Minska inflammation på naturlig väg, med magnesium!

2010 oktober > fredag, oktober-29-2010

Enligt en ny studie, så kan inflammatoriska indikatorer såsom TNF (tumörnekrosfaktor alfa) och IL6 (interleukin 6) reduceras med hjälp av ökat magnesiumintag. Inflammation i blodkärlens väggar kan också sänkas som svar på det ökade intaget av magnesium.

Ökat intag av magnesium minskar kalcium som lagrats in i kroppens vävnader. Kalcium vil du ha i blodet och skelettet men inte i den mjuka vävnaden. Magnesiumtillskott gör det mycket svårare för plack att bildas på artärernas slemhinnor.

Källa: NaturalNews

LÄS MER…

Lupinfrön kan passera genom tarmslemhinnan och minska glukosnivåer i blodet vid diabetes!

2010 oktober > fredag, oktober-29-2010

En ny studie visar att den antidiabetiska effekt som finns i glykoprotein (i tex lupinfrön) kan bero på dess bioaktiva egenskaper.  Studien visar att glykoproteinet gamma-conglutin som finns i lupinfrön har förmågan att passera genom tarmens slemhinna och på så vis ta sig ut i blodet, där det främjar diabetes genom att minska glukos (binder upp glykosen).

Gamma-conglutin (gamma-conglutin) är ett glykoprotein som ingår i lupinfrö med cirka 4 %. Det har påvisats positivt vid höga blodsockernivåer och/eller diabetes och kan på så vis lösa en del av problematiken kring diabetes (främst typ 2).

Det bör dock påpekas att diabetes typ 2, främst bör behandlas med ökad motion, förändrade kostvanor, mindre intag av sockerrika produkter, ökad sömn, mineraltillskott (främst förhållandet mellan koppar och zink, samt krom). Diabetes typ 2 är en livsstilsrelaterad sjukdom, som ofta kan sammankopplas med andra metabola syndrom såsom hjärt- och kärlsjukdom, högt blodtryck och/eller näringsbrister med fetma som följd. 

Source: Food Chemistry
Published online ahead of print, doi: 10.1016/j.foodchem.2010.10.073
“Assessment of the lupin seed glucose-lowering protein intestinal absorption by using in vitro and ex vivo models”
Authors: J. Capraro, A. Clemente, L.A. Rubio, C. Magni, A. Scarafoni, M. Duranti

LÄS MER…

Ny studie visar att probiotika kan minska panikångest!

2010 oktober > fredag, oktober-29-2010

Kopplingen mellan tarmen och hjärnan blir allt tydligare, nu även inom forskningsvärlden. En ny studie visar att probiotika kan minska stress och djurstudier tyder på att tillskott av probiotika kan ge förbättringar vid ångest.

Resultatet publicerades nyligen i British Journal of Nutrition, och visade även att dagligt tillskott av Lactobacillus helveticus R0052 och R0175 Bifidobacterium longum gav psykologiska effekter hos de människor som deltog i studien.

Slutsatsen är att tarmen spelar en stor roll vid diagnoser, relaterade till stress, ångest och depression.

Source: British Journal of Nutrition
Published online ahead of print, FirstView Articles, doi:10.1017/S0007114510004319
“Assessment of psychotropic-like properties of a probiotic formulation (Lactobacillus helveticus R0052 and Bifidobacterium longum R0175) in rats and human subjects”
Authors: M. Messaoudi, R. Lalonde, N. Violle, H. Javelot, D. Desor, et al.

LÄS MER…

Lecitin kan minska bildning av akrylamider!

2010 oktober > fredag, oktober-29-2010

Aminofosfolipider och lecitiner såsom ägg och soja kan minska bildning av akrylamid, visar ny forskning. I studien undersöktes ägg, lecitin från soja, fosfatidyletanolamin (PE) och etanolamin. Resultatet publicerades i Foodchemistry och visar att dessa källor kan minska bildning av akrylamid på ett väldigt effektivt sätt.

Akrylamid är ett känt nervgift och en misstänkt cancerogen. Akrylamiden bildas när värme skapar en reaktion mellan socker och aminosyran aspargin. Det också denna bruna färg som du ser när du stekar, rostar eller grillar din mat.  

Source: Food Chemistry
Published online ahead of print, doi: 10.1016/j.foodchem.2010.10.084
“Amino phospholipids and lecithins as mitigating agents for acrylamide in asparagine/glucose and asparagine/2,4-decadienal model systems”
Authors: R. Zamora, R.M. Delgado, F.J. Hidalgo

LÄS MER…

Vitamin E tokotrienoler kan öka immunförsvaret efter vaccinering

2010 oktober > fredag, oktober-29-2010

Dagligt tillskott på vitamin E tokotrienoler kan stärka immunförsvaret och framförallt efter vaccinering, visar en ny studie som nyligen publicerades i European Journal of Clinical Nutrition.

