Ökad melatoninproduktion och bättre sömn med saffran och ashwaganda (niDRA)

2021 oktober > onsdag, oktober-6-2021

Ett av mina nya favoritområden är melatonin, och varför sömnbesvär uppstår. Som jag talat om tidigare, både i mina videos och artiklar, så är melatonin ytterst känsligt för stress. Detta beror på att kortisol, kroppens stresshormon, är antagonist till melatonin men också att melatonin konverteras med hjälp av näringsämnen och bakterieflorebakterier som är känsliga för stress.

Produktion och konvertering av melatonin

För att bilda melatonin krävs en fungerande serotonin- och melatonincykel där du först och främst har god tillgång av tryptofan. Låga värden av tryptofan beror vanligtvis på nedsatt matsmältning, eller proteinfattig kosthållning. Saltsyraproduktionen frisätts tillsammans med pepsin, det enzym som bryter proteiner. Vid långvarig stress så tillbakabildas frisättningen av magsyra och pepsin, vilket försämrar nedbrytningen av protein.

För omsättning av tryptofan så krävs sedan vitamin B2 och B3 och för att konvertera tryptofan vidare till 5htp så krävs folat, vitamin B6 och magnesium. Konvertering från 5htp vidare till serotonin kräver sedan zink, magnesium och vitamin B6. Serotonin ska sedan konverteras vidare till melatonin, förutsatt det är komplett mörker. För denna konverteringsprocess krävs även e.coli, en tarmflorebakterie som krävs för konvertering av serotonin. E.coli är ytterst känslig för stress, vilket är orsak till många som stressar får besvär med låga nivåer av serotonin och melatonin. Detta både på grund av att serotonin frisätts i hög mängd vid stress och påverkas av låga e.colinivåer, men också för att B-vitaminer, zink och magnesium förbrukas vid stress.

Förbättrad melatoninproduktion med saffran

En fascinerande och spännande råvara är saffran, som påverkar melatoninnivåerna genom att höja kroppens egna produktion av melatonin. Flera stora studier visar att saffran spelar en stor roll i att bibehålla kroppens normala melatoninnivåer och att kvällsmelatonin ökar naturligt vid intag av saffran. Det finns även indikation på att saffran ger kortare insomningsperiod, så att patienten somnar snabbare. Fördelen med saffran, jämfört med läkemedelsklassad behandling, är att saffran inte är förknippat med biverkningar. Studierna visar att saffran inte påverkar kroppens kvällskortisol vid mätning, utan endast melatoninproduktionen. Detta gör det ypperligt att kombinera saffran, som ökar kroppens naturliga melatoninproduktion, med örter som har en lugnande och normaliserande effekt på kortisolfrisättningen.

Flera fantastiskt intressanta aspekter med saffran är att det förbättrar effekten hos serotonin och dopamin, genom sin förmåga att öka nervcellernas förmåga att sända och ta emot signaler. Den ökade stresståligheten som dessa råvaror bidrar till, hjälper även binjurarna att vila så att kortisolfrisättningen återhämtas och normaliseras. Kortisol bildas i sin tur av progesteron, vilket innebär att minskad stress och normaliserad kortisolfrisättning ger bättre balans på könshormoner. Fördelen med naturliga preparat är även att de inte är vanebildande eller interagerar med läkemedel.

Kombination av ashwaganda och saffran

Inom den ayurvediska läran kombinerar man vanligtvis flera örter och grödor, och en vanlig kombination är ashwaganda och saffran. Saffran rekommenderas för sin förmåga att höja melatonin naturligt, medan ashwagandan har en normaliserande effekt på kortisolfrisättningen. Man kan alltså säga att saffran gör kroppen tröttare och bidrar till snabbare och bättre sömn, medan ashwaganda har en lugnande effekt med minskad stress. Studier där man har kombinerat ashwaganda och saffran visar på ökad stresstålighet, lugnare nervsystem, djupare avslappning och förbättrad sömn. Ett exempel på produkt med båda dessa råvaror är niDRA, ett preparat som innehåller både saffran och ashwaganda (KSM66). niDRA har så många som 29 dubbelblinda, placebokontrollerade och randomiserade studier som stöd.

