Föreningar från olivolja kan förbättra hjärtat och motverka oxidativ stress!

2010 oktober > fredag, oktober-22-2010

Olivolja kan öka fettoxidationen, optimera hjärtats energiomsättning i fetma och förbättra oxidativ stress i hjärtat, visar en ny studie på råttor.

Forskningen publicerades nyligen i tidsskriften Nutrition och visar att olivolja och fenolföreningarna oleuropein och cafeicsyra kan ha antioxidativ påverkan vid hjärtinfarkt. Studien genomfördes av São Paulo State University, Brasilien.

Source: Nutrition Journal
Published online ahead of print, doi: 10.1186/1475-2891-9-46
“Effects of olive oil and its minor phenolic constituents on obesity-induced cardiac metabolic changes”
Authors: G.M.X. Ebaid, F.R.F. Seiva, K.K.H.R. Rocha, G.A. Souza, E.L.B. Novelli

LÄS MER…

Forskning om upptag av nanopartiklar och nanoteknik!

2010 oktober > fredag, oktober-22-2010

Sportkläder som aldrig luktar, självrenande fönster och träffsäkra mediciner. Nanopartiklar ger produkter med  eftertraktade egenskaper, men är det särskilt hälsosamt?

När kläderna tvättas, fönsterglasen kasseras och resterna av medicinerna kissas ut, så hamnar ofta partiklarna i slammet från reningsverken. Detta används i sin tur som gödsel på åkrarna. Frågan är vad som händer då? Att få in nanopartiklar i maten innan hälsoriskerna är utredda är det sannolikt ingen som vill.

En ny rapport, genomförd av den amerikanske miljötoxikologen Jason Unrine, University of Kentucky, visar att daggmask som lever i förorenad mylla får kroppen full av nanopartiklar. Det han tyvärr har gjort är att blanda ihop naturliga nanopartiklar, med nanoteknik, som är innebär att man flyttar molekyler i ett ämne. Det som däremot är intressant är hans uttalande om nanopartiklar och kroppens bindning till vävnad.

– Från början var vi väldigt skeptiska till att någon organism skulle kunna ta upp nanopartiklarna. Vi trodde att de skulle binda till andra partiklar och klumpa ihop sig, säger Jason Unrine till tidskriften Chemical and Engineering News.

I studien fick kompostmaskarna leva 28 dagar i jord preparerad med nanopartiklar av guld. Resultatet blev att deras kroppar fylldes med de pyttesmå guldpartiklarna. Allra högst var koncentrationen i tarmkanalen.

– Vi använde partiklar av guld eftersom de är stabila och lätta att detektera.
Den stora mängden guldpartiklar ledde till att daggmaskarnas avkomma minskade med 90 procent. Någon större effekt på dödligheten märktes dock inte.

Robert Hurt, som forskar på nanopartiklar och deras effekt på människan och miljön vid Browns university, hör till dem som oroas av resultaten.

– Normalt är koncentrationen av nanopartiklar i naturen låg. Risken för att de skadar människans hälsa ökar om de koncentreras i näringskedjan, säger han till Chemical and Engineering News.

Kommentar: Nanoteknik bör inte blandas ihop med nanopartiklar av guld och silver som kan ha oerhört positiva egenskaper på hälsan, vilket idag styrks av att flera läkemedelsföretag gör exempelvis tarmrelaterade mediciner baserade på kolloidala silverjoner (kolloidalt betyder att jonerna svävar). Däremot, så är nanopartiklar från onaturliga källor, där molekylerna har flyttats genom nanoteknik en HELT annan sak. Dessa är, liksom GMO, inte naturliga i vår miljö och kan inte heller tas omhand av naturen, eftersom molekylerna är annorlunda är såsom de från början är skapta. 

I detta fall, så är guldet sannolikt inget att oroa sig för för de små daggmaskarna, men det jag vill påvisa med studien är att kroppen tar upp nanopartiklarna och det är också det som gör nanoteknik så pass oförutsägbart. Idag använder vi exempelvis nanoteknik till förpackningsmaterial och det är inte kolloidala joner, utan ämnen som förändras för att passa ändamålet, så att säga. För att förstå detta, så krävs det sannolikt kunskaper om naturens, biokemi samt hur olika förändrade gener och molekyler kan inverka på kroppen, naturen och hälsan. Att dessa undanskyms av ekonomi är tydligt, eftersom man annars skulle vänta med att använda nanoteknik, tills dessa att det finns forskning som stödjer det (vilket sannolikt aldrig kommer att hända).   

