Askorbinsyra effektivare än quercetin och Tiamin vid behandling av alkoholinducerad hepatotoxicitet och neurotoxicitet!

En ny studie med råttor visar att askorbinsyra kan vara mer effektivt än quercetin och tiamin för att minska alkoholinducerad hepatotoxicitet och neurotoxicitet. I studien fick råttorna etanol under 90 dagar, och en gradvis ökning i leverns och serumnivåernas alaninaminotransferas, aspartataminotransferas, och glutamyltranspeptidase.

Under en period på 30 dagar, fick råttorna även ett tillskott med askorbinsyra, quercetin, eller tiamin. Alla antioxidanter visade sig minska etanolinducerad oxidativ stress, men askorbinsyra visade sig mer effektiv än den andra 2 antioxidanterna, då med hänsyn till  alkohol-inducerad leverskada och neurotoxicitet.

Reference:”Comparative Study of the Efficacy of Ascorbic Acid, Quercetin, and Thiamine for Reversing Ethanol-Induced Toxicity,” Ambadath V, Venu RG, et al, J Med Food, 2010 Oct 14; [Epub ahead of print]. (Address: Department of Biochemistry, University of Kerala , Kariavattom, Thiruvananthapuram, India).

www.kostkoll.se
www.kosttillskott-guiden.net
www.zarahssida.se