Mätning av mineraler i urinprov istället för hårmineralanalys

Zarah Öbergs blogg > torsdag, juli-28-2022

Många terapeuter tillhandahåller hårmineralanalyser, men vi mäter i princip uteslutande i urinprov numera. Detta av flera anledningar. Det ena är att en patient med hormonell obalans eller näringsbrister med stor sannolikhet har ett hår som växer långsammare än normalt vilket ger ackumulerade nivåer av både mineraler och tungmetaller. Den andra orsaken är att håret växer olika från säsong till säsong. Detta har vi funderar mycket på, och har därför valt att sluta mäta i hårmineralanalys.

Det som är fördelen med urin är att det på så vis är mer tillförlitligt. Det är också enklare för en patient att utföra, då det kan vara mycket svårt att klippa håret på det sätt som står angivet i anvisningarna för en hårmineralanalys. En annan intressant faktor är att man då inte heller behöver klippa av sitt hår, och det är många som uppskattar. Vid hormonell obalans har patienten ofta besvär med håravfall och vill ogärna klippa av en stor mängd hår från huvudet. Man bör inte heller mäta en hårmineralanalys med könshår eller kroppsår eftersom dessa hårpartier växer långsammare och ger mer ackumulerade värden. Detta innebär att en person med väldigt lite hår, eller med alopecia istället kan mäta mineraler på ett bra sätt i urinprov.

I mätning av mineraler i urinprov mäter man dessutom jod och bor, som inte mäts i en hårmineralanalys. Bor är viktigt vid hormonell obalans, och hjälper även kalcium i benstommen. Bor är således viktigt att mäta både vid hormonell obalans, men även vid benskörhet. Jod är viktigt för att ha korrekt produktion av sköldkörtelhormoner, och är också en viktig mineral att mäta.

Om du önskar provtagning eller boka tid för rådgivning, så ber vi dig att maila på tidsbokning@zarahssida.se

Sköldkörtelsjukdom – Sämre upptag av jod och selen vid högt arsenik

Zarah Öbergs blogg > torsdag, juli-28-2022

Många av våra patienter med sköldkörtelbesvär mäter olika markörer för sköldkörteln. Till detta kan man såklart räkna vanliga markörer som mäts inom vården såsom fritt T4, T3, TSH och antikroppar. Vi mäter även ur andra vinklar med exempelvis totalt T4, och litium och bromin som störa sköldkörteln. Vi mäter även arsenik, kadmium och kvicksilver som är antagonister till jod och selen, samt även jod, långtidsmätning av jod (thyroglobulin) samt mätning av selen och kreatinin.

Många av våra patienter som har besvär med sköldkörteln kan påverkas av lågt kortisol, vilket innebär att man efter en utmattning har svårt att bilda kortisol och därför inte kan bilda energi korrekt. Kortisol bildas av kroppens binjurar, och när binjurarna blir trötta så fungerar produktionen av kortisol sämre. Kortisol behövs för att bilda energi i cellerna, och ett lågt värde bidrar således till att man inte kan bilda energi på ett korrekt sätt vilket även påverkar sköldkörteln. Det är därför man ofta får besvär med sköldkörteln i samband eller efter en utmattning. Det är vanligt att sköldkörtelsjukdom hör samman med stress, och så är fallet med denna koppling till binjurarna.

En annan vanlig orsak är att arsenik eller kvicksilver ligger högt, vilket hämmar upptaget av jod och selen. Jod och selen är antagonister till kvicksilver, kadmium och arsenik vilket innebär att om du har bra värden på jod och selen så kommer du inte att ta upp dessa tungmetaller i hög utrsträckning. Om du däremot har låga värden på selen och jod, så fungerar du som en svamp och drar upp tungmetaller mycket lättare. När du väl har tungmetaller så fungerar de som antagonister till mineraler, vilket innebär att höga tungmetaller i kroppens vävnader hämmar upptaget av viktiga mineraler. Det mest vanliga som vi ser är att arsenik ligger högt, vilket skapar problem med upptaget av jod och selen.

För att få ett större grepp om varför sköldkörteln har problem, så behöver man undersöka dessa markörer vidare, och se över kroppens kortisolproduktion och könshormoner. I detta fall bör man alltid mäta hormoner i salivprov, då detta är det mest tillförlitliga sättet att mäta könshormoner, kortisol och melatonin. Man bör även mäta sköldkörtelmarkörer djupare än inom vården, och se över alla de parametrar som anges ovan. Utifrån detta så brukar man se var problemet ligger.

Andra möjliga orsaker till sköldkörtelsjukdom är såklart även att det kan finnas brist på aminosyran tyrosin. Tyrosin och jod är de byggstenar som bildar sköldkörtelhormoner, genom att 1 tyrosin binder till 1 jod och bildar en T1. T1 slår sedan sig samman med en till T1 och bildar en T2. En T2 slår sig sedan samman med en annan T2 och bildar T4. T4 är det overksamma hormon som sedan behöver konverteras med hjälp av selen till T3 genom att släppa 1 jod. Detta innebär att man behöver ha god aminosyrastatus för att ha god produktion av sköldkörtelhormoner. Tyrosin är även viktig för andra områden, som exempelvis förstadie till dopamincykeln där kroppen bildar dopamin, noradrenalin och adrenalin från aminosyrorna fenyalanin och tyrosin (via l-dopa).

Om du önskar hjälp med att mäta djupare kring dina sköldkörtelbesvär, så hjälper vi dig gärna. Det är också viktigt att se över tidigare provtagningar, så vården ofta säger att värden ser bra ut när de kan ligga långt ifrån optimala värden. Detta är viktigt, eftersom ett värde kan påvisa ett problem även om det ligger inom referens. Det man bör utgå ifrån är optimala värden, inte referensvärden. Iallafall i detta fallet.