Så fort vi mixtrar med naturen, så följer konsekvenser, som vi sällan ser direkt, utan snarare över tid. Notera att de använde sig av guld just på grund av att det är ett stabila nanopartiklar och att dessa ämnen är naturliga. Däremot, så kan även de förändras och användas på fel sätt, såsom man gör när man tex använder silver i förpackningsmaterial. Författaren pointerar detta, men jag vill ändå trycka på det faktum att studiens syfte är att påvisa bindning av nanopartiklar till vävnad.

Nanoteknik är inte att rekommendera, då vi knappt har forskning inom området. Liksom GMO, så kommer det mer och mer forskning som påvisar de komplicerade efterföljder som dessa tekniker ger och desto mer spridning det finns av det, desto mindre lätt är det att backa och gå tillbaka till naturliga alternativ.

Källa: Foodchemistry.com

LÄS MER…

Pycnogenol (vindruvkärnextrakt) kan minska tinnitus genom ökad blodflöde!

2010 oktober > torsdag, oktober-21-2010

Pycnogenol (vindruvkärnextrakt) är en antioxidant som anses hjälpa vid tinnitus, genom att det förbättrar blodflödet i innerörat. Detta styrks i en färsk studie, nyligen publicerad i Panminerva Medica (juni 2010, 52 ( 2 Suppl 1) :63-8).

Studien utfördes av Chieti-Pescara universitet i Italien, då med 82 patienter i åldrarna 35 och 55 och som alla led av mild till måttlig tinnitus i endast ena sitt öra. Patienterna studerades under en fyraveckorsperiod och fick sin tinnitus förbättrad, på grund av den ökade blodtillförsel tilln innerörat. Detta mättes genom högupplöst ultraljudsundersökning.

Patienterna delades in i tre grupper: A, B och en kontrollgrupp. Grupp A bestod av 24 patienter som fick 150 mg / dag av Pycnogenol ®. Grupp B bestod av 34 patienter som fick 100 mg / dag av Pycnogenol ® och kontrollgruppen av 24 patienter som inte fick tillskott av Pycnogenol ® alls.

LÄS MER…

Tillverkningsprocesser och skillnader mellan ekologisk kokosolja och kokosfett i silverförpackning!

2010 oktober > torsdag, oktober-21-2010

Vad är det är för skillnad på kokosfett i silverpaket från Unilever som och det kokosfett som man köper från exempelvis Holistic och Biofood? Båda är lukt- och smakfria men det skiljer ofantligt mycket i pris. I Gunnar Lindgrens senaste nyhetsbrev har han mailat till tillverkarna och ställt följande frågor:

1. Upphettning vid utvinning ur kopra, i så fall vid vilken temperatur?
 
2. Fraktionering, i så fall har något lösningsmedel använts?
 
3. Raffinering, i så fall har kokosfettet varit i kontakt med natriumhydroxid, fosforsyra/citronsyra och bentonitlera?
 
4. Har kokosfettet deodoriserats, i så fall vid vilken temperatur?
 
Unilever angående sin tillverkning av kokosolja:

1. Upphettning vid utvinning ur kopra, i så fall vid vilken temperatur? Ja, upphettning har används, vi ger inte ut temperaturen men kan garantera att kokosoljan har en bra kvalitet.

2. Fraktionering, i så fall har något lösningsmedel använts? Nej, kokosfettet är inte fraktionerat, det är fullhärdat. Dvs. alla omättade oljor är ändrat till mättat fett för att bättra produktens egenskaper (hållbarhet och konsistens).

3. Raffinering, i så fall har kokosfettet varit i kontakt med natriumhydroxid, fosforsyra/citronsyra och bentonitlera? Ja. Kokosoljan är fysiskt raffinerad, vilket innebär att fosforsyra, blekjord (bentonitlera) och aktivt kol används som processhjälpmedel. Både fosforsyra, blekjord och aktivt kol är godkända processhjälpmedel (av EU), och det finns inga rester kvar i den raffinerade slutprodukten. Fosforsyra används ofta i många livsmedel, blekjord är en naturlig lera som också är tillåtet att använda direkt som foder, aktivt kol även känt som som Nori, användas av människor när de har ätit något fel. Alla dessa processhjälpmedel är godkända av EU och används i livsmedel eller foder.

