Lupinfrön kan passera genom tarmslemhinnan och minska glukosnivåer i blodet vid diabetes!

En ny studie visar att den antidiabetiska effekt som finns i glykoprotein (i tex lupinfrön) kan bero på dess bioaktiva egenskaper.  Studien visar att glykoproteinet gamma-conglutin som finns i lupinfrön har förmågan att passera genom tarmens slemhinna och på så vis ta sig ut i blodet, där det främjar diabetes genom att minska glukos (binder upp glykosen).

Gamma-conglutin (gamma-conglutin) är ett glykoprotein som ingår i lupinfrö med cirka 4 %. Det har påvisats positivt vid höga blodsockernivåer och/eller diabetes och kan på så vis lösa en del av problematiken kring diabetes (främst typ 2).

Det bör dock påpekas att diabetes typ 2, främst bör behandlas med ökad motion, förändrade kostvanor, mindre intag av sockerrika produkter, ökad sömn, mineraltillskott (främst förhållandet mellan koppar och zink, samt krom). Diabetes typ 2 är en livsstilsrelaterad sjukdom, som ofta kan sammankopplas med andra metabola syndrom såsom hjärt- och kärlsjukdom, högt blodtryck och/eller näringsbrister med fetma som följd. 


Source: Food Chemistry
Published online ahead of print, doi: 10.1016/j.foodchem.2010.10.073
“Assessment of the lupin seed glucose-lowering protein intestinal absorption by using in vitro and ex vivo models”
Authors: J. Capraro, A. Clemente, L.A. Rubio, C. Magni, A. Scarafoni, M. Duranti

www.kolhydrater.org
www.kosttillskott-guiden.net
www.kostkoll.se
www.rawfood-kost.se
www.detoxa.nu
www.detox-guiden.se
www.vegetarisk.info
www.zarahssida.se