För kontakt och bokning ber vi dig att maila oss på tidsbokning@zarahssida.se

Boka konsultation / tid med Zarah Öberg

Zarah Öbergs blogg > torsdag, juli-28-2022

Det är många som mailar oss med önskan om att få hjälp med sin hälsa och kroppsliga besvär. I detta inlägg berättar vi hur en patientkontakt vanligtvis ser ut.

Kontakt med oss sker vanligtvis via tidsbokning@zarahssida.se eller någon av våra hemsidor. Vi uppskattar kontakt via mail istället för telefon, då vi är upptagna i samtal stora delar av dagarna. Det går dock bra att boka via sms om du inte har möjlighet att maila till oss. Vid din första kontakt, så är vi tacksamma om du håller ditt ärende relativt kort eftersom vi får väldigt många mail under en dag.

Vi svarar alltid inom 24 timmar, och vanligtvis inom 1-2 timmar. Om du inte har fått svar inom 24 timmar, så maila oss gärna igen eller kika i din skräppost så att vårt svar inte har hamnat fel. Ibland hamnar det i skräpposten och då hittar du vårt svar där :)

Hos oss börjar man med en första konsultation, där vi går igenom din sjukdomshistorik och ser vad som är lämpligt framåt. När du bokar din konsultation, så mailar vi olika förslag på tider och vi kommer överens om en tid som passar för oss båda. Du kommer sedan att få ett mail med vår GDPR-policy som alla våra patienter godkänner innan samtalet. Det handlar om hur vi hanterar dina personuppgifter i och med att vi för journal under samtalet.

Merparten av våra konsultationer sker via telefon, då vi har patienter i hela världen. Det fungerar väldigt bra och brukar bli både givande och fina samtal. Du kan således bo var du vill i världen, och om du är utanför Sveriges gränser så erbjuder vi Zoom eller Skype för samtal. Under en första konsultation så går vi igenom hur dina besvär har yttrat sig genom åren, om du har använt dig av läkemedel, haft annan kontakt med terapeut och vilka besvär som visar sig i dagsläget. Vi går även igenom enklare provtagningar som du har gjort sedan tidigare, såsom sköldkörteltester från vårdcentralen eller liknande.

Under samtalet brukar vi prata lite om hur du äter, lever, sover, om du stressar och allt annat som kan tänkas påverka din problematik. Under samtalet skriver Zarah journal och ställer mycket följdfrågor, och i slutet av samtalet brukar hon ge sin input och sina tankar om hur man kan gå vidare. Du förbereder dig inför samtalet genom att skriva upp stolpar med dina viktiga händelser. Notera gärna ned om du har eventuella frågor som känns viktiga för dig.

När samtalet är slut efter 60 minuter, så brukar Zarah skicka ett förslag på hur ni kan fortsätta samarbeta för att förbättra din hälsa och minska dina besvär. Det kan vara enklare råd i form av livsstilsförändringar, örter eller naturläkemedel och i många fall brukar rekommendationen vidare provtagning. Proverna hos oss är privata och tas antingen hemma, eller hos vårdcentralen med remiss.

De prover som är mest vanliga hos oss är mätning av hormoner i salivprov (labrixtest), mätning av signalsubstanser i urin (labrixtest), urinmineralanalys, födoämnestester, mikrobiomtester (mätning av tarmfloran), mätning av fettlösliga vitaminer, test på aminosyror, olika tester för att undersöka leverns avgiftning, candida och tarmtester och mycket mer. Vårt favorittest är nog aminosyratestet och testerna för hormoner och signalsubstanser. Dessa, tillsammans med mikrobiomtestet är fantastiska redskap för människor med hormonella besvär och besvär med ångest, oro, depression, sömnbesvär, ADD, ADHD m.m.

Efter att du har mottagit Zarahs förslag, så kan du själv välja om du vill gå vidare med provtagning för att veta exakt vad som är tokigt. Eller så väljer du generella rekommendationer som inte är lika specifika. Vi älskar provtagningar, då dessa visar exakt var problemet ligger, och exakt vad man kan göra för att åtgärda de obalanser som finns. Därav att det bästa alltid är att mäta ordentligt för att få en personligt anpassad rekommendation istället för generella rekommendationer. Många av våra patienter har redan provat det mesta när de kommer till oss, och det är därför mycket viktigt att se över problemet djupare. Det är dock viktigt för oss att alltid ha de hälsotester som är mest seriösa och som kommer från seriösa labb. Om du är osäker kring detta, så har vi flera filmer i ämnet under kategorin föreläsningar. Notera att den sidan är proppad med föreläsningar med Zarah så den kan ta lite extra tid att ladda.

Om du bestämmer dig för att ta prover hos oss, så skickas prover hem till dig och tas hemma enligt anvisning. Du kan bo var du vill i Världen. Vi använder oss av kända fraktbolag, så det är inget problem om du bor utanför Sverige eller långt ut på landet. Testerna skickas sedan till labbet, och tar lite olika tid för svar. Ett hormontest eller test på signalsubstanser brukar ta 1-2 veckor för provsvar, lite beroende på om du behöver ta hänsyn till den fertila kvinnans cykel. De flesta provsvar ligger däromkring, förutom mikrobiomtestet som tar lite längre tid eftersom vi mäter med tillförlitlig DNA-teknik.