4. Har kokosfettet deodoriserats, i så fall vid vilken temperatur? Ja, deodorisering gör man för att små partiklar t.ex. metaller, fria fett syror, färgrika ämne har påverkan till smak, färg och hållbarhet. Vi ger inte ut temperaturen.

Biofood ang sin tillverkning av kokoslja:
 

1. Ja kokosfettet är upphettat till ca 60 C , eftersom det är näst till omöjligt att utvinna olja från kall kopra.

2. Nej

3. Nej

4. Ja de är deodoriserat med vattenånga för att få bort smak och lukt av kokos.
 
Holistic ang sin tillverkning av kokosolja:

1. Upphettning vid utvinning ur kopra, i så fall vid vilken temperatur? NEJ den utvinns vid 35 grader. Det gör att man får ut mindre mängd olja och därför blir dyrare även än Biofoods.
 
2. Fraktionering, i så fall har något lösningsmedel använts? NEJ
 
3. Raffinering, i så fall har kokosfettet varit i kontakt med natriumhydroxid, fosforsyra/citronsyra och bentonitlera? NEJ
 
4. Har kokosfettet deodoriserats, i så fall vid vilken temperatur? NEJ. Därför luktar och smakar den kokos.

Vad bra… då har vi rätt ut skillnaderna… Notera alla de ohälsosamma ämnen som används i tillverkning av Unilevers kokosolja OCH även denna mening…

Nej, kokosfettet är inte fraktionerat, det är fullhärdat. Dvs. alla omättade oljor är ändrat till mättat fett för att bättra produktens egenskaper (hållbarhet och konsistens).”

Det är verkligen förfärligt att Unilever´s kokosfett får säljas! Kan vara klokt att tänka på det när ni gör ischoklad nu i jul..!

LÄS MER…

Analysmetoder för mykotoxin (aflatoxin B1 EN 15851 och zearalenon EN 15850) har antagits av Europeiska kommissionen!

2010 oktober > onsdag, oktober-20-2010

Två analysmetoder för att mäta mykotoxiner i barnmat har antagits som ett Europeiskt benchmark-test. Analyserna, som utvecklats av Europeiska kommissionens gemensamma forskningscentrum (GFC) skall säkerställa att laboratorier över hela världen har möjlighet att synkronisera sina arbetsmetoder vid testning efter föroreningar.

Metoderna kan mäta aflatoxin B1 och zearalenon mykotoxiner i spannmålsprodukter som är avsedda för spädbarn och småbarn. Dessa labbtester, är framtagna under ledning av Dr J. Stroka på EU: s referenslaboratorium, och avser mykotoxiner. GFC: s institut för referensmaterial och referensmätningar (IRMM) trädde i kraft som nationell standard denna månad.

Mykotoxiner är föroreningar som produceras av svampar, som framträder i näringskedjan genom infekterade grödor som antingen konsumeras direkt av människor eller indirekt som en följd av att de har tillsats i djurfoder. Aflatoxiner skapar stor global oro på grund av deras giftighet, och de är vanliga föroreningar i främst spannmål och nötter. Aflatoxin B, som är ett cancerframkallande ämne (WHO), är den vanligaste typen som beräknas finnas i 60-80 procent av testade misstänka produkter.

EN 15850 är en bestämning av zearalenon i majsbaserade barnmat, kornmjöl, majsmjöl, polenta, vetemjöl och spannmålsbaserade livsmedel för spädbarn och små barn. Den innebär högpresterande vätskekromatografi med immunoaffinity och en provmängd dom extraheras med vatten eller metanol (enligt de analyserade produkterna). Extraktet späds med fosfatbuffrad koksaltlösning för att ge ett vattenextrakt. Zearalenon är renade, koncentrerat och avlägsnas från antikroppar med hjälp av acetonitril eller metanol som eluent. Kvantifieringen av zearalenon sker genom omvänd fas HPLC.

EN 15851 är en bestämning av aflatoxin B1 i spannmålsbaserade livsmedel för spädbarn och småbarn. Högpresterande vätskekromatografi med immunoaffinity. En provmängd extraheras med en blandning av metanol och vatten. Extraktet filtreras, spädes ut med fosfatbuffrad koksaltlösning till en viss lösningsmedelskoncentration. Aflatoxin B1 är renad och koncentrerad. Kvantifieringen av aflatoxin B1 sker genom omvänd fas HPLC.