Kombinera gärna niDRA med B-vitaminer, zink och magnesium för din konvertering av melatonin. Om du har bristfällig matsmältning, så bör den undersökas vidare, antingen genom att lägga till matsmältningsenzymer eller genom att boka rådgivning. Tänk också på att sitta ner och äta i lugn och ro, att tugga maten noga och minska på stress.

Om detta inte fungerar, så är det klokt att undersöka om e.coli ligger lågt i mikrobiomtest, då det isåfall förklarar varför serotonin och melatonin inte konverteras korrekt.
Varmt väkommen att kontakta oss på tidsbokning@zarahssida.se om du önskar tid för rådgivning eller provtagning.

Urval av kliniska studier

 Ref 1: Insomning och sömnkvalitet förbättrades (2021)
Journal of Ethnopharmacology, Volume 264, 10 January 2021, 113276
” https://doi.org/10.1016/j.jep.2020.113276

Ref 2: Äldres hälsa, livskvalitet och sömn förbättras (2020)
Cureus. 02/23/2020
DOI: 10.7759/cureus.7083

Ref 3: Mindre stress och oro samt bättre sömnkvalitet (2019)
Cureus. 12/25/2019
12/25/2019. 10.7759/cureus.6466

Ref 4: Lättare insomning och bättre sömnkvalitet (2019)
Cureus 09/28/2019
https://assets.cureus.com/uploads/original_article/pdf/22928/1585558039-20200330-27570-10j5y18.pdf

Ref 5: Reducerar stress, oro och nedstämdhet (2012)
Indian journal of psychological medicine, 34(3), 255 (2012).
https://doi.org/10.4103/0253-7176.106022

Ref 6: Saffrans effekt på sömnkvalitet, humör och emotionell balans hos friska vuxna med självrapporterade sömnproblem (2020)
Journal of Clinical Sleep Medicine, Vol. 16, No. 6, 2020.
https://doi.org/10.5664/jcsm.8376

Ref 7: Affron förbättrar emotionell balans och humör hos ungdomar (2018)
Journal of Affective Disorders 232 (2018) 349–357 (2018). https://doi.org/10.1016/j.jad.2018.02.070

Ref 8: Förbättring av sömn och humör på friska medelålders personer (2018)
Jpn Pharmacol Ther 2018;46:1407‒15. http://www.balansprodukter.com/balans/files/Viva_Affron_Sleep.pdf

Ref 9: Affron förbättrar humör och emotionellbalans hos friska vuxna (2017)
Complementary Therapies in Medicine. Volume 33, August 2017, Pages 58-64
https://doi.org/10.1016/j.ctim.2017.06.001

Ref10: Stress minskar ämnesomsättningen och sänker kaloriförbrukningen (2014)
https://news.osu.edu/weighty-issue-stress-and-high-fat-meals-combine-to-slow-metabolism-in-women/

Orsak till lågt serotonin, varför det är svårt att sluta med SSRI och hur du får normalt serotonin med hjälp av rätt konvertering (tex e.colibakterier, B-vitaminer, zink och magnesium)

2021 oktober > tisdag, oktober-5-2021

Här kommer en kortare variant av vår föreläsning om SSRI och signalsubstanser. Du kan se den längre delen här: Föreläsning om hormoner, sköldkörteln och hormonell obalans med Zarah Öberg Del 1 – https://www.zarahssida.se och här Föreläsning om signalsubstanser och hormonell obalans med Zarah Öberg Del 2 – https://www.zarahssida.se. I denna, lite kortare variant av SSRI- och serotoninföreläsning talar Zarah Öberg om varför det är så svårt att sluta med SSRI och vad lågt serotonin beror på.