När provsvaren kommer åter, så går Zarah igenom dem och skriver ner vad provsvaren betyder utifrån dina besvär. Du kommer även att få en mycket gedigen och utförlig rekommendation med exakta förklaringar om vad som behövs för att åtgärda de obalanser som vi finner i provsvaren. Alla våra provsvar skickas skriftligt och säkert med hänsyn till GDPR, och du har sedan möjlighet att ställa följdfrågor under 1 veckas tid. Vi stämmer då av hur lång tid du bör behandla, om vi bör följa upp och isåfall hur, samt om det är något mer som är viktigt för din fortsatta resa.

Detta är i korta drag hur en bokning ser ut hos oss. Vi ÄLSKAR att leta orsaker och jobbar (helst) inte med symtomlindring. Vi kommer alltid att göra vårt yttersta för att finna orsaken till dina besvär för att på så vis bidra till ett långsiktigt resultat. Vi läser gärna av provsvar från sjukvården eller provsvar från privata aktörer, men för denna typ av genomgång behöver du alltid boka tid. Vi ger ingen rådgivning eller genomgång av provsvar utan bokad tid. Vi ger även gärna second opinion om du känner dig osäker på rekommendationer eller provsvar som du har fått från annan vårdkontakt.

Vi är mycket noga med GDPR, att välja de allra bästa labb i världen och vi är oerhört engagerade i de patienter som väljer oss som väg framåt. Om du har frågor eller önskar hjälp, så är du varmt välkomna att maila oss på tidsbokning@zarahssida.se

Osprey Farm – Sommarens underbaraste smultronställe

Zarah Öbergs blogg > torsdag, juli-28-2022

Det finns många smultronställen såhär i sommartid, och vi gillar att äta ekologiskt, naturligt och från naturens egna kök. För dig som inte redan har besökt Osprey Farm och Studio så kommer ett hett tips. Osprey är en helt fantastisk liten gård, cirka 1 mil från Strängnäs. Gården erbjuder stora, härliga odlingar, örtvandringar, kurser med salvor, biodling och mycket mer. Under ditt besök kan du äta en naturlig och vegansk lunch, ta en ekologisk fika, äta glass från Grinda Gårdsglass, köpa grönsakspåsar på Osprey Farmers market, inspireras av fantastiskt keramik och medverka på en örtvandring med vår vän Lisen Sundgren. I trädgården finns rundvandring med trädgårdsmästaren och i köket står Stefan från oss :)

Väl värt ett besök med andra ord :) Kika in på deras hemsida: OSPREY SWEDEN FARM & STUDIO

Mät hormoner med labrixtest

Zarah Öbergs blogg > torsdag, juli-28-2022

Vi använder labrixtester sedan många år, och är otroligt förtjusta i den typen av mätning. Ett labrixtest mäter i salivprov och innebär att man samlar saliv vid 4 tillfällen under dygnet för att få en dygnskurva på kortisol. Vi har även ett relativt nytt test som mäter metaboliter från hormoner, vilket mäts i urinprov. Dessa två är en fin kombination att mäta vid misstanke om hormonell obalans och hormonella besvär.

Önskar du rådgivning eller provtagning, så maila oss på tidsbokning@zarahssida.se

Kardiologiskt provtagning med kolesterol och insulin

Zarah Öbergs blogg > torsdag, juli-28-2022

Vårt kardiologi-test är mycket uppskattat och mäter markörer som VLDL, LDL, HDL, insulin, HbA1c, TG och totalt kolesterol. Detta test kan passa bra för att få en helhet för hur hjärta och kärl fungerar, och det kan också passa bra för dig som har hormonella besvär eftersom kolesterol bildas från kolesterol.

För att boka rådgivning eller provtagning, maila oss på tidsbokning@zarahssida.se

Mätning av fettlösliga vitaminer och Q10

Zarah Öbergs blogg > torsdag, juli-28-2022

Nu i sommar har vi lanserat ett nytt test med mätning i serumblod, där vi mäter fettlösliga vitaminer och Q10. För mätning av A-vitamin mäts markörer som retinol och betakaroten. För mätning av E-vitaminer mäts markörer som alpha-tokoferol och gamma-tokoferol. Andra markörer är D2, D3 och totalt D-vitamin, samt mätning av K-vitamin och Coenzym Q10. Provtagning sker med remiss till vårdcentral.

För bokning av rådgivning eller provtagning, maila oss på tidsbokning@zarahssida.se

Alkohol i kombucha vs fruktjuice

Zarah Öbergs blogg > tisdag, juli-12-2022

Många har tankar om alkohol i kombucha men det är viktigt att komma ihåg att det finns små mängder alkohol i tex apelsinjuice också.

Allt som innehåller socker bildar alkohol till liten del. De flesta livsmedel som vi äter dagligen innehåller en liten mängd alkohol såsom filmjölk, sylter, juice. Jästa livsmedel såsom bröd med jäst innehåller också liten mängd alkohol. Alkoholhalten i dessa är dock mycket låg. Om man då jämför med läsk och juice så är sannolikt läsk eller fruktsocker värre för levern.

Det är också viktigt att komma ihåg att om det hade varit avsevärda mängder alkohol i kombucha så hade det varit tvunget att anges på flaskan. För att det ska vara adekvata nivåer av alkohol i kombucha så måste den överjäsa.

Detsamma ser man i bröd, där jäst bryter ner stärkelse/socker till koldioxid och alkohol (etanol). Koldioxiden bildar små gasbubblor, vilket gör att degen jäser och blir luftig. den lilla mängd alkohol som bildas av jästen finfördelas och hålls kvar i degen under jäsningen och försvinner under gräddning.