Källa: Europeiska kommisionen

LÄS MER…

Genetiska mekanismer kan styra blodtryckets svar vid saltintag!

2010 oktober > onsdag, oktober-20-2010

Blodtryckets svar på högt och lågt intag av salt kan bero på liknande genetiska mekanismer, enligt en ny studie publicerad i Journal of Human Hypertension.

Forskningen tyder på att det finns en stark genetisk korrelation mellan svar på högt blodtryck och lågt intag av natrium, vilkert kan identifiera de gener som reglerar blodtrycket.

Studien visar att blodtryckets reaktioner på kyla vid blodtryckshöjande tester kan ha samma genetiska mekanismer som vid svar på blodtryck vid kost rik eller fattig på natriumintag. Studien utfördes av Dr Hao Mei, biträdande professor vid institutionen för epidemiologi, Tulane University School of Public Health & Tropical Medicine, New Orleans.

Lågt intag av natrium, i kombination med högt kaliumintag har påvisats som en effektiv strategi för förebyggande och behandling av hypertoni. Detta stödjs av ett flertal studier. Dock så kan blodtryckets svar på natrium- och kaliumintag variera mellan individer. Detta kan, enligt forskarna, bero på genetiska anlag.

Source: Journal of Human Hypertension
Published online ahead of print, doi: 10.1038/jhh.2010.88
“Genetic correlation of blood pressure responses to dietary sodium and potassium intervention and cold pressor test in chinese population”
Authors: H. Mei, T.K. Rice, D. Gu, J.E. Hixson, C.E. Jaquish, Q. Zhao, J.C. Chen, J. Cao, J. Li, T.N. Kelly, D.C. Rao, J. He

LÄS MER…

Mörk choklad kan sänka kolesterolnivåer hos diabetiker

2010 oktober > onsdag, oktober-20-2010

Mörk choklad kan sänka kolesterolhalten för personer med diabetes, enligt en nyligen genomförd universitetsstudie. Forskare från University of Hull och Hull York Medical School hävdar att kolesterolnivåerna minskade i den grupp diabetiker som fick 45 gram mörk choklad, rik på polyfenoler. Gruppen som erhöll den antioxidantrika chokladen innefattade 12 diabetiker.

”Denna studie visar att mörk choklad kan ge en potentiell minskning av kardiovaskulära risker, utan att åsamka skadliga risker på vikten, insulinresistensen eller på den glykemiska kontrollen”, säger Steve Atkin, professor i diabetes och endokrinologi.

Resultaten publicerades i Diabetic Medicine tidigare i veckan och är enligt universitetet, den första studie som rapporterar om följder från choklad hos personer med typ 2-diabetes. Studien genomfördes under en period av 16 veckor.

Source: Diabetic Medicine
Published online ahead of print
Title: High-cocoa polyphenol-rich chocolate improves HDL cholesterol in Type 2 diabetes patients
Authors: D. Mellor, T. Sathyapalan, E. S. Kilpatrick, S. Beckett and S. L. Atkin

LÄS MER…

Nanoteknik i ekologiska livsmedel kan snart bli verklighet, om inte konsumenterna säger ifrån!!!

2010 oktober > onsdag, oktober-20-2010

Chansen att konstruerade nanomaterial (som innebär manipulation av material på molekylär nivå) ska tillåtas även i certifierade ekologiska livsmedelsprodukter, kan verka minimal, men så är inte fallet. National Organic Standards Board Material kommitté lade nyligen fram ett förslag där de begärde att USDA: s National Organic Program ska hålla ett symposium i frågan. Tanken är att symposiet ska svara på frågeställningar om huruvida nanoteknik i ekologisk produktion är praktiskt och juridiskt möjliga.

Nanoteknik, är liksom GMO (genmanipulering) en process, där producenten manipulerar molekyler, för att på så sätt få bättre egenskaper (inom GMO används manipulering av gener). Det säger sig självt att detta inte är hälsosamt för oss, eftersom naturen och människan är uppbyggda av system. Så fort ett system förändras eller förstörs, så medföljer konsekvenser som vi knappast har kunskap om efter ett par års testing med GMO och nanoteknik. Det är verkligen sorgligt att vi inte har större ödmjukhet än så inför naturen och dess storhet…

Källa: Foodfreedom.com

LÄS MER…

Beta-glukan kan minska LDL-kolesterol och totalt kolesterol i blodet!