Tokotrienoler är en form av vitamin E som ofta glöms bort på grund av den populära E-vitaminen tokoferol. Totalt finns det åtta former av vitamin E: fyra tokoferoler (alfa, beta, gamma, delta) och fyra tocotrienols (alfa, beta, gamma, delta).

Source: European Journal of Clinical Nutrition
Published online ahead of print, doi:10.1038/ejcn.2010.184
“Effects of supplementation with tocotrienol-rich fraction on immune response to tetanus toxoid immunization in normal healthy volunteers”
Authors: D. Mahalingam, A.K. Radhakrishnan, Z. Amom, N. Ibrahim, K Nesaretnam

LÄS MER…

Kost med mindre raffinerade produkter och mer hela korn kan sänka risk för hjärtsjukdom!

2010 oktober > fredag, oktober-29-2010

Människor som regelbundet äter fullkornsprodukter tenderar att ha mindre av den typ av fett som sätts i samband med hjärthälsa och diabetesrisker. Dettta visar en ny studie som nyligen publicerades i American Journal of Clinical Nutririon.

Visceral fettvävnad, dvs det fett som lätt lagras in kring bukens organ, är förknippade med ökade risker för metabolt syndrom. Detta beror inte på fet mat, utan på fett från fel källor och höga nivåer av socker som lagras in som fett.

I bra kornprodukter ingår inte de produkter som är raffinerade och/eller halvfabricerade.

Source: American Journal of Clinical Nutrition
doi: 10.3945/ajcn.2009.29106
”Whole- and refined-grain intakes are differentially associated with abdominal visceral and subcutaneous adiposity in healthy adults: the Framingham Heart Study”
Authors: Nicola M McKeown, Lisa M Troy, Paul F Jacques, Udo Hoffmann, Christopher J O’Donnell, and Caroline S Fox

LÄS MER…

Metaanalys: Sockerrika drycker kan ge metabola syndromet och typ 2 diabetes

2010 oktober > fredag, oktober-29-2010

En ny metastudie visar det vi redan vetat sedan länge, dvs att regelbunden konsumtion av läsk och andra sockerhaltiga drycker är associerade med en tydlig och genomgående större risk för det metabola syndromet och typ-2 diabetes. Metaanalysen har studerat 11 publicerade studier och publicerades nyligen i tidsskriften Diabetes Care.

I kategorin sockerhaltig dryck räknas alla energigivande drycker in såsom dryck, sötad med sötningsmedel som sackaros, majssirap eller fruktjuicekoncentrat. Alla dessa kan ge ökat intag av socker och kan finnas i allt från läsk, fruktdrycker och iste till energi- och vitamin drycker vatten.

Source: Diabetes Care
Volume 33, Number 11, Pages 2477–2483, doi: 10.2337/dc10-1079
“Sugar-Sweetened Beverages and Risk of Metabolic Syndrome and Type 2 Diabetes: A meta-analysis”
Authors: V.S. Malik, B.M. Popkin, G.A. Bray, J.P. Després, W.C. Willet, F.B. Hu

LÄS MER…

Läkemedelsbolaget Glaxo Smithkline dömt för föroreningsproblem och fusk med läkemedelssubstanser!

2010 oktober > fredag, oktober-29-2010

Idag skriver Dagens medicin om att läkemedelsbolaget Glaxo Smithkline erläggs att betala motsvarande 6 miljarder kronor på grund av föroreningsproblem och fusk med mängderna aktiv substans i läkemedel. Processen har bedrivits i 8 år och är nu avgjord.

En av företagets (numera före detta) anställda, Cheryl Eckard, erhåller 96 miljoner kronor som belöning för att hon avslöjat de missförhållanden som fanns i företagets fabrik.

Källa: Dagens Medicin

LÄS MER…

Motion minskar åldersrelaterad värk och smärta!

2010 oktober > tisdag, oktober-26-2010

Motion ger god effekt vid ålderdom, genom att minska värk och smärta med upp till 25 procent. En ny studie visar att pensionärer kan hålla sjukdomar i schack om de utför regelbunden motion genom promenader, löpning, simning, cykling och vandring-

I studien, utförd av amerikanska forskare, så jämfördes två grupper av medelålders män och kvinnor under 14 års tid, främst utifrån deras motions- och livsstilsvanor. En grupp tillhörde femtioplus löpare (Fifty-Plus Runners Association), som har medlemmar över hela USA, medan den andra gruppen rekryterades slumpmässigt från det lokala samhället i Stanford, Kalifornien.

