-14
Flora Plus+

Missa inte våra föreläsningar inom just tarmfloran och mikrobiomtest. Se gärna våra föreläsningar via denna länk: Inspelade föreläsningar och kurser med Zarah Öberg

Om du önskar mäta din tarmflora i ett mikrobiomtest som mäter med speciell DNA-teknik, så bokar du tid/provtagning via vår bokningsmail: tidsbokning@zarahssida.se

Tuggvitaminer och tuggummies – Vitaminer för dig som inte kan svälja kapslar

2021 oktober > tisdag, oktober-26-2021

20211021_150808

Vi har fått en ny favorit, med gummies och tuggtabletter fyllda med vitaminer och mineraler. Tuggisarna är utvecklade av vårt favoritmärke MegaFood, och passar perfekt för barn eller vuxna som har svårt att svälja kapslar och tabletter. Tuggisarna och gummies är goda och lätta att tugga, och är helt fria från sötningsmedel.

De alternativ som finns är Mega Foods Kids, Woman och Men, vitamintillskott i tuggtablett som passar perfekt istället för den vanliga multivitaminen. B12-tuggisar finns både med smak av ingefära eller av tranbär. C-vitamin finns med syrlig smak, och immunförvarsstärkande med fläderbär. Det finns även gummies med multivitamin för gravida kvinnor.

Följ länkarna för att läsa mer:

Tuggtablett multivitamin kvinna

Tuggtablett multivitamin barn

Tuggtablett magnesium

Gummies Mens multi

Gummies Multivitamin gravida kvinnor

Gummies Immunsupport Fläderbär

Gummies C-vitamin

Gummies B12 Tranbär

Gummies B12 Ingefära

Gummies vitamin D3 mixade bär

Gummies Immune response Gurkmeja 

Tyramin, serotonin och histaminintolerans

2021 oktober > tisdag, oktober-26-2021

Tyramin, som hör samman med kroppens serotoninproduktion går att mäta i mikrobiomtester och är en av de parametrar man mäter vid misstanke om lågt serotonin. Vid lågt eller högt serotonin så ser man även över e.coli som krävs för konvertering av serotonin från tryptofan vidare till serotonin. Man bör även undersöka B-vitaminer, magnesium och zink, som krävs för att konvertera tryptofan vidare till serotonin.

Serotonin blir vanligtvis lågt vid långvarig stress, och högt vid akut stress. Detta beror på att serotonin har en lugnande effekt på systemet, och att det är en signalsubstans som, tillsammans med GABA, frisätts för att lugna kroppen vid stress. I början ligger värdet vanligtvis högt, och värdet blir sedan lägre med tiden när depåerna är urlakade. Det är mycket vanligt att man som patient även har besvär med lågt noradrenalin och adrenalin då långvarig stress skapar konverteringsproblem från dopamin vidare till noradrenalin och adrenalin. Detta innebär en tendens till ökad ångest och oro.

Åter till tyramin. Tyraminrika livsmedel kan ge migrän och hör samman med histaminintolerans, och även med tyrosinrika livsmedel eftersom tyramin produceras vid kroppens metabolism av tyrosin. Tyraminrika födoämnen är ost, svamp, jäst, frukt och rött vin m.m. Tyramin bildas naturligt i de födoämnen som är rika på protein när de lagras. Det är därför det finns i just jäst, vin och ost.

När man talar om tyramin så brukar man även koppla samman tyramin med MAO-hämmare, som bryter ner serotonin, noradrenalin och adrenalin och även tyramin. Högt tyramin och högt serotonin kan således bero på brist på MAO-hämmare, medan blockeringar i MAO kan bidra till lågt serotonin och lågt tyramin. När man inte bryter ner tyramin korrekt, så kan resultatet bli ett högt blodtryck. Högt blodtryck är även vanligt vid intag av natriumrika salter, såsom bordssalt eller liknande eftersom natrium höher blodtrycket medan kalium har en blodtryckssänkande effekt.

Om man har högt serotoin och lågt tyramin, så skulle jag ser det som ett resultat av långvarig stress och att serotoninproduktionen inte fungerar korrekt. Detta mäter man i ett mikrobiomtest, som återspeglar alla dessa nivåer. Om du är intresserad av att mäta din tarmflora så är du varmt välkommen att maila oss på tidsbokning@zarahssida.se.

Omdöme / Recensioner Zarah Öberg

2021 oktober > måndag, oktober-25-2021

Vi har nu lagt ut några omdömen om Zarahs arbete, då flera nya patienter har efterfrågat det. Vi månar om våra patienters integritet, och har därför valt att endast skriva ut förnamn. 