2010 oktober > tisdag, oktober-19-2010

Öka intaget av beta-glukaner från korn och du kan minska dina LDL-kolesterol, visar ny forskning. Den nya studien, som publicerades i European Journal of Clinical Nutrition, visar att dagligt intag av tre gram korn, som innehåller beta-glukan, väsentligt kan minska både de totala kolesterolnivåerna samt nivåerna av det mindre bra LDL-kolesterolet.

Studien är en meta-analys genomförd på 11 studier som tillsammans visar att korn eller betaglukan från korn är förenade med signifikant minskning av kolesterolet. Beta-glukan är en typ av lösliga fibrer och av alla våra spannmål, så har havre och korn de högsta nivåerna av beta-glukan. Korn har de högsta nivåerna med upp till 11 procent.

Source: European Journal of Clinical Nutrition
Published online ahead of print, doi: 10.1038/jhh.2010.88
“B-glucan from barley and its lipid-lowering capacity: a meta-analysis of randomized, controlled trials”
Authors: S.S. AbuMweis, S. Jew, N.P. Ames

LÄS MER…

Kaffe och te kan skydda mot hjärntumör, visar ny forskning!

2010 oktober > tisdag, oktober-19-2010

Dagligt intag av mer än 100 ml te eller kaffe kan minska risken för vissa hjärntumörer, visar ny forskning som nyligen publicerades i American Journal of Clinical Nutrition.

Studien bygger på data från över en halv miljon människor i Europeiska Prospective Investigation. Den relaterar till cancer och nutrition (EPIC) studier, och slutsatsen fann att människor som konsumerar mer än 100 ml per dag av te, kaffe, eller båda två, löper betydligt mindre risk för glioblastom tumörer (gliom) än de som förbrukar mindre än 100 ml per dag.

Source: American Journal of Clinical Nutrition
Published online ahead of print, doi:
“Coffee and tea intake and risk of brain tumors in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC) cohort study”
Authors: D.S Michaud, V. Gallo, B. Schlehofer, A. Tjønneland, A. Olsen, K. Overvad, et al.

LÄS MER…

L-citrullin i vattenmelon kan minska risk för hjärtkärlsjukdom…!

2010 oktober > tisdag, oktober-19-2010

Extrakt från vattenmelon kan minska risk för hypertoni (högt blodtryck), enligt en ny pilotstudie. Forskningen, som har utförts av matforskare vid Florida State University visar att 6 veckor med L-citrullin-extrakt från vattenmelon, sänkte blodtrycket.

L-arginin är en viktig del i bildandet av kväveoxid, som fungerar som en regulator för blodtrycket genom dess effekter på blodkärlen. L-arginin rekommenderas inte så ofta eftersom det kan ge illamående, tarmprolem och diarré. Vattenmelon är rik på L-citrullin, som är nära släkt med L-arginin, vilket kan ge samma eller liknande effekter.

Source: American Journal of Hypertension
Published online ahead of print, doi: 10.1038/ajh.2010.142
“Effects of Watermelon Supplementation on Aortic Blood Pressure and Wave Reflection in Individuals With Prehypertension: A Pilot Study”
Authors: A. Figueroa, M.A. Sanchez-Gonzalez, P.M. Perkins-Veazie, B.H. Arjmandi

LÄS MER…

Fetrik kost kan överaktivera immunsystemet, visar ny studie…!

2010 oktober > tisdag, oktober-19-2010

En fettrik kost kan överaktivera immunsystemet så att det reagerar starkare på den form av systemisk bakteriell infektion som leder till inflammation, enligt en ny studie med möss.

Sepsis är medicinskt tillstånd där hela kroppen blir inflammerad. Sjukdomen kännetecknas av snabb puls, feber, ökade nivåer av vita blodkroppar och kan i värsta fall leda till högt blodtryck och multipel organsvikt.

Det bör dock påpekas att det sannolikt härrör till en kost, rik på mindre bra fett, snarare än en fetrik kost på bra, kallpressade, ekologiska oljor eller smör.