Föreläsning med Zarah Öberg: Histaminintolerans, probiotika vid histaminintolerans, mikrobiomtest och tarmbakterier som bryter ner histamin

2021 oktober > tisdag, oktober-5-2021

Zarah Öberg tar upp histaminintolerans, hur tarmfloran påverkar nedbrytningen av histamin, hur du mäter histaminintolerans i ett mikrobiomtest, samt hur du kan korrigera histaminintolerans från grunden istället för att undvika histaminrika födoämnen. Om du önskar boka tid eller provtagning så är du varmt välkommen att maila oss på tidsbokning@zarahssida.se

Föreläsning med Zarah Öberg: Melatoninbrist, hur du bildar melatonin och varför melatonin blir lågt

2021 oktober > tisdag, oktober-5-2021

Missa inte Zarah Öbergs föreläsning om sömnhormonet melatonin, och varför melatonin blir lågt vid stress. Zarah nämner även tarmflorans inverkan på melatoninproduktionen samt hur du kan förbättra din sömn genom att återställa din melatoninproduktion. Om du önskar boka tid för rådgivning eller provtagning, så kontakta oss via tidsbokning@zarahssida.se

Föreläsning med Zarah Öberg: Östrogendominans, hormonell akne, utmattning / utbrändhet, PMS och PCOS

2021 oktober > tisdag, oktober-5-2021

Missa inte Zarahs nya föreläsning om östrogendominans, hormonell akne, PCOS, PMS, utmattning /utbrändhet och hur dessa hör samman med hormonell obalans. Om du önskar boka tid eller provtagning så är du varmt välkommen att kontakta oss på tidsbokning@zarahssida.se

Hösterbjudande vid köp / beställning av labrixtest

2021 oktober > söndag, oktober-3-2021

För dig som beställer labrixtest under oktober och november månad, bjuder vi på en burk med Holistics Ultra detox, värde 429 kronor. Ultra Detox är Holistics helt fantastiska detoxkur, med innehåll av ett stort antal örter. Burken medföljer i ditt paket när du beställer labrixtest eller andra tester under oktober och november 2021.

Varmt välkommen att boka konsultation med Zarah Öberg, eller beställa labrixtest eller mikrobiomtest: tidsbokning@zarahssida.se

Föreläsning med Zarah Öberg om mikrobiomtest, tarmfloran, hormonell obalans och histaminintolerans samt varför tarmbesvär uppkommer!

2021 oktober > söndag, oktober-3-2021

Är du intresserad av tarmfloran och varför tarmbesvär uppstår? Här kommer vår nya föreläsning med Zarah Öberg, gällande mikrobiomtester, födoämnestester, samt varför tarmbesvär uppkommer och hur du bäst kan korrigera obalans i tarmfloran, försämrad förmåga att konvertera signalsubstanser (som lågt serotonin eller GABA) samt hur dålig tarm hör samman med hormonell obalans och utmattning med lågt kortisol. Zarah talar även om hur du korrigerar histaminintolerans genom att undersöka och korrigera tarmfloran.

D-vitaminbrist och D-vitamintillskott under sen höst, vinter och tidig vår

2021 oktober > lördag, oktober-2-2021

D-vitaminbrist är vanligare än man tror, särskilt hos oss som bor i mörker stora delar av året. D-vitamin är viktigt för ett fungerande immunförsvar, för korrekt omsättning av tex progesteron då D-vitamin är ett PRO-hormon, samt för att vara glad och pigg. D-vitaminbrist yttrar sig således vanligen genom ökad trötthet, försämrat immunförsvar, nedstämdhet och sämre hormonbalans. Mellan höst- och vårdagjämning (oktober till april) står solens strålar för lågt, vilket gör att vi inte omvandlar D-vitamin på ett korrekt sätt i huden.

