Nanoteknik i ekologiska livsmedel kan snart bli verklighet, om inte konsumenterna säger ifrån!!!

Chansen att konstruerade nanomaterial (som innebär manipulation av material på molekylär nivå) ska tillåtas även i certifierade ekologiska livsmedelsprodukter, kan verka minimal, men så är inte fallet. National Organic Standards Board Material kommitté lade nyligen fram ett förslag där de begärde att USDA: s National Organic Program ska hålla ett symposium i frågan. Tanken är att symposiet ska svara på frågeställningar om huruvida nanoteknik i ekologisk produktion är praktiskt och juridiskt möjliga.

Nanoteknik, är liksom GMO (genmanipulering) en process, där producenten manipulerar molekyler, för att på så sätt få bättre egenskaper (inom GMO används manipulering av gener). Det säger sig självt att detta inte är hälsosamt för oss, eftersom naturen och människan är uppbyggda av system. Så fort ett system förändras eller förstörs, så medföljer konsekvenser som vi knappast har kunskap om efter ett par års testing med GMO och nanoteknik. Det är verkligen sorgligt att vi inte har större ödmjukhet än så inför naturen och dess storhet…


Källa: Foodfreedom.com

www.gmo-guiden.se
www.kemikalier.eu
www.kostkoll.se
www.detoxa.nu
www.detox-guiden.se
www.vegetarisk.info
www.ekologiskaval.se
www.ekologisk-mat.info
www.zarahssida.se