Mätning av hormonell obalans i urinprov och salivtest (mätning av metaboliter / konjugerade hormoner och bioaktiva hormoner)

Hormonell obalans och signalsubstanser, Zarah Öbergs blogg > torsdag, juni-23-2022

Missa inte vårt nya hormontest, baserat på metaboliter från kroppens hormonproduktion. Detta är ett mycket intressant och djupgående hormontest som mäter metaboliter i urinprov och på så vis visar hormonell obalans utifrån en annan vinkel än via salivtest. Hormontestet är från Doctors Data, och jag rekommenderar att man kombinerar det med ett vanligt salivtest / Labrixtest för mätning av hormoner. I denna djupgående hormonpanel, så kan man även addera provtagning av signalsubstanser i urinprov, samt provtagning för aminosyror i urinprov.

Mätning av hormonmetaboliter i urinprov

Vid mätning av metaboliter i urinprov, så används LC-MS/MS, liquid Chromatography med tandemmasspektrometri. HuMap innehåller testmarkörer för steroidhormoner, metaboliter och nyckelenzymaktivitet för östrogener, kortikoider, androgener, progesteroner och oxidativ stress. Konjugerade former av hormoner (nedbrytna hormoner) finns i vår urin, men är inte ett idealiskt medium för att mäta fria, biotillgängliga hormoner. Det är därför en perfekt match att mäta både metaboliter och bioaktiva hormoner, och man gör då det genom provtagning av både labrixtest / salivtest och detta test med konjugerade, metaboliter av hormoner. I allmänhet, så använder man hormontestning via saliv för att vägleda vid hormonell obalans och önskan om hormonersättningsterapi, eftersom fria, biotillgängliga hormoner lätt kan observeras i salivprov. Man använder sedan hormontester i urinprov för att se hur hormoner används, metaboliseras och utsöndras från kroppen, och för att mäta vilken typ av effekt hormonerna har på kroppen och hälsan-

Symtom som kan passa för denna typ av mätning:

– Kvinna
– Menopausala symtom
– Brösthälsa
– Endometrios
– PCOS
– PMS/PMDD
– Manlig Erektil dysfunktion
– Prostatahälsa
– Förlust av muskelmassa
– Benskörhet
– Brösthälsa
– Metaboliskt syndrom
– Sköldkörtelsjukdom
– Inflammation
– Oxidativ stress
– Trötthet/sömnlöshet
– Minskad Libido
– Humörsvängningar
– Kognitiva problem
– Familjehistoria av hormondrivna cancerformer
– HRT/BHRT-användning
– Viktökning

De metaboliter som mäts är följande:

11-Deoxycortisol; urine
11-hydroxy-Androsterone; urine
11-hydroxy-Etiocholanolone; urine
17-Hydroxyprogesterone; urine
21-Hydroxyprogesterone; urine
5a-Androstanediol; urine
5a-Dihydrotestosterone; urine
5a-Pregnanediol; urine
5a-Tetrahydrocorticosterone; urine
5a-Tetrahydrocortisol; urine
5b-Androstanediol; urine
5b-Pregnanediol; urine
5b-Tetrahydrocorticosterone; urine
5b-Tetrahydrocortisol; urine
5-Pregnanetriol; urine
8-hydroxy-2-deoxyguanosine; urine
Allopregnanolone; urine
Androstenedione; urine
Androsterone; urine
Corticosterone; urine
Cortisol Bedtime; urine
Cortisol Dinnertime; urine
Cortisol Waking +2 hours; urine
Cortisol Waking; urine
Cortisol/day; urine
Cortisone Bedtime; urine
Cortisone Dinnertime; urine
Cortisone Waking +2 hours
Cortisone Waking; urine
Cortisone/day; urine
Creatinine/day; urine
Dehydroepiandrosterone Sulfate; urine
Dehydroepiandrosterone; urine
EPI-Testosterone; urine
Etiocholanolone; urine
Progesterone; urine
Testosterone; urine
Tetrahydrocortisone; urine
Tetrahydrodehydrocorticosterone; urine
Estrone (E1); urine
Estradiol (E2); urine
Estriol (E3); urine
2-Hydroxyesterone (2-OH-E1); urine
4-Hydroxysterone (4-OH-E1); urine
16a-Hydroxyestrone (16-OH-E1); urine
2-Methoxyestrone (2-M-E1); urine
4-Methoxyestrone (4-M-E1); urine
2-Hydroxyestradiol (2-OH-E2); urine
4-Hydroxyestradiol (4-OH-E2); urine
2-Methoxyestradiol (2-M-E2); urine
4-Methoxyestradiol (4-M-E2); urineVid bokning av en första konsultation, så ber vi dig att kontakta oss via tidsbokning@zarahssida.se

Föreläsning om seriösa och oseriösa hälsotester

Inspelade föreläsningar med Zarah, Zarah Öbergs blogg > tisdag, maj-31-2022

Jag har längre brunnit för området med provtagning och har därför sett både bra och mindre bra tester och mer eller mindre seriösa labb. I denna föreläsning delar jag med mig om vilka saker som är viktiga att tänka på när du väljer hälsotester. Se föreläsningen nedan.

Följ länken för att se min föreläsning på instagram:
https://www.instagram.com/p/CeO8qoTlCsa/

Jag har även skrivit en artikel i ämnet hälsotester, som du kan läsa här:
Provtagning med hälsotester – Zarah Öbergs Blogg (zarahssida.se)

Provtagning med hälsotester

Zarah Öbergs blogg > tisdag, maj-31-2022

När man väljer hälsotester så finns det många saker som är viktiga och det känns viktigt att förmedla det, då det är en uppsjö av hälsotester och terapeuter på nätet. Nedan följer några bra tips för att du ska hitta seriösa labb och seriösa aktörer.