För omvandling av D-vitamin krävs att solen står som högst på himlen, att vi är avklädda och inte blockerar solens UVB-strålar med solkräm. D-vitamin lagras in 3-4 månader och värdet blir således lågt framåt sena hösten. Man har tidigare trott att D-vitamin är ett fettlösligt vitamin som lagras in på samma vis som övriga fettlösliga vitaminerna, A, D och K, men så är inte fallet. D-vitamin lagras som sagt endast in några månader och faktum är att inlagringstiden är lika lång som vissa B-vitaminer. Detta innebär helt andra spelregler för hur D-vitamin behöver tillföras till kosten och som kosttillskott. I princip alla behöver tillskott med D-vitamin på grund av vårt mörka vinterhalvår, och dosering behöver ligga långt mycket högre än vad som rekommenderas.

Det bästa är att mäta D-vitamin och på så vis se hur värdet ligger, innan man tar hjälp med en korrekt dosering. Se gärna min lilla video nedan, och om du önskar hjälp så kontaktar du oss via tidsbokning@zarahssida.se

Infertilitet vid hormonell obalans med lågt progesteron och lågt östrogen

2021 oktober > lördag, oktober-2-2021

Jag har många patienter med infertilitet och som har stor önskan att bli gravid. Vi arbetar då vanligtvis med att balansera upp kroppens hormoner, då hormonell obalans är en vanlig orsak till infertilitet. En vanlig orsak till utebliven mens och ägglossning är lågt östrogen, medan återkommande missfall och utebliven graviditet vanligtvis beror på lågt progesteron. Här börjar vi med att mäta hormoner i salivtest / labrixtest och sedan balanserar vi upp hormonerna på ett naturligt sätt, för att på så vis öka möjligheten att bli gravid på naturlig väg. Se gärna min video nedan och om du önskar hjälp så kontaktar du oss på tidsbokning@zarahssida.se

 

Hormonell obalans i klimateriet med torra slemhinnor och lågt progesteron

2021 oktober > lördag, oktober-2-2021

Jag har gjort en liten video om hormonell obalans i klimateriet, där det är vanligt med lågt E3 (sista steget i östrogenkonverteringen) och därmed konverteringsproblem. Det är också vanligt med ett kortisol som frisätts inkorrekt under dagen, samt även lågt progesteron som följd av långvarig stress. Se gärna videon och om du önskar vår hjälp med rådgivning eller provtagning av hormoner i salivtest / labrixtest, så når du oss på tidsbokning@zarahssida.se

Hormonfria preventivmedel för dig som vill undvika syntetiska hormoner – Video

2021 oktober > lördag, oktober-2-2021

Jag har skrivit en artikel om hormonfria preventivmedel efter önskemål, och har även gjort en video om detta ämne. Artikeln finner du via denna länk: Hormonfria, naturliga preventivmedel för dig som vill undvika syntetiska hormoner – https://www.zarahssida.se

Hormonfria, naturliga preventivmedel för dig som vill undvika syntetiska hormoner

2021 oktober > lördag, oktober-2-2021

Det är många av mina patienter som undrar hur de kan skydda sig mot eventuell graviditet på naturligt sätt, så jag tänkte att jag gör en artikel om detta. Här kommer lite olika alternativ som är helt naturliga för kroppen. Ingen av dessa metoder ger 100% skydd såsom jag ser det, men det gör inte minipiller, p-piller, hormonspiral eller kopparspiral heller. Jag har även gjort en video i ämnet. Videon finner du här: Hormonfria preventivmedel för dig som vill undvika syntetiska hormoner – Video – https://www.zarahssida.se

Cervixpessar:
Ett cervixpessar är enkelt att beställa via nätet, och det mest vanliga märket är Femcap. Det placeras snett inuti slidan eller över livmodertappen, lite beroende på vilken modell du köper. Pessar är ett helt hormonfritt alternativ och tillverkas av silikon. Pessargel köper man sedan på apoteket.

Det kan vara lite svårt att sätta in pessar från början, men det brukar gå bättre med lite övning. Det kan vara bra att ha bra kunskap om hur underlivet ser ut, innan man sätter in en pessar. Denna preventivmedelsmetod ska dock inte användas om du fortfarande blöder efter förlossning eller abort, och det kräver som sagt att du följer instruktionerna och vet hur den ska placeras.

