Genetiska mekanismer kan styra blodtryckets svar vid saltintag!

Blodtryckets svar på högt och lågt intag av salt kan bero på liknande genetiska mekanismer, enligt en ny studie publicerad i Journal of Human Hypertension.


Forskningen tyder på att det finns en stark genetisk korrelation mellan svar på högt blodtryck och lågt intag av natrium, vilkert kan identifiera de gener som reglerar blodtrycket.


Studien visar att blodtryckets reaktioner på kyla vid blodtryckshöjande tester kan ha samma genetiska mekanismer som vid svar på blodtryck vid kost rik eller fattig på natriumintag. Studien utfördes av Dr Hao Mei, biträdande professor vid institutionen för epidemiologi, Tulane University School of Public Health & Tropical Medicine, New Orleans.


Lågt intag av natrium, i kombination med högt kaliumintag har påvisats som en effektiv strategi för förebyggande och behandling av hypertoni. Detta stödjs av ett flertal studier. Dock så kan blodtryckets svar på natrium- och kaliumintag variera mellan individer. Detta kan, enligt forskarna, bero på genetiska anlag.

Source: Journal of Human Hypertension
Published online ahead of print, doi: 10.1038/jhh.2010.88
“Genetic correlation of blood pressure responses to dietary sodium and potassium intervention and cold pressor test in chinese population”
Authors: H. Mei, T.K. Rice, D. Gu, J.E. Hixson, C.E. Jaquish, Q. Zhao, J.C. Chen, J. Cao, J. Li, T.N. Kelly, D.C. Rao, J. He

www.kostkoll.se
www.zarahssida.se