Definition och klassificering av nanomaterial!

Europeiska kommissionen har just nu en öppen inbjudan för synpunkter gällande nanomaterial. Under de fyra kommande veckorna kan du alltså skicka in dina tankar och forskning, för att på så sätt påverka nanoteknikens framtid. Sådana öppna forum är oerhört viktiga och med tanke på den lilla kunskap vi har om nanoteknik, så finns det alltför många frågetecken för att kunna godkänna det utan vidare.


Nanomaterial bedöms ha stor potential inom förpackningssektorn men utnyttjandet av tekniken har hittills varit relativt begränsad. Potentiella tillämpningar är förlängd hållbarhet, begränsad bakterietillväxt och förpackningar som kan ge bättre förslutning o.s.v.

Bryssel har föreslagit en klassificering av nanomaterial som innebär att ett nanomaterial måste uppfylla ett av följande tre kriterier:


– Den ska bestå av partiklar, med en eller flera externa dimensioner i storlek 1 nm100 nm och alltså mer än 1 procent av deras antal storleksfördelning;

– Den ska ha interna eller ytstrukturer i en eller flera dimensioner i sin storlek 1 nm100 nm,

– Den har en specifik yta av volym större än 60 m2/cm3, dock ej material som består av partiklar med en storlek mindre än 1 nm.

Du kan skicka in dina synpunkter på definitionen av nanomaterial via denna mailadress. 

ENV-NANO-CONSULTATION@ec.europa.eu
 
Sista datum är: 19 november 2010
Källa: foodchemistry.com

www.kemikalier.eu
www.gmo-guiden.se
www.kostkoll.se
www.zarahssida.se