Hur fungerar pessar: Tanken är att pessaret ska täcka livmoderhalsen, och bygger egentligen på gamla metoder där man anävnda utgröpta citronhalvor eller skål av djuravföring för att blockera vägen till livmoderhalsen. Pessaret sluter sig alltså mot slidväggen och hindrar på så vis att spermierna tar sig fram. I pessaret använder man pessargel, som är producerad av mjölksyra. Mjölksyra sänker pH-värdet vilket gör att spermierna får sämre förmåga att simma.

Billingmetoden:
Billingmetoden innebär att man endast har samlag de dagar i cykeln som kvinnan inte är fertil. Billingmetoden innebär framförallt att du studerar ditt livmoderhalskanalens sekret, och på så vis ser vilka dagar du är fertil. Denna metod kan användas både för att förebygga graviditet men även om man vill bli gravid, eftersom många kvinnor kan avläsa vilka dagar de har ägglossning baserat på sekretets karaktär. Du tränar dig alltså på att se skillnad mellan G-sekret, L-sekret, S-sekret och P-sekret. Dessa olika sekret innebär olika delar av cykeln. G-sekret innebär att spermier stängs ute, vilket sker före och efter din fertila period. F-sekret låser in de spermier som inte är dugliga, medan S-sekret leder spermier med bra kvalitet upp mot livmoderhalsen/tappen. P-sekret hjälper sedan spermierna in i livmodern så snart du har din ägglossning.

Hur fungerar billingmetoden: Tanken är att du ska lära dig att se hur ditt sekret förändras genom cykelns gång, och på så vis kunna avläsa när du har ägglossning och är fertil.

Natural Cycles:
Med hjälp av en app, som ser tillbaka på dina senaste menstruella cycler, så kan appen räkna ut vilka dagar som du är mest eller minst fertil. Här behöver du inte lära dig att känna igen förändringar i ditt sekret, men det kan vara ett bra komplement för extra skydd.

Hur fungerar natural cycles:
Natural cycles innebär att du, med hjälp av en app, utgår från tidigare cycler och på så vis ser vilka dagar du är fertil. Du kan sedan ha samlag de dagar som inte räknas som cyclens mest troliga fertila dagar. Nackdelen är att kvinnor med oregelbunden ägglossning och mens, kan ha svårt att använda den typ av beräkning.

Ekologiska kondomer: 
Ekologiska kondomer är mer skonsamma för dig som är känslig eller som önskar ett mer naturligt alternativ. Ekologiska kondomer tillverkas av naturgummi och i de fall där det även ingår glidmedel så används 100% silikonolja, fri från parabener, palmolja och glycin. Tanken är att kondomer som är ekologiska ska vara mer skonsamma mot både dig och naturen. De förpackas också på ett mer miljövänligt alternativ med exempelvis återvunnet papper.

Hur fungerar ekologiska kondomer: 
Ekologiska kondomer fungerar likadant som vanliga kondomer men är helt fria från ämnen som skadar kroppen och naturen.

Signalsubstanser: Förhöjda värden på 5-HIAA vid kost och kosttillskott

2021 oktober > fredag, oktober-1-2021

5-HIAA, 5-hydroxiindolättiksyra, är en metabolit av signalsubstansen serotonin via enzymet Monoamine Oxidase (MAO). När man har besvär med serotoninproduktionen, så kan det således vara rimligt att även undersöka 5-HIAA. HIAA bör mätas i ett urinprov, för att undersöka serotoninets nedbrytningsprodukt. 5-HIAA bör inte mätas i serum, då serummätning störs av  njurinsufficiens med förhöjda värden på kreatinin. Vid mätning av 5-HIAA bör alla serotoninrelaterade tillskott undvikas, såsom tryptofan, 5htp och tryptofanrika födoämnen. Även stimulanshöjare såsom nikotin och alkohol.

Mätning av 5-HIAA kan användas vid övervakning av karcinoida tumörer, men även för att närmare undersöka lågt eller högt serotonin som orsakar besvär hos patienten. Det man kan se ur ett funktionsmedicinskt perspektiv är MAO-enzymets aktivitet, vilket gör att man får en uppskattning om varför serotonin inte ligger korrekt.