Nivåer av smärta mättes en gång per år hos alla 866 deltagare och forskarna fann att smärtan ökade i båda grupperna varefter de blev äldre. Dock. så upplevde löparna att de hade 25 procent mindre muskler- och ledvärk än den andra kontrollgruppen.

Denna trend sågs under hela studietiden, tills dess att deltagarna nått en ålder på 62 till 76 år ålder. Resultaten publiceras nyligen i online-tidskriften Arthritis Research & Therapy.  I genomsnitt utförde de flesta av löparna i Association Group en motionsinsats på mellan 355 och 2.119 minuter per vecka.

Källa: Belfast News Letter. Drivs av Yellowbrix.

LÄS MER…

Askorbinsyra effektivare än quercetin och Tiamin vid behandling av alkoholinducerad hepatotoxicitet och neurotoxicitet!

2010 oktober > tisdag, oktober-26-2010

En ny studie med råttor visar att askorbinsyra kan vara mer effektivt än quercetin och tiamin för att minska alkoholinducerad hepatotoxicitet och neurotoxicitet. I studien fick råttorna etanol under 90 dagar, och en gradvis ökning i leverns och serumnivåernas alaninaminotransferas, aspartataminotransferas, och glutamyltranspeptidase.

Under en period på 30 dagar, fick råttorna även ett tillskott med askorbinsyra, quercetin, eller tiamin. Alla antioxidanter visade sig minska etanolinducerad oxidativ stress, men askorbinsyra visade sig mer effektiv än den andra 2 antioxidanterna, då med hänsyn till  alkohol-inducerad leverskada och neurotoxicitet.

Reference:”Comparative Study of the Efficacy of Ascorbic Acid, Quercetin, and Thiamine for Reversing Ethanol-Induced Toxicity,” Ambadath V, Venu RG, et al, J Med Food, 2010 Oct 14; [Epub ahead of print]. (Address: Department of Biochemistry, University of Kerala , Kariavattom, Thiruvananthapuram, India).

LÄS MER…

Definition och klassificering av nanomaterial!

2010 oktober > måndag, oktober-25-2010

Europeiska kommissionen har just nu en öppen inbjudan för synpunkter gällande nanomaterial. Under de fyra kommande veckorna kan du alltså skicka in dina tankar och forskning, för att på så sätt påverka nanoteknikens framtid. Sådana öppna forum är oerhört viktiga och med tanke på den lilla kunskap vi har om nanoteknik, så finns det alltför många frågetecken för att kunna godkänna det utan vidare.

Nanomaterial bedöms ha stor potential inom förpackningssektorn men utnyttjandet av tekniken har hittills varit relativt begränsad. Potentiella tillämpningar är förlängd hållbarhet, begränsad bakterietillväxt och förpackningar som kan ge bättre förslutning o.s.v.

Bryssel har föreslagit en klassificering av nanomaterial som innebär att ett nanomaterial måste uppfylla ett av följande tre kriterier:

– Den ska bestå av partiklar, med en eller flera externa dimensioner i storlek 1 nm100 nm och alltså mer än 1 procent av deras antal storleksfördelning;

– Den ska ha interna eller ytstrukturer i en eller flera dimensioner i sin storlek 1 nm100 nm,

– Den har en specifik yta av volym större än 60 m2/cm3, dock ej material som består av partiklar med en storlek mindre än 1 nm.

Du kan skicka in dina synpunkter på definitionen av nanomaterial via denna mailadress. 

ENV-NANO-CONSULTATION@ec.europa.eu 
Sista datum är: 19 november 2010
Källa: foodchemistry.com

LÄS MER…

Forskning om triclosan och hälsopåverkan från antibakteriella hudvårdsprodukter!

2010 oktober > söndag, oktober-24-2010

FDA gick nyligen ut med ett pressmeddelande (8 april 2010), där de skriver att de skall påbörja studier om säkerheten kring Triclosan, som är en kemisk ingrediens i antibakteriell kosmetika, tvålar och andra kroppsvårdsprodukter. Triclosan finns även i produkter såsom kläder, strumpor, köksartiklar, möbler och leksaker.

Den senaste forskning som genomförts på djur visar att triclosan kan ha negativa effekter på det endokrina systemet, vilket ansvarar för utsöndrande av hormoner och således reglering av tillväxt, humör, metabolism o.s.v. Tidigare forskning har visat att triclosan även kan bidra till att skapa bakterier som är resistenta mot antibiotika .

FDA planerar att vara klara med sina studier först 2011, och beklagligt nog, så ökar det som ingrediens i allt fler produkter.