”Hej Zarah!
Jag vet inte hur jag ska tacka dig, du har verkligen ändrat mitt liv. Redan efter en vecka känns det mycket bättre än förut. Jag kommer att fortsätta följa dina rekommendationer tre månader och sen boka en ny tid med dig och göra testet igen.
Jag har läst mycket om SIBO och magsyra och pH värdet och allt annat du pratade om och nu tror jag att jag förstår problemet. Bara det är en stooooor lättnad. Jag var så trött av att inte förstå problemet med mina besvär och av att träffa okunniga läkare på vårdcentralen.
Tack så mycket!
Chiar”

”Jag är så innerligt tacksam att jag hittade Zarah som kunde bena ut mina obalanser bland hormoner. Efter konsultation och sedan ett salivtest kom exakta svar, tex låg mitt kortisol i botten vilket tyder på binjureutmattning. Jag fick råd och tips på salvor och kosttillskott samt dosering specifikt för mig. På bara några veckor hände en förvandling i min kropp och efter ca tre månader valde jag att göra om ytterligare ett test. Det visade markanta skillnader och min yrsel, hjärndimma, ont i armhålor, surr i benen och den otroliga tröttheten vände. Personligen är jag övertygad om att jag aldrig fått denna hjälp inom sjukvården el hos gynekolog och det är värt varenda krona. Tveka inte
Karin, Katrineholm”

”Hej😊
Stort varmt tack för all info Och hjälp😌🧡
Tack vare dig så genomsyrades dagen av sån positivitet och hopp att kunna ge vår dotter en trygg näringsmässig start🌟
Det kändes också väldigt skönt att höra en del om hur ni gjort när era barn var små🙏💖
Jag sa till min mamma när vi pratade igår att det känns så fint att nu har man någon man kan vända sig till som verkligen kan sin sak🤗🙏🤎🍁 Hon svarade helt otroligt o skönt att utvecklingen går framåt.
När vi pratade så kändes du som en sån där person som man både skulle vilja berätta om sin egen resa för samt också Väcker en förundran/ undran inför liksom vad är din historia😊
Kändes bara så fint.
Då jag kollade lite närmare på din sida efter ett recept som jag sett tidigare så såg jag även att du där skrev om the awakening och tips angående frekvenshöjning då kände jag liksom wow😇🤩
En medmänniska som kan tänkas förstå vad vi i vår lilla familj också går igenom.
Det var häftigt.
Återigen stort varmt tack.
Vi är MER än nöjda.
Allt gott önskar vi dig💗
Varma hälsningar
Susanne”

”Jag hade varit hos både allmänläkare, specialistläkare, naturläkare och holistiska terapeuter med en långvarig hosta men ingen hade någon konkret förklaring på vad den berodde på och då inte heller någon bot. När jag väl hamnade hos Zarah fick jag snabbt en logisk förklaring på vad anledningen kunde vara både till hostan men även hur den hängde ihop med andra långvariga symtom som jag också varit hos specialistläkare med. Få har den breda kunskapen som Zarah har och som behövs för att kroppen ska kunna läka ut problem istället för att bara dölja dem.

Tack Zarah, jag tycker banne mig att jag redan känner skillnad. Jag har markant mer ork och känner mig piggare. Blev också riktigt imponerad när jag fick hormonkrämen från USA och det följde med en utförlig instruktion på svenska! Jag har börjat titta på dina föreläsningar och ska gå igenom rubbet för det är så intressant. Du får starta en utbildning för både holistiska terapeuter och läkare. 😉
Hälsningar Lotta”

”Jag har bokat tid och tagit prover genom Zarah, då jag känner mig så trygg med hennes kompetens och lugna trygga samtal som ger ett lugn som man verkligen behöver när man söker hjälp inom detta område. Vi har hela tiden haft en otroligt bra kommunikation, hon både lyssnar och reflekterar över mina funderingar och bekräftar saker som jag själv känner att jag har funderingar kring. Hon ger råd men är samtidigt väldigt tydlig med att det är jag själv som bestämmer vilka prover mm jag ska ta. Zarah är noga med att säga att det är du själv som avgör och det tycker jag är väldigt skönt, har aldrig känt mig påprackad något som inte känns bra och det är jag tacksam för. Zarah är proffsig och en varmhjärtad person och går utanför det ”normala”  för att hjälpa mig…tom inte alltid kanske så bra för hennes eget bästa. När man har börjat med Zarah som sin näringsterapeut så känns det som man har en livslång vän som finns där så länge du önskar att ha henne där
Lena, Trollhättan”

”Tack Zarah, det var så trevligt att prata med dej idag, det hjälper mej att förstå min kropp och själ, att sätta fokus på mitt mående och få det att fungera bättre än på länge, så tacksam.
Jag ska prova kuren vid tillfälle, tack för att du delar den till mej.
Ha det så gott, vi hörs vidare.
Med vänlig hälsning
Pia”