Source:
BMC Physiology (in press)
“Western diet enhances hepatic inflammation in mice exposed to cecal ligation and puncture”
Authors: Chantal A Rivera, LaTausha Gaskin, Georg Singer, Jeff Houghton and Monique Allman

LÄS MER…

Saltrestriktioner kan öka risker för jodbrist och sjukdomar som hypotyreos, infertilitet, sköldkörtelcancer, struma! !

2010 oktober > tisdag, oktober-19-2010

Begränsat saltintag kan öka riskerna för jodbrist, särskilt bland kvinnor, visar en ny studie som publicerats i American Journal of Hypertension. För lite jod kan dessutom ge plats åt bromiderna som gärna tar över platsen i våra sköldkörtelhormoner. Enkelt förklarat så består ett sköldkörtelhormon av en tyrosin (aminosyra) som binds med en jodatom eller med två jodatomer, så kallade T 1 eller T2. Dessa slår sedan ihop sig till T4 eller T3, varvid T4 konverteras till T3 med hjälp av framförallt selen.

För lite jod kan innebära att jodets plats ersättas av bromiderna klor eller flour, och således ge overksamma sköldkörtelhormoner.

Men visst bör man undvika högt intag av natrium, eftersom det påverkar vårt blodtryck. Nästan en tredjedel av USA´s befolkning lider av högt blodtryck, vilket dessutom är en riskfaktor för hjärtsjukdom och stroke (Centers for Disease Control and Prevention – CDC).

Överdriven konsumtion av natrium har kopplats till högt blodtryck i ett stort antal studier, och dagens amerikaner konsumerar i genomsnitt ca 4000 mg per dag, vilket är långt mycket mer än de 2.300 mg som rekommenderas i 2005 Dietary Guidelines för amerikanska befolkningen.

Nackdelen med minskat intag av salt, är att det även innebär minskat intag av jod, och således ökade risker för hypotyreos, infertilitet, sköldkörtelcancer, struma, dålig kognition, slöhet/koncentrationssvårigheter och minskad effektivitet/energi (p.g.a. lägre energiproduktion i cellerna).

Välj hellre ett riktigt bra havssalt, så behöver du inte oroa dig. Salt är som sagt oerhört viktigt för ett stort antal funktioner i kroppen… :)

Source: American Journal of Hypertension
October 2010, Vol. 23, No. 10, pp. 1095-1102
“Hypertension, Dietary Salt Restriction, and Iodine Deficiency Among Adults”
Authors: Francis A.K. Tayie and Katie Jourdan

LÄS MER…

Isoflavoner från soja kan förbättra biverkningar från strålbehandling vid prostatacancer!

2010 oktober > tisdag, oktober-19-2010

En ny randomiserad, placebokontrollerad studie visar positiv koppling mellan isoflavoner och prostatacancer. Studien genomfördes på 42 patienter med diagnosen prostatacancer och som behandlades med extern strålbehandling.

Resultatet visade att  tillskott med sojaisoflavoner lindrade de negativa effekter som uppkom från strålningen, främst på urinblåsa, tarm och sexuella funktioner. Patienterna erhöll tillskott på 200 mg isoflavoner från soja eller placebo-tillskott under en period av 6 månader (med start från strålbehandlingens första dag).

De patienter som erhöll sojatillskott visade på mindre urininkontinens (läckage av urin), mindre rektala kramper och diarré, mindre smärta från tarmrörelser, och bättre erektil funktion jämfört med de patienter som befann sig i placebogruppen.

Källa:
”Soy isoflavones in conjunction with radiation therapy in patients with prostate cancer,” Ahmad IU, Kucuk O, et al, Nutr Cancer, 2010; 62(7): 996-1000. (Address: Karmanos Cancer Institute, Wayne State University, Detroit, Michigan, USA).

LÄS MER…

Skönheten och odjuret

2010 oktober > söndag, oktober-17-2010

Nu har en av mina älsklingsfilmer nypremiär, och vi har den stora förmånen att lotta ut 5 exemplar. Filmen Skönheten och odjuret handlar om den vackre men själviske prinsen, som drabbas av en förbannelse och förvandlas han till ett odjur. På klassiskt sagosvis, så är det enda sättet för att häva förbannelsen, att någon kan älska honom för den han är.

Fantastistisk film… så missa inte det och vår tävling! Vill du tävla så mailar du ditt älsklingstips för en mysig och hälsosam hemmakväll. Mailadressen är: zarah@kostkoll.se

LÄS MER…

1 2 3 6
88 st på 6 sidor
FörstaSista