Triclosan introducerades 1972, då endast inom sjuk- och hälsovård. Efter det har det förbjudits i flera länder, inkluderat inom EU. I USA används det fortfarande friskt och då främst i antibakteriella tvålar och rengöringsmedel.

En studie från Hopkins University (juni 2006) visar att 75% av Triclosan ej bryts ner i reningsverken och på så sätt sprids via åkerslammet. Samtidigt visar siffror från Centers for Disease Control and Prevention, att triclosan finns i urinen hos 75 procent av den amerikanska befolkningen.

Triclosan är en klorfenol, som misstänks orsaka cancer hos människan. Environmental Protection Agency (EPA) har till och med registrerat det som ett bekämpningsmedel. Eftersom det finns i amerikanska produkter, så är detta en anledning till att läsa extra på de produkter som är importerade, även om USA oftast ligger långt före oss i kunskap om gifter. I kombination kan triclosan ge en gas med kloroform som anses orsaka leverproblem vid inandning.

Det finns en svensk studie om triclosan i plasma och mjölk från svenska ammande mödrar och deras exponering från hygienprodukter (vetenskapen om den totala miljön, 2006). En annan svensk studie skriver om triclosan i bröstmjölk och i vattenmiljön (Chemosphere, 2002)

Källa:  www.oasisserene.com

LÄS MER…

Transfetter, härdat vegetabiliskt fett, fullhärdat eller transfritt fett!

2010 oktober > söndag, oktober-24-2010

Det blir allt vanligare att producenterna omformar omättade fetter i råvarorna till mättade fetter. I reaktorn reagerar de omättade fetterna med nickel och vätgas och dubbelbindningar på fettmolekyler sprättas upp.

Tidigare behandlade man fetterna i reaktorn under kort tid och då bildades transfetter, de fetter som länge har ifrågasatts. Genom att idag låta fetter vistas i reaktorn under en längre, så försöker man pressa ned halten av transfetter och får då en del som övergår till fullhärdade mättade fetter. Detta kallar man ”transfria härdade fetter”, men det finns en större eller mindre andel transfetter kvar även i fullhärdade fetter. En intressant sak inom denna fråga är att anställda inom margarinindustrin plågas av ökad förekomst av allergier och astma… Det säger ganska mycket! 
 
Det finns därför berättigade misstankar att det inte är själva transfettmolekylen som ger hälsorisker, utan en flora av mer eller mindre kända slaggämnen som bildas i den brutala kemiska miljön inne i en härdningsreaktor.

Vid raffinering av råolja till bensin och diesel används i stort sett samma metod med nickelkatalysator och vätgas. Då bildas exempelvis nickelkarbonyl, ett ytterst starkt cancerframkallande ämne som har det skarpaste hygieniska gränsvärdet i vår cancerlista. Hos de anställda vid raffinaderierna ser man bildning av nickelkarbonyl som ett allvarligt hygieniskt problem. Finns detta ämne också i fullhärdade matfetter?

Andra ämnen som nämns som biprodukter och föroreningar i härdade fetter är s k positionella isomerer, aromatiska ämnen, polymeriserade syror, nickelsåpa, koordinerade komplex m m. Det finns även skäl att fråga sig om andra naturligt förekommande ämnen i ett fett kan förändras och blir mindre bra för hälsan genom t ex ombildning av vitaminer, antioxidanter, fosfolipider o.s.v.

Att man idag fullhärdar fetter (”transfria fetter”) är inget steg framåt, utan snarare ett steg bakåt. Fettet är alltså längre tid i reaktorn med större risk att riskabla ämnen bildas. Det är således oerhört viktigt att få bort härdningsreaktorerna från vår livsmedelsindustri. Detta främst genom att vi slutar att köpa de produkter som har benämningen ”härdat vegetabiliskt fett”, ”fullhärdat” eller ”transfritt”.

Källa: Gunnar Lindgren

LÄS MER…

Dagligvaruhandeln säger nej till GMO.. :)

2010 oktober > lördag, oktober-23-2010

ÄNTLIGEN, har handeln sagt ifrån gällande varor med GMO och GMO-foder. Istället kräver de GMO-fria varor, foder från GMO-fria källor och på så sätt sätter de i sin tur press på tillverkare och uppfödare. Fantastiskt… Nu behövs samma aktion med kemikalier, tillsatser och nanoteknik…!

Läs artikeln: Dagligvaruhandeln säger nej till GMO.. :)

Läs mer på mina hemsidor om GMO, kemikalier och nanoteknik:

www.gmo-guiden.se
www.kemikalier.eu
www.ekologiskaval.se
www.ekologisk-mat.info

LÄS MER…

1 2 6
88 st på 6 sidor
FörstaSista