”Hej Zarah!
Vill mest säga tack. Har precis avslutat kuren du ordinerade mig och känner verkligen av resultatet. Både på utsidan och insidan av kroppen. Tack!
Fina”

”Vill passa på att säga tack Zarah för att du ger personer som mig möjlighet att få göra riktiga salivtester med återgivning och seriösa rekommendationer för att få rätsida med hormonell obalans! Det betyder oerhört mycket för någon som mig som har ägnat flera år av helt meningslösa läkarbesök som inte har lett till något annat än en frustration över att jag inte fått vare sig några kloka svar- eller hjälp för den delen kring min hälsoproblematik. Jag har varit som ett enda stort frågetecken ända sedan efter förlossningen gällande min kropp. Så tack för att du finns. Jag känner mig äntligen hoppfull! 
Karoline”

”Tack vare din hjälp har ALLA smärtor jag haft i 11 år försvunnit. Jag är som en ny människa och sömnen sakta åt rätt håll så TACK Zarah. Går ej att beskriva hur glad jag är!
Sophia” 

Föreläsning med Zarah Öberg om sköldkörteln och näringsbrister vid sköldkörtelsjukdom. Lär dig mer om hur utmattning och hypotyreos hör samman och varför vissa patienter inte får god effekt av levaxin

2021 oktober > måndag, oktober-18-2021

Missa inte vår föreläsning om sköldkörteln med Zarah Öberg. Zarah berättar hur sköldkörteln påverkas av binjureutmattning, hur du läker sköldkörteln naturligt och varför vissa patienter inte får god effekt av levaxinbehandling. Föreläsningen tar även upp näringsbrister vid hypotyreos.

Glutenfri, mjölkfri (vegansk), äggfri morotspannkaka

2021 oktober > söndag, oktober-17-2021

Här kommer ett fantastiskt recept på glutenfri, vegansk pannkaka som är helt fri från sädesslag / vete, ägg och mjölk.

Du behöver:
2 dl quinoamjöl
3 dl rismjöl
1 dl bovetemjöl
1 msk bakpulver
8 msk chiafrön
200 ml kokosgrädde
1/2 dl vatten
1/2 liter ris- kokosmjölk
2 stora morötter
salt

Så här gör du:
Blanda alla torra ingredienser. Mixa morötter med kokosgrädde och rör ner morotsgrädden i din torra mjölblandning. Späd med ris och kokosmjölk (vi använde Dream coconut dream, som innehåller ris och kokos). Låt stå cirka 20 minuter. Grädda på medel/svag värme.

Recept: Stefan Moberg

Ökad melatoninproduktion och bättre sömn med saffran och ashwaganda (niDRA)

2021 oktober > onsdag, oktober-6-2021

Ett av mina nya favoritområden är melatonin, och varför sömnbesvär uppstår. Som jag talat om tidigare, både i mina videos och artiklar, så är melatonin ytterst känsligt för stress. Detta beror på att kortisol, kroppens stresshormon, är antagonist till melatonin men också att melatonin konverteras med hjälp av näringsämnen och bakterieflorebakterier som är känsliga för stress.

Produktion och konvertering av melatonin

För att bilda melatonin krävs en fungerande serotonin- och melatonincykel där du först och främst har god tillgång av tryptofan. Låga värden av tryptofan beror vanligtvis på nedsatt matsmältning, eller proteinfattig kosthållning. Saltsyraproduktionen frisätts tillsammans med pepsin, det enzym som bryter proteiner. Vid långvarig stress så tillbakabildas frisättningen av magsyra och pepsin, vilket försämrar nedbrytningen av protein.

För omsättning av tryptofan så krävs sedan vitamin B2 och B3 och för att konvertera tryptofan vidare till 5htp så krävs folat, vitamin B6 och magnesium. Konvertering från 5htp vidare till serotonin kräver sedan zink, magnesium och vitamin B6. Serotonin ska sedan konverteras vidare till melatonin, förutsatt det är komplett mörker. För denna konverteringsprocess krävs även e.coli, en tarmflorebakterie som krävs för konvertering av serotonin. E.coli är ytterst känslig för stress, vilket är orsak till många som stressar får besvär med låga nivåer av serotonin och melatonin. Detta både på grund av att serotonin frisätts i hög mängd vid stress och påverkas av låga e.colinivåer, men också för att B-vitaminer, zink och magnesium förbrukas vid stress.

Förbättrad melatoninproduktion med saffran

En fascinerande och spännande råvara är saffran, som påverkar melatoninnivåerna genom att höja kroppens egna produktion av melatonin. Flera stora studier visar att saffran spelar en stor roll i att bibehålla kroppens normala melatoninnivåer och att kvällsmelatonin ökar naturligt vid intag av saffran. Det finns även indikation på att saffran ger kortare insomningsperiod, så att patienten somnar snabbare. Fördelen med saffran, jämfört med läkemedelsklassad behandling, är att saffran inte är förknippat med biverkningar. Studierna visar att saffran inte påverkar kroppens kvällskortisol vid mätning, utan endast melatoninproduktionen. Detta gör det ypperligt att kombinera saffran, som ökar kroppens naturliga melatoninproduktion, med örter som har en lugnande och normaliserande effekt på kortisolfrisättningen.