10% av karcinoida tumörer, främst de som finns i mag -tarmkanalen och som påverkar levern, producerar tillräckligt med serotonin för att orsaka symtom, såsom att ansiktet rodnar, besvär med diarré, ökad puls eller svårighet att andas.  Denna frisättning av serotonin som orsakar karsinoidsyndrom frigörs kontinuerligt eller intermittent och leder således till ökade mängder 5-HIAA i blodprov och urinprov.

En förhöjd 5-HIAA-nivå motsvarar dock inte nödvändigtvis carcinoidtumör, eftersom många ämnen kan påverka kroppens 5-HIAA-nivåer. Alla patienter med förhöjt 5-HIAA bör genomgå en noggrann utvärdering där man ser över kosten, eventuella kosttillskott och medicinering som ger ökade nivåer av serotonin och 5-HIAA. Det är också viktigt att känna till att serotonin ofta ligger högt vid akut stress (innan det blir lågt pga långvarig stress), eller om man felmedicineras med SSRI. Det är vanligt med det sistnämnda, att serotonin ligger högt pga man får SSRI-preparat utan att ha ett behov av det. Det kan exempelvis vara så att du har besvär med den cykel där dopamin, noradrenalin och adrenalin ingår, och därför har tendens till oro och ångest. Om du då får ett SSRI-preparat utan mätning av signalsubstanser, så kan ditt serotonin istället bli för högt eftersom det inte är där problemet ligger. Man bör således ALLTID mäta signalsubstanser innan man behandlar serotonin eller andra signalsubstanser, för att vara helt säker på att man behandlar rätt. 5-HIAA kan även ligga högt i urinprov vid malabsorption vid exempelvis celiaki. Man bör även se över hela serotonincykeln med konverteringsämnen såsom magnesium, zink, B-vitaminer (B2, B3, B6 och folat) samt bakteriestammen e.coli som krävs för konvertering av serotonin och melatonin.

Födoämnen som höjer 5-HIAA bör undvikas inför provtagning av signalsubstanser där 5-HIAA ingår. Detta på grund av att de är tryptofanrika och på så vis ökar kroppens serotoninnivåer. De födoämnen som bör undvikas är frukt överlag, bananer, ananas och ananassaft, avokado, kiwi, äggplanta/aubergine, tomater (inkl. tomatrelaterade produkter), plommon och nötter (särskilt valnötter).  Läkemedelsbaserade preparat som kan höja värden av 5-HIAA är acetaminofen, koffein, efedrin, diazepam (Valium®), fluorouracil, glycerylguaiakolat (en ingrediens som finns i vissa hostmediciner), melphalan (Alkeran®), mefenesin, metamfetamin (Desoxyn), metokarbamol (Robaxin) ®), naproxen, nikotin, fenacetin, fenmetrazin, fenobarbital, fentolamin, rauwolfia och reserpin (Källa: DDI). Kosttillskott som ökar kroppens serotoninnivåer är aminosyran tryptofan, 5-HTP, melatonin (ingår i samma cykel som serotonin) och naturläkemedel som johannesört.

Johannesört är lite spännande i detta avseende då det i vissa fall ses som en MAO-hämmare, vilket isåfall skulle minska 5-HIAA-nivåerna, men det sannolika är att det finns andra verkningsmekanismer som vi inte ännu har lärt oss till fullo.  Johannesört har generellt en modulerande effekt både på hormoner och signalsubstanser, så det bästa är att undvika det inför en provtagning.

Om ni önskar provtagning av 5-HIAA och serotonin så mäts det i urinprov och beställs via vår bokningsmail tidsbokning@zarahsida.se. Om du önskar se över tyramin (metabolit från serotonin) samt e.coli så mäts det i ett mikrobiomtest, som även det beställs via tidsbokning@zarahssida.se

References:
DDI – Doctors Data
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2659120/

1 2 3 6
23 st på 6 sidor
FörstaSista