 1. Välj ett seriöst labb
  Se till att du väljer ett seriöst labb, som skickar provsvar på ett korrekt sätt, som har en strategi för hur prover makuleras och som har studier på sina tester. Det är också viktigt att de kan reproducera, vilket är mycket vanligt att labb inte kan. Reproducerbarhet innebär att om du skickar in blodprov, salivprov eller urinprov med två olika namn, så ska du få tillbaka exakt likadana provsvar. Detta är väldigt få labb som kan det, och jag har undersöka många labb genom åren (är man en grävande medicinjournalist, så är man). Många seriösa labb har även läkare inhouse och har mycket strikta regler för vilka terapeuter som får ansöka om konto. Det är en säkerhet för dig som patient, så att du är säker på att din terapeut eller det företag som säljer testerna är kunniga på de områden som de arbetar inom. Vissa labb är extra hårda med vilka som får ta deras tester, och man kan då vara rätt säker på att de terapeuter som använder deras provtagningar är mycket kunniga.

 2. Vilket labb används?
  Fråga företaget eller terapeuten vilket labb de använder, och var noga med att få den informationen så att du vet vad du köper, och var du ska vända dig om du behöver hjälp. Det finns många labb i världen och vissa är mer seriösa, medan andra är mindre seriösa. Generellt så är billiga mätningar också enklare, ger mindre svar och är mindre seriösa. Spara hellre ihop, så att du kan använda dig av bra labb och en seriös terapeut, istället för att göra det billigt och snabbt. Risken är att du står med provsvar som du inte kan göra något med, och har lagt pengar i sjön. Det är som i alla branscher. Billigt är sällan bäst.

 3. Välj en kunnig terapeut
  Var noga med att välja en terapeut som är kunnig inom ditt område och bolla gärna fram så att det blir rätt hälsotester som du mäter. Att mäta på eget bevåg brukar ofta innebär att man mäter för lite eller fel. Din terapeut behöver även ha god kunskap om labbet, hur testerna ska skickas för att hålla god kvalitet, hur provsvaren förmedlas från labb till terapeut, och din terapeut behöver även vara kunnig på de lagar som skyddar dig som konsument (exempelvis GDPR).

 4. Viktigt med personliga rekommendationer
  Använd dig av en terapeut som kan ge dig en riktigt bra rekommendation. Att använda rekommendationer som är generella ger sällan särskilt bra resultat, och de flesta har redan provat att jobba generellt när de kommer så långt att de tar hjälp. Det är viktigt att använda en terapeut som är kunnig inom det område man söker för, och att den personen ger en ordentlig, genomtänkt och seriös rekommendation. Det är också av allra högsta vikt att du inte får rekommendationer som är opartiska, då många aktörer rekommenderar de produkter som de själva säljer. Många har som strategi att sälja billiga tester, för att istället tjäna pengar på de kosttillskott de själva säljer. Det är mycket mer seriöst att använda en terapeut eller ett företag som är opartiska och som rekommenderar det som är bäst för DIG, inte det de själva tjänar pengar på. Du kan då vara helt säker på att den rekommendation du får är ärlig och sann.

 5. Mät ordentligt
  Se till att labbet mäter korrekt. Många billiga födoämnestester mäter enbart vissa antikroppar, vilket inte visar hela bilden och därför skapar fortsatta besvär. Det är av stor vikt att man mäter helheten, för att på så vis försäkra sig om att man inte missar något viktigt. I detta fallet krävs det mätning av fler antikroppar, för att försäkra sig om att man inte tror att man tål ett födoämne, som man inte tål. Detsamma gäller även mikrobiomtest, där det är av stor vikt att mäta med DNA-teknik, eftersom odling endast får med vissa bakterier. Att mäta med odling är i princip pengar i sjön, och det är därför viktigt att använda sig av seriösa labb som använder DNA-teknik. Dessa kostar lite mer, men brukar vara värt det eftersom det blir mer tillförlitligt och på så vis mer seriöst. Det är även bra att diskutera detta med din terapeut, eftersom mikrobiomtest har väldigt olika nischar. Ett test kanske förmedlar en väldigt bra bild över tarmfloran, medan andra mäter pH-värde och andra parametrar. I vissa fall kan man sätta ihop en kombination av tester för att få maximal bild. Det viktiga är att du få rätt provtagning för just dig.

 6. Korrekt mätteknik för hälsotester
  Det är också vanligt att labb inte har bra mätteknik, på så vis att de inte är tillräckligt känsliga. Ett exempel är kortisol, som rent krasst inte bör vara icke-mätbart, utan givetvis ska vara mätbart även om det är lågt. Om så är fallet, så är det inte en tillräckligt känslig mätteknik. Detta möter jag ofta. Att provsvaren inte är seriösa, att man mäter för smalt, att det är för okänslig teknik eller att det är labb som inte har strategier för hantering av provsvar. Hälsotester handlar ju om att skapa dig en god översyn på varför du har de besvär du har. Det behövs därför göras ordentligt.