Flera fantastiskt intressanta aspekter med saffran är att det förbättrar effekten hos serotonin och dopamin, genom sin förmåga att öka nervcellernas förmåga att sända och ta emot signaler. Den ökade stresståligheten som dessa råvaror bidrar till, hjälper även binjurarna att vila så att kortisolfrisättningen återhämtas och normaliseras. Kortisol bildas i sin tur av progesteron, vilket innebär att minskad stress och normaliserad kortisolfrisättning ger bättre balans på könshormoner. Fördelen med naturliga preparat är även att de inte är vanebildande eller interagerar med läkemedel.

Kombination av ashwaganda och saffran

Inom den ayurvediska läran kombinerar man vanligtvis flera örter och grödor, och en vanlig kombination är ashwaganda och saffran. Saffran rekommenderas för sin förmåga att höja melatonin naturligt, medan ashwagandan har en normaliserande effekt på kortisolfrisättningen. Man kan alltså säga att saffran gör kroppen tröttare och bidrar till snabbare och bättre sömn, medan ashwaganda har en lugnande effekt med minskad stress. Studier där man har kombinerat ashwaganda och saffran visar på ökad stresstålighet, lugnare nervsystem, djupare avslappning och förbättrad sömn. Ett exempel på produkt med båda dessa råvaror är niDRA, ett preparat som innehåller både saffran och ashwaganda (KSM66). niDRA har så många som 29 dubbelblinda, placebokontrollerade och randomiserade studier som stöd.

Kombinera gärna niDRA med B-vitaminer, zink och magnesium för din konvertering av melatonin. Om du har bristfällig matsmältning, så bör den undersökas vidare, antingen genom att lägga till matsmältningsenzymer eller genom att boka rådgivning. Tänk också på att sitta ner och äta i lugn och ro, att tugga maten noga och minska på stress.

Om detta inte fungerar, så är det klokt att undersöka om e.coli ligger lågt i mikrobiomtest, då det isåfall förklarar varför serotonin och melatonin inte konverteras korrekt.
Varmt väkommen att kontakta oss på tidsbokning@zarahssida.se om du önskar tid för rådgivning eller provtagning.

Urval av kliniska studier

 Ref 1: Insomning och sömnkvalitet förbättrades (2021)
Journal of Ethnopharmacology, Volume 264, 10 January 2021, 113276
” https://doi.org/10.1016/j.jep.2020.113276

Ref 2: Äldres hälsa, livskvalitet och sömn förbättras (2020)
Cureus. 02/23/2020
DOI: 10.7759/cureus.7083

Ref 3: Mindre stress och oro samt bättre sömnkvalitet (2019)
Cureus. 12/25/2019
12/25/2019. 10.7759/cureus.6466

Ref 4: Lättare insomning och bättre sömnkvalitet (2019)
Cureus 09/28/2019
https://assets.cureus.com/uploads/original_article/pdf/22928/1585558039-20200330-27570-10j5y18.pdf

Ref 5: Reducerar stress, oro och nedstämdhet (2012)
Indian journal of psychological medicine, 34(3), 255 (2012).
https://doi.org/10.4103/0253-7176.106022

Ref 6: Saffrans effekt på sömnkvalitet, humör och emotionell balans hos friska vuxna med självrapporterade sömnproblem (2020)
Journal of Clinical Sleep Medicine, Vol. 16, No. 6, 2020.
https://doi.org/10.5664/jcsm.8376

Ref 7: Affron förbättrar emotionell balans och humör hos ungdomar (2018)
Journal of Affective Disorders 232 (2018) 349–357 (2018). https://doi.org/10.1016/j.jad.2018.02.070

Ref 8: Förbättring av sömn och humör på friska medelålders personer (2018)
Jpn Pharmacol Ther 2018;46:1407‒15. http://www.balansprodukter.com/balans/files/Viva_Affron_Sleep.pdf

Ref 9: Affron förbättrar humör och emotionellbalans hos friska vuxna (2017)
Complementary Therapies in Medicine. Volume 33, August 2017, Pages 58-64
https://doi.org/10.1016/j.ctim.2017.06.001

Ref10: Stress minskar ämnesomsättningen och sänker kaloriförbrukningen (2014)
https://news.osu.edu/weighty-issue-stress-and-high-fat-meals-combine-to-slow-metabolism-in-women/

1 2 5
23 st på 5 sidor
FörstaSista