Forskning om triclosan och hälsopåverkan från antibakteriella hudvårdsprodukter!

FDA gick nyligen ut med ett pressmeddelande (8 april 2010), där de skriver att de skall påbörja studier om säkerheten kring Triclosan, som är en kemisk ingrediens i antibakteriell kosmetika, tvålar och andra kroppsvårdsprodukter. Triclosan finns även i produkter såsom kläder, strumpor, köksartiklar, möbler och leksaker.

Den senaste forskning som genomförts på djur visar att triclosan kan ha negativa effekter på det endokrina systemet, vilket ansvarar för utsöndrande av hormoner och således reglering av tillväxt, humör, metabolism o.s.v. Tidigare forskning har visat att triclosan även kan bidra till att skapa bakterier som är resistenta mot antibiotika .

FDA planerar att vara klara med sina studier först 2011, och beklagligt nog, så ökar det som ingrediens i allt fler produkter.

Triclosan introducerades 1972, då endast inom sjuk- och hälsovård. Efter det har det förbjudits i flera länder, inkluderat inom EU. I USA används det fortfarande friskt och då främst i antibakteriella tvålar och rengöringsmedel.


En studie från Hopkins University (juni 2006) visar att 75% av Triclosan ej bryts ner i reningsverken och på så sätt sprids via åkerslammet. Samtidigt visar siffror från Centers for Disease Control and Prevention, att triclosan finns i urinen hos 75 procent av den amerikanska befolkningen.

Triclosan är en klorfenol, som misstänks orsaka cancer hos människan. Environmental Protection Agency (EPA) har till och med registrerat det som ett bekämpningsmedel. Eftersom det finns i amerikanska produkter, så är detta en anledning till att läsa extra på de produkter som är importerade, även om USA oftast ligger långt före oss i kunskap om gifter. I kombination kan triclosan ge en gas med kloroform som anses orsaka leverproblem vid inandning.

Det finns en svensk studie om triclosan i plasma och mjölk från svenska ammande mödrar och deras exponering från hygienprodukter (vetenskapen om den totala miljön, 2006). En annan svensk studie skriver om triclosan i bröstmjölk och i vattenmiljön (Chemosphere, 2002)

Källa:  www.oasisserene.com

www.kostkoll.se
www.ekologiskaval.se
www.ekologisk-mat.info
www.detoxa.nu
www.detox-guiden.se
www.kemikalier.eu
www.zarahssida.se