 7. Vad ingår i de hälsotester som finns på nätet?
  Undersök alltid vad som ingår i testet. Billiga hälsotester på nätet brukar inte innehålla service alls, och det allra viktigaste är att du har god support under provtagning, när du har fått dina provsvar och att du har en genomtänkt och personligt rekommendation, samt även möjlighet att ställa följdfrågor. Att ha en bra terapeut är A och O för detta, då en terapeut vanligtvis har en väldigt personlig och fin kontakt med dina patienter. Man kan därför få snabb hjälp om något går tokigt med provtagningen, eller om du reagerar på ett kosttillskott eller liknande. Många av dessa provtagningar kräver också en del instruktioner, så det är bra att ha en terapeut som kan hjälpa dig att bena ut när testerna ska tas, hur de ska tas och vad som är viktigt. Det räcker med att du har oregelbunden menstruation, så kommer generella riktlinjer inte att fungera. Det är också viktigt att du har en terapeut som är kunnig inom tex hormoner, då det är livsfarligt att arbeta med så avancerade områden utan kunskap. Det kan skapa mycket problem om man inte gör det på ett seriöst sätt, vilket jag har fått erfara från patienter som testat själv på nätet.

 8. Personliga rekommendationer för just dig
  En sak som också är vanligt, är att rekommendationerna är så generella att de ställer till det. Om man tar hormoner på fel ställe och utifrån fel rekommendation så kan det medföra problem istället för att du får den hjälp du önskar. Rekommendationer om svåra områden som hormoner och signalsubstanser ska alltid vara personligt anpassade till just dig, och detsamma om du mäter ett aminosyratest, så kan du inte bara ta ett aminosyrakomplex.

Det mest viktiga är alltså… se till att ha seriösa labb och var noga med att ta reda på vilket labb som används av det företag som säljer hälsotester. Var noga med att ta hjälp av en terapeut, så att du får god hjälp, seriöst mottagande, hjälp med frågor, snabb kontakt om något händer. Spara inte in på provtagning och terapeut, då seriösa redskap och hjälp är en stor del för att lyckas. Man gör sällan denna resa mer än en gång, och man får det man betalar för som i alla branscher. Det är viktigt att det är ärligt och sant och transparent, och inte bara billigt.

När det gäller provtagning, så ska man antingen göra det ordentligt eller inte göra det alls :)

Jag har även gjort en video i ämnet hälsotester, så kika gärna här:
Zarah Öberg på Instagram: ”Föreläsning om vad som är viktigt när man väljer hälsotester, och vad som är seriöst och inte inom hälsobranschen :)”

Provtagning på provtagningscentral

Provtagning på provtagningscentral, Zarah Öbergs blogg > fredag, maj-20-2022

From maj 2022 erbjuder vi provtagning på följande orter:

Provtagning finns i:

Skövde
Järva Spånga
Kista Stockholm
Lidköping
Rinkeby Spånga
Spånga
Stockholm City
Eskilstuna Mälarsjukhuset
Borås Södra Älvsborgs Sjukhus
Drottninggatan Stockholm
Alvik Bromma
Sunderby Sjukhus Luleå
Malmö Ringen
Stockholm Drottningatan
Västerås
Tideliusgatan Stockholm
Gärdet Stockholm
Lidköping
Hötorget Stockholm
Uppsala, Hägersten
Döbelnsgatan Stockholm
Hötorget Stockholm
Liljeholmen Stockholm
Fleminggatan Stockholm
Malmö MAS
Odenplan Stockholm
Skärholmen
Östermalmsgatan Stockholm
Sibyllegatan Stockholm
Hälla Västerås
Hantverkargatan Stockholm
Vällingby
Upplands Väsby
Älvsjö
Skövde
Göteborg
Surbrunnsgatan Stockholm
Rönninge
Sankt Göransplan
Grevgatan Stockholm
Lund
Tumba
Kungälv
Sophiahemmet
Nygatan Södertälje
Haga Göteborg
Bromma och Brommaplan
Tallhöjdsvägen Södertälje
Hässelby Torg
Helsingborgs lasarett
Hisingen Göteborg
Nyköpings lasarett
Centralsjukhuset Kristansstad
Kullbergska sjukhuset
Hässleholm
Carlanderska sjukhuset
Trelleborg
Skaraborgs sjukhus Falköping
Ystad
Huvudsta Solna
Almedal Göteborg
Sabbatsbergs sjukhus
Angered
Jakobsbergs sjukhus,


Blodprov sker enligt följande lista.

ANCA (MPO) Anti neutrofila cytoplasma-antikroppar
ANCA (PR3) Capture-S IgG-Antikroppar proteinase 3 (PR3)
H.pylori-ag-F Helicobacter Pylori
SARS-CoV-2-ak IgGK-S SARS Covid
S-Borrelia-ak (IgG) Borrelia
S-Borrelia-ak (IgM) Borrelia
S-CMV-ak (IgG) Cytomegalovirus
S-CMV-ak (IgM) Cytomegalovirus
S-EBNA-ak (IgG) Epstein-Barr virus
S-EBV VCA-ak (IgG) Epstein-Barr virus
S-EBV VCA-ak (IgM) Epstein-Barr virus
S-HAV-ak (IgG) Hepatit A
S-HAV-ak (IgM) Hepatit A
S-HBc-ak Hepatit B
S-HBc-ak (IgM) Hepatit B
S-HBe-ag Hepatit B
S-HBe-ak Hepatit B
S-HBs-ag Hepatit B
S-HBs-ak Hepatit B
S-HCV-ak Hepatit C
S-HIV 1+2 ak+ag HIV
S-HTLV 1+2-ak Humant T lymfotroft virus
S-Rubellav-ak (IgG) Rubellavirus
S-SARS-CoV-2 IgG Q SARS-CoV-2 IgG-antikroppstest
S-Strep DNase B-ak Group A (Beta-hemolytic) Streptokocker bakterieinfektion
S-Syfilis-ak IgM Syfilis
S-Syfilis-ak TPPA Syfilis
S-Syfilis-ak VDRL Syfilis
S-TBE-ak (IgG) TBE-antikroppar
S-TBE-ak (IgM) TBE-antikroppar
TB-specifikt antigen Tuberkulos tuberkelbakterier
1,25-dihydrox-VitD-S D-vitamin
25-hydroxiVitaminD-S D-vitamin
ALAT-P Levervärde
Albumin/kreatinin-U Njurvärde
Albumin-P Levervärde, njurvärde, inflammation
Albumin-S Lever, njurar
Albumin-U Lever, njurar
Aldosteron-P Aldesteron
Aldosteron-tU Aldesteron
alfa-1-Antitrypsin-S Alfa-1-antitrypsinbrist
alfa-1-Fetoprotein-S Lever, testiklar
Allergipanel-S Vanligaste födoämnesallergierna
ALP isoenzym-S Alkaliska fosfataser
ALP-P Alkaliska fosfataser
AMH-S Kvinnlig äggreserv, fertilitet
Amylas-P Matsmältningsenzym
Antitrypsin-S Levervärde
Apo A1-P Proteinkomponent i HDL-kolesterol
Apo B-P Proteinkomponent i LDL-kolesterol
APT-tid-P Blodkoagulering
ASAT-P Levervärde
Bilirubin, konj.-P Bilirubin, röda blodkroppars nedbrytning
Bilirubin-P Bilirubin, röda blodkroppars nedbrytning
Blodstatus-B Mätning av B-LPK, B-Hb, B-EPK, B-MCV, B-MCH, B-EVF och B-TPK
PC3 Rubbningar inom komplementsystemet
PC4 Rubbningar inom komplementsystemet
CA 125-S
CA 15-3-S
CA 19-9-S
Calcium/dgm-U Rubbad kalciumomsättning
Calciumjon-S Calciumjonskoncentrationen
Calcium-P Kalcium
CCP-ak (IgG)-S Ledgångsreumatism
CDT,disialo (IFCC)-S Alkoholkonsumtion
CEA-S
C-Peptid-S Diabetes
CRP, högkänsligt-P Låggradig inflammation, hjärt- kärlsjukdom
CRP-P Inflammation
Csv-Leukocyter Vita blodkroppar
CSV-Proteinfraktion Csv-Albumin, Csv-Immunglobulin G, S-Albumin och S-Immunglobulin G, beräkning av Csv/S-Albuminkvot och Csv-IgG-index
Cystatin C-P Njurfunktion
D-Dimer (FEU)-P Blodproppar
Digoxin-S Arytmi, natrium/kalium
Erytrocyter-B Röda blodkroppar
EVF-B Röda blodkroppar
F2 genotyp-B Blodpropp
F5 genotyp-B Blodpropp
Fenobarbital-S Epilepsi
Fenytoin-S Epilepsi
Ferritin-P Bundet inlagrat järn
Fibrinogen (koag)-P Vävnadsskada, inflammation
Folat-S (Folsyra)
Follitropin (FSH)-S
Follitropin (FSH)-S Follikelstimulerande hormon, fertilitet
Fosfat-P Njurvärde m.m.
Gallsyror, konjuge-S Gallsyror sköldkörteln, levervärde
Gastrin-S(fPt) Zollinger-Ellison syndrom, gastrit, reflux
GBM akut-ak-S Njurvärde
Glatt muskel-ak-S Levervärde
Glukos-P Blodsocker
GT-P Lever, gallgångar
Haptoglobin-S Inflammationsvärde
Hb human prov 1-F Avföringsprov blod
HbA1c (IFCC)-B Långtidssocker
Hb(B)-Methemoglobin Blodvärde
hCG total-S Graviditetstest blod
hCG-U Graviditetstest urin
HDL-kolesterol-P HDL-kolesterol
Hemoglobin-B Blodvärde
HFE187 genotyp-B Hemokromatos, järnöverskott
HFE845 genotyp-B Hemokromatos, järnöverskott
HLA-B27-B Mb Bechterew MB Reiter
HLA-DQ2/8 genotyp-B Celiaki
Homocystein-P Homocystein
H.pylori-ak IgG-S Helicobacter Pylori IgG-antikroppar
IGF 1-S Insulin-like growth factor, nutritionsstörningar
Insulin-S(fPt) Blodsocker
Järn-P Järnvärde
Kalium-P Kaliumvärde
Kalprotektin-F Inflammatorisk tarmsjukdom
Kobalamin-S Kobalamin B12
Kolesterol-P Kolesterolvärde
Kortikotropin-P ACTH (Adrenokortikotropt hormon)
Kreatinin-GFRC-P Njurvärde
Kreatinin-P Njurvärde
Kreatinkinas (CK)-P Hypotyreos, musklernas energiomsättning
Laktasgen genotyp-B Laktosintolerans
Laktat-P
Lambdakedjor, fria-S
’LD-isoenzym-S
LDL-kol, direkt-P
LD-S
Leukocyter (remsa)-U
Leukocyter-B
Lipoprotein(a)-P
Liquorelfores
Litium-S
Lutropin (LH)-S LH
Magnesium-P
MCHC-Erc(B)
MCH-Erc(B)
MCV-B
Med bed Protein
Metylmalonat-P
Mitokondrie-ak-S
Mononukleostest-S
MPO-ANCA sensitive-P
Myoglobin-P
Natrium-P
NT-proBNP-P
Orosomukoid-S
Orosomukoid.-S
Osmolalitet-P
Osmolalitet-U
Pankreasamylas-P
Pankreasamylas-U
Paracetamol-P
Paratyrin (PTH)-S
Parietalc-ak (IgG)-S
PCNA-ak (IgG)-S
PEth 16:0/18:1-B
PK (INR)-kP
PK (INR)-P
P-PR3-ANCA sensitive
Prokalcitonin-P
Prolaktin-S
Prot S, fritt(imm)-P
Protein C (enz)-P
Protein i urin
Protein S-P
Proteinfraktioner-S
Proteinfraktioner-U
Protein-P
PSA fritt/tot kvot-P
PSA-P
PTH-related peptid-P
Retikulocyter-B
Retikulocyter-B
RF-S
RNP-ak (IgG)-S
S-Ca jon, fri(pH7.4)
SHBG-S
Somatotropin(GH)-S
Spermieanalys
SR 37 grader-B
SR-B
SS-A-ak-S
SS-B-ak-S
Standardbikarbonat-P
Streptokock A Test
Syrabasstatus-Pt(aB)
Takrolimus-B
T-Celler
Teofyllin-S
Testosteron,bioaktiv-S (även mätning i saliv)
Testosteron-S
Thyreoglobulin-S
TIBC-P
TPO-ak-P
Transferrin-P
Transferrin-rec-P
Transglut-ak (IgA)-S
Transglut-ak (IgG)-S
Triglycerid-P(fPt)
Trijodtyronin, fri-P
Trombocyter-B
Troponin I högkäns-P
Troponin I-P
tU-mikroalbumin
Tyreoglobulin-ak-P
Tyrotropin (TSH)-P
Tyroxin, fritt-P
U-Albumin/Krea kvot.
Urat-P
Urea-clearance
Urea-P
Urea-U
Valproat-S
Vankomycin-S
Vasoaktiv intestin-P
Zink-S
Östradiol-S
Actinomyces-vävnad1
Bordetella pertussis/parapertussis, DNA
C.difficile DNA-F
C.difficileodl-F
C.pneumoniae-övrig
Cryptosporidium-F
Cystor och maskägg, mikroskopi
Dermatofyter DNA
Dermatofyter, typning
Dermatofyt-hud1
Dermatofytodling
Difteriodling
EHEC Stx1-F
ESBL screen-F
ESBL screen-sår1
ESBL screen-övrigt
ESBL-utredning-stam
Fecesodling (Salm/Shig/Campyl/Yers)
Fecespanel, Bakterier
Fecespanel virus
F.necrophorum-svalg
Gonokockodling
Hepatit B DNA
Herpes simplex typ 1, DNA
Herpes simplex typ 2, DNA
Influensa A RNA-NPH
Klamydia, Gonorré
Legionella pneumophila DNA
Legionellaantigen, Urin
MecA konf-övrigt
MecA-gen-stam
MIC-bestämning-stam
M.pneumoniae-övrig
MRSA-konfirmation
Multiresistenta bakterier, MRSA screen
Multiresistenta bakterier, VRE screen
Odl Salm/Shig/C-F1
Odling, Abscess
Odling, Bensår
Odling, Svalg
Odling, Sår
Odl-mellanöra1
Odl-näsa
Parasit DNA Cystor
Plasmidmedierad AmpC
S-HCV RNA P
Sporprov-autoklav
Svampodl-abscess1
Svampodling-F
Svampodl-mittstråle
Svampodl-munhåla sek
Svampodl-vagina
Varicella zoster, DNA

För provtagning i salivtest (labrixtest), mikrobiomtest m.m. följ länken:
Boka tid för medicinsk rådgivning, kostrådgivning och provtagning (labrixtest, hårmineralanalys, mikrobiomtest, provtagning på signalsubstanser, födoämnestest, DNA-test på ämnesomsättning) – Zarah Öbergs Blogg (zarahssida.se)

För bokning av rådgivning: tidsbokning@zarahssida.se

Hälsosamma, goda och nyttiga veganska proteindrinkar

Veganska, glutenfria recept, Zarah Öbergs blogg > tisdag, maj-3-2022

Leverboostaren

2 msk proteinpulver med ärtprotein och havreprotein, smak av jordgubb och hallon (Better You)
2 msk ekologiskt rödbetspulver (Holistic)

Häll vatten i en shaker. Mät upp proteinpulver och rödbetspulver och lägg i shakern. Skaka noga så att du får en fin och jämn dryck. Om du har en bra mixer, så kan du mixa ner några nävar med spenat för att främja avgiftningen ytterligare.

Detox-shaken

2 msk greenspulver som fytoenergi från Holistic eller Mighty Greens från Alpha Plus
2 msk chlorellapulver
2 msk proteinpulver, exempelvis Better you ärt- och havreprotein.

Häll vatten i en shaker. Mät upp proteinpulver, greenspulver och chlorellapulver. Häll alla pulver i shaker och skaka väl tills dess att du har en fin och jämn dryck.

Mättande morgonsmoothie

2 msk proteinpulver från ärtprotein och havreprotein, smak av jordgubb och hallon, Better You
1 tsk rödbetspulver (Holistic)
1 tsk fytoenergi (Holistic)

Häll vatten i en shaker. Mät upp proteinpulver, rödbetspulver och fytoenergi.
Blanda alla pulver i shakern och skaka väl tills dess att du har en fin och jämn dryck.

Innan/under träningen

2 msk proteinpulver från ärt och havreprotein med smak av jordgubb och hallon, Better you
1 tsk rödbetspulver (Holistic)
1 tsk blåbärspulver (Holistic)

Häll upp vatten i en shaker. mät upp och blanda i protein, rödbeta och blåbär.
Skaka tills dess att pulvren har blandat sig med vattnet väl.

1 2 3 259
3885 st på 259 sidor